onsdag 5 januari 2011

Arbets(o)rätt

Snart är julhelgen över och därmed så kommer processen för min överklagan av uppsägningen att ta fart. Det kommer att bli en intressant studie i ämnet arbetsrätt.

Frågan är på vilket sätt som en arbetsgivare kan göra sig av med sina medarbetare? Är det rätt att sparka medarbetare beroende på "arbetsbrist" när man samtidigt är i stort behov av att anställa nya soldater och specialister?

Vad gäller avseende återanställningsrätten? Svenskt Näringsliv vill gärna göra stora ingrepp i LAS. Lena Asplund (m) försöker att ändra i LAS. Första försöket 2009 misslyckades, så nu försöker hon en gång till 2010 med samma motion. Men fram tills dess att hon lyckas så gäller skrivningen i LAS om turordningslistor och företrädesrätt till återanställning.

Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren.
...
Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde eller besked lämnades eller skulle ha lämnats enligt 15 § första stycket och därefter till dess nio månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde.


Det skulle i t.ex. mitt fall innebära att Flygvapnet inte kan anställa några nya piloter de närmaste 24+9 månaderna!

Frågan är också om en arbetsgivare kan omförhandla ett anställningsavtal hur som helst? I ett aktuellt fall där anställda (enligt deras uppgifter) tvingats skriva om sitt anställningsavtal så analyseras det på följande vis:

Anders Elmer, advokat och expert på arbetsmarknadsrätt, menar att om man har ett visstidsavtal så kan det inte sägas upp av någon part utan gäller till slutdatumet. Däremot kan man skriva ett nytt avtal som båda parter får godkänna. Men ingen av parterna har en skyldighet att skriva på det nya avtalet.

De anställda i Försvarsmakten har inte personligen varit med och förhandlat om det nya anställningsavtalet. Våra representanter i förhandlingarna har varit fackförbunden som ännu inte gett samråd till avtalet. Kan då arbetsgivaren säga upp det gamla avtalet och under hot om uppsägning tvinga de anställda att skriva på ett nytt?

I Regeringens proposition 2002:03/26 "Tjänstgöring i Utlandsstyrkan i Försvarsmakten" så skrev man följande(sid 35):

Redan anställda yrkesofficerare omfattades inte av utredningens förslag. Utredningen avvisade tanken att låta redan anställda yrkesofficerare omfattas av den utvidgade tjänstgöringsskyldigheten med hänsyn till att anställningsavtalet är ett civilrättsligt avtal och att retroaktiv lagstiftning bör undvikas.

På sid 14 i propositionen så jämför man de anställningsavtal som gällde före 1966 och som nu kommer att gälla efter 2011 för alla officerare.

Såsom redovisades i propositionen var alla statliga tjänstemäns anställningsvillkor offentligrättsligt reglerade före år 1966. Villkoren fanns i lagar, förordningar och reglementen. Även anställningsavtalet betraktades som offentligrättsligt och inte civilrättsligt. Det statliga anställningsavtalet liknar numera i allt väsentligt sin privata motsvarighet och är ett civilrättsligt avtal. Att lagreglera en arbetsskyldighet är att återgå till en modell som tidigare använts för statliga tjänstemän. Dessutom blir sanktionen för arbetsvägran densamma, ytterst avskedande, oavsett om tjänstgöringsskyldigheten är reglerad i lag eller följer av anställningsavtalet.

Ja, arbetsrätt är en lurig sak och bevisligen kan samma ärende tolkas på olika sätt från gång till gång. Därför så ska det bli intressant att se hur mitt ärende kommer att hanteras i rätten.

27 kommentarer:

 1. Jag tror det ligger en del i reklamen för stryktipset (eller är det oddset?) att "den som vet mest vinner mest".

  Tror du kommer vara mycket påläst, men vilken juridisk stöttning har du? Är det en "trött fackjurist" som för din talan?

  /Pax Vobiscum

  SvaraRadera
 2. Sanktioner för arbetsvägran kan det i alla fall inte bli tal om. Uppgavs arbetsbrist som skäl till att du inte kom iväg till Afghanistan? I sådant fall lär det bli svårt att skaka fram en ersättare.

  SvaraRadera
 3. Lena Asplund, Anders Elmer m. fl. kan fundera en stund på följande.

  Mycket av dagens aktuella lagstiftning går att härleda bakåt till svenska landskapslagar eller allmänna rättsgrundsatser i romerska rätten.

  I fråga om LAS hamnar man i den mindre allmänna rättsgrundsatsen "Av var och en efter förmåga, till 68-generationen efter behov".

  Någon gång, förr eller senare, måste detta faktum hanteras av statsmakten.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 4. @Sumatra: Japp, det var "arbetsbrist" där med...

  SvaraRadera
 5. En annan aspekt på arbetsrätt och försvarsmakten.

  http://smgodis.blogspot.com/2011/01/en-chans-for-forsvarsmakten.html

  SvaraRadera
 6. Arbetsbrist föreligger på så sätt att Försvarsmakten inte längre har några anställningar utan utlandsobligatorium.

  "Det står arbetsgivaren i princip fritt att genom uppsägning frigöra sig från anställningsavtalets innehåll och erbjuda ny anställning på ändrade villkor."
  -AD 1993 nr 61

  Jag kan rekommendera er att läsa den domen. Särskilt punkt 4.3.
  https://lagen.nu/dom/ad/1993:61

  Försvarsmakten må ha gjort dålig reklam för sig, men har, som jag ser det, lagen på sin sida.

  //Pazzo
  Veteran & Jur. Stud.

  SvaraRadera
 7. @Martin: Tja, de kan ju alltid försöka. Men det skiljer en hel del på aspekten lojalitet kopplat till kritik när det gäller en statlig myndighet kontra ett civilt bolag.

  I ett civilt bolag har du som anställd inte lika stor rätt till offentlig kritik av bolaget, då det kan påverka bolagets marknadsvärde och indirekt därmed din och andras anställning.

  I en statlig myndighet är det skattebetalarna som finansierar verksamheten. Därför så är kravet på transparens betydligt större och likaså rätten att uttala sig. Dock så uttalar man sig som enskilt person och inte som företrädare för myndigheten.

  http://www.e24.se/toppjobb/karriar/gnallet-som-ger-dig-sparken_2483687.e24

  SvaraRadera
 8. Å ena sidan håller jag med om att det är skillnad mellan skattefinansierad verksamhet och privat dito. Å andra sidan har vi samma lagstiftning för bägge.

  Jag önskar dig annars all lycka i kommande process. Vi är många som ser fram emot domslutet med stort intresse.

  SvaraRadera
 9. @Pazzo: Jo, det har juristerna hävdat hela tiden.

  En intressant skillnad är att elektrikerna erbjöds en lönekompensation som ersättning för det ändrade avtalet. Detta är någon som de anställda i FM inte sett röken av. Att vara beredd till internationella insatser måste ses som ett ökat åtagande, vilket rimligen borde ge något i lönekuvertet.

  En annan skillnad är att elektrikerna är en ganska så homogen yrkesgrupp som borde kunna ha ett gemensamt anställningsavtal. Gäller verkligen samma sak FM? Alla de inblandade elektrikerna kommer att köra bil dagligen, medan för de Internationella Insatserna i dagsläget handlar om ca 2000 man per år (varav för närvarande ca 60-70% är civila). D.v.s. 600 officerare-Specialister/år åker ut av en yrkeskår på ca 20.000.

  http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Nyheter/Vaktavlosning-i-Afghanistan/

  http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Arbetsplatsen/forsvarsmakten-i-siffror/

  Tyvärr så är nog enda sättet att förhindra arbetsgivare från liknande metoder att så många som möjligt av de med unika kompetenser slutar samt att framtida rekryteringen till FM försvåras.

  Ställer alla anställda upp oavsett hur ledningen bedriver sin verksamhet, så finns det ingen som helst förhandlingsmarginal för fackförbunden i framtiden. Då kommer också avhoppen att fortsätta och därmed också kostnaderna för personalförsörjningen.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-flyr-officerare-fran-forsvarsmakten_1704075.svd

  SvaraRadera
 10. @ Chefsingenjören

  Jag utökar mitt föregående citat.

  "Det står arbetsgivaren i princip fritt att genom uppsägning frigöra sig från anställningsavtalets innehåll och erbjuda ny anställning på ändrade villkor. Alternativet skulle vara att det lades i domstolens händer att avgöra vad som utgör skäliga anställningsförmåner. Detta är en lösning som inte är accepterad i svensk arbetsrätt."

  Det är just "skäliga anställningsförmåner" du kommer in på i ditt svar, och det är alltså inget domstolen lägger vikt vid.

  Bara för att förtydliga, jag tycker helt klart att Försvarsmakten har gjort bort sig som arbetsgivare i sitt sätt att hantera det nya obligatoriumet. Jag ser endast till det juridiska nu. Efter knappa tre år på soldatnivå vet jag mycket väl vad Försvarsmakten går för som arbetsgivare.

  CI skriver:
  "Ställer alla anställda upp oavsett hur ledningen bedriver sin verksamhet, så finns det ingen som helst förhandlingsmarginal för fackförbunden i framtiden."

  Fördelen Försvarsmakten har här är självklart bristen på konkurrens. Om jag i framtiden trivs väldigt bra med mina arbetsuppgifter som jurist, men inte med min arbetsgivare så byter jag ju helt enkelt arbetsgivare bara. Det är inte lika enkelt om man är i samma situation i Försvarsmakten. Jag är säker på att försvarsmaktsledningen är väl medvetna om denna fördel.

  //Pazzo

  SvaraRadera
 11. @ Pazzo

  "Arbetsbrist föreligger på så sätt att Försvarsmakten inte längre har några anställningar utan utlandsobligatorium".

  Juridik! Det påminner mig om det gamla skämtet om skillnaden på en död katt och en död advokat. Det är bromsspår framför katten.

  Det finns en fara i att skillnaden mellan vad som kan anses skäligt, befogat, rättvist eller rent av moraliskt å ena sidan och en lagstiftning - eller en tolkning av denna lagstiftning - å den andra, är för stor.

  Detta är nog ett sådant fall, för den händelse ovanstående citat är en riktig juridisk tolkning.

  Hur som helst så är fallet ur alla andra aspekter ett nederlag för civilisation och moral.

  SvaraRadera
 12. civvy street har det i och för sig under det senaste årtiondet börjat bli kutym att då och då omorganisera och få alla anställda att söka om de "nya" tjänsterna; det är närmast obligatoriskt i samband med övertaganden och fusioner.

  Så Pazzo kan nog tyvärr en poäng om lagligheten.

  Men dels är allt som är lagligt inte lämpligt, och dels så borde det inte vara tillåtet att sparka någon som i princip bara hänvisar till sin fackförening.

  Borde.

  SvaraRadera
 13. "Anders Elmer, advokat och expert på arbetsmarknadsrätt, menar att om man har ett visstidsavtal så kan det inte sägas upp av någon part utan gäller till slutdatumet. Däremot kan man skriva ett nytt avtal som båda parter får godkänna. Men ingen av parterna har en skyldighet att skriva på det nya avtalet."

  Denna text och ditt resonemang ovan resp. under denna text i inlägget är oväsentlig vad gäller din fasta anställning i FM. Citatet du refererar till gäller en visstidsantällning, dvs. den är begränsad i tid. Du har en tillsvidaranställning och här gör LAS skillnad på flera punkter, bl.a. vad gäller arbetsbrist. Däremot är din anställning i US visstidsanställning om jag inte är felunderrättad.

  XXX(Med lite arbetsrätt i bagaget)

  SvaraRadera
 14. @Pazzo: I propositionen från 2002 so jag länkar till ovan står det en hel del intressant som ger en hint om varför vi står som vi står just nu.

  "Regeringen konstaterade i denna fråga i prop. 2001/02:10 att den aktuella arbetsskyldigheten inte bör regleras i lag mot bakgrund av att anställningsavtalet är ett civilrättsligt avtal."

  Samma sak gäller från och med den 1/1-2011, d.v.s. den nya lagen tvingar inte officerare till utlandstjänst, den ger bara utrymme för Försvarsmakten att plocka utlandsförbanden från alla verksamhetsställen och inte bara den specifika Utlandsstyrkan inom Försvarsmakten.

  "Enbart förhållandet att kravet på särskild anställning tas bort medför inte att arbetsskyldigheten för den som redan är anställd i Försvarsmakten utvidgas. För en sådan utvidgning fordras att Försvarsmakten agerar."

  Man ser här att det nya anställningsavtalet INTE är en konsekvens av den nya lagen 1/1-2011. Man hade kunnat göra så här redan 2003!

  "I yttrandet har Försvarsmakten anfört att eftersom ”regeringen valt att inte reglera den utökade arbetsskyldigheten i lag kvarstår emellertid tveksamheter om det är möjligt att nå den avtalslösning som föreslås av regeringen utan avsevärda kostnadsökningar för Försvarsmakten”."

  "Försvarsmaktens kostnadsresonemang i denna del utgår från en lagstiftning med retroaktiv verkan, en förutsättning som inte har bedömts vara konstitutionellt möjlig."

  Här har vi nog pudelns kärna. FM anser sig inte ha budget för att använda morot för att locka officerare till utlandstjänst. Det är också detta som fördröjt förhandlingarna om det nya utlandsavtalet. Fackförbunden vill ha bättre förmåner och större trygghet för familjerna om officerare skall skickas iväg mot sin vilja. FM har i detafall valt att köra över fackförbunden. Eftersom FM inte fick en lag som tvingade alla officerare att tjänstgöra utomlands så valde man därför alternativ två, d.v.s. att säga upp personal.
  Helt lagligt rätt, men ganska så oetiskt.

  Man ser dessutom att Officersförbundet försökte stoppa det nya anställningsavtalet för yngre officerare redan 2002, men då också blev överkörda.

  "Officersförbundet anser att personalen i utlandsstyrkan alltjämt bör anställas särskilt. För det fall att de föreslagna ändringarna ändå genomförs, bör författningsändringarna träda i kraft
  först från och med den 1 juli 2004. Anledningen till detta är att förbundet
  anser att de aspiranter som nu påbörjat sin officersutbildning eller antagits till officersutbildning inte skall beröras."

  Men så länge vi officerare stannar kvar i firman så har man kanske gjort rätt?

  SvaraRadera
 15. "Ett jobb där du får möjlighet att mogna och utvecklas, både i ditt yrke och som människa. Du jobbar i en öppen organisation som har stort förtroende för individens förmåga och där du har stort utrymme för eget ansvar."

  Källa: www.mil.se

  SvaraRadera
 16. @ Anonym 03:38

  Man glömde nog att ta med att FM är en organisation där humorn sätts i högsätet. Det märker nog den rekryterade själv efter ett tag i och för sig, så det behöver kanske inte skrivas ut i det humorspäckade citat du bidragit med.

  SvaraRadera
 17. Fartygschefen på USS Enterprise har just fråntagits sitt befäl för den här videon, som han spelade in på den tiden han var sekond (XO) ombord.

  http://www.youtube.com/watch?v=WopAHvbg9LU

  SvaraRadera
 18. @Sumatra

  Inte nog med att man byter FC strax innan insats, det har även höjts röster för att chefer högre upp i kedjan skall avgå p g a detta. (Som hände för fyra år sedan - man undrar varför det tog så lång tid för någon att känna sig kränkt...)

  Vad skall ryssarna med spetsnaz till när det uppenbarligen räcker med inhemsk pk-maffia för att sänka stridsvärdet i väst?

  SvaraRadera
 19. @XXXX: Tjänsten i US är visstidsanställning, så där gäller tolkningen i LAS rakt av. Det intressanta är att FM trots detta rekryterar!

  @Pazzo: Det finns risk att överklagandet stupar på att FM följt luckorna i lagen. Men även om det skulle inträffa så fyller överklagandet en funktion. Den negativa PR som FM fått och den effekt som det kommer att ge på kommande rekrytering och eventuella avhopp gör att man nog passar sig för att upprepa processen i framtiden.

  SvaraRadera
 20. Det finns fler goda officerare som inte kom iväg på insats.

  "There's nothing satisfying about Tuesday's reassignment of an aircraft carrier commander for showing poor judgment. A clearly talented fighter pilot and popular officer now sits on the dock as his ship prepares for deployment".

  http://hamptonroads.com/2011/01/movie-nights-lasting-impact

  Liknar inte så lite det drev som gick mot flottan i slutet av 90-talet, då det ryktades att det fanns officerare som understundom intog alkoholhaltiga drycker i festliga sammanhang. Högre chefer, som inte så sällan själva deltagit i festligheter genom åren, anordnade räfst och rättarting för personalen.

  Det var startskottet för PK, gemmensam värdegrund, hyckleri och tråkiga tillställningar. Du sköna nya värld...

  SvaraRadera
 21. Hoppas FM vinner i AD och att du får ta konsekvenserna av ditt eget beslut. Förstod att du var på väg till Afganistan och det är väl bra men vad är då problemet med att du ska vara likställd med övriga som har anställts under senare år och som nu anställs?

  SvaraRadera
 22. @Anonym 00.58: Två begångna fel gör inte ett rätt. Officersförbundet försökte protestera mot hanteringen av ärendet redan 2002, som du kan se av ovanstående inlägg och kommentarer.

  Det finns dock en stor skillnad mellan äldre officerare och de som anställts efter 2003. De som nyanställs vet vad det är de skriver på. Vi andra har redan ett anställningskontrakt som nu bryts upp av arbetsgivaren utan att förankra det tillräckligt väl med fack och anställda.

  Jag är för ett nytt anställningskontrakt och jag är definitivt för utlandstjänst. Men det har skötts på ett helt felaktigt sätt.

  Och ja, jag är beredd att ta konsekvenserna av mitt beslut.

  SvaraRadera
 23. @Anonym 00.58:

  vilket äkta svensson inlägg du gjorde.

  innebörden av ditt inlägg var ju:

  "om jag accepterat ett mindre bra anställningsavtal, så ska givetvis alla andra ha det lika dåligt de med annars är det ju orättvist!!! "

  Väx upp.

  Vem f-n har sagt att världen är rättvis?


  Jag hoppas du vinner CI.
  och att FM får en näsbränna och därmed uppför sig bättre i framtiden.

  Officer LG

  SvaraRadera
 24. Det handlar inte om rättvisa. Ni är statstjänstemän och som har att fullfölja dom uppgifter som Riksdagen beslutar om. Ni har inga livstidskontrakt lika lite som oss övriga i samhället. Ändrar företaget profil eller produktion är det bar att hänga på eller lämna. Ni övertygar alltmer om att FM till del är en skyddad verkstad.

  SvaraRadera
 25. Visst är FM en skyddad verkstad, men det här är knappast det bästa exemplet. PRIO, helikopterupphandling, personalförsörjningssystem utan förankring i verkligheten... Att CI försvinner ut är snarare ett exempel på hur FM lyckas stöta bort kompentent personal och kvar blir ett ledarskikt om är inkompetent gränsande till det kriminella.

  SvaraRadera
 26. @Anonym 06.00: Om en arbetsgivare kör över de anställdas fackförbund på ett civila bolag på samma sätt som man gjort nu i Försvarsmakten så hade det blivit strejk.

  Även i Försvarsmakten har de anställda samma rättigheter som övriga arbetstagare i Sverige!

  SvaraRadera
 27. @Anonym 06.00: Korrekt, det handlar inte om rättvisa. Men i den här omregleringen av anställningsavtal så landar man i att arbetstagaren får en utökad skyldighet. En utökad skyldighet anser jag ska kompenseras. Eftersom ingen kompensation görs så landar den utökade skyldigheten (iaf i mitt fall) på minuskontot då jag funderar över min framtid i försvaret. Konsekvensen blir förmodligen att jag lämnar FM i ett mycket tidigare skede än som skulle skett annars. Om många medarbetare i FM resonerar så här så innebär det ett resursslöseri med investerade skattemedel. Det, min vän, är dåligt för hela Sverige vad du än tycker ska åligga en statsanställd...

  Med andra ord: Självklart har vi statstjänstemän skyldighet att gå dit den politiska makten pekar, men vi har faktiskt också rättigheten att begära avsked och lämna för annan anställning.

  Det är dessutom på plats att kommentera de som jämför civil tillverkningsindustri etc med FM. Det är inte att likställa att ena veckan tillverka skruv på en fabrik för att nästa vecka tvingas ställa om till spikproduktion med att ena veckan frivilligt kunna åtaga sig utlandstjänst till att nästa kunna tvingas iväg till samma sak. Om man tror det så ska man pröva en månads tjänst i Afg där man kan behöva döda andra människor och/eller offra sitt eget liv i strid.

  /Gustav

  SvaraRadera