måndag 17 januari 2011

Vad händer i Prodorganisationen?

Det är mycket fokus i Försvarsmakten på förmågan att genomföra internationella insatser, men för att kunna utbilda insatsförband så krävs att en stor del av Försvarsmakten stöttar genom att producera det som insatsförbanden kräver.

Titta t.ex. på flygvapnets organisation för att producera Gripeninsatsdivisioner. Vi har fyra insatsdivisioner bestående av piloter och underrättelsepersonal, två på F21 och två på F17. Vi har två basbataljoner, en på F21 och en på F17, men dessa används enbart för insatser i Sverige. I fredstid så tillhör teknikerna något av de fyra kompanier som underhåller flygplanen tillhörande insatsdivisionerna. När vi ska sätta ihop en "riktig" insatsenhet för att kunna använda Gripen internationellt så plockar vi därför ihop tekniker, sambandspersonal, stabsofficerare m.m. från de olika förbanden i Sverige. Så har vi gjort med SWAFRAP JAS 39, SE-01, SE-02, Red Flag i Alaska och Nellis och nu senast med EAW - Expeditionary Air Wing. Flygvapnet har helt enkelt ingen färdig kloss som kan kallas insatsdivision med tillhörande underhåll och ledning. Möjligtvis så blir det en smula enklare i framtiden då en av basbataljonerna även ska innehålla en EAS - Expeditionary Air Staff som kan bilda ledningsfunktion i en framtida insatsenhet. Men av dessa fyra insatsdivisioner kommer i bästa fall en att sitta i beredskap. Övriga tre kommer att befinna sig i någon typ av utbildningsfas för att skola in nya piloter på taktisk flygning med Gripen.

Utöver dessa fyra insatsdivisioner och två basbataljoner så har vi på F7 två stycken utbildningsdivisioner som flyger Gripen (idag en blandning av A/B och C/D) samt tre stycken underhållskompanier. Vi har FMLOG enheter som utför större underhåll på F7, F17 och F21. Vi har TU JAS som genomför taktisk utvecklng av Gripen på Malmslätt i Linköping. De delar unerhållsenhet med FMV T&E som också har ett antal piloter och underrättelseofficerare för sin verksamhet. För att utbilda Gripentekniker så använd FMTS i Halmstad.

Med andra ord en ganska så stor organisation för att i praktiken leverera en enda insatsdivision! Men, de övriga divisionerna och kompanierna deltar dock i den svenska nationella beredskapen i form av incident- och övningsverksamhet. Tyvärr så har det i försvarsdebatten varit på tok för lite fokus på den nationella verksamheten.

Men nu ska även Flygvapnet omstruktureras med specialister och GSS - Gruppchefer och Soldater. Under invasionsförsvarets tid så krävde Flygvapnet mycket stora personella resurser för att kunna driva alla krigsbaser. En Bas-90 basbataljon hade ca 1500 man och vi hade 16 stycken. Värnpliktssystemet var en förutsättning för att kunna bemanna alla dessa baser. Med det nya systemet med heltidsanatsällda har vi dels inte råd att anställa så många och dels så har vi i fredstid helt enkelt inte tillräckligt med uppgifter för dem att utföra dagligen. Därför så anpassar vi storleken på Flygvapnet efter fredsinsatserna och lägger krigsbaserna åt sidan.

Men hur hanterar vi denna övergång till ett insatsförsvar? Frågetecknen är stora. Framför allt gäller det våra tekniska officerare som till stor del ska "omgaloniseras" till specialister. Det är även stora frågetecken på hur prodorganisationen ska se ut som ska försörja insatsförsvaret.

Jag fick ett mail från F7 som pekar på en del av dessa problem.

Det blåser vindar som jag för ett år sedan aldrig kunde ana. För ett halvår sedan när det felstavade brevet kom i brevlådan hamnade jag i tillstånd av apati, chock eller något annat. Jag har minnesluckor från dagarna efter... Inte trodde jag att det 6 månader senare skulle dimpa ner ett "förslag" till F7 angående omorganisering av Skaraborgs Flygflottilj som innebär att man slår undan benen på flottiljens Flyg-PROD ben (Gripenverksamheten) så till den milda grad att den i framtiden inte kan bli självförsörjande inom kompetensförsörjningen. Att den inte kommer att kunna utföra sina framtida uppgifter, vad det nu kommer att vara för uppgifter!? Att flottiljen kommer att självdö då den framtida Flygunderhållsenheten, snart kallad TekE inte skall ha en enhetschef - hör och häpna, och att personalen på kompanierna skall bestå av Civila flygtekniker kategori B och "underställda dem???" ett antal specialistofficerare som skall ha ett mindre antal flygmekaniker kategori A.

De flesta chefer och tekniker på F7 är åter igen chockade, och möjligen naiva som alltid, och tror att "Flygmekaniker kategori A" är felskrivet och skulle vara en del av de nuvarande officerarna med certifikat som "Flygtekniker kategori B" men omgjorda till specialistofficerare. Huruvida det är felstavat eller avsiktligt lär vi kanske inte få reda på ännu. Skulle det vara avsiktligt? Vad är då avsikten?

Vad är avsikten med att i stort sett alla officerarna skall bort (förutom piloterna och meteorologerna som kvarstår som fullvärdiga officerare) och skall ersättas av civila ekonomer, chefer och en och annan vilsen Specialistofficer. Hela framtida TekE (som skall sköta flygplan- och simulator-driften) skall bestå av 123 man. Enheten skall ha en stab av enbart civilanställda, två kompanier (som inte får heta kompanier) bestående av 43 respektive 59 man varav två officerare i majors grad på vart kompani. Alla övriga chefer är civila på kompanierna. Andra kompaniet skall få tillägg av en säkerhetsmaterielverkstad med ett fåtal personer. Staben får ta hand om simulatoringenjörerna i sin organisation.

Totalt skall F7 som PROD-avdelning bestå av 269 man. Det är mest chefer som skall bort (avskedas?). Nä, förmodligen inte avskedas utan snabbt och lätt överföras till andra landsändar eller länder!

Känslan på flygunderhållsgolvet är att F7 skall självdö som flottilj och (min känsla...) resterna (Transportflyget) skall flyttas till att tillhöra någon av de andra flottiljerna. Kan det vara så? Är Generalerna ointelligenta så att de inte förstår vad förslaget kommer innebära? Är det så att det tror att det kommer lösa sig som alltid, då F7 alltid varit stolta, engagerade och oerhört effektiva. Eller vill vissa generaler, då man inte fick regeringens tillstånd att bara lägga ner en flottilj, söndra en av de tre kvarvarande till att med tiden bli automatiskt nedlagd utan att själva lägga ner den. Det är ju faktiskt enorma skattepengar som kommer att försvinna i jorden och Sveriges förmåga att i framtiden sälja flygplan som hotas.

Jag kan inte längre tro att generalerna inte har en agenda. Jag kan förstå att framför allt F17 men även F21 jublar åt den nya världen där Pansargeneralen styr skeppet upp på land och offrar flygvapnets effektivaste förband. Jag förstår F17 som känt sig nedläggningshotade så många gånger. Men att med kraft och med hotbrev och omorganisationsförslag (som han gett allt för få dagar på att behandla och "tillstyrka" för att vi skall kunna protestera och ge motförslag) styra det en gång så stolta skeppet "Försvarsmakten" upp på land betyder inte att han med ett litet offer sen kan byta riktning.

Ett skepp kan inte styras som en armébrigad eller en pansarvagn. Det kräver besättningens medverkan och att motorn inte slängs överbord.

Hälsningar
Allt för långt kvar till NOR.


Ja, vad säger man? Det här är verkligen inte den snyggt skötta övergången från Officer till Specialist som man skulle kunna önska sig. Tvärtom är det ett bra sätt att i närtid tappa alla våra Gripentekniker. Och ÖB, som ren information flyger inte våra flygplan en meter utan underhåll!

Det finns stora diskrepanser i vad som krävs för att driva prod-organisationen och vad som krävs för att driva insatsorganisationen. Ska tekniker ha B1/B2-certifikat (4 månaders teoriutbildning och ca 1-2 års praktik), eller ska vi nöja oss med A-certifikat (2 v teori och 6-10 veckors praktik)? En B1/B2-tekniker får utföra allt underhåll på en Gripen, medan en A-mekaniker enbart får genomföra klargöring och kan stötta en B1/B2-tekniker vid underhåll. I det "gamla" flygvapnet hade alla tekniker fullständig behörighet eftersom de skulle vara chef och stf chef för en klargöringstropp där resterande var värnpliktiga soldater/klargöringsmekaniker. I det "nya" Flygvapnet verkar det inte krävas denna behörighet i åtminstone Prod-organisationen, men hur ser det ut på insatssidan?

Det ironiska är att en stor del av Försvarsmakten idag är överutbildade för den typ av uppgifter de ska genomföra i framtiden och med andra ord riskerar att få sparken för att de kan för mycket och därmed också kostar för mycket!

32 kommentarer:

 1. Planen skulle kanske bli lite mer användbara i vår ÖBs värld om de bara taxades eller bogades runt? Då vore de väl tillräckligt långsamma och lågt nere?
  Vår minister hade nog också tyckt att de vore mer gripbara(!)om de stod still på marken?
  Dessutom blev det billigare. Då fick han säkert beröm igen och det tycker han om!

  Tyvärr, jag kan inte längre se vissa delar av vår verksamhet som seriös.
  De senaste "faktaunderlag" som presenterats av FML och Herr Tolgfors visar med all tydlighet hur illa det är ställt. Även om jag innerst inne tror att de är medvetna om sakernas tillstånd förstår jag inte den totala förnekelsen och idiotförklarningen av sig själva och sina beslut.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 2. Har inte F 7 tre utbildningsdivisioner (SPIDER, GHOST och GREMLIN), eller har det ändrats igen?

  Borde det inte vara rimligt att ha GSS flygmekaniker med A-certifikat och specoff flygtekniker med B-cert? Ungefär som man tidigare hade vpl mekaniker och anställda tekniker.

  Se för tusan till att återinföra utbildningarna i krigsskadereparation.

  SvaraRadera
 3. Den senaste infon som läkt ut från humorkuben är att F7s tekniker skall skolas in på HKP16 (för att täcka vakanserna) samt till viss del överflyttas till UAV.

  Rolig sits? Nope....

  Jag drabbas inte direkt själv men jag lider enormt med mina kollegor.
  /Tek klass B

  SvaraRadera
 4. "TekE inte skall ha en enhetschef - hör och häpna, och att personalen på kompanierna skall bestå av Civila flygtekniker kategori B och "underställda dem???" ett antal specialistofficerare som skall ha ett mindre antal flygmekaniker kategori A."

  Snälla, skriv om denna mening på förståelig svenska.. Eller är det två meningar? Inte heller detta går att utröna...

  För att återgå till ämnet så var min första reaktion att det knappast kan bli billigare med civila flygtekniker istället för militära, då militär personal så gott som alltid har lägre lön än sina civila motsvarigheter. Dessutom kan knappast civila flygtekniker från F7 användas i krigsorgens FU-kompanier om det skulle behövas, vilket de kan nu när de är militära.

  Sammanfattningsvis kan man väl säga att FML's personalpolitik just nu är lika med ett stort jävla hål i huvudet! Varför laga en bil som fungerar? Bara för att kunna påvisa att man faktiskt omstrukturerar för att verka duktiga gentemot regeringen??

  /H

  SvaraRadera
 5. Myten om det effektiva insatsförsvaret som löser alla uppgifter själv har redan spruckit! Personalen misströstar och förtroendet för "ny basorg" är redan mycket lågt. Det känns som det mesta är i fritt fall...
  Själv tar jag tag i mitt eget liv och börjar aktivt söka jobb!
  /Trois etoiles/

  SvaraRadera
 6. Om man ser denna PROD org i ett lite större perspektiv så kan man ju fundera över varför alla dessa ca 800 personer (totalt i FV) skall stämpla ut och ta bussen hem om beredskapsnivån når taket? Varför har inte samtliga anställda i FM uppgiften att försvara Sverige om det skulle behövas? Nej, se nu till att slå ihop INS och PROD så att dessa dumheter upphör! Syftet med en anställd FM skulle ju vara ökad tillgänglighet. Och detta är bara en bråkdel av alla dumheter som nu pågår.....
  "Harry Winter"

  SvaraRadera
 7. @Anonym 09.18: "Utbildningsenheten" Gustav Gul har gått i graven och personalen sprids ut på 1:a och 2:a div. Och jag håller helt med dig om att vi borde återinföra kompetensen att utföra krigsreparation!

  @H: Jag har tagit mailet rakt av för att inte förvanska budskapet.

  SvaraRadera
 8. Hej mina kära f.d Viggen och Gripenteknikerkollegor, förstå att ni är i en kraftig utförsbacke, ta erat förnuft till fånga och gör som jag, ta och skaffa er ett bra och välbetalt jobb i det civila istället. Det som väntar runt hörnet är annars omgaljonering,och varför gör FML detta, jo självklart för att sänka lönebilden om möjligt ännu mer. Lyd mitt råd nu och sök jobb i den stora världen utanför grindarna.

  Fd. VIGGENFIGHTERTEKNIKER

  SvaraRadera
 9. Nu tar FM verkligen höjd för nya exportkunder.

  SvaraRadera
 10. Antalet försvarshistoriska muséer är idag större än antalet militära förband. Är det inte dags att omorganisera HKV till försvarshistoriskt museum?

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 11. Om din blogg i allmänhet: Jag följer den och tycker den är intressant då och då... Saknar dock i hela försvars-sfären en diskussion om vad som händer när vi får det försvar som planeras nu. Blir det en kopia av US Army/MC etc. Lyssna gärna på Hero Of War av Rise Against. /p.H,

  SvaraRadera
 12. "Ska tekniker ha B1/B2-certifikat (4 månaders teoriutbildning och ca 1-2 års praktik), eller ska vi nöja oss med A-certifikat (2 v teori och 6-10 veckors praktik)?"

  Utbildningstiden för en flygtekniker är betydligt längre än fyra månader. Den innefattar ett och ett halvt år av teori och sedan ett halvt år av typutbildning på respektive luftfarkost.
  Detta plus den grundläggande militära delen som är lika lång för alla specialister.
  Efter utbildningen påbörjas praktiken(OJT - On Job Training) som motsvarar cirka två års praktik. Detta "föder" en kategori B1 - tekniker.
  För att utbilda till kategori B2(Avionik - flyginstrument och elektronik) så måste B1 teknikern sätta sig i skolbänken för ytterligare åtta månaders utbildning!

  /Dr.FOD

  SvaraRadera
 13. @p.H: Det jag skulle närmast vilja jämföra med är Hollands försvar. Skulle vi komma så långt så ska vi vara tacksamma. De är mycket professionella och både Flygvapen och Armé har gjort bra insatser i Afghanistan. Holländarna var mycket framgångsrika där i sin implementering av Hearts & Minds-taktik.

  Men som känt är så har holländarna valt att dra sig ur Afghanistan. Man har också stora budgetproblem för att kunna ersätta sina nuvarande F-16 med F-35.

  Det vi missar i hela denna process är att alla de förebilder vi tittar på har en sak gemensamt. De är alla medlemmar i NATO! Detta gäller även i vårt nordiska samarbete med undantag för Finland som har valt att bibehålla en stark defensiv nationell förmåga.

  http://www.dn.se/debatt/regeringen-har-givit-s-vetoratt-i-fragan-om-nato

  Det personalsystem som vi nu inför är också baserat på utländska modeller. vad vi missar där är att soldaterna har helt andra förutsättningar. Utbildning är sällan gratis. Det är mer socialt divergerade samhällen. Dessutom ställer deras försvarsmakter ofta upp med mer stöd i form av bostäder m.m. Alla dessa faktorer underlättar för rekrytering. Vi kan inte bara kopiera bitar och tro att resten ska lösa sig!

  Tyvärr så tror jag att den väg vi har börjat gå in på innebär att i framtiden måste vi deltaga i internationella operationer. Inte alltid för att vi vill eller för att vi tror att det hjälper, utan för att vi måste visa de övriga länderna i omvärlden att vi ställer upp, då vi inte längre på egen hand kan skydda oss själva. Allt i förhoppning om att själva få hjälp. Vårt hopp till solidaritetsförklaringen och Lissabonfördraget pekar på just detta. Tyvärr så har vi ingen Artikel 5 paragraf att luta oss mot.

  Frågan är vem som egentligen vill hjälpa den som inte kan klara sig själv? Vi måste ha en uthållighet en slags tröskeleffekt för att hålla ut tills omvärlden hinner reagera.

  Ska vi fortsätta åt detta håll så ser jag bara en lösning och det är att snarast bli NATO-medlem.

  SvaraRadera
 14. @Dr. FOD: Jag tog bara upp den Gripenspecifika delen av utbildningen. OJT:n går att klara av på kortare tid, vilket vi bl.a. genomfört för Ungerska och Tjeckiska elever. Det gäller bara att se till att det produceras tillräckligt med flygtid för att eleverna ska kunna genomföra alla moment enligt OJT-planeringen.

  Du har dock helt rätt om B2, d.v.s. de gamla elteknikerna.

  SvaraRadera
 15. @Chefsingenjören:
  Håller absolut med dig i teorin, Holländare och andra har bra Track Record. Kommer Sverige ha det? Efter att ha arbetat med/tillsammans med FM i många år märker jag nu en uppgivenhet i FM. Och inte lyckas ni/de bemanna den nya organisationen heller. Vad händer då? Anställa rätt eller anställa enkelt... Det avgör SE:s framtida omdöme i omvärlden...
  /p.H.

  SvaraRadera
 16. Gäller inte Fuhm, Arbo och Reglemente för militär luftfart längre ?? Vill minnas att man ställde relativt hyfsade krav m.a.p skolbakrund militära betyg o.s.v....för flygteknisk personal när jag själv sökte till FV i mitten av 80- talet. Har man ambitionen att sänka löner och omgaljonera så får man givetvis en annan kategori av människor runt flygplanen i framtiden, men behåller nuvarande kategori i flygplanet, är detta meningen ?? Har själv varit civil ett antal år men följer med intresse vad som händer i FM och särskilt i FV. Men just nu förstår jag inte riktigt vad ni håller på med ärligt talat.

  Fd. 35 tekniker m.m

  SvaraRadera
 17. @p.H: Vi svenskar har ett mycket bra rykte. Jag skulle vilja hävda att det ryktet baseras på vårt värnpliktsförsvar och att våra soldater på internationella insatser har varit en blandning av soldater och civila med bakgrund som snickare, elektriker, ingenjörer, jurister m.m. Oftast är våra soldater en smula äldre än många andra länders. Helt enkelt ett tvärsnitt ur den svenska befolkningen och då får vi en bra förståelde för de civila som vi ska skydda. Detta är aspekter som alla författare i Armémuseums årsbok 2009 "Fredssoldater" lyfte fram som orsak till att svenskarna uppskattats så mycket internationellt.

  Utan att vara allt för elak så anser jag att många av de "professionella" arméerna består av omogna tonåringar. Bra på att hantera sina vapen, men de har ännu inte vuxit upp och blivit människor.

  Jag vet inte om det nya försvaret kommer att bli bättre, men jag vet att det kommer att bli annorlunda. Frågan är om i kommer att kunna erbjuda något särskilt i framtiden, eller om vi bara blir en i raden av liknande professionella försvar? Bra på fredsframtivingande insatser, sämre på fredsbevarande?

  SvaraRadera
 18. @Chefsingenjören:
  Jag vet vilket bra rykte och erkänsla svenska trupper har i dag. Jag vet också en del om hur rekryteringen fungerat fram till idag. Hoppas det nya systemet lyckas hitta rätt personer med motivation, ansvarskänsla och empati. Hoppas det inte blir en kopia av delar av US. Force before Compassion...
  /p.H.

  SvaraRadera
 19. BTW: Tror du inte att du motverkar öppenheten genom att publicera från vilka myndigheter dina besökare kommer...
  /p.H.

  SvaraRadera
 20. Det är väl vänskapskorrumption med Flygindustrin som gör att man offrar FV basorganisations millitära förmåga? Allt i enlighet med FM Strat OPSplan? Flygunderhållsutredningen 2008, som genomfördes av PROD LOG Teknik, verkar inte ha kunnat hålla emot utan nu skall allt underhåll ses med civila produktionsögon: simpel ramptjänst minimalt med systemkunskap och allt tungt underhåll till Linköpin? Vi kommer därför att få se eliminerat behov av bred teknisk förmåga, förmåga att växla upp från klargöring till tung rep, förmåga att millitärt försvara sin arbetsplats, lösa kompletterade militära uppgifter som t ex skydda sina egna omgrupperingar, amtrasporter eller viktig basinfrastruktur mm.

  Lyckas man sedan även klä av FMLOG basemaintenance kapaciteten till komplexa modifieringar mm så finns inte längre någon ekonomisk benchmarking eller återtagsförmåga kvar utan underhållskostnade kommer att skena för att okontrollerat hålla Industrin under armnarna på bekostnad av FM förmåga. Vet att FUH2008 har uppdaterats av MSK Flyg för att analysera minsta möjliga förmåga i FV men som vanligt vill man nog inte ha markbrus i rr-bilden när man är uppe på FML-höjd med rr inställd på OPS och IO2014.

  Kanske rätt väg att gå(?) även om jag är tveksam men som vanligt tycks agendans målbild dold och utan riskanalys!

  /Flygverkmästaren

  SvaraRadera
 21. Det blir ju mer och mer pinsamt att jobba inom FM för varje år som går. Vad i hela friden håller FML PÅ med?

  PRIO införande som skulle spara pengar och ge bättre kontroll på ekonomin.
  Inget av dessa mål kommer att uppfyllas, jag har aldrig haft så dålig kontroll på vem som köper eller gör vad som jag har idag.

  Specoff kan väl vara ett bra tänk men som vanligt så fipplar FML till det.
  Framförallt med karriär och löner. Men tittar som vanligt på rang iställer för kompetenser, enligt mig så skulle en sergeant kunna tjäna mera än en Major. Detta förusätter dock att man tittar på kompetenser och inte grader.

  Sedan förstår jag inte vilka människor som frivilligt tar anställning får 17000:- betalar 1100:- för en säng i ett logement och stannar kvar? Nä sno åt er de utbildningar som ni kan få och stick omedelbart till det civila.

  //Jarhead

  SvaraRadera
 22. Japp, då är det dags att lämna det sjunkande skeppet och söka sig ut i det civila livet.
  Med HKV:s förslag på F7 prodorg som skall lämnas åter i morgon onsdag finns det ytterst få på förbandet som kommer att stanna kvar om man hittar ett civilt jobb.

  /Snart fd F7 anställd

  SvaraRadera
 23. @Fd. 35 tekniker m.m
  Jovisst gäller FuhM osv ännu. En liten detalj som verkar vara helt förbisett är dock att de befattningshavare som skall finnas i organisationen enligt den, för att flygsäkerheten skall upprätthållas, inte finns längre. Detta kan vi tacka PRIO för, den nya orgen som sjösattes 1/1 2011 har bytt namn på många positioner och specoff skall vara chef över TO officerare.

  Flygstopp fram till att man rättat upp FuhM någon?

  //JOPP

  SvaraRadera
 24. @H
  Givetvis är det fel ordföljd i brevet...

  Så här borde det stått skrivet:

  ...och att personalen på kompanierna skall bestå av Civila flygtekniker kategori B och "underställda dem???" ett mindre antal Specialistofficerare flygmekaniker kategori A."

  Korrekturläsning är bra och mer korrekturläsning är ännu bättre.

  // Långt kvar...

  SvaraRadera
 25. @ /Tek klass B

  F7 PROD löser redan delar av Insatsförsvarets framtida UAV-system i teknikerutlån till Armén och K3

  Ska man spinna vidare så stöttar F7 PROD även Norges helikopter-resurser - på plats i Norge och snart i Afghanistan.

  Inte nog med det F7 kommer att ta hand om hälften av Flygunderhållet och Beredskapen i Nationella Incidentberedskapen närmsta året.

  Ock... F7 stöttar med en stor personalpool C-130 transportflyget. F7 PROD skall i framtiden förhoppningsvis få tillbaka stöttning till Gripenverksamheten från herkulesteknikerna.

  Vidare så sliter trogna tekniker med Vetertanflyget. Glöm inte Lansenflygningarna som på skiftande höjd mäter radioaktivitet och vulkanaska. Vem mer i världen klarar det nuförtiden....

  Tyvärr är det bara att glömma att F7 kan stötta Försvarsmakten och insatsförbanden med detta om HKV förslag går igenom.

  Stackars Armén som då inte får understöd i Afghanistan

  // ...långt kvar

  SvaraRadera
 26. @långt kvar

  Du ska se att FML kommer på att insatsdelarna ska prioriteras och dränerar F7 på ännu mer teknisk personal.

  Frågan är om man ska kolla efter hus i Karlsborg eller i Linköping?

  --------------------

  "Inte nog med det F7 kommer att ta hand om hälften av Flygunderhållet och Beredskapen i Nationella Incidentberedskapen närmsta året."

  Varav en VÄLDIGT stor del av veckorna kommer att baseras på F17 med F7´s tekniker.
  Det är bortom min fattningsförmåga att F17, med sin klart större kompaniorganisation, inte har personal att hålla igång incidenten utan måste ha stöttning från F7.

  Det är absolut inte första gången F7 stöttar F17 med personal, trots att F7 går på knäna vad gäller befintlig personal och bristen på nyrekytering.
  F7 får snart söka 3 nya Gripentekniker, en till varje kompani, och detta efter snart 4 år av anställningsstopp.

  Om incident:
  Glöm inte att F7 även fått ta de riktigt usla incidentveckorna de senaste åren som har gått, nämligen de under jul och nyår. En gång vart tredje år är godtagbart, eller möjligt vartannat år. Men inte flera år på raken.

  /Grim

  SvaraRadera
 27. @ Grim

  Pajkstning inom Flygvapnet är tyvärr inte bästa melodi. Det spelar bara avundsjuka och nedvärderande kollegor från armén i händerna.

  Jag vet att vi alla spelats ut mot varandra. Jag vet att man utifrån söndrat FV för att kunna härska.

  Så Flygvapnet - Börja samarbeta! Börja agera som en gemensam personalkår som ser att alla far illa av att kollegor på andra förband mår illa och blir illa behandlade. Agera genom att gemensamt lyfta varandra. Jag har rest runt en del och jag vet hur viktiga alla är. Alla längst ut i hörnen på varje förband.

  Jag vill slå ett slag för alla inom Flygvapnet som arbetar och ställer upp i alla lägen.

  Jag tror att F17 och F21 snart kommer att ta sig an Midsommar, Jul och Nyår, för F7 finns nog snart inte till hands när det kniper. Även FMTS kan komma få äran att hjälpa till i framtiden.

  Flygvapnet är organisatoriskt bara spillror av vad det borde vara, men söndrar vi varandra mer så finns snart ingen kvar. Armén vill inte ha ett flygvapen har ni väl förstått!

  SvaraRadera
 28. Mycket sant. Dock blir man bitter på vilket sätt F7 behandlas.

  Även om varje anställd på Såtenås känner till att det är besparingstider (kommer aldrig bli klok på varför FortV fick ansvar för byggnaderna i FM och skulle bli vinstdrivande)så sköts omorganiseringen ytterst osnyggt. Det är mer än en som jag pratat med som kan tänka sig att skifta yrkesbana om organiseringen går genom nuvarande form, för den kommer att göra F7´s Gripensektion till ett renodlat produktionsförband, övningar och ombaseringar kommer inte att finnas.

  FML verkar mer se på organisationens uppbyggnad än på personalens välbefinnande.

  /Grim

  SvaraRadera
 29. Det jag oroar mig kraftigt för är vilka konsekvenser detta kan få för våra åtaganden för Tjeckien och Ungern. Sverige ska med stor sannolikhet fortsätta att utbilda deras Gripenpiloter även i framtiden. Om Försvarsmaktens hantering av sin personal riskerar detta så kan vi kontraktuellt ligga illa till. För att inta tala om vad Tolgfors kan råka ut för när han möter sina tjexkiska och ungerska kollegor på någor EU eller NATO-möte..

  SvaraRadera
 30. Finns förslaget om F7 Flyg-PROD omorganisering publicerad någonstans så att man kan läsa det i helhet?
  Om inte, vad föreslås hända med 3:e kompaniet?

  SvaraRadera
 31. Man behöver inte vara vidare snabb i huvudet för att räkna ut att det nya personalförsörjningssystemet kommer bli dyrare än beräknat. Den del av försvarsbudgeten som går att påverka räcker inte till för att täcka detta gap. Då återstår att att göra sig av med officerare och anställa billigare arbetskraft för att finansiera detta.

  Vidare sitter inte våra generaler inne med kunskap om hur man bedriver verksamheten ute på förbanden varför besluten som kommer uppifrån allt som ofta är uppåt väggarna. Sent skall syndaren vakna!

  Tyvärr är det många officerare i FM som ser om sitt egen hus och trampar på folk som redan ligger ner för att komma vidare i karriären.I stället för att göra det som är bra för försvarsmakten.

  Om nu våra politiker inte sitter inne med de rätta ingångsvärden är det generalernas uppgift att ge dem rätt ingångsvärden. Men det kommer aldrig att ske då dom är rädda om sitt eget skinn. Man kan inte lasta politikerna för att dom fattar korkade beslut när deras rådgivare (FML) för dom bakom ljuset, eller i alla fall undanhåller sanningen.

  Chefen ansvarar alltid för tagna beslut, har man fått lära sig. När det gäller FML vet man ju snart inte vem som fattar besluten längre då det är både fyra och fem som skriver under ordrar nu för tiden!!!!! Vem skall man ta i örat??? Skeppet håller på att sjunka och jag kommer inte att gå med det till botten i alla fall.
  Jag är en av de få som fortfarande tror på att försvara det här landet och det vill jag i så fall göra inom rikets gränser!!!!!

  Invasionsofficeren

  SvaraRadera
 32. "Anonym sa...

  Finns förslaget om F7 Flyg-PROD omorganisering publicerad någonstans så att man kan läsa det i helhet?
  Om inte, vad föreslås hända med 3:e kompaniet?"

  Tredje och fjärde kompaniet föreslås att gå upp i något av första eller andra kompaniet (som i framtiden inte ska benämnas kompanier heller).

  /Grim

  SvaraRadera