torsdag 13 januari 2011

Principer är viktiga

En ny arbetssäsong har startat, men jag vet ännu inte var jag ska tjänstgöra under min 24 månaders uppsägningstid. Eftersom jag var på väg till Afghanistan och de senaste åren har jag tjänstgjort i Stockholm så har jag ingen riktig grundbefattning att falla tillbaka på. F7 som jag tillhör har jag inte tjänstgjort på sedan 2003.

Under hösten så har jag, de veckor som jag inte har tillbringat med utbildning för min Afghanistantjänstgöring, tjänstgjort på Flygtaktiska staben på Högkvarteret i Stockholm. Mina chefer där vill gärna att jag kommer tillbaka och tjänstgör där fram tills dess att jag skaffar ett nytt jobb. Jag tycker själv att det hade varit en bra lösning, då jag är bosatt i Stockholm.

Men nu har Chefen Insatsledningen, generallöjtnant Anders Lindström gett ut ett direktiv som säger att endast de som sagt "Ja" till det nya anställningsavtalet får tjänstgöra inom insatsorganisationen. Med andra ord så får jag helt enkelt inte tjänstgöra på Högkvarteret!

Detta får också konsekvenser för den s.k. övergångsorganisationen där en del nyckelkompetenser skulle tvingas vara kvar i Försvarsmakten och i vissa fall t.o.m. kommenderas till annan ort. Jag har tyckt att detta är hål i huvudet när man i ena stunden säger att personalen inte behövs p.g.a. "arbetsbrist" och i andra säger att de är så pass värdefulla att man inte vill bli av med dem. Nu blir kanske resultatet att många av dessa ändå får sparken. Den tomma luckan med viktiga kompetenser som lämnat Försvarsmakten som konsekvens av hanteringen av anställningsavtalet blir med andra ord bara större och större.

Det som är mest "roande" i detta läge är att var jag än tjänstgör som ligger mer än 5 mil från mitt senaste tjänstgöringsställe i Stockholm resulterar i att Försvarsmakten får betala traktamente, d.v.s. bostad och resor. Skulle jag hamna på F7 eller LSS i Uppsala så innebär det hotell eller hyreslägenhet i två år och resor varje helg tillbaka till min lägenhet i Stockholm. Detta beroende på att det finns en reseregel som kallas omvänd stationering som gäller vid byte av tjänstgöringsort. Summa summarum kan de kosta skattebetalarna 100-tusentals kronor mer under min uppsägningstid. Allt för att Chefen Insats har tagit ett principbeslut. Tack kära skattebetalare för att ni ställer upp på detta!

I vissa kretsar så ses säker C INS beslut som handligskraftigt och att han vågar ta konsekvenserna av Försvarsmaktens nya strategi. I andra kretsar ses det nog snarare som korkat att man inte nyttjar den kompetens som trots allt finns kvar ett tag till under sin uppsägningstid till något vettigt. Men man ska stå för sina principer, jag gör det ju trots allt själv.

Slutsats: Det går mycket snabbt att säga upp personal i Försvarsmakten, men det tar betydligt längre tid att avgöra vad man ska använda dem till under uppsägningtiden. Det kanske säger något om var Försvarsmakten just nu har sitt fokus...

50 kommentarer:

 1. Efter att ha läst ditt inlägg är det lättera att förstå delar av det övriga skeendet i firman. Smidighet och flexibilitet är viktiga egenskaper hos beslutsfattare, särskilt i verksamheter som inte betalas av ivriga skattebetalare. Dessa senare vill ju helst av allt att alla skattepengar går åt, så att de inte jobbat och gnott och uppfyllt sina åligganden gentemot samhället i onödan.

  I affärsdrivande verksamhet är däremot inte smidighet och flexibilitet efterfrågat. Varor och tjänster säljer ju sig själva.

  Personal och fackföreningar är ju bara en sorts dekoration som saknar kopplingar till verksamheten.

  SvaraRadera
 2. Vad jag finner en smula märkligt är att man väljer att ersätta personal i övergångsorganisationen med nyutexaminerade kollegor i stället för att i första hand täcka riktiga vakanser.

  Varför dessa knytnävsslag mot personal som lojalt omreglerade anställningsavtalen?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 3. "På ren svenska" Det är en jävla lekstuga. Det sitter en massa halv och kvartsfigurer som har snurrat runt en kort tid på varje befattning med enbart blick för sin egen karriärstege.

  Dom som verkligen brinner för jobbet och vill ta ett seriöst ansvar över en längre tid. Blir snabbt utfasade. De som klantar sig får en spark snett uppåt.

  Lägg ner hela skiten och se till att varje svensk får en bössa om det skorpar till sig. Har fungerat länge i Affe och andra bananrepubliker under många år. Oavsett hur mycket flyg och fartyg av modernaste snitt som ockupanten har.

  För att leda de Svenske Friskyttarna så har det lokala hemvärnet någon form av ledningsstruktur som fungerar minst lika bra (i vart fall inte sämre) än Hk

  SvaraRadera
 4. Man kan som försvarsanställd bara skratta åt eländet. Vad tänker våra chefer med egentligen? Arslet?

  SvaraRadera
 5. Nja, CI. Nog kan man dagspendla mellan Uppsala (LSS) och Stockholm? Det är många som gör det. Då blir det "bara" dagtrak.


  Jag hoppas att det kan lösa sig med en tjänst på PROD Flyg eller dylikt åt dig, tills AD ger dig rätt.


  Förresten; när ska Chefen Insats göra en riktig mission?

  SvaraRadera
 6. Det finns garanterat plats för dig Björn på PROD vid Gärdet.

  Galärslaven

  SvaraRadera
 7. "Prestigen är det sista som överger generalerna!"

  ...ett citat från okänd författare som ack såväl stämmer in i dagens svenska försvarsmakt...

  /EXC

  SvaraRadera
 8. @cynisk

  Grodan boll ska väl först passera "nålsögat" med fystester innan en eventuell insats blir aktuell.....

  ...det finns ju som sagt många sätt att säkerställa att man är oduglig att skicka till Afghanistan....


  Att man kan dagspendla spelar ingen roll - det är avståndet mellan orterna som räknas

  SvaraRadera
 9. Nu är det bevisat: Darwin hade fullkomligt rätt beträffande det naturliga urvalet. Alla komplett inkompetenta perukstockar härstammar från HKV - dårskapens högsäte!

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 10. @Flygsoldat 113 Bom

  Nu tycker jag du uttalar dig en aning nedlåtande om Sveriges största förband...

  Har du inget som helst förtroende för den fantastiska och genomtänkta urvalsprocessen som ur allmogen sållar fram praktexemplaren för utnämning till befattningar i det högre chefsskiktet....

  Tänk bara på alla genomtänkta, kloka och väl underbyggda beslut som fattats det senaste året - inköpet av detta underbara tyska s.k. "stödsystem", "generösa" erbjudande till personalen, det sätt på vilket man tillvaratar organisationens kompetens....

  Exemplen på kloka, underbyggda och långsiktiga beslut kan göras lång....

  Är du verkligen
  övertygad om att din teori stämmer....?

  SvaraRadera
 11. Men CI, har du inte fattat; du är sparkad!? FM vill inte ha dig mera. Glöm FM och satsa framàt. OK, med dina särskilda gripande kvalifikationer/erfarenhet är det fà alternativa arbetsgivare! Du fàr bilda om dig. Begriper du inte det? Det är din stora CHANS. Afg är ju redan förlorat. Har du missat 3* general Vincent Desportes rapporter fràn Afg? Sà satsa pà nàgot annat! Odla biomorötter?

  SvaraRadera
 12. Fantastiskt att Försvarsmakten betalar hotell och hyreslägenhet till anställda som "tvingas" flytta. Som skattebetalare hoppas jag innerligt att detta bara gäller under en väldigt kort övergångstid?

  SvaraRadera
 13. Anders har faktiskt en poäng här CI. Lämna firman så fort det bara går. Du är uppsagd. Oavsett formerna det gjordes under så imponeras civila arbetsgivare garanterat inte av att du går kvar och kostar pengar.

  SvaraRadera
 14. @Galärslaven: Tackar. Jag tar med fika när jag dyker upp! :-)

  SvaraRadera
 15. 11:50 CI har arbetsplikt i 12 månader efter uppsägning. Tror inte en vanlig arbetsgivare blir imponerad av en smitning heller.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 16. @J.K.

  Alla vet ju inte hur era anställningsavtal ser ut. Jag ville bara ge CI ett råd. Men tack för klargörandet, antar jag.

  SvaraRadera
 17. @Trident: FM's största förband är väl FMLOG?

  SvaraRadera
 18. @bajsgropen

  Inte samlade till en och samma plats.

  Men det är ett konststycke att med den lilla patetiska operettförsvarsmakt som är kvar kunna fylla både Lidingövägen och Tre vapen....

  SvaraRadera
 19. Det finns bara 3654 personer i FMLOG. Det är väl inte så stort? Det är väl bättre att lägga ner ett par flygflottiljer med 500 personer vardera om man skall spara pengar...

  SvaraRadera
 20. @Anonym 12.12: Uppsägningstid finns för att skydda arbetsgivaren och arbetstagaren så att man inte bara lämnar jobbet eller tvingas lämna jobbet med kort förvarning. I fallet "arbetsbrist" är den dessutom dubblerad.

  http://www.tsn.se/stod-till-enskilda/rattigheter-enligt-trygghetsavtalet-.aspx

  http://www.expowera.se/mentor/foretaget/personal_anstallning_uppsagning.htm

  En liten intressant aspekt av att jag har överklagat min uppsägning är att arbetsgivaren inte har rätt att inte låta mig komma till min gamla arbetsplats under tvisteperioden. Hur man ska tolka C INS beslut om att inte låta de som inte skrivit på tjänstgöra i insatsorganisationen kan därmed ifrågasättas.

  "Om en tvist uppkommer om uppsägningens giltighet gäller att anställningen inte upphör förrän tvisten slutligen avgjorts. Under denna tid får inte arbetstagaren avstängas från arbetet om det inte finns särskilda skäl som föranlett uppsägningen. Under denna tid har också arbetstagaren rätt till lön och andra förmåner."

  Men om jag själv också säger upp mig, t.ex. för att ta ett nytt jobb så kan jag enligt den tolkning av lagen jag gjort lämna i morgon. Då är ju uppsägningen överenskommen från bägge sidorna och jag behöver inte det skydd som LAS ger mig.

  Däremot är det som J.K. säger att under uppsägningstiden (innan jag skaffat nytt jobb) så har jag arbetsplikt, men det kräver också att arbetsgivaren definierar vad jag ska göra.

  Jag söker givetvis nytt jobb och diskuterar med ett antal arbetsgivare. Men jag vill heller inte göra något förhastat utan utvärdera vilka möjligheter jag har.

  Överklagan av uppsägningen i AD lär nog inte göra att jag får mitt gamla jobb tillbaka och för att vara ärlig så är jag heller inte särskilt intresserad, då FM som arbetsgivare inte har särskilt högt förtroende från mig.

  Under tiden jag söker jobb respektive överklagar till AD så är det mycket intressant att se hur Försvarsmakten hanterar situationen. Så här långt är betyget IG.

  SvaraRadera
 21. FMLOG, hurra! De fortsätter att imponera.

  HKV vill bli av med anställda och kommer fortsätta att gå hårt fram för att fler skall säga upp sig eller bli uppsagda. Det är inte slut än. Skall bli intressant att se när första tvångsinsatsen blir av. Vinner HKV skall ni se att det kommer att utnyttjas för att bli av med även fler anställda. HKV är ute efter att rensa ut officerskåren från så många det går. Här skall bantas och sparas.

  SvaraRadera
 22. @CI,

  Jag vet mycket väl vad uppsägningstid är och varför den finns. Min poäng är att det i ett fall där dels arbetsgivaren uppger (på goda eller dåliga grunder) att det finns arbetsbrist, dels att arbetstagaren kan göra sig rejält obekväm för arbetgivaren, inte borde vara några som helst problem att komma överens om att gå tidigare. Du har säkert dina skäl till att hålla dig kvar i två år till, men från utsidan ser det inte bra ut, är allt jag vill säga.

  Att du sedan överklagar och dessutom skriver av dig offentligt må vara beundransvärt, men du vinner inga poäng hos framtida arbetsgivare. Den publik av framförallt missnöjda kollegor du har här vet ju hur det ligger till och vad som har hänt. Men det finns en värld bortom FM och din blogg. Och där är avståndet från att vara rakryggad kritiker till att uppfattas som krånglig rättshaverist väldigt litet.

  SvaraRadera
 23. Hade mitt företag varit inom en inriktning lämpad för Chefsingenjören så skulle jag inte ha bangat för att anställa honom.

  Det är bara inom offentlig verksamhet som det går att ha en organisation bestående av ryggradslösa karriärister. Baserat på vad jag har hört så är t.ex. Nokias problem grundat på att det har blivit trendigt att arbeta där. Den generation teknikentusiaster som byggde företaget har försvunnit och ersatts av karriärmänniskor som är alldels för måna om att göra chefen glad istället för att bygga bra mobiltelefoner och system.

  SvaraRadera
 24. Anonym 14:58

  Om CI skriver för missnöjda kolleger, vem skriver då du för?

  I den verklighet du försöker att upplysa CI om, är avståndet mellan att göra intressanta kommentarer till att uppfattas som chefens högerhand väldigt litet.

  Utgången av detta märkliga ärende är principiellt viktig. Jag tror att de som orkestrerat detta helt enkelt kalkylerade fel och att själva den offentlighet som CI skapar med sin blogg kring ärendet är av godo. Det är ju inte CI som står med byxorna nere.

  "Jag söker givetvis nytt jobb och diskuterar med ett antal arbetsgivare", skriver CI i en kommentar ovan.

  "Du har säkert dina skäl till att hålla dig kvar i två år till, men från utsidan ser det inte bra ut, är allt jag vill säga", skriver du. En av er måste vara ute och cykla och jag undrar om det inte är du i det här fallet.

  Du verkar bitter över något. Själv tror jag att du valt fel metod för att kompensera detta. Lös dina problem istället för att reflektera din bitterhet på andras liv och leverne.

  Björn klarar sig nog. Jag är mer orolig för dig. Hur mår du, egentligen?

  SvaraRadera
 25. Vad innebär omvänd stationering? När jag bytte arbetsort fick jag lgh betald i 6 mån och sen var det bara att börja betala själv inkl. reskostnaderna hem till sambon eftersom hon har ett jobb hon inte "kan" lämna.

  SvaraRadera
 26. @J.B: Omvänd stationering är när du byter arbetsort under en begränsad tid, upp till tre år (varför är t.ex. en "normal" tjänstgöringsperiod för en officer tre år?). Under den tiden kan du få traktamente för att i stället för en normal kommendering för att resa till tjänstgöringsorten resa tillbaka till den ort du är skriven på.

  Det finns en och annan officer som satt detta i system genom att t.ex. byta tjänstgöringsort i Mälardalen med jämna mellanrum. Bor man t.ex. halvvägs mellan Uppsala och Stockholm och tjänstgör växelvis på LSS och HKV så kan man dryga ut lönen en hel del. Visst så har man resekostnader, men det har å andra sidan vem som hellst som jobbar i dessa städer.

  SvaraRadera
 27. @Anonym 14.58: Det är kanske lätt att titta på det jag gör just nu och tro att jag gör det för mig själv, eller för att jag är någon typ av rättshaverist.

  Faktum är att personligen så kostar denna process mig en hel del. Både psykiskt och ekonomiskt. Men FÖrsvarsmakten har agerat på ett sätt som må ligga inom lagens ramar, men inte inom moralens och etikens ramar.

  I ett normalt företag så undviker man detta sätt att agera mot sin personal, då man är rädd för att bli av med kompetens. För FM är tyvärr detta just nu inget hot.

  Det enda sättet att få FM att undvika detta beteende är att få generalerna och personalcheferna att förstå att det riskerar att kosta även dem. I form av dålig PR som kommer att få en och annan potentiell intresserad att tänka igenom sitt beslut samt riskerar att fler anställda kommer att säga upp sig.

  Kortsiktigt så är denna process givetvis dålig för FM, men jag tror att det långsiktigt kommer att vara bra.

  SvaraRadera
 28. Enligt LAS finns bara två skäl till uppsägning:
  • uppsägning på grund av arbetsbrist (till exempel neddragning av tjänster)
  • uppsägning av personliga skäl (t.ex. att du bedöms vara uppnosig, etc).
  Beträffande ‘arbetsplikt’, t.ex. att tvingas jobba utomlands, är det det verkliga skälet till din uppsägning fast FM skyller på arbetsbrist. CI vill inte tvingas jobba utomlands men anser samtidigt att han är förpliktad, dvs tvungen att jobba kvar under uppsägningstiden. Hur skall du ha det?

  SvaraRadera
 29. Något i FMLs sätt att hantera den här historien är märkligt. Inte bara det som redovisats här.
  Ett mer normalt beteende att snabbt bli av med en obekväm medarbetare hade varit att köpa ut honom, och samtidigt försäkra sig om tystnad. T.ex. dubbla uppsägningslönen, avskedsfika imorgon och ett tystnadslöfte.

  Då hade man om du avstått kunnat redovisa att man kommit med ett mycket generöst erbjudande men att du tackat nej och därigenom kunnat insinuera att du har andra motiv, t.ex. girighet... som det är nu förlorar man ju hela tiden.

  SvaraRadera
 30. @23:27 - CI vill inte tvingas på ett nytt avtal med oklara villkor, men förpliktelsen att jobba kvar under uppsägningstiden finns och gäller enligt det gamla avtalet.
  Så, ett påskrivet avtal gäller, ett man inte skrev på gäller inte, vad behöver förklaras?

  SvaraRadera
 31. Sumatra - jag mår finfint, oroa dig inte för mig du. Ledsen om det verkar som att jag angriper din idol, men så är det verkligen inte.

  Jag är själv en stor CI-supporter och tycker han har gjort och gör det mesta rätt, men vill i all välmening påminna honom om att inte glömma bort att tänka på sig själv också. Och i det här fallet innebär det att skjuta ut sig så fort det bara går och börja om på nytt i den civila sektorn.

  CI, tänk inte för länge på de olika alternativen. Se till att du har ett bra erbjudande på bordet och förhandla sedan ut dig.

  23:52, jag tycker också hanterandet är väldigt märkligt, men när det handlar om FM kan det helt enkelt röra sig om ren och skär inkompetens, glöm inte det.

  SvaraRadera
 32. @ Anonym 02:02

  Jaha. Eftersom du är en stor CI-supporter, så verkar det finnas två som har CI som idol ;-)

  Det var nog inte många som uppfattade dina två tidigare kommentarer som ren omsorg.

  Att hela ärendet rör sig om ren och skär inkompetens har de flesta räknat ut sedan länge.

  När det gäller vem som skall förhandla ut sig, så tror jag att bollen ligger hos AG i det här fallet. För AG:s del handlar eller borde det handla om Damage Control. Uraktlåtenhet att agera... och så vidare, men eftersom det inte finns något klokt att säga till försvar för det inträffade kanske tystnaden gör minst skada. Det hörs när man trampar i ett klaver, men det hörs även när man skall dra ut foten igen.

  SvaraRadera
 33. @Dimitry 00.26. Ett avtal att jobba vidare efter att man blivit uppsagd verkar märkligt. Hur kan man jobba vidare efter att ha blivit uppsagd, pga arbetsbrist? Jobbet är ju väck! Franz Kafka har beskrivit det hela rätt bra.

  SvaraRadera
 34. Jag har precis fått boken "facklig verksamhet för officerare", Statens Försvarshistoriska Museer Skrift Nr 4, ISBN 91-86478-281. Jag tänkte att den kommer att ligga som underlag för ett inlägg där jag tänkte kommentera min syn på risken att ses som en "rättshaverist" kontra fackens svagheter idag. Fungerar verkligen den svenska Saltsjöbadsmodellen fortfarande?

  http://www.arbetsmarknaden.se/Article.aspx?a=74633&c=37253

  SvaraRadera
 35. 04:18, Hur kan man jobba vidare efter att blivit uppsagd för arbetsbrist? Var i består arbetsbristen? Att man inte är reelt kvalificerad att fortsätta arbeta eller är man inte formellt kvalificerad att fortsätta?

  Om arbetsuppgifterna finns kvar men man är inte formellt behörig därför att arbetsgivarintyget inte längre uppfyller arbetsgivarens krav borde ingen ses som en dålig människa om man arbetar arbetstiden ut med de arbetsuppgifter man nu kan göra.

  Problemet är att försvarsmakten har fulat ut sig totalt och inte vill arbetsplanera CI än så länge. Vems fel är det?

  Tänk på att C Insats har nekat Björn att arbeta med det han skulle kunna arbeta med därför att anställningsförhållandet sätter käppar i hjulen. Det rätta hade varit att vara pragmatisk och sett till Försvarsmaktens bästa.

  Sedan får vi se till flygföraravtalet. Arbetsgivaren ville låsa upp piloter genom att låta uppsägningstiden vara 12 månader. Men det gäller ju också reciprokt. Båda parter har med öppna ögon gått in i ett avtal men just nu duger inte avtalet för Arbetsgivaren, man trodde väll aldrig att man tvingades säga upp piloter.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 36. @CI

  Chefis, jag vill bara understryka att när jag använde uttrycket 'rättshaverist' så syftade jag på en worst-case tolkning som kan göras av utomstående som dels inte känner till eller hinner sätta sig in i denna snurriga historia och dels (och det här är kanske den viktiga biten) inte har insikt i hur galet det kan vara i Försvarmaktens korridorer.

  Detta baserar jag till viss del på de reaktioner jag fått från kollegor i framförallt privat sektor (som förstås dras med egna galenskaper) när jag berättar om diverse kafkaeska upplevelser inom FM. De tror helt enkelt inte det är sant, att jag överdriver för humoristiska poänger t ex. Det kan vara lätt att glömma när man är mitt inne i smeten, att en helt sanningsenlig och objektiv, nästan förskönande bild av verkligheten, för en utomstående lätt framstår som att man är bitter och försöker smutskasta FM.

  Saltsjöbadsmodellen är sedan länge död och begraven. Den byggde på en kompromiss mellan två sidor som var rakryggat ideologiska.

  SvaraRadera
 37. @J.K.

  Att FM inte vill arbetsplanera CI antar jag är den militära motsvarigheten till att frånta någon arbetsuppgifter? När man i den civila världen (nu kommer min erfarenhet från det privata och inte ens i Sverige, så ta detta för vad det är) vill bli av med en anställd gör man just detta. Man låter helt enkelt inte honom eller henne utföra några vettiga arbetsuppgifter under uppsägningstiden.

  SvaraRadera
 38. @Anonym 06.17: Jag håller helt med dig. Det finns en klar risk för den tolkningen. Min fördel är dock att de bolag jag pratar med har god insyn i vad som händer och det finns ett antal tidigare Försvarsmaktsanställda där som kan delge cheferna sina erfarenheter.

  Men jag har pratat med en del äldre officerare som lämnat firman för ca 10 år sedan och jag märker att även många av dem har svårt att tro att läget är så pass illa som det är. Så jag har förståelse att "vanliga" civila förstår ännu mindre.

  SvaraRadera
 39. Allt efter att bristen på arbete blir större så vill jag rekommendera en liten skrift till underhållning och utvecklat vetande.
  "Knog och kneg" En arbetsbok om och för försvaret.
  FOA Institution 55, beteendevetenskap.
  Ebbe Blomgren (red)
  Författarna.
  Leif Carlstedt
  Lars Fredholm
  Jan CH Karlsson
  Alise Weibull

  Boken har nog cirka tjugo år på nacken men de första raderna är följande..
  "Debatten kring försvaret har intensifierats
  under senare år. Förändringar i omvärlden ger allt allvarligare signaler på att Sverige befinner sig i ett utsatt säkerhetspolitiskt läge och att kraven på personalen ökar."

  .. och innebär att den är lika aktuell ännu.
  Boken rekommenderas till alla inom statlig förvaltning var man än befinner sig i systemet.
  Jag hittar ingen utförligare information i boken som kan identifiera den men kanske någon i nuvarande FOI eller bokförrådsförståndare vet mer?

  Uppenbart är i allafall att väldigt få har läst den!! Bättre sent än aldrig!!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 40. Det är inte alltid lätt att förklara förfallet. En f d kollega som också är reservare fick höra att chefen - också reservare men av äldre snitt - uppfattade honom som oseriös. Detta då kollegan inte gjort något i FM på, tror jag, sex år. Argumentet att dagens Försvarsmakt inte har plats för sina reservare bet inte. "Vill man så finns det möjligheter" var tydligen chefens reaktion. För så var det ju på hans tid. (Hur länge sedan chefen själv var inne förtäljer inte historien...)

  SvaraRadera
 41. "Omvänd stationering" är intressant, liksom hoppandet mellan arbetsplatser för att få behålla traktamente. Kan man önska sig ett inlägg som går igenom dessa regler och kanske rentav gör en uppskattning av hur mycket pengar det kostar FM? Skulle t ex även hopp mellan HKV, FMV, FHS, FMKE för en officer som är bosatt ute i landet medföra att den får behålla förmånerna?

  SvaraRadera
 42. Kände inte till det där med omvänd stationering, hotell och traktamente i flera år. Men det är ju bara en ytterligare bekräftelse på att FM är en skyddad verkstad av sällan skådat slag.

  SvaraRadera
 43. Själv fick jag lön och traktamente under mer än 6 år för att studera i FM regi. Sen var det tack och hej under former som har likheter med CIs. Detta hände för snart 20 år sedan.

  Var det bättre förr eller var det bara länge sedan?

  /Omnia Possumus

  SvaraRadera
 44. @Omnia P: Du börjar bara bli gammal och grå! :-)

  SvaraRadera
 45. Du är en begåvad person dock rättshaverist och du har gjort valet själv. Lämna FM så snart som möjligt det tjänar båda parter på.

  SvaraRadera
 46. @ Anonym 02:17
  CI är inte någon rättshaverist. Han är bara rakryggad, till skillnad från alla ynkryggar som skrev under avtalet in blanco.

  Om alla soldater hade agerat lika rakryggat som CI, så skulle ÖB ha framstått som den sanne rättshaveristen och tvingats avgå.

  FM tjänar på att begåvade personer som CI stannar kvar i firman. I annat fall skulle ju FM utarmas på all intelligens, dvs utvecklas i riktning mot ett veritabelt dårhus. Utvecklingen i denna riktning är faktiskt på gång, tack vare alla ynkryggar!

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 47. @Flygsoldat 113 Bom 09.56
  Och vad gör du? Sopar hangarer? Är du CIs nya chef? Sopa vidare!

  SvaraRadera
 48. @ Anonym 11:33
  Innehållet i ditt eget inlägg vittnar om att den angivna utvecklingen redan är ett faktum.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 49. @113 Bom

  På gång? Den utvecklingen är i det närmaste slutförd. Åtminstone på ledningsnivå. Sedan arbetar man väl sig nedåt, kan man tänka.

  SvaraRadera
 50. @Anonym 02.17

  Rättshaverist blir man inte INNAN man fått sin sak prövad. Det blir man om man trots en rad rättsliga motgångar vägrar acceptera detta och gå vidare.

  CI har ännu inte fått sin sak prövad i första instans, hur kan han då åläggas epitetet rättshaverist?

  /Pax Vobiscum

  SvaraRadera