måndag 12 april 2010

Två av varje art

När Noa (läs ÖB) skulle rädda alla världens djurarter så var han vis och följde Guds goda råd att ta ett fåtal av varje art (läs fordon) då det annars skulle bli ont om plats på hans nybyggda ark (läs Försvarsmakt).

Slutligen kom den dag då Herren sa till Noa: Gå in i båten med hela din familj, för bland alla människor på jorden är det bara du som jag anser som rättfärdig.

Ta med dig djuren också, ett par av varje art. Men när det gäller de djur som jag har utvalt att använda till mat och offer, ska du ta sju par av varje och sju par av varje slags fågel. På så sätt kommer allt skapat att bevaras och föröka sig på nytt, efter översvämningen.

Om en vecka ska jag sända ett regn som kommer att hålla på i fyrtio dagar och fyrtio nätter, och alla djur och fåglar och kräldjur, som jag har skapat, kommer att dö.

Noa gjorde därför som Herren hade befallt honom.


Om man tar och applicerar denna sedeslärande berättelse på Flygvapnets helikopterverksamhet så börjar det bli en smula besvärande. Vad är det för mönster som vi ser?

- HKP 4. Står i malpåse, men ska enligt Allan Widman gångtidsförlängas.

- HKP 10. Skulle lagts ned, men nu satsar man på Afghanistan 2011-2112. Inte nog med att man tog fram en HKP10B för NBG, nu finns det dessutom en HKP10D för träning i Sverige för insatser. Det innebär att FM på en flotta av 9+1 individer har tre olika versioner...

- HKP 15. Skulle vara en skolhelikopter för att fylla ut med billig flygtid samt som komplement till HKP 14. Nu skickas den till Adenviken, något den definitivt från början inte är designad eller beställd för. På en flotta av 20 stycken finns två versioner (12 land based och 8 ship based)

- HKP 14. Kommer att komma inom X antal år. På en flotta av 18 stycken finns två versioner och dessutom ett antal utvecklingsinkrement (TTT, TTT+ och allt vad dom nu heter).

- HKP X. Anskaffning av ett antal helikoptrar (troligtvis UH/MH-60 Blackhawk) som en "gapfiller" fram till dess att HKP 14 är fullt operativ (2020?)

D.v.s. vår begränsade svenska helikopterverksamhet ska splittra sina resurser på fem olika helikoptersystem och massor av olika versioner med allt vad det innebär av splittring av logistik, personal, utbildning m.m. Jag skulle vilja påstå att det blir varken hackat eller malet.

Hur gör man internationellt?

England är ett mycket bra exempel att granska närmare. Man har liksom Sverige haft stora problem med helikopteranskaffningar och fått stor kritik i pressen för avsaknad av helikoptrar i Afghanistan. I Air International April 2010 finns en intervju med Air Chief Marshal, Sir Stephen Dalton som är Chief of Air Staff i RAF.

"That said, the RAF will lose its Merlin HC3 force to the Fleet Air Arm, and these helicopters will be replaced within SHF (Support Helicopter Force) by additional Chinooks. This move might appear to weeken SHF. According to Sir Stephen, "the whole trust of transferring the merlin HC3 to the Navy i to rationalise the fleets." This of course is aimed at saving money in terms of different types of training and support. This objective is not just aimed at SHF, but also across the RAF.
...
My strategy is to get the RAF down to two types of helicopter, two types of fast jet, two types of everything if I can, so that we always have a mixture of capabilities that are complementary and make the job of delivering air power much more effective."


RAF JHC har i dagsläget 8 typer av helikoptrar (42xSea King HC4/HC6CR, 67xApache AH1, 37xGazelle AH1, 88xLynx, 7xBell 212 HP AH1, 38xChinook HC2/2A, 28xMerlin HC3/3A, 34xPuma HC1).

I Air Forces Monthly april 2010 finns en artikel om JHC - joint Helicopter Command som är engelsmännens variant av Helikopterflottiljen. Där beskriver man det svåra arbetet med Chinook HC3 som skulle ha levererats för åtta år sedan, men likt HKP 14 fått problem med certifieringsarbetet. Resultatet blev att helt nya helikoptrar ställdes in i förråd och stod där i åtta år trots att armén skrek efter trupptransportresurser. Lösningen blev HC3 Revision Program där man till en kostnad av 112 miljoner pund tog ur den moderna glaskabinen och ersatte instrumenteringen med vanliga analoga instrument så att de nya helikoptrarna fick samma status som de gamla. (Någon som här ser en potentiell varningssignal för en eventuell AMP Tp-84?). 22+2 (ersätter förluster i Afghanistan) nya Chinook helikoptrar kommer att anskaffas som ersättning för Merlinhelikoptrarna vilket kommer att öka RAF Chinookflotta till 70 stycken.

En faktor som nämns i artikeln är att en stor fördel med de nya HC3 helikoptrarna jämfört med de äldre HC2 är de starkare motorerna, vilket kommer att märkas i Afghanistans Hot&High miljö. I England syns inte denna skillnad lika tydligt under övningar. Vad har vi gjort i Sverige med vår HKP10B? Jo, ökat vikten med skydd, motmedel och utrustning utan att öka motoreffekten. Detta kommer inte att märkas under övning i svenskt klimat, men det kommer att tydligt märkas när dom opererar i varm miljö...

En annan faktor som nämns är behovet av kryptrerad kommunikation för att undvika att talibanerna lyssnar av hur räddningsoperationerna genomförs. Gissa vad våra svenska helikoptrar saknar?

Med 46 Chinook helikoptrar avser engelsmännen ha 66 utbildade besättningar på 4 man vardera och ta ut 18.000 flygtimmar per år. Hur många helikopterbesättningar har vi idag i Sverige som är i god trim och hur många timmar flyger vi per år på helikopterflottiljen?

Liknelsen med Noa är passande för Helikopterflottiljen. Syndafloden har nu pågått ett tag utan att arken är färdigbyggd och det beslutats om hur många av varje art som ska tillåtas att överleva. Om vi sprider våra ansträngningar på allt för många helikoptertyper så är risken stor att Helikopterflottiljen drunknar mitt under räddningsförsöket.

Engelsmännen satsar på att ensa sin flotta av helikoptrar, något även vi borde satsa på.

- HKP4 kan användas som den är för att träna inför NBG 11, men inga större ansträngningar bör läggas ner där. När den nya helikoptertypen kommer in bör all verksamhet på HKP 4 läggas ner. Skroven kan säljas till hugade spekulanter och bör om man ska tro Patrias bedömning, att det går att få ut 70.000 flygtimmar, kunna ge ett par kronor på begagnatmarknaden. Det skär en smula i hjärtat då HKP 4 i grund och botten är en stabil plattform för ubåtsjakt och FRÄD, men i valet och kvalet mellan HKP X, HKP 15 och HKP 4 så blir det HKP 4 som får tas bort.

- HKP 10 bör snarast på samma sätt som Merlin i England ges bort till Kustbevakningen för att användas i sjöräddningen. På så sätt så minskas Sjöfartsverkets kostnader för att hyra in bolag som t.ex. Norrlandsflyg och Flygvapnet får en bonus i form av att dom även kan nyttjas för FRÄD.

- HKP 15 ska fortsätta med det den var tänk att agera som, d.v.s. ett komplement till vår taktiska helikopter.

- HKP X. UH-60/MH-60 Blackhawk eller vad det nu blir bör bli inte bara en interimslösningm, utan en permanent lösning. Den har många fördelar på den internationella arenan, inte minst att det finns färdiga logistiska koncept att använda i t.ex. Afghanistan. varför ta med eget underhåll om vi kan köpa in oss på något annat lands verkstäder?

- HKP 14 bör snarast läggas ner och pengarna krävas åter från NHI. Synd, då den är större än Blackhawk och säkerligen då den mognat klart kan bli en bra helikopter, men liksom valet mellan SEP och AMV säger AMV då vi vill ha något som fungerar "här och nu" så bör HKP 14 sållas bort.

Detta innebär att vi i en framtida "stabiliserad" helikopterverksamhet opererar endast två typer av helikoptrar i FM. HKP X som taktisk helikopter och HKP 15 för mängdträning.

34 kommentarer:

 1. Instämmer i det mesta, inte minst i den svenska blåögdheten vad det gäller självskydd och kommunikationsskydd.

  SvaraRadera
 2. Jag håller med om att det rationella handlingsalternativet är att avbryta Hkp 14-projektet. Det tråkiga är att det var det redan innan.

  SvaraRadera
 3. Vad har hänt med hkp-9? Saknar vi helt pvhkp numer? De står inte ens i malpåse någonstans?

  SvaraRadera
 4. Nu är jag oklar på detaljerna, men böcker jag läst ger intrycket att många helikoptrar i JHC tillhör rent tekniskt Army Air Corps (jämför med Arméflyget). Innebär inte detta faktum (fler intressenter) att helikopterfrågan hålls levande på ett annat sätt? Intrycket man får efter att FV fått ta hand om hkp-frågor ensamma är att de många gånger nedprioriterat hkp (kanske pga deras egna flygbakgrund)?

  SvaraRadera
 5. @Cornucopia?:

  I dag är pansarvärns-helikopterkompanierna nedlagda och helikoptern har andra uppgifter. Helikoptern utrustades inte med någon utrustning för instrumentflygning utan "traditionell" navigering skulle utföras med maskinen.

  /mil.se

  SvaraRadera
 6. EN STILLA UNDRAN

  Är det sannolikt att Sverige klarar av att upphandla HKP 16 med kontrakt under hösten 2010 och att den sedan levereras till FMV, uppfyller RML-krav, går genom nålsögat FLYG I, överlämnas till FM och blir fullt ut operativ för skarp insats i Afghanistan under 2:a kvartalet 2013?

  Dessutom, är vi inte mer betjänta av helikoptrar för trupptransport i Afghanistan en funktion som vi själva kan bestämma över snarare än MEDEVAC som är en gemensam resurs som styrs av andra?

  Och till slut erinrar jag mig en kamrat i Marinen som tyckte att det var fantastiskt att man på bara några månader lyckats införa allehanda system på korvett klass Göteborg så att de skulle kunna delta i operationer (smugglingskontroll) utanför Libanon. Själv tycker jag att det är underligt att materielen inte är klar att användas när den behövs!

  SvaraRadera
 7. Hkp 12 borde införskaffats då som Blackhawk. i Framtiden ser jag gärna Blackhawk,Seahawk, Jayhawk,Battlehawk.

  Ang Hkp 9 så har de flygtimmar kvar, vet någon vad som hänt Hkp 9Bertil? RB55Helitow finns det ett fåtal kvar av. Dessa kan fästas på Hkp 15. Ang Hkp 11 råder det delade uppgifter kan någon förklara vart de är?.

  //Förste Sergeanten som tycker Wiseman Ska bli C Marinen, CI C Flygvapnet och han själv som C Armen.

  SvaraRadera
 8. 2009 flög Försvarsmakten 6600 timmar helikopter. Och nu ska 90 st helikopterflygförare inklusive i Tyskland just färdigutbildade inte flyga en enda timme i år.

  2002 var det 15500 timmar helikopter, som flögs i Försvarsmakten. Knappa 5000 av dessa var på enmotoriga HKP 6 (Jet Ranger).

  Enda sättet att inom i en oförändrad anslagstilldelning återfå flygtrim på helikopter är att anskaffa ett fåtal enmotoriga helikoptrar med utomordentligt hög tillgänglighet, det vill säga i grunden enkla civila helikoptrar, förslagsvis Robinson R22.

  Peru och andra stater, som seriöst utbildar för skarpa insatser mot av narkotika finansierade och av ideologi motiverade upprorrörelser under svåra förhållanden av "hot-n'-high" klarar sig inte utan också billiga flygtimmar i botten.

  En flygtimma Black-/Sea Hawk kommer vara dyrare än en timma HKP 9. Ändå avvecklar vi HKP 9 och avser ersätta dem med Black-/Sea Hawk. HKP 9 har vi flugit över 5000 timmar om året med, senast 1999.

  SvaraRadera
 9. R-22 Är ett perfekt val, billig och snabb leverans. Denna skulle bli en ersättare för Hkp 5 och fungera på samma sätt i krig .

  Hkp 16 dvs blir dess namn. Fast Herr Wasa håller med säkerligen att reda ut denna soppa blir lite småsvårt men det går om viljan finns.

  // Förste Sergeanten

  SvaraRadera
 10. Många frågar sig idag hur många beprövade medeltunga helikoptrar regeringen avser anskaffa till hösten?

  - Ju fler det nu utlovas, ju bättre verkar den sent tillkomna nya helikopteranskaffningsstrategin vara i mångas ögon.

  Vad vi kanske också borde fråga oss är hur många tusen timmar per år Försvarsmakten avser flyga med sin nästa medeltunga helikoptertyp?

  Alldeles särskilt om vi anskaffar i enlighet med FMS och dess fasta konfiguration och fasta pris, så finns det ingen anledning att från början köpa på sig extra exemplar avsedda för sådant som haverireserv med mera.

  Självfallet kommer det att behöva byggas för amerikanska krav specialanpassade hangarer till vår nästa helikoptertyp. Det byggdes ju sådana till HKP 14.

  15% fler nya medeltunga helikoptrar jämfört med vad flygtidsuttaget motiverar ger med automatik 15% mer ny hangarkapacitet att bygga och finansiera. Och det kan mycket väl i slutändan resultera i färre årliga flygtimmar med helikopter i Försvarsmakten än i dagsläget, även om vi vågade anskaffa några R-22:or.

  SvaraRadera
 11. För bara ett par år sedan sedan hade FM följande helikoptertyper operativa: hkp 4 (B, C & D), hkp 5 (B), hkp 6 (A & B), hkp 9 (A), hkp 10 och slutligen hkp 11. Målsättningen att minska antalet helikoptertyper är nog inte dum, men allra billigast är det naturligtvis om man inte har några helikoptertyper alls. Och dit är vi på god väg.

  SvaraRadera
 12. Gustav Wasa?

  Jag har nu flugit militära helikoptrar i drygt 15 år och har drygt 200Oh flygtimmar. GW, vad är fördelen med att jag eller någon annan av mina kollegor som jag flyger med i fler-pilotsystem skall flyga R22?

  Skall CI och andra bloggare då börja flyga PA-20 eller Cessna 172 som komplement till JAS 39?

  GMY

  SvaraRadera
 13. ekonomisk synvinkel syftar GW mest på, även jag är för denna ide , dessa hkp kan säkert hyras.

  Ang Ahkp så behövs det med på sikt.

  // Förste Sergeanten som är nöjd med val av Hkp 12

  SvaraRadera
 14. Om vi i morgon har en helikopterflotta om 20 st HKP15 och >40 st Black Hawk då finns ingen anledning att blogga om helikopterverksamheten längre.

  Om vi i morgon har en helikopterflotta om 20 st HKP15, 18 st HKP14 och 15 st Black Hawk då kan vi fortsätta blogga om helikopterverksamheten.

  Morgondagens bloggare

  SvaraRadera
 15. Sverige har skickat två kullar flygelever på grundläggande militär helikopterutbildning i Tyskland. Därefter har ungdomarna beordrats till att avvakta vidare order sittande i en skolsal på Malmen.

  Snart har det gått ett år sedan den första kullen kom hem.

  Försvarsmaktens lösning är nu att på inhyrd Jet Ranger, det vill säga vad som fordom benämndes HKP 6, ge Tysklandseleverna civila certifikat. Detta som motivation för att de inte ska lämna Försvarsmakten. Helikopterflygförare är ju ett internationellt synnerligen gångbart och efterfrågat yrke.

  - Ska statsmakten ekonomiskt och på andra sätt hjälpa till med att i generella termer försörja svenska och utländska helikopterföretag med ny ung och noga utvald personal eller syftar Helikopterflottiljens verksamhet snarare till dugliga svenska insatsförband?

  I det senare fallet så bör nog Försvarsmakten överväga möjligheten av att också anskaffa, så tillförlitliga och billiga helikoptrar att man i egen regi har råd att flyga också med nyutexaminerade flygförare vid spakarna.

  HKP 15 är i dagsläget ingen lämplig helikopter för Helikopterflottiljens hela behov av träning. Det är en ombyggd VIP-helikopter, som försetts med mycket komplex avionik för att den svenska varianten av Agusta A109 i så stor utsträckning, som möjligt ska efterlikna det svenska utvecklingsprojektet HKP 14.

  HKP 15:s utomordentligt låga tillgänglighet gör den dessvärre alltför lik HKP 14. Civila operatörer accepterar inte att 17 av 20 levererade helikoptrar står stilla av olika anledningar. Det känner sig Försvarsmakten däremot tvingad att göra med HKP 15. Därav behovet av en riktigt enkel och billig helikopter för att det överhuvudtaget ska bli flygning av på Malmen.

  SvaraRadera
 16. @GMY: Gripenpiloterna har faktiskt komplement till Gripen i form av SK60 och simulatorer. Även om Gripens flygtidskostnader är mycket låga jämfört med t.ex. Eurofighter och JSF, så finns det alltid behov av att utöka den flygtid som FM budget räcker till. Internationella insatskrav brukar vara 150-180 flygtimmar per pilot och år. Det är inte många svenska piloter som når denna summa...

  Simulatorer finns på varje division och centralt på FOI FLSC.

  http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article51133.ece

  http://www.saabgroup.com/en/ProductsServices/products_az.htm?url=http%3A//products.saabgroup.com/pdbwebnew/Generic.aspx%3FEntrance%3DProduct%26ProductCategoryId%3D268%26ProductGroupId%3D282%26ProductId%3D1286

  http://www.foi.se/FOI/Templates/ProjectPage____7133.aspx

  http://www.gripen.com/en/MediaRelations/News/2009/swedish_air_force_time_machine.htm

  Tyvärr så har den centrala driften av SK60 underhållet fått en del konsekvenser för vardagsflygning med SK60 i Flygvapnet...

  SvaraRadera
 17. @CI
  Om Spetsflyget inte hade haft SK60 och simulator hade det då varit givande för diverse piloter och bloggare att komplettera utebliven JAS39 flygtid med en PA-28 eller Cessna-172?

  Jag får ingen större färdighets träning/utveckling i en R22, det skulle vara totalt bortkastade pengar. R22 är en billig och bra skolhelikopter, motsvarande PA-28.

  @GW
  Berörda piloter skall ta ett PPL för att på sikt kunna bli bra piloter inom FM, inget annat. För att bli en bra pilot måste man bland annat flyga. Eftersom tillgängligheten är den du beskriver på FM helikoptrar är en PPL lösning en i mitt tycke bra lösning.

  En majoritet av alla piloter i Hkpflj har kommersiela certifikat (CPL), även om det är en minoritet av piloterna som klarar av flygtidskraven på de civila befälhavaretjänsterna där de kan matcha sina nuvarande löner.

  GW? Varför ser du farhågan att en "Tysklandspilot" med ett PPL lämna FM idag, om 2år eller om 4 år för ett civilt helikopterjobb? Tror du inte det är större risk att individen lämnar FM om han/hon inte får flyga alls?

  Hur lång tid tar det att anskaffa till "egen regi" ett antal R22? Vilken glädje skulle beröra piloter som redan väntat i 10 månader på att få flyga ha av det beslutet?

  Oaktat HKP15 barnsjukdomar, tror GW att HKP15 är en lämplig träningshelikopter för besättningarna om något år? Eller tror GW att de 3-6 st besättningsmän som har sina roller i våra medeltunga helikoptrar bäst tränar för sina multirole äventyr i en R22?

  Inom en 5-års period är det inte billigare för FM att köpa in GWs R22 jämfört med att hyra B206. Men det hade varit billigare att hyra R22 istället för att hyra B206.

  GWs R22 mantra beror antagligen på okunnighet eller intressen i agenturen på Robinsson.

  GMY

  SvaraRadera
 18. @GMY: Hade spetsflyget varit nere på samma nivåer som HKP är för tillfället hade jag svarat ja på den frågan. Kanske inte just PA-28 eller Cessna 172, men väl SK61 eller liknande flygplan.

  Vad ska för övrigt Helikopterflottiljen använda för grundutbildning i framtiden? B206 är så vitt jag vet bara till för att de senast utbildade eleverna ska ha något vettigt att göra i Sverige i väntan på riktiga helikoptrar. Ska man fortsätta med den tyska utbildningen eller är det HKP 15 som ska användas även för grundutbildning? Nu när man i brist på annat börjar upprusta HKP 15 till att bli en taktisk helikopter med ballistiskt skydd och partikelseparator så låter det som ett dyrt alternativ.

  SvaraRadera
 19. @Carnucopia?: HKP 9 står i malpåse precis som HKP 4. För övrigt så såg jag den sista HKP 4:an i luften för någon vecka sedan på FMV T&E i Malmen. Flygnostalgiker bör bege sig till Linköping någon dag för den har inte många timmar kvar...

  SvaraRadera
 20. Det mest oroväckande i denna soppa är den totala oförståelsen som visas från HKV med PROD i spetsen. Hkpflj har flera gånger de senaste åren påtalat problemen och att de blivit allt mer akuta med tiden. På HKV har man stoppat huvudet i sanden och inte förrän Tysklandseleverna rent fysiskt står på Malmen och undrar vad de skall flyga för hkp så får man tummen ur och påbörjar ett arbete med inhyrning av civila helikoptrar. Framförhållningen är totalt frånvarande och det verkar som att man hela tiden hoppats att problemet skulle lösa sig av sig självt.

  Den bästa lösningen, som påtalats av Hkpflj, hade såklart varit att förlänga Hkp9 och köpt in civilt underhåll av denna under en 10-15 årsperiod. Man hade då kunnat bedriva grundläggande utbildning av nya elever på en tvåmotorhelikopter med möjlighet att flyga NVG samt BFT-flygning med HKV-personal och andra i förskingringen, precis på samma sätt som SK60 används. Det är inte för sent att göra detta men det är väl för mycket begärt att Gripenkramarna på PROD Flyg med Bydén i spetsen skall ta ett sådant beslut som riskerar att ta resurser från 39-systemet.

  /Marcus

  SvaraRadera
 21. Godmorgon världen i P1 under söndagen hade ett inslag om "Det helikopterlösa försvaret" med bl a Allan Widman. http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=438
  Från HKV utgick en pinsam order om munkavle på för berörd personal...

  SvaraRadera
 22. @Gustav Wasa

  Jag såg denna tråden nu och är intresserad av ditt svar på "GMY" frågor/påstående 18 april 13:42.

  Inblandad

  SvaraRadera
 23. HKP 15 blir mest sannolikt aldrig en lämplig träningshelikopter för multirole-besättningar. Därtill är dess tillgänglighet alltför låg.

  Ej heller en i grunden civil enmotorig helikopter kan oaktat sin höga tillgänglighet tjäna som "trainer" för multirole-besättningar. Andra stater använder denna typ av helikopter med lågt flygtimpris för träning av grundläggande färdigheter. Det borde också vi göra.

  För en nationell sjöoperativ roll, så skulle fram till igår HKP 4 kunnat tjäna oss väl i ytterligare minst ett decennium. Dessvärre fattade igår regeringen beslut om avveckling av HKP 4.

  Jag är säker på att HKP 14 aldrig någonsin blir en operativ krigsduglig multi-role helikopter. Utveckling av en (1) helikoptertyp för den framtida väpnade stridens alla behov inom alla arenor synes mig mindre välbetänkt. Det är inte tekniskt realiserbart ens inom fördubblade ekonomiska ramar för projektet HKP 14.

  Modularitet och multirole är inte lätt eller kostnadseffektivt. JAS 39 Gripen har tilldelats avsevärda resurser, likväl pågår sedan 1986 utveckling av en spaningsförmågan. Nu senast benämnd SPK 39. Om tre år så kan "S:et" i JAS komma på plats. Närmare ett decennium efter att vi avvecklade de exklusiva och långt mer kapabla spaningsplattformarna SF 37. Visbykorvetterna ska någon gång i framtiden kunna använda sitt huvudvapen RBS 15. Vem vet när?

  Utan en fungerande omnipotent HKP 14 i sinnevärlden, så torde behovet av en (1) ytterligt komplex multirole-trainer för att förbereda besättningar för framtida uppgifter inom systemet HKP 14 vara högst begränsat.

  Behovet av att dagens nyutbildade unga helikopterflygförare får flyga är däremot stort. Jag tror att de är långt mer benägna att spontant karriärväxla än Försvarsmaktens traditionella helikopterflygförare, som redan innan de antogs för flygtjänst var fast anställda lojala yrkesofficerare och väl etablerade inom en militär profession.

  Jag förordar att Helikopterflottiljen i egen regi flyger lätt enmotorig helikopter som reguljär verksamhet framför att man köper in sådan kapacitet lite då och då.

  SvaraRadera
 24. @Gustav Wasa

  JAS piloterna får uppenbart inte tillräckligt med flygtid nu heller, vilket luftfartyg som komplement förordar du?

  Inblandad

  SvaraRadera
 25. Man behöver inte vara särdeles "inblandad" för att läsa Försvarsmaktens årsredovisning för 2009.

  De som så gör ser att flygtidsuttaget JAS 39 Gripen ökade högst väsentligt förra året. Mellan 2008 och 2009, så nästan fördubblades det från 7864 till 13226 timmar.

  Visst finns det säkert de som önskar en än snabbare ökningstakt för det spetsiga stridsflyget. Men flygtidsuttaget på helikopter är idag i Försvarsmakten en tredjedel mot för sju år sedan. Jag ser det senare som ett större problem än att inte ökningstakten för JAS 39 Gripen varit än högre.

  Se sid 62 i:
  http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Årsredovisningar/Årsredovisning%202009/ÅR%2009%20.pdf

  SvaraRadera
 26. @Gustav: Flygtidsuttaget 2008 var en katastrof. Det borde ha legat kring 14000 timmar, men budgetneddragningarna innebar att JAS39A/B mer eller mindre stod på backen. 2009 har vi börjat flyga ordentligt med JAS39C/D. Nu med F100 (ombyggnad av 31 st A/B maskiner till C/D) så kommer förutsättningarna att finnas för att flyga mer tack vare gemensamt underhåll och reservdelar. Troligtvis så medger dock inte driftbudgeten att vi tar ut det som är möjligt per år utan hamnar även fortsättningsvis kring siffrorna för 2009.

  SvaraRadera
 27. Flygtidsuttaget är planerat att öka till 2011, just nu kommer jag inte ihåg med hur mycket och skulle jag veta det så är inte det intressant...

  Driftbudgeten håller förhoppningsvis och det ramlar förhoppningsvis in mer reservdelar under nuvarande år. Det är bara det att, som officerstidningen beskriver, tekniker och deras intresse att jobba övertid som blir gränssättande.

  Jag skulle vilja att vi försökte se bortom begreppet flygtid och istället koncentrerade oss på vad förarna får ut av flygtiden. Kanske man kan offra några dagars flygtid för att flyga längre tid en vecka?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 28. @J.K: Rätt. Uppföljning av enbart flygtid är inget bra mått på vilken kvalitet som piloterna får ut av flygpasset. Men gissa vad PRIO kommer att följa upp? :-)

  SvaraRadera
 29. @CI m fl: NATO:s absolut lägsta flygtidskrav för de uppgifter Sverige anmäler registerförband till, ligger 50% över den tid som tilldelas dessa svenska förband och då har de ändå högsta prioritet i Flygvapnet. Vilken tur att vi är så mycket duktigare i Sverige på att flyga (ironi). Som tidigare skrivits på nätet är tilldelningen för prioriterade samma som för Nordkoreanska flygvapnet. Skillnaden är att nordkoreanerna inte har samma avancerade utrustning och att deras piloter inte förväntas lösa J A S, utan endast en roll i tag. Man känner sig verkligen som den fattiga kusinen från landet när man ska samöva med NATO. "Jaså, du ska fälla 8 bomber idag? Vi har en på divisionen som fick fälla en bomb förra året."

  Ingen ytterligare tid tilldelas Flygvapnet kommande år, men däremot skär man ner på personalen. rågan är inte längre om organisationen imploderar, utan när. Det enda positiva är att man behåller 4 divisioner. Tre hade skjutit implosionsdatum betydligt närmare i tid.

  Intressant fråga: Hur kommer det sig att Flygvapnet producerar så otroligt lite flygtid per flygmaskin jämfört med andra länder? Kan det månne ha någonting att göra med att reservdelar och utbytesenheter helt i linje med industristödet prioriteras för exportländerna medan svenska flygplan står på backen?

  //Mavericks brorsas farsa

  SvaraRadera
 30. När inte driftbudgeten räcker till mer flygtid på våra helikoptrar kan JAS piloterna börja flyga PA-28 för att frigöra driftbudget och flygtid till helikoptrarna, ett exemplariskt samspel inom familjen där storebror hjälper lillebror.

  Att det dessutom är lämpligt att delvis ersätta flygtid i kvalificerade maskiner med enklare framgår tydligt i denna tråd.

  Mindmad

  SvaraRadera
 31. @CI

  Kom in på din blogg efter ett tips från någon på Wisemans blogg, ser bra ut.
  Ytterligare en anställd inom flygvapnet som är bloggägare, hur många är ni sammantaget?

  Smart ide att ersättas dyra flygplan och helikoptrar inom FM med billigare dito.

  Keep it up!

  SvaraRadera
 32. @CI,GW och Mindmad

  Det var det dummaste jag läst på länge. Ingen av er kan vara pilot.

  SvaraRadera
 33. Vore det inte bra om FM tog reda på vad som krävs innan man skickar folk till tyskland? Att dom flyger B206 beror väl på att man saknade dk tid när man kom hem? Står liksom i regelverket om man läser. Svenska myndigheter, civila eller militära är underbara. Sluta slarva bort mina skattepengar!

  MYT

  SvaraRadera
 34. Är det någon som vet om Helikopterflottiljen flyger med civila helikoptrar idag?

  Nicke

  SvaraRadera