fredag 28 januari 2011

Nu börjas det (uppdaterad)

Insatsen för Helikopterenhet ISAF närmar sig. Just nu är två stycken HKP10B nere någonstans i Afrika för att träna piloterna i hur man flyger i hög temperatur och med sand som bildar s.k. Brown Out vid start och landning. Tanken var att denna träning skulle skett i Spanien förra året, men övningsledningen hade glömt att kolla vädret med meteorologerna. Det var inte särskilt varmt, även om höjden och sanden fanns närvarande. Sanden dock i fast form, då det regnat kraftigt.

Tanken är att insatsen i Afghanistan ska pågå under två år. Men det finns en hel del mörka moln på himmelen.

- Hur mycket personal finns det tillgängligt som kan/vill åka ner? Helikoptersystemet har drabbats av en hel del avgångar i samband med det nya anställningsavtalet i höstas. Niu verkar det som HKV har beslutat sig för att använda tvångsmedel för att bemanna insatsen. Jag levde i den tron att man i varje fall lyckats bemanna den första perioden och att problemen skulle uppstå först senare, men om det redan innan insats uppstår problem med intresset så bådar det inte gott för möjligheten att verka i två år.

- Två helikoptrar är minst en för lite. Normalt så opererar man rotevis (2 stycken). Om en helikopter står för underhåll (vilket de lär göra då och då, då sanden sliter mycket) så måste det svenska förbandet få stöd av någon annan nation. Vi har tre stycken modifierade helikoptrar, men den sista behövs i Sverige för att träna de besättningar som ska ner i nästa omgång.

Stämningen i Flygvapnet har varit mycket dålig det senaste året. Många känner att de ordinarie uppgifterna att försvara Sverige prioriteras mycket lågt till förmån för något som bara kan ses som ett spel för galleriet. Två svenska helikoptrar till eller från gör ingen större skillnad i RC North. Lägg till hanteringen av piloternas löneavtal ALFF, omgaloniseringen av majoriteten av våra flygtekniker till specialister (på F7 t.o.m. till civila) samt den brist på personal som redan finns i systemet med tillhörande arbetsbördor så lär ett nyttjande av utlandsplikten i onödan ge upphov till fler avhopp från Flygvapnet.

Se även Wiseman och Smågodis.

DN, AB

Uppdaterad 11-01-30, 09:34
SvD har fått tag på en rapport som visar att det svenska helikopterförbandet saknar relevant utbildning för insatsen i Afghanistan.

Men en intern granskning daterad den 15 januari, som SvD läst, visar på stora brister. Förbandet saknar tillräcklig utbildning för att flyga på hög höjd i hett klimat, landa i dammig miljö, har för dålig rutin i att flyga med mörkerutrustning samt i att flyga med och använda de nya kulsprutorna ombord.

För att hämta sårade soldater vid fronten i Afghanistan krävs nämligen två helikoptrar. Medan den ena bedriver sjukvård så skyddar den andra helikoptern insatsen med sina kulsprutor från luften. I rapporten som skrivits av tre flygexperter sägs att Högkvarteret "inte förstått hur långt efter i övningar man ligger" och varnar:

"Den chef som fattar beslut om att ändå skicka förbandet måste vara medveten om de begränsningar förbandet har och de medföljande risker som det innebär att skicka förbandet."


- Hot&High + Brownout. Detta skulle ha tränats i Spanien förra året, men tack vare dåliga förberedelser där man bl.a. inte kollade upp vädret i övningsområdet så fick utbildningen dåligt resultat. Nu är man i och för sig nere i Afrika, men det är en smula för sent och för kort utbildning. När engelsmännen förberedde sig för insats med sina Merlinhelikoptrar i Afghanistan var man i USA i tre månader och tränade flygning i öken. Detta trots att engelsmännen har goda erfarenheter från Irak. Märk väl att majoriteten av förlorade helikoptrar i Afghanistan och Irak beror på väder och omgivning i insatsområdet, snarare än fientlig bekämpning.

- NVG+Beväpning. Förseningarna på leveransen av HKP10B har inneburit att dessa moment ännu inte ar fått tillräckligt genomslag. Många tror tyvärr att bara för att tekniken levereras så finns förmågan. Men både NVG och flygskyttar kräver mängder av träning!

Det behövs 20 piloter, men det finns endast sju-åtta. Till det kommer fyra-fem som sagt nej. En orsak till deras tvekan är bristande utbildning. Men Chefen för Helikopterflottiljen, överste Magnus Westerlund, som beordrat iväg piloterna framhåller på Försvarsmaktens intranät:

"Personalen är förberedd och utbildad, och det är därför att de får en order att genomföra insats". Samtidigt lovar han: "Det är ett krav från min sida att enheten tilldelas uppgifter i balans med personalen förmåga och begränsningar."


Avsaknaden av utbildning samt ifrågasättandet av insatsens nödvändighet är huvudorsakerna till det låga intresset från pilotkåren. Tyvärr så tror en del debattörer att det beror på feghet. Högkvarteret gör som vanligt och blundar för bristerna.

Uppdaterad 11-02-04, 19:28
Träningen i Afrika kommer att pågå de närmaste veckorna.

Svensk personal kommer att under ett antal veckor att vara i Afrika. Under de inledande veckorna har Luftstridsskolan tillsammans med stöd från Helikopterflottiljen tagit fram utbildningsanvisningar som flyginstruktörerna kommer att utbildas i. Därefter kommer besättningar, och flygunderhållspersonal att utbildas för att ge Helikopterflottiljen förmågan att uppträda i en varm och stoftrik miljö.

Givetvis är det bra att man nu äntligen genomför denna träning. Dock så är det verkligen i sista minuten som den levereras. Man ska dessutom tänka på att sanden faktiskt skiljer sig från område till område. Både USA och UK har fått erfara att den afghanska sanden är mycket finare än den irakiska och tränger in i utrustningen, vilket skapar nya typer av problem. Bl.a. har lager och växellådor stora stor risk att skära ihop då sanden tillsammans med fett och olja skapar en slags cement som sätter igen hål för smörjningen. Brown-out har också olika karaktär beroende på sandens tyngd. Helikoptrarnas rotorer slits hårt och i USA har man prövat med att spruta färg på rotorerna för att skydda bladen.

Ett intressant problem är att helikoptrarna efter ett tag fylls med sand och därmed förlorar lastförmåga. Det går inte bara att titta i flyghandbokens tabeller för last i förhållande till höjd, temperatur, besättningsstorlek och bränsle, utan helikoptern måste då och då vägas för att se hur mycket extravikt som består av sand. Tillsammans med den extravikt i en HKP10B (skottsäkert skydd, vapen, medicinsk utrustning m.m.) så blir det inte många kilon kvar för att transportera patienter. Risken är därför stor att våra helikoptrar får under den varmare delen av perioden där nere nöja sig med nattoperationer, vilket ställer krav på kunskaper om flygning med NVG.

Uppdaterad 11-02-09, 18:29
Försvarsmakten går nu ut med information om att HKP10 förbandet är redo för insats i Afghanistan.

Förbandet har lyckats nå en förmåga som medger att uppgiften kan lösas på utsatt tidpunkt, inledningsvis dock med vissa begränsningar.
...
Det har funnits ett stort intresse att ingå i förbandet och totalt har cirka 350 personer ansökt om att få delta i insatsen. Trots detta har ändå vissa kritiska kompetenser varit svåra att bemanna.


Man måste skilja på teknisk förmåga, operativ förmåga och uthållighet. Den tekniska förmåga finns sedan ca ett år. Den operativa förmågan finns kanske inte till 100%, men ändock efter träningen i Afrika. Frågan är bara om uthålligheten finns med den begränsade mängd personal som finns och två helikoptrar.

65 kommentarer:

 1. Hkp 10D är till för vad?

  //Förste Sergeanten

  SvaraRadera
 2. ...då var snövits åttonde dvärg - LJUGER - lokaliserad...

  // Anställd med hedern i behåll

  SvaraRadera
 3. ...även den tionde dvärgen är identifierad; SUGER...

  SvaraRadera
 4. Undrar hur Sverker ska klara sig ur det här - faktum är att det verkar som om han ljugit alla anställda rakt upp i ansiktet:

  "Jag har ingen ambition, och det har ingen annan i organisationen, att tvinga folk. Varför ska jag bestiga berg när jag kan gå över en kulle? Det är normal personalplanering i dialog med den enskilde som gäller. Ingen kommer att tvingas."

  (från en intervju i officerstidningen)


  ...och var är sverker egentligen? Är det inte nu som det behövs handfast ledarskap och någon som försöker gjuta mod i truppmassorna...

  ...fast gott ledarskap verkar inte vara någon urvalsfaktor för befordring till högre nivå...

  SvaraRadera
 5. Reagerade bara på inlägget på eMIL idag med rubriken "Helikopterpiloter beordras till afganistan" som ett par minuter senare ändrades sig till "Helikopterpiloter Behövs i afganistan"

  SvaraRadera
 6. hkp 10 D är en A med instrumentering som i B, men ett ton lättare än B vilket gör att den känns annorlunda att flyga. D är bara till för träning.

  SvaraRadera
 7. just ja, D för träning, så vad gör en B hemma då?

  Fm HKp 10 flotta är 2 förlorade, 5A 3B,2D .
  Ryktas om att Hkp 10A skall moddas till C, nått ni hört?
  //Förste Sergeanten

  SvaraRadera
 8. @Trident: Tja, är någon förvånad? Obligatoriet har ett enda syfte, och det är att möjliggöra att tvinga iväg folk. Som jag har beskrivit tidigare så finns det mycket få enheter som kan skickas iväg som ett färdigtränat förband till internationell insats. Alla andra kommer att sättas upp för att vara missionsanpassade. Därmed så faller det stora argument som Tolgfors framfört i debatten. Hade inte tvånget varit nödvändigt så hade frivilligheten räckt. Tyvärr så beror tvångsbehovet på att det inom vissa områden saknas personal! I stället för att anställa fler så får ÖB ta till ett annat "verktyg".

  SvaraRadera
 9. suger

  haha min typ av humor
  /Trupparen

  SvaraRadera
 10. Ja det verkar rörigt, minst sagt.
  Hur hkps skall hjälpa smàflickor att gà i skolan i Afg fattar jag ej. Nej, hkps hjälper inte afghanska folket utan är ett tydligt bevis att Sverige stödjer USAs ockupation av Afg. Bra att förnuftiga svenskar ej ställer upp sà att arbetsbrist uppstàr. Kanske CI under uppsägning kan bistà hkp-styrkan?
  Visa att jag har fel och vinn Euro 1 000 000:-. Det är bara att klicka pà mig.

  SvaraRadera
 11. Frigång utan kontrollerad medicinering har sina nackdelar - eller hur Anders...?

  SvaraRadera
 12. Det var inte meteorologerna som hade glömt att kolla vädret, det var förbandschefen som hade glömt att kolla med meteorologerna. Alltså klassisk FM-handläggning: Fort men fel för att göra chefen glad. Så gick det som det gick också...

  SvaraRadera
 13. Nä, nu tar vi och ställer upp och jobbar. Detta som en fin gest mot FML som behandlar pilotkåren så bra.
  Hur går det med ALFF översynen Dahle ??

  SvaraRadera
 14. Det är väl dags för dem att åka också?

  SvaraRadera
 15. @ anonym 11:15
  Menar du Dahle & Co ?

  SvaraRadera
 16. Nej, jag avsåg HKP10-piloterna.

  /11:15

  SvaraRadera
 17. Alla var nöjda med att kryssa JA....¨
  Så vi behåller de skillnaderna i lönenivåer som råder idag, bara procentuella påslag så är jag nöjd!!!
  Åker i april....
  Men bara ingen annan j-vel i FM gnällero m sin lönenivå eftersom det verkar som att amrméofficerare tycker obligatoriet är bra men då kunde man haft förhandlingsläge nu....

  SvaraRadera
 18. Bedömer att det inte kommer flygas hkp 10 under den närmaste veckan...flygolust?

  SvaraRadera
 19. Ursäkta mig men vaddå "spel för gallerierna" att åka till Afghanistan? Blir väl knappast så att försvaret av Sveriges territorium är lägre prioriterat bara för att våra officerare och soldater nu på riktigt får göra det dom är utbildade för och ska kunna göra på "hemmaplan" i vilket fall som helst. Känns bara tryggt. Törs lova en omedelbar hemtagning om kriget skulle komma till våra gränser NU. Tjänstgöring som tjänstgöring- officerare har väl dessutom alltid varit i väg från familji veckor och månader på de sju haven, på övningar eller uppdrag- under vatten eller på? När jag var liten på 80-talet var min kompis officerspappa aldrig hemma utan på någon ubåt nånstans. Sluta klaga.

  SvaraRadera
 20. Anonym 13:14 :

  Det är tämligen tramsigt att skicka dessa helikoptrar som kommer troligen avskrivas när de kommer hem pga slitage.

  Vi lider helikopter brist här hemma med, skall vi ej åtgärda det?

  //Förste Sergeanten

  SvaraRadera
 21. Vi lider brist på:
  - Helikoptrar
  - Soldater
  - Insatsberedda förband
  - Långsiktig planering
  - Tydliga direktiv från statsmakten
  - Pengar
  - En kompetent försvarsminister
  - Tydligt ledarskap av våra högre chefer
  - Chefer som vågar fatta beslut
  - ....
  - ....

  och slutligen så lider vi brist på en kompetent försvarsmaktsledning

  Det vi har för mycket av är:
  - ryggkliare i karriären
  - Ja-sägare utan ryggrad
  - Generaler och amiraler
  - Överstar
  - Överstelöjtnanter
  - Administration


  ...och slutligen har vi alldeles för mycket av det där tyska s.k. "stödsystemet vars namn jag vägrar ta i min mun....


  ...men hav förtröstan kära kollegor - skit som sopas under mattan börjar förr eller senare sprida en inte allt för angenäm doft...


  ...och när dammet lagt sig efter den stora kollapsen, cirkusdirektören och hans anhang blivit avsatt - då kavlar vi upp ärmarna och tar nya tag och väntar ivrigt på första kullen värnpliktiga sedan dårskapens utbrott.

  SvaraRadera
 22. Det är fullt logiskt att de maskiner som modifierades för att skicka utomlands blev HKP 10B och ursprungsversionen 10A. Men sedan hänger jag inte med. Varför blev övningsmaskinerna 10D? Man hoppade alltså över 10C, men det sägs i tidigare kommentar att 10A ska modifieras till 10C. Vad innebär 10C? Och varför 3 olika versioner?

  SvaraRadera
 23. Varför skulle våra Super Puma behöva avskrivas efter insats pga slitage när Frankrike, Storbritannien, Sydafrika mfl lyckats hålla sina i luften i en herrans massa år?

  Det mest korkade är väl att även om de står kvar hemma kommer de avvecklas till förmån för helikoptern som aldrig kommer.

  SvaraRadera
 24. @13.22 Man kan inte få allt- vi har den budget vi har- utifrån det verklighetsresonemanget (önsketänkande tar dig ingenstans) ser jag gärna att det finns bra resurser, i form av helikoptrar och annat för att understödja våra män och kvinnor på plats i Afghanistan. Sen ska resurserna kunna omfördelas relativt omedelbart vid akuta behov, självklart. Men om vi inte ska ha en skattesats i det här landet på 80% så får alla prioritera. Jag tror inte ens att försvarskramare är beredda att ge mer till farbror staten av sin surt förvärvda lön.

  SvaraRadera
 25. @ 14:03

  ..och Försvarsmakten använder tilldelade medel på ett effektivt sätt...

  4 000 000 000 kr har vårt nya tyska s.k. "stödsystem" kostat till dags dato - och i detta är arbetstid spenderad på knappande i systemet, svordomar, mer svordomar, läsandet av felmeddelande på tyska och väntetid till helpdesk inte inräknat. Inte heller är den tid som spenderats på den patetiskt dåliga s.k. "utbildningen" inräknad.

  Oj vad mycket större försvarseffekt vi fått för dessa pengar....

  SvaraRadera
 26. Trident- jag tolkar dig som att det finns utrymme för ytterligare effektiviseringar i Försvarsmakten. Inte pengar som är problemet alltså!

  SvaraRadera
 27. Ja just det... Piloter med 50 000 + i månaden och pension vid 55...
  Tror inte denna kategorin lämnar försvarsmakten, de avhoppen som händer där är gjorda, resten kommer stanna!
  De flesta som är kvar vill inte regelbundet jobba kväll/helg som styrman. Och ja kom inte dragande med hur många som kan bli ditten och datten, ni borde lämnat vid obligatoriet.
  Försvarsmakten hyr in maskiner för flygtid, de närmaste 15 åren kommer inte piloter vara en trång sektor, även om piloterna själva gärna vill tror det.
  Bra med pilotbrist i 8-10 år, spar pengar...

  SvaraRadera
 28. Det har väl aldrig varit brist på piloter/ff i försvarsmakten de senaste 20 åren. Har väl mer varit brist på teknisk personal i så fall?
  Och tekniker lämnar väl tidigare och alltid försvarsmakten?
  Hur mycket tid kan försvarsmaktens system producera idag, och om 5 år och om 10 år...
  Piloter kan inte vara en trång sektor, men deras vilja kan vara....

  SvaraRadera
 29. Jag förundras över hur trångsynta vissa är - men jag antar att huvuddelen kan skyllas på ungdomligt oförstånd.

  Det viktigaste - som borde diskuteras - är det faktum att nu är det inte längre lösplugg på övningsfältet utan folk som skjuter tillbaks med skarp ammunition.

  Insatsen i det som cirkusdirektören och hans anhang spelar med är människoliv. Det är ingen lek längre - även om det verkar finnas en del krigsromantiker...

  Hur fokuserad är någon som tvångskommenderats till Afghanistan? I bästa fall är personen i fråga endast en fara för sig själv - i värsta fall en fara för sina kamrater och sitt förband. Kulor tar inte hänsyn till om man tvångskommenderats eller sökt frivilligt, om man är fokuserad eller har tankarna på annat håll.

  Flyga helikopter i den miljö vi pratar om kräver nog att tankarna är samlade på rätt ställe. "Flygsäkerheten kräver...." är en lustighet som vi grönklädda brukar slänga oss med lite nedvärderande - men här är det en realitet. Vad gör vi när den första tvångskommenderade stupat och kanske även orsakat att andra i förbandet omkommit enkom för att tankarna funnits på annat håll.

  Kanske någon av de blå bröderna kan upplysa oss okunniga om vad som skulle hända om en pilot på plats i Afghanistan vägrar flyga med hänvisning till flygsäkerheten.

  Det finns även en annan aspekt i det hela - hur bra stämning sprider tvångskommenderade? Det räcker med att själv dra sig till minnes de tvångskommenderade - ofta lärare - som man träffat på under karriären. Är de tillräckligt många kan de garanterat sänka stridsvärdet på även det mest motiverade förbandet. Idag är det väl så att de i utlansstyrkan som sprider dåliga vibbar fort som f...n förpassas ut ur missionsområdet - framöver lär inte detta gå att göra.

  Hade jag varit kompanichef hade jag nog hellre haft några vakanser än fyllt upp med personal som inte vill vara där och som säkerligen är en risk både för sig själv och sina kamrater!

  SvaraRadera
 30. Det kostar < 10% av och tar en fjärdedel så lång tid att utbilda en tekniker jämfört med en pilot. Kanske något att tänka på i janteland...

  SvaraRadera
 31. @ Anonyma 1432 & 1452

  Suck.
  Åter igen avundsjukans fula tryne.

  Läs för böfvelen på innan ni vomerar i kommentarsrutan. Rekommenderar CI, WW, krigshistoria, FV-historia (80-90-tal), Hkpflj-historia (00-tal)...

  Fokusera sen på rätt saker.

  SvaraRadera
 32. Vilken nytta är det med att lyssna på meteorologernas helgarderingar. Om nu ingen frågade Met om prognos innan avfärd till Spanien så var det väl inte förbjudet för någon Met att ta ett eget initiativ och leverera en prognos, även om jag inte tror att den prognosen hade avvikit från de andra nationernas prognos innan de åkte på samma övning i Spanien. Nu behövde man inte skriva väder-DA efteråt.

  Hoppas FM har bättre tur och väder i Afrika.

  1X2

  SvaraRadera
 33. Var finns försvarsmaktens meteorologer?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 34. Det blir troligtvis ingen flygolust.
  Situationen på förbandet har varit uppenbar i minst ett halvår, de två närmsta berörda övlt har kört strutsteknik istället för ledarskap.

  Förbandsutvecklingen under 09/10 kommer aldrig någon chef inom flygvapnet kräva utvärdering av. Man sågar inte av den gren man sitter på.

  Flyg försiktigt, ni behövs här hemma.

  SvaraRadera
 35. hihi, jag garvar mig harmynt, det är alltså dags nu, det här är bara början på tvånget mina damer och herrar. (nu var det väl inte så mycket tvång i just det här fallet med helisarna..)

  Betänk att rekryteringen går apjävladåligt, soldatmaterialet suger, personalen kastar rök i form av ett "JA" flyr sedan i skydd av mörkret och Sverker tror att allt är frid o fröjd, tryggt förvissad om en stabil personalförsörjning....vilken livslögn ;)

  SvaraRadera
 36. Det är klart att piloterna vill fokusera på att försvara sverige....då slipper man ju jobba. Det är ju inte direkt så att Danmark anfaller oss imorgon.

  Lägg ner försvaret, de 40 miljarderna kan användas mycket bättre på annat håll.

  SvaraRadera
 37. Första gången som försvarsmakten inte lyckats hitta frivilliga till ett förband är efter att utlandstvånget infördes. En brutal sanning som visar det sorgliga resultatet av ÖB:s ledarskap.

  /H

  SvaraRadera
 38. Jag noterar att det gäller två helikoptrar med sjukvårdsförmåga (sic) som det har tagit längre tid än beräknat (sic) att få fram utrustning till och att modifiera. Min dotter läkaren tjänstgjorde inland ombord i hkp under ett år eftersom vi bor i ett bergigt område med smala vägar där hkp är mycket (10 X) snabbare transport än markväg till sjukhuset. Fast det var helt vanliga hkp som vem som helst kunde hyra. Sjukvårdsförmågan var till 99% kvar i sjukhuset. I hkp10B skall tydligen intensivvård (sic) kunna utföras i baksätet. Det låter ju bra. Sannolikheten att överleva och leva som invalid hela livet ökar för soldaten. Läkaren/sjuksköterskan är nog också tvångskommenerade! Kulsprutor kan ocksà monteras, ser jag, för intensiv markbearbetning. Jag har alltid varit rädd för sprutor. Ja, det skall bli intressant att se resultatet. Ingen har ännu vunnit Euro 1 000 000:- som jag delar ut till den förste som visar att jag har fel!

  SvaraRadera
 39. Anonym 14:32:

  Du har uppenbarligen inte en aning om vad du skriver om... Jag kan lova dig att mellan 25-50% av alla militära helikopterpiloter hade slutat idag om de hade haft ett vettigt alternativ. Anledningen att inte fler gjort/gör det är att den civila marknaden för helikopterpiloter inte är gigantisk här i Sverige och den sväljer inte alla de som egentligen skulle vilja sluta. Det sker dock rekryteringskampanjer lite då och då av t.ex. Norrlandsflyg och Scandinavian Air Ambulance och det lär uppstå lägen i framtiden då 5-10 piloter slutar på ett bräde, det har det gjort förut. I en liten organisation kan detta vara helt förödande för verksamheten om det är "fel" personer som slutar.

  Din kommentar om att "ni borde lämnat vid obligatoriet" är alltså ganska märklig... Det är ju knappast så att civila helikopterbolag helt plötsligt rekryterar piloter en masse bara för att FM får för sig att röra om i grytan. Det som skett är att flera som tidigare inte haft planer på att sluta nu börjar fundera på alternativen, kolla upp arbetstider, löner, prata med folk som slutat eller är på väg, kontrollera vilka certifikat som behövs och vad det kostar att ta och var man kan göra det, osv osv.

  Du har rätt i att det inte är brist på piloter IDAG, när vi har ett knackigt Hkp15-system och ett fåtal flygande Hkp10. I och med att man hyrde in civila helikoptrar så hamnade man på ungefär rätt nivå piloter/flygtid. Betänk då att vi inom 1-5 år skall lägga ner 9 hkp10 och införa 18 hkp14 samt ta bort 4 civila helikoptrar och införa 15 Hkp16. Detta samtidigt som hkp15-systemet blir alltmer moget och produktivt. Det är här bristen kommer att uppstå och vakanserna kommer att vara uppemot 50% inom en 10-årsperiod.

  /Mackan

  SvaraRadera
 40. @Anders Björkman
  Vad i helvete!? Menar du på fullaste allvar att det vore bättre om soldaten dör än att han trots svåra skador (och men för livet) har en chans att överleva?

  När det gäller svenska Hkp i affe så fanns behovet för 3-4 år sedan (och tidigare), men nu? Nä.

  Att avveckla Hkp 10 inom 5 år är ju också rent vansinne.

  SvaraRadera
 41. @Mackan

  Jag valde i höstas att stanna i FM då de civila helikoptrarna kom som en gapfiller. Det verkar som förbandet börjat inse att dess besättningar måste vara flygdugliga.

  Jag ger FM en chans till!

  Pelle

  SvaraRadera
 42. Pelle: Grejen är väl att många börjar tröttna på försvarsmakten som arbetsgivare rent generellt med det totala internationella fokus som råder. Det räcker ju inte att bara få flyga, man måste syssla med nåt vettigt som man tror på också. I princip alla jag pratar med inom hela helikopterflottiljen är tveksamma till insatsen i Afghanistan, dess syfte och om den någonsin kommer att "lyckas". Visst finns det idealister eller folk som bara ser det som ett jobb och tycker det är "ballt med vapen", men de är få. Tillfredsställelsen efter en dag på jobbet är garanterat större om du räddat livet på en annan människa inom ambulansflyget eller sjöräddningen än efter två pass utelandningar i område 4-5 med främsta syfte att bränna soppa och flygtid. Det går ju ett tag, men inte ett helt yrkesliv.

  Motivet att man räddar liv i Afghanistan köper jag inte då det är som att rädda livet på en knarkare som tagit en överdos, det är knappast nåt man kan känna glädje över, det är bara tragiskt.

  /Mackan

  SvaraRadera
 43. Jet Rangers eller hur, för våra Hkp 6C (REMO) dög ej .

  //Förste Sergeanten

  SvaraRadera
 44. Det vi borde göra är precis vad de senaste haverirapporterna pekat på, d.v.s. sakta men säker bygga upp förmågan inom helikoptersystemet igen.

  Skaffa HKP16 snarast och se till att det inte blir några politiska klåfingrar (eller GD FMV) som ändrar på kravspecen som för HKP14. Blackhawk of the shelft är det bästa alternatiet.

  Lägg ner HKP10 så snart HKP 16 levereras och sälj ut både 10 och 4. Köp vid behov in flygtid som "gapfiller" på något system (om det blir t.ex Patria som kan leverera HKP 4 tid billigt så är det bra.

  Fortsätt med grundutbildning i Tyskland och använd 15 som en taktisk skolplattform här hemma i Sverige.

  På så sätt så får vi tre helikoptersystem i framtiden. 15 som instegshelikopter. 16 som trupptransport/MEDEVAC och till internationella insatser vid behov. Och när den blir klar 14 som taktisk helikopter för bl.a. ubåtsjakt.

  SvaraRadera
 45. @Mackan
  Två helikoptrar hit eller dit gör ingen väsentlig skillnad varken här hemma eller i Afghanistan. Huvudsyftet är väl att testa förbandet i skarp insats och få möjlighet att lära av amerikanerna som i princip "skrev boken" när det gäller MEDEVAC.

  De politiska motiven för insatsen i det sönderfallande Jugoslavien var att samla EU-poäng och för den i Afghanistan NATO-poäng; men FM vann moderna stridsvagnar och bättre personlig utrustning förra gången och kommer att vinna MEDEVAC och TUAV den här.

  Utöver stridserfarenhet ihop med bland annat Finska, Tyska och Amerikanska enheter det vill säga (även det användbart i en konflikt i närområdet).

  SvaraRadera
 46. Anonym 06.02 undrar om vore bättre om soldaten dör än att han trots svåra skador (och men för livet) har en chans att överleva, mha intensivvård i baksätet på en flygande hkp? Jag har flugit som pax i olika hkp 50tals ggr till/från olika offshore installationer och fartyg i hela världen. När man väl kommit upp i luften är det ju rätt stilla och visst, vill man intensivvårda sårade soldater i baksätet, varsågod. OK, det är trångt och lågt i tak, bullrigt som fan, etc, etc., så jag tror knappast det funkar. Har FM tränat det hela någonstans och kan visa upp resultat? Eller är det bara ett PR påhitt?
  Enligt min uppfattning är det bättre att intensivvårda på marken före/efter flygningen. Hkp skall enbart så snabbt och säkert som möjligt transportera folk från A till B. Tänker du vinna Euro 1 000 000:- i min utmaning?

  SvaraRadera
 47. @Forsno: Behöver jag påminna om att många av våra stridsvagnar stor och rostar i något förråd någonstans i Sverige.

  Med vissa undantag givetvis.

  http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Norrbottens-regemente-I-19/Nyheter/Anstallda-stridsvagnssoldater--nu-ett-faktum/

  De kunskaper vi får i Afghanistan duger till att slåss i Afghanistan. Armen lär sig att operera i en miljö där det saknas lufthot, artillerihot m.m. TUAV fungerar ypperligt och havererar bara av tekniska fel och inte på grund av nedskjutning. CAS-flygplan behöver inte eskort av jaktflyg och lufttankningsflygplanen kan ligga mitt över operationsområdet.

  UK Navy helikopterpersonal får genomgå återträning när de kommer tillbaka till hemmabasen för att återfå de kunskaper de förlorat.

  Hur mycket kommer Sverige att lägga på återträning av våra förband när de kommer hem?

  SvaraRadera
 48. @CI

  Det finns indirekt eld-hot. JCOP:en i Ali Zayi har blivit beskjuten med GRK nyligen och det lär inte bli mindre av den varan.

  Tyska UAV:er stod som spön i backen i fjol på grund av nedskjutningar och några helikoptrar gick också i backen.

  Den utveckling som skarp insats ger tror jag skulle vara nyttig för Helikopterflottiljen och hela Flygvapnet för att förändra företagsklimatet. Det skulle ge massor av kunskap som man inte har nu. Några delar skulle säkert få återtas vid hemkomst men jag garanterar att det blir annorlunda när det är på riktigt.
  Just nu är inte en lämplig tid för att genomföra det, eftersom FM är för mycket i baksits och HKP inte behövs där borta.

  SvaraRadera
 49. @Chefsingenjören
  Hellre dammiga Leopard 2:or i förrådet än dito Centurion...

  Under kalla kriget antogs förutsättningarna för hur det kalla kriget skulle bli hett vara kända. Det gick t ex att träna och utrusta arméförband för att möta någon av en handfull väl kända och kartlagda fiendeförband på dito terräng.

  Den s k centralfronten mellan de bägge tyska staterna är väl det tydligaste exemplet.

  Grunden för detta var en tudelad värld definierad av konfrontationen mellan öst och väst. Den världen finns inte länge och hoten är idag lika diversifierade som den värld som tagit dess plats.

  Om vi inskränker oss till den militära delen så behöver FM kunna verka i en skala från bevakning och stöd till samhället i fredstid, via begränsat deltagande i stabilitetsoperationer i Afrika och Asien, till krig i Östersjöområdet.

  Om inriktningen inskränker sig till utlandsuppdragen, vilket IO14 var väldigt nära att göra helt och hållet, så blir det möjligt att optimera för de skarpa operationer som med största sannolikhet kommer att utgöra vardag under överskådlig tid.

  Om det smäller på hemmaplan blir vi dock Georgien.

  Nu slapp vi tack och lov en armé bestående av åtta lätta manöverbataljoner; låt oss inte göra samma misstag åt andra hållet.

  Vissa förband kan vara hårt specialiserade, men försvaret som helhet kan inte vara det.

  Fienden i Afghanistan har andra medel och metoder än Ryssland skulle ha i ett katastrofscenario, men det är fortfarande en fiende som agerar mot dig och försöker besegra dig med allt han har tillgång till; det går inte att simulera.

  Visst: erfarenheterna från Afghanistan har störst betydelse för den egna taktikutvecklingen inför andra stabiliseringsoperationer; kriget är ett krig för skytteplutoner och hjälparbetare; risken finns att överanpassa oss till en militärt underlägsen motståndare med asymmetriska metoder.

  Men, det går inte att exakt förutse vilka krav framtida konflikter kommer att ställa. Det är därför det är kritiskt att inte bara vidmakthålla utan även vidareutveckla både bredd och flexibilitet (vilket kräver volym).

  Jag är väldigt mycket för att låta ett krig i närområdet vara dimensionerade, men inte att låta det tränga ut alla förmågor vi nu gissar att vi inte skulle behöva i det scenariot.

  Speciellt ifall vi i väntan på tredje världskriget fortsätter skicka ut folk att riskera liv och lem för att implementera utrikespolitiken.

  SvaraRadera
 50. Försvarsmakten idag är en tragikomisk fars. Pendeln svänger så snabbt att ingen hinner med och beslutsunderlaget blir i bästa fall mediokert. Innan händelserna i Georgien var endast internationell insats dimensionerande, men sedan svängde pendeln snabbt över till att det nationella skulle vara det som vi byggde organisationen efter. Nu verkar alla typförbandsansvariga inte ha hängt med riktigt i detta - och när sedan det blir personalstabens excelark som styr verksamheten då kan det bara gå åt hel...te.

  Jag köper inte heller resonemanget att vi måste ha anställda för att uppfylla den patetiska och ensidiga solidaritetsförklaringen. Förmodligen skulle det krävas en grundlagsändring för att skicka ut värnpliktiga under samma premisser - men grundlagen har ändrats förr och det handlar bara om politisk vilja.

  Norrmännen är betydligt klokare än vi enfaldiga svenskar. Norge har kvar värnplikten för att kunna personalförsörja sina stående förband. Man har även prövat konceptet med kontrakterad personal och förkastat detta för att det inte fungerar - det är nu under avveckling.

  Men enfaldiga svenskar behöver ju inte ta hänsyn till andras lärdomar och misslyckanden för vi är ju svenskar. Bara för att någon annan misslyckats med samma sak behöver ju inte vi också misslyckas....

  Innan förra försvarsbeslutet d.v.s 2004 hade vi en begränsat användbar försvarsmakt men tron och engagemanget fanns där längst ut på linan. Nu har vi lyckats med konststycket att köra både framtidstro och engagemang i botten samtidigt som vi totalt avvecklat den lilla försvarsförmåga som fanns.

  Hela soppan stinker som en gödselbrunn mitt i sommarvärmen!

  När sörjan sedan leds av en samling ryggkliare som sätter den egna karriären före allt annat och som uppenbarligen inte har förmåga att se verkligheten kan det bara sluta i katastrof. Ingen vid sina sinnens fulla bruk kan väl egentligen tro att det skulle gå att rekrytera soldater för 16000kr per månad - inte ens om man är general i karriären.

  När bajsbomben exploderat, systemet kollapsat, och cirkusdirektör göransson och hans anhang entledigats borde FOI få uppdrag att utreda det urvals och befordringssystem som banat väg för katastrofen.

  SvaraRadera
 51. @Mackan

  Man måste syssla med någott vettigt som man tror på och man måste kunna flyga, det är det få som kan inom FM. Men vi har många piloter.

  Du skall se till att vara en duglig pilot i gott flygtrim, om inte resurserna inom FM medger det bör du fundera på dina alternativ.

  Är du intresserad av att flyga HEMS och SAR skall du utlösa ett av dina alternativ och inte stanna kvar inom FM som inte kommer att bedriva dessa uppgifter på eget territorium under överskådlig tid.

  Du bör fundera över om du vid nästa pass skall utveckla dig själv eller om du skall bränna flygtid, finns det ingen kollega som är bättre pilot än vad du är? Varför inte bli bättre än honom? Det finns ingen färdig utbildad helikopterpilot, ta befälet över dig själv i helikoptern.

  Det är värdefullt för FM med egna helikoptrar i Afghanistan, även om jag personligen anser att Sverige inte skall deltaga i kriget i Afghanistan.

  Pelle

  SvaraRadera
 52. Jomen vad bra Pelle, hittills har egna initiativ dödats av regler, hänvisning till ekonomin och idiotier överlag. Har man uppfyllt kravnivån ur en aspeket så inte kan man förbättra sig för då har man ett annat krav att möta och därefter så skall man överlämna resurser för att lyfta någon annan.

  Och när förbandet blir fungerande så är det just den meningslösa känslan att hela vitsen är att bränna flygtid för att generalerna skall ha något att vila ögonen på. Vilket är nästa krav att uppfylla? Hur skall vi kunna öva på nått nytt? Vilka begränsingar har vi för att kunna öva så att vi känner att vi utvecklas. Hur ser markorganisationen ut? Hur pass mycket lastar man på den för att ta ut 10 timmar till? Hur mycket skall markorganisationen få öva på personliga färdigheter? Hur skall vi få markorganisationen att bli det krigsförband som motsvarar divisionen? Ja vi får djvligt skarpa förare men har vi tekniker och logisitkorganisation som för egen och annans säkerhet skulle behöva stå på en fredsbasering?

  När övergår flygningen från att bli kvalitativ övning för hela förbandet till att bränna flygtid? När man nått en hög nivå så är nästa nivå att nå väldigt kostsam.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 53. @J.K Nilsson

  Det var många frågor du hade, mitt svar är att du bör lugna ner dig. Detta är inget att hetsa upp sig för, det är bara vår anställning inom FM vi diskuterar.

  Vilken var nu din viktigaste fråga eller kommentar?

  Pelle

  SvaraRadera
 54. Angående uppdateringen: det här är en större skandal än Hkp 14-projektet; det finns inga hållbara ursäkter.

  Förutsättningar har varit kända i flera år.

  SvaraRadera
 55. Forsno: Om syftet är att vinna erfarenheter kan man lika gärna åka på övningsutbyte i USA. Och varför skulle man vilja vinna erferenheter med ett system som skall läggas ner och med piloter som i huvudsak tillhör det äldre gardet? Vill man ha erfarenheter är det bättre att skicka en handfull yngre/medelålders piloter att växeltjänstgöra i ett amerikanskt Blackhawkförband i Afghanistan, lämpligen då något av de i norra delen av landet. Dessa individer får då erfarenhet av att flyga den plattform som vi själva står i begrepp att anskaffa. Varje helikoptertyp är unik och erfarenheter från Superpuma är till stor del ej överförbar till Blackhawk, NH90 eller A109LUHS. Olika typer flygs på lite olika sätt, sanden virvlar upp olika, risken att slå i stjärten vid fartreduktion på låg höjd är olika stor vilket leder till olika landningsprofiler, olika delsystem och detaljer reagerar på miljön och går sönder med olika krav på lösningar eller anpassning.

  När det gäller stridsvagnar mm hade vi ju haft betydligt mera pengar över för inköp av materiel om vi inte lagt över en miljard kronor varje år på en meningslös insats på andra sidan jordklotet. Det vore intressant att räkna ut hur mycket denna insats har kostat totalt sett och t.ex. hur många Gripen E/F vi istället hade fått för den summan.

  Vad gäller SAR/HEMS så var det bara en del av helheten i ett försök att förklara hur många tänker och resonerar. En annan del är att de flesta tog anställning för att försvara Sverige och det är det man vill syssla med. Vad hände t.ex. med den luftburna bataljonen? Samövning med amfibieförbanden i den svenska skärgården? Samövning med luftvärnet i syfte att ge dem ökad förmåga till strid mot helikopter?

  Mackan

  SvaraRadera
 56. @Mackan
  Det viktigaste skälet vore väl att se ifall vi har ett fungerande förband, men det verkar som om vi redan fått svaret: nej, det har vi inte.

  Det talas ofta om den kommande systemkollapsen på försvarsbloggarna; den har uppenbarligen redan inträffat.

  Hela Hkp 10-systemet har under flera år haft en prioriterad uppgift beslutad på högsta politiska nivå: att leverera en MEDEVAC-enhet till utlandsinsatserna.

  Det monumentala misslyckandet får, tack vare den amerikanska närvaron i RC(N), inte så allvarliga följder för SWECON som det skulle kunnat få.

  Det behöver dock få omfattande konsekvenser för helikopterverksamheten som måste fås att fungera ASAP.

  SvaraRadera
 57. Forsno, vad menar du med ett fungerande förband? Förband har i dessa sammanhang flera betydelser. Om du menar förbandet HU ISAF så är det ett tillfälligt sammansatt "förband" bestående av flera rotationer och befattningshavare från multipla verksamhetsorter. Om HU ISAF fungerar eller inte har ingen bäring på krigsförbandet Helikopterbataljonen som torde vara det enda förband som har någon betydelse. Om man menar en rote Hkp10B när man säger "förband" så har det inte heller 100% bäring mot det svenska krigsförbandet då man uppträder på ett sätt i Afghanistan och på ett helt annat sätt vid krig i Sverige. I Afghanistan och dylika platser finns det vinster med att flyga högt då man undviker finkalibrig eld, men gör man det vid strid mot Ryssen lär man inte bli långvarig. Menar man fredsförbandet helikopterflottiljen så är det knappast relevant då den består av så många av varandra i princip oberoende delar och bara för att en del fungerar eller inte så säger det inget om en annan del. Båda insatserna i Kosovo och Adenviken fungerade bra så förbandet Hkpflj har redan visat att man kan lämna fungerande utlandsförband, om man ges rätt förutsättningar.

  Här kommer vi så till pudelns kärna. Har förutsättningarna funnits? Svaret är nej, och felet ligger helt på Prod Flyg samt hos de tre flottiljcherna Johan Svensson, Michael Bydén och Magnus Westerlund. Till exempel kan nämnas att det fanns flera frivilliga på Malmen för ett antal år sedan som idag hade varit insatsklara, men de gavs beskedet att man fick 6 månaders pendling och därefter skulle man varit tvungen att rycka upp familjen och flytta till Ronneby eller Kallax. Självklart är man då inte längre intresserad. Hade man från Prod Flyg och flottiljledningen sett till att rekrytering och utbildning av nya piloter inte stannat av under flera år i mitten av 00-talet så hade vi haft ett bättre personalläge inom hela Hkp10-systemet och fler frivilliga hade gått att skaka fram. Det senaste är den totala motviljan och oförståelsen hos FM Ledning att omförhandla ALFF-avtalet samt det påtvingade utlandsobligatoriet och avsaknaden av ett nytt utlandsavtal. Piskan går glödhet men morötterna lyser med sin frånvaro. Vem tror att man får ett positivt arbetsklimat där man ivrigt tar sig an nya uppgifter då?

  /Mackan

  SvaraRadera
 58. @Mackan
  Med förband så menade jag Helikopterflottiljen.

  Om Hkpflj får flera år på sig att förbereda en insats, först inom NBG och sedan ISAF, och ändå inte lyckas genomföra nödvändiga förberedelser föreligger ett allvarligt systemfel.

  Allt går inte att skylla på idiotin att beställa uppgraderingen av Hkp 10 från ett norsk källarföretag istället för tillverkaren. Att insatsen skulle behöva utbildad personal kan inte anses vara överraskande. Även utan några operativa Hkp 10B så fanns det andra helikoptrar att tillgå för att öva hot n'high, whiteout/brownout och skyttarna.

  SvaraRadera
 59. Förbandet Helikopterflottiljen har ju lyckats förbereda och genomföra insatser i Kosovo och i Adenviken samt förbereda en helikopterstyrka för NBG11 som just nu står i beredskap utan begränsningar. Man har alltså lyckats 3 gånger och misslyckats 1.

  Men visst håller jag med dig om att mycket hade kunnat göras annorlunda, exempel finner du i mitt förra inlägg.

  /Mackan

  SvaraRadera
 60. Prioritera!

  Av de nu 15 st flygförarna är det bara hälften som under 2010 flugit mer än 130h som PF (Pilot Flying). 130h är den mängd flygtimmar per år som varje flygförare har som lägst norm innan insats, enligt order från den lokala flygchefen på Hkp10. Av dessa flygförare är det olyckligtvis dessutom några med mindre erfarenhet av Hkp10 som inte nått upp till den lägsta flygtidsnormen året innan insats.

  En anledning till detta underskridande av norm är att berörda divisioner och skvadroner inte klarat av att prioritera flygförarna till ISAF före andra flygförare på Hkp10, mao bristande ledarskap. Det är många flygförare som inte går mot ISAF som flugit Hkp10 efter 2010-03-31 vilket fått konsekvenser för övriga flygförare som går mot ISAF.

  2010-03-31 avslutades den militära flygräddningsberedskapen med Hkp10A på Kallax dvs ett år innan insatsen skulle påbörjas i Afghanistan. FRÄD säkerställdes med 5 st besättningar varav ungefär hälften var inriktade mot ISAF, övriga flygförare mot ISAF fick då mindre med flygtid eftersom FRÄD då var högre prioriterat än ISAF, 12 månader innan insats.

  Av de nio Hkp10 som finns i flygvapnet har fem byggts om (Hkp10 B/D) under mer eller mindre kontinuerligt de senaste 3 åren vilket har inneburit, kopplat till FRÄD med övriga fyra Hkp10A, att det inte heller har funnits tillräckligt med flygtid för att kunna typinskola ytterligare flygförare på Hkp10 mot ISAF. De fyra flygförare som efter grundläggande flygutbildning fick typinskolning på Hkp10 under 2010 har inte fått full flygtidstilldelning och de är idag inte planerade mot ISAF.

  Ansvar

  SvaraRadera
 61. Grundproblemet är inte den faktiska bristen på lämplig helikoptermateriel, otillräckligt utbildade helikopterförare eller bristande antal helikoptrar. Dessa nu svåra problem, är bara ett naturligt resultat av bristande ledarskap, bristande planering och bristande styrning högst upp i FM hierarki. Där finns grundproblemet.

  Nu har Sverker Göransson valt att säga ja till försvarsministern, trots bristerna ovan. Då har ett problem uppstått. Kollision mellan prat och verklighet.

  Bristerna ska nu uppenbarligen lösas genom ett pekande med hela handen och hot om avsked. Ett beteende från en svunnen tid. Man tror att piloter ger man order, så lyder de oavsett utbildningsstatus eller flygtrim. Det är väl så högste chefen gjort i armén här hemma i övningsterrängen. Kan man åtminstone grunderna i det militära flygeriet, så vet man bättre. Ta en titt på hur många som har omkommit från början av kalla kriget. Ska vi tillbaka till ett sådant läge?

  När försvann det sunda ledarskapet i Försvarsmakten?

  SvaraRadera
 62. Det hade ju varit smakligt om överste Westerlund gjort skäl för sin flygförarvinge och visat föregångsmannaskap genom att vara en av piloterna som åkte till Afghanistan.

  SvaraRadera
 63. Det är mycket att förundras över men av er alla slår Trident alla rekord. Finns det inga gränser på hur argument framförs. utgår ifrån at du inte är officer då ditt sätt att uttrycka dig om ÖB (t ex dvärgen) inte är värdigt. Om du finns i Fm hoppas jag att du verkligen är en som gör slag i att lämna det som du med flera upprepat gång på gång

  SvaraRadera
 64. @Anonym 22.18: Jag brukar ta bort inlägg som är rena personangrepp.

  Men med tanke på att Tolgfors, ÖB och vår personaldirektör är offentliga personer så får nog man vara beredd på en del övertramp, då irritationen är stor bland många officerare.

  SvaraRadera
 65. @CI

  Har du någon uppdatering på hur det går med förberedelserna för Hkp10 till Afghanistan såhär i slutskedet?

  SvaraRadera