onsdag 19 januari 2011

Inte en i gänget

Att Sverige inte är medlem i NATO lär inte komma som någon nyhet för de flesta. Att vi trots detta försöker vara bäst i NATO-klassen med integration av NATO-kommunikation och NATO-datalänkar i snart sagt alla våra militära system är nog heller inte någon som många missat.

Men tyvärr så kräver alla dessa system kryptonycklar som distribueras av... ja, rätt svar är faktiskt NATO!

Nu rapporterar Expressen att svenska förband i Afghanistan inte kan ta del av NATO:s krypterade kommunikation!

Svenska soldater som strider i Afghanistan kan inte få Natos sekundsnabba rapporter om vad som sker under pågående strider. Byråkrati har stoppat det svenska ISAF-förbandet från att få tillgång till Nato:s krypterade kommunikation.

Tolgfors känner som vanligt inte till detta. Men orsaken är givetvis solklar. NATO-krypton är oftas klassad som NATO SECRET. Vi som svenskar får bara ta emot information som är klassad NATO PFP SECRET. Nu hanterar vi trots detta en massa NATO hemlig information i Afghanistan, men vill man hårddra på det hela så riskerar vi hela tiden att bli utestängd från detta informationsflöde.

Samma sak gäller tyvärr även här hemma i Sverige. När bl.a. våra flygplan byggs om för NATO-kommunikation med Länk 16 som datalänk mellan flygplanen och mellan flygplan och stridsledning så krävs kryptonycklar. Dessa distribueras av USA eller NATO. Så problemen med att få access till NATO-kommunikation gäller inte bara i Afghanistan. I värsta fall kan det gälla även i Sverige. Nu kan vi komma runt det hela genom att klassa informationen som enbart svensk sekretess och då gäller inte längre NATO-klassningen, men så fort vi vill köra en samövning med något NATO-land eller den dag Solidaritetsförklaringen innebär att vi behöver hjälp så måste vi säkerställa att vi får tillgång till dessa kryptonycklar. Tyvärr så finns det i stort sett bara en lösning. Det är att bli medlem i NATO!

Annars är det bara att backa tillbaka till våra gamla kommunikationssystem...

5 kommentarer:

 1. Finland har valt en annan väg för F-18. 2003 togs det politiska beslutet att inte utveckla en ny generation av den nationella datalänken Sihti. Link 16 valdes som bas för framtiden.

  Dock bibehålls den nationella datalänken parallellt med Link 16 under en övergångsperiod, vilket ger flexibilitet vad gäller nationella/internationella operationer med F-18.

  /Micke

  SvaraRadera
 2. Baltiska underofficerare med "clearance" i sambandscentralen på CNL, i ledningsvagnen på FOB och i baksits på en JAS 39D på patrull över Östersjön löser det mesta av vårt utanförskaps utmaningar inom området kryptonyckelhantering.

  SvaraRadera
 3. Skulle vi nöja oss med att ha en svensk på motsvarande plats om ett hemligt svenskt krypto skulle stoppas i en amerikansk, fransk eller rysk kommunikationsburk? Knappast....

  SvaraRadera
 4. Sverige har valt ensidig anpassning till Nato. Det är just inflytande inom Nato, som vi inte vill ha. Ett inflytande som vi fruktar skulle medföra ansvar. Och ansvar kan vara obehagligt.

  Den utländska tjänsteman, som vi är tvingade att ha inne i vårt ledningssystem om vi vill vara interoperabla också i skarpa operationer har givetvis därmed full insyn i svenska system och processer. Något som när det gäller en svensk medborgare skulle föregås av en lämplighetsprövning genom sökning i diverse polisregister och undertecknande av en formell tystnadsförbindelse.

  Självklart kan det inte bli fråga om någon hårdare granskning och uppföljning från svenska myndigheters sida av de utländska tjänstemän, som av främmande makt ställs till vårt förfogande för att drifta krypton i ändutrustningar inne i svenska ledningscentraler. Det är en av prisen för att hålla sig ren från formell tillhörighet till Nato.

  - Ingen praktisk interoperabilitet utan föregående politisk interdependens!

  SvaraRadera
 5. Intressant att du tar upp det här...ett ämne som diskuterats flitigt inom sambandskretsar, då vi som arbetar med det ofta ställs inför dessa dilemman.
  Precis som du säger har man nästan en pervers önskan att anpassa allt efter NATO, bra när vi ska samöva och samverka, men tyvärr ser man väl att våra egna nationella system och krypton ibland får stryka på foten till förmån för NATO grejer.
  Som du säger så är det USA och NATO som styr vilka som får tillgång till deras kryptonycklar. Om vi inte går med i NATO men ändå ska ha deras system, vad händer då den dagen då svenska enheter bedriver nationell verksamhet som man inte vill att USA/NATO ska ha full insyn i??
  Nu säger jag inte att planer finns på att skrota alla nationella kryptosystem, men ibland blir man orolig att det är dithän det barkar.
  Återigen vill Sverige både äta kakan och ha kvar den.
  //Sambandaren

  SvaraRadera