måndag 17 januari 2011

Soldatliv i realiteten (uppdaterad)

Idag klockan 12.30 så kommer bl.a Allan Widman att diskutera ämnet "hur tar vi hand om våra sjömän och soldater?" på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen. Fokus kommer med stor sannolikhet att ligga på veteranvården, d.v.s. hur vi tar hand om våra soldater efter insats. Men minst lika viktigt är hur vi hanterar soldaterna innan insatser.

Jag och många andra bloggare har kritiserat Försvarsmakten för att man har för bråttom. Man har under 2010 tvingat igenom en hel del reformer utan att ha alla detaljer färdiga. Detta bara för att nå ett mål på papperet med den nya insatsorganisationen 2014. En hoper höga militärer säger bara "ja och amen" till uppdraget och lyfter inte fram de problem som finns och att planeringen inte håller. Tvärt om så redovisas på försvarsmakten.se bara information om att allt går bra. Detta köper alla politiker och Tolgfors går ut på sin blogg och lovordar det nya systemet med frivillig anställning av soldater. I försvarsmaktens forum kan man dock börja ana att vår nya specialistkategori börjar muttra om löner och villkor.

Vad är det då som saknas?

- Avtal för att kunna kontraktera GSS - Gruppchefer, Soldater och Sjömän. I dagsläget kan Försvarsmakten enbart nyttja fast anställda. Enligt överenskomelser med Regering och Riksdag ska den totala mängden GSS bestå av 75% tidvis tjänstgörande och 25% fast anställda. För att med en vettig insatsfrekvens i bl.a. Afghanistan så krävs det en ganska stor numerär. Försvarsmakten har därför önskat höja andelen fast anställda till 40% för att få ner den totala mängden GSS. Detta har politikerna gett kalla handen till då man "inte önskar ett yrkesförsvar". Eftersom avtalen inte finns på plats kan Försvarsmakten ännu inte anställa några tidvis tjänstgörande, vilket innebär att rotationsfrekvensen kommer att höjas ytterligare för de fast anställda. Enda lösningen är att fortsätta med rekrytering av insatsförband på samma sätt som vi gjorde med den tidigare utlandsstyrkan i Försvarsmakten och då är ju hela nyttan av omställningen förra året borta. Vi kan inte skicka iväg färdigutbildade klossar utomlands, utan är tvugna att utbilda dem inför insats.

- Boende. Det pratades mycket om att bygga liknande boenden för soldater som finns i bl.a. England och USA, d.v.s. små studentlägenheter där de har en möjlighet till privatliv och har chans att bilda familj. Sanningen var att inga sådana byggprojekt har påbörjats och det finns knappast pengar för detta inom Försvarsmaktens budgetramar de närmaste åren. Så fram tills dess så får soldaterna nöja sig med att bo på logementen. De som någon gång gjort sin värnplikt vet att logementen har sina fördelar med att bygga upp en bra kamratanda, men det finns få möjligheter för privatliv. Hur många år står våra soldater ut på sina logementen?

Frågan är också om de ska tvingas betala för sitt boende? Annars så kommer boendet av skattemyndigheterna räknas som förmån och då blir det högre skatt!

De slitna skåpen och stålsängarna har nog 50 år på nacken. Men enligt direktiv från Högkvarteret ska soldaterna tvingas betala hyra till Fortifikationsverket: 1100 kronor i månaden för sin säng.

Risken är nog stor. Boende och mat räknas som förmåner för våra soldater på insats i Afghanistan, vilket innebär att man förlorar rätten till traktamente. En guldburk uppvärmd på ett fältkök och en sovsäck under en Galt är med andra ord i Skatteverkets ögon lika bra som ett hotellrum i Stockholm. Detta är också ett misstag man begått från Försvarsmakten. Vi officerare har i många år kämpat för att få Försvarsmakten att driva igenom skattelättnader under insats, men intresset från vare sig politiker eller höga militärer har varit särskilt stort. Så i stället för morot så använde man piska förra året och tvingade alla officerare att skriva om sina anställningskontrakt för att säkerställa att personalen ställer upp på internationell tjänstgöring.

Dessa anställnings- och levnadsvillkor för våra GSS sker dessutom till en ganska så usel lön. 17.000 i ingångslön och en löneutveckling som innebär max 21.000 efter 6-8 år. Visst tjänar soldaterna mer på insats, men när de börjar jämföra sina löner med sina kontrakterade kamrater som har chans till betydligt bättre betalda arbeten mellan insatserna så lär det knorras. De kontrakterade lär också knorra om insatserna innebär lönesänkningar. Tyvärr så hänger den framtida rekryteringen inte på alla de reklamkampanjer som Försvarsmakten nu genomför utan på positiva signaler från de soldater som befinner sig inom systemet. Lyckas vi inte under dessa första år så kommer systemet med frivillig rekrytering att självdö.

I morgon ska ÖB redogöra för "försvarsmaktens utveckling - möjligheter och begränsningar". Det ska bli mycket intressant att se hur ärlig han är med tillståndet i Försvarsmakten just nu. Är vi på väg raka spåret mot IO14 eller är vi på väg mot systemkollaps i en nedåtgående störtspiral?

Uppdaterad 11-01-17, 11:35
I Aftonbladet så skriver man idag att Försvarsmakten är det nya McDonalds, d.v.s. den stora arbetsgivaren för unga.

Det nya försvaret öppnar också många nya möjligheter för unga människor. Säg ”ungdomsarbetsgivare” och de flesta tänker säkert på McDonald’s som sägs vara Sveriges största. Mycket talar för att de snart får tuff konkurrens av Försvarsmakten om förstaplatsen. Fram till 2014 ska cirka 16 000 hel- och deltidstjänster tillsättas. Det är viktiga och kvalificerade jobb som försvaret nu kommer att kunna erbjuda unga. Försvarsmakten kommer att behöva en enormt bred palett av olika kompetenser – allt från truckförare till IT-experter och språkvetare.
...
Det ställer krav på att ge en bra utbildning, ordentlig ersättning och kunskaper som man kan ha nytta av också senare i livet. Här finns en stor potential i att skapa nya kontakter mellan försvaret och övriga samhället. Man kan lära sig mycket i det militära som det går att ha användning av senare i livet, inte minst när det gäller ledarskap och att samarbeta med andra.


Det finns en annan liknelse med McDonalds som man inte tar upp i Aftonbladets inlägg. Det är att det finns uppenbar risk för att soldatyrket kommer att bli ett låglöneyrke som ungdomar kommer att ta i brist på bättre och i väntan på att påbörja utbildning på högskola, eller att gå vidare till andra arbetsgivare. Frågan är hur länge soldaterna kommer att stanna kvar? Om det inte blir de 6-8 åren som Försvarsmakten önskar så måste vi öka på utbildningsomgångarna för att täcka upp hålen i organisationen och då är vi snart tillbaka i något som mycket liknar det gamla värnpliktssystemet.

Uppdaterad 11-01-17, 13:14
Både Försvarsmakten och Tolgfors går nu ut och dementerar att det skulle vara problem med rekryteringen.

Under 2011 innebär lagda uppdrag till förbanden att förutsättningar finns för att nå cirka 95 procent av planerad volym som är 3 800 vid utgången 2011. Personal anställd i den tidigare så kallade utlandsstyrkan ingår vilket hela tiden varit planerat då vi fr o m årsskiftet inte har olika anställningar beroende på var man genomför Försvarsmaktens uppgifter.

Det SVD beskriver idag är en ögonblicksbild i en flerårig reformprocess som Försvarsmakten bara är i början av. Den nya insatsorganisation skall vara intagen vid utgången av 2014, då huvuddelen av personalen i förbanden ska bestå av rekryterad personal. Den slutliga balansen i och bemanningen av insatsorganisationen med hel- och deltidsanställda soldater blir som känt sedan tidigare klar åren därefter.

Ja, det SvD beskriver är en ögonblicksbild, men det är också en sanning som de första soldaterna kommer att få uppleva och som de kommer att bära med sig ut i samhället. Just nu så är det oerhört viktigt att både GSS och Specialister behandlas oerhört väl. Vår framtida rekrytering bygger till stor del på hur bra det går de närmaste åren. Att då hävda att vi kommer att vara ikapp till 2014 är fel budskap. Vi skulle inte ha dragit igång denna verksamhet utan att ha haft alla ingångsvillkor färdiga!

Se även Skipper, Sinuhe, Wiseman, Försvar och Säkerhet, Cornucopia och Tokmoderaten.

Uppdaterad 11-01-17, 17:50
Håkan Juholt (s) kritiserar Försvarsmaktens personalreform på ungefär samma sätt som han kritiserade analysen bakom moderniseringen av Gripen.

Håkan Juholt kräver krafttag av regeringen som han anser bär ett tungt ansvar:

– Regeringen måste sätta ner foten. Vi måste forma en långsiktig personalförsörjning. Denna reform är ett hafsverk, dåligt utredd och dåligt förberedd, kritiserar Håkan Juholt.

Folkpartiets försvarspolitiker Allan Widman säger att inte heller han informerats:

– Det är en besvikelse att som ansvarig politiker få reda på detta genom massmedia. Myndigheten Försvarsmakten har en skyldighet att informera om det får snett, säger Allan Widman.

Riksdagen borde dock vara mycket medvetna om att en av anledningarna till att de kontrakterade soldaterna inte har kunnat anställas är att det saknas avtal med arbetsmarknaden samt lagrum som stödjer detta. Det Försvarsmakten borde kritiseras för är snarare att man driver på personalreformen utan att vänta in dessa kritiska förutsättningar för reformen.

DN

Uppdaterad 11-01-17, 23:52
Juholts beskrivning av Tolgfors tycker jag är klockren.

Vill du dansa med nån kan du inte först lappa till en örfil och sen fråga: vill du dansa? Sten beter sig på det sättet, säger Juholt till Expressen.se.

Den här beskrivningen passar också in på Tolgfors allierade i Försvarsmaktesledningen och deras hantering av personalen i Försvarsmakten. Jag har full förståelse för att det behövs struktureras om och att vissa kan behöva lämna Försvarsmakten. Men med alla örfilar som delats ut under de senaste två åren så finns det snart inga dansparters kvar.

AB1, AB2, AB3

17 kommentarer:

 1. Hu många truppofficerare har sedan start varnat för att vi inte skulle kunna rekrytera soldater på det sättet vi gör?

  Vi klarar knappt att rekrytera officerare och specialister, men soldater med ännu sämre villkor går bra? FM är för tillfället ett låginkomstyrke med väldigt, väldigt låg status.

  SvaraRadera
 2. Vågar man hoppas att det är nu som de ansvariga verkligen ser att kejsaren är naken.

  Är någon förvånad? Ja - kanske Tolgfors när han väl begriper. men utifrån vad han skriver verkar han inte gjort detta än...

  Jag undrar vilka undanflykter och bortförklaringar begåvningsreserven i humorkuben kommer att komma med. Ska jag gissa kommer man med en dåres envishet likt papegojan Tolgfors hävda att det kommer att ha löst sig till 2014 - men si, det kommer det inte.

  Det är även på sin plats att ge en känga till vårt s.k. "fackförbund", och det är inte långt borta att sätta dem i samma fack som ledningen i humorkuben. Hur i hela hel...te kan man "förhandla" fram ett så uselt avtal som soldatavtalet?

  "Jag är fackligt engagerad på mitt jobb och har ganska bra koll på våra kollektiv- och löneavtal. De villkoren våra soldater utsätts för får mig att reagera. Vem tusan förhandlade fram det kollektivavtalet?!"

  ett citat från Jespers Blogg som ger en träffande verklighetsbeskrivning

  http://hvjespersblog.wordpress.com/2011/01/17/yrke-soldat-lon-en-spottstyver/

  Må man även hoppas att det rensas i officersförbundets led samtidigt som yxan går i humorkuben (jo - ansvar kommer att utkrävas) - det finns folk i förbundsstyrelsen som suttit alldeles för länge där och kanske t.o.m. glömt bort vem de representerar....

  SvaraRadera
 3. Hela den svenska arbetsmarknaden kommer med stor sannolikhet att utsättas för den globala ekonomiska krisen under innevarande år. Det där Arbetsförmedlingens påstående om att inte hålla inne a-kassa för att fylla vakanser gäller ju bara fram till dess att motsatsen börjar gälla.

  Och det är klart att kommendering har betydelse för grad av motivation, men Försvars- och statsledning vet ju samtidigt mycket väl att det fungerat för andra nationer att drafta personal som USA, eller för den delen att erbjuda anställning sam alternativ till straff för småbrott, som Britter gjort.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 4. Självklart måste både Försvarsmakten och Försvarsministern gå ut och dementera att det finns problem med rekryteringen av soldater.
  All rekrytering bygger på att vi visar upp en så vacker fasad som möjligt.

  Men det vi borde oroa oss för är inte rekryteringen, utan att behålla soldaterna så pass länge att vi får ut någon nytta av dem.

  SvaraRadera
 5. Måste klargöra vissa saker angående soldaternas boenden.. Förstahandsalternativet är en lägenhet, radhus eller villa som vilken heltidsanställd som helst. I början av soldatens anställning kan förbanden erbjuda boende på logement om detta är möjligt. Då gäller vanlig logementsstandard till ett billigt pris(ca 1000kr per månad), iaf på mitt förband. Dock kommer GMU-soldaterna att bo på logement för att dra nytta av de fördelar detta drar med sig gruppdynamiskt, men framförallt är de inte anställda och har "värnpliktsersättning". De ombyggnationer som görs i kasrnerna är för att man skall kunna följa arbetsmiljölagen angående lunchrum/fikarum mm.

  Att FM skulle bygga lägenheter till sina anställda är verkligen kapitalförstöring, som tur är har detta heller aldrig varit aktuellt annat än hos vissa debattörer på internet..

  Angående rekryteringen i stort kan man väl konstatera att det finns vissa problem, men 80% uppfyllnad tycker jag är ett ok resultat. Då ska vi också komma ihåg att denna rekrytering bara är gjord av före detta värnpliktiga, GMU-systemet har ännu inte kommit igång. Dock tror jag att 4000 GMU-soldater per år är en för låg siffra för att klara personalförsörjningen.

  Avslutningsvis vill jag klargöra att personalkategorin "specialist" inte är yrkesofficerare utan civil personal som t.ex sjuksköterskor, läkare och elektriker.

  Yrkesofficer=
  -(taktisk/operativ)officer
  -specialistofficer

  Specialister=
  -Läkare, elektriker mm(civil ranks, CR)

  /H

  SvaraRadera
 6. Förövrigt tycker jag att Widman borde vakta sin tunga och vara aningens mer källkritisk när han ställs inför påståenden från pressen. Dansa inte med i pressens tango, det här är inte let's dance!

  /H

  SvaraRadera
 7. @H: Tack för förtydliganden. Den anledning till att vi bloggare har tryckt på behovet av boende var att när systemet först designades och kritik kom på den låga lönen, så sades det att det bl.a. skulle kompenseras genom att Försvarsmakten skulle arrangera billigt boende.

  SvaraRadera
 8. Jag undrar vart alla får siffran 17.000kr i månaden ifrån? När jag tog anställning som soldat i höstas så fick jag, som alla andra en OR2 lön enligt tarifsystemet. Vilket är 16325kr och inget annat.

  SvaraRadera
 9. @Anonym 11.05: Avrundningsfel. I debatten har det hetat ca 17.000 kr/månad.

  SvaraRadera
 10. Lönen och villkoren är fan skrattretande, man tar anställning som soldat med alla de risker som det kan medföra vid insats för en lön på 16325:-(hoppas att det finns ett insatstillägg?)

  Måste kännas kul när städtanten som städar på regementet har samma eller bättre lön, med den största risken att ramla över moppen.

  /Niklas

  SvaraRadera
 11. "Förstahandsalternativet är en lägenhet, radhus eller villa som vilken heltidsanställd som helst."

  Vilken heltidsanställd som helst har 17000 i månaden? Får t ex Livgardets soldater Stockholmstillägg för att hyra den där villan?

  I länder med tradition av yrkesförsvar söker man anställning trots låg lön p g a av övriga förmåner. I Sverige försöker man betala låg lön men ändå tro att det skall gå att få bra folk trots att soldaterna i övrigt behandlas som vilka anställda som helst. Däri ligger politikernas stora tankefel.

  SvaraRadera
 12. 'Politikernas' tankefel? Är FML politiker?

  SvaraRadera
 13. Ok, politiker och FML. Kollektivt tankefel. FML handlar ju inte i ett vakuum utan efter politiska styrningar. Det är ju inte precis så att politikerna står utan skuld i det här.

  SvaraRadera
 14. Hur kan man påstå att 80% uppfyllnad är bra?! Med tanke på vilka enorma mängder soldater vi utbildat. Att vi nu bara får ihop 80% är i min mening katastrof. Dessutom är personalomsättningen extremt hög, oberoende vilket regemente du jobbar på. Folk kommer och går ständigt. Det finns alltid en *obs* klass. Effekten uteblir om man aldrig får utbilda sina soldater färdigt innan dom lämnar. GMU systemt kommer göra att effekten nedgår ytterligare, städnigt outbildade soldater som kommer och går. Även om tanken är god så fungerar det tyvärr inte i praktiken. Det VET vi som jobbar med det.

  Sanning är som sagt, vi kan varken rekrytera Taktiskaoff, specoff eller GSS:er som vi önskar.

  Sen är jag på det klara med att vi alltid får leva med vakanser det är inte det som stör mig. Det är att personalomsättningen ligger runt 20-40% innan insats. Efterinsats kan man eventuellt räkna med över 50% förluster. Inte okej. Inte särskillt ekonomiskt. Och inte vad FML tror. /Trupparen

  SvaraRadera
 15. @ "H 17" januari 2011 10:05

  Visst är soldaterna heltidsanställda - men inte tillsvidareanställda. Försök få ett huslån som visstidsanställd. Det är svårt att bara få en hyresrätt som visstidsasntälld.

  /Kalle på LG

  SvaraRadera
 16. Jag skulle vilja veta hur de personer som förhandlade fram GSS avtalet tänkte. En grundlön för en OR 2 (soldat) är strax över 16 000 och för OR 4 (gruppchef) strax över 18 000 är under all kritik. Men till råga på allt är löneutvecklingen skrattretande, 200 kr/mån per mission/anställnings år. Dessutom har även någon lyckats fixa så att de som tog anställning som GSS och har missionserfarenhet eller tidigare jobbat inom försvaret inte får den lilla löneökning som de förtjänar. Utan de går in på samma grundlön som en 20 årig ny muckad (eller snart, 3 månaders grundutbildade GMU soldater).
  Många GSS anställda är i praktiken tvungna att flytta till regementen där de tagit anställning, och där får de packar in sina liv i (om man har tur) två skåpshalvor. Dessa anställda lever sina liv i ett logement intryckta med upp till 12 andra människor, där några skåp och en halva av en våningsäng är än enda ”egna”, och alternativen är få. Att få ett lån till en bostad med 16 000 i lön är mycket svårt och med bostadspriserna i b la Stockholm nästan omöjligt. Att få en hyresrätt lika så, det är inte direkt en nyhet att det råder bostadsbrist i storstäderna.
  Får de någon hjälp från FM? Nej! Istället går nu pratet om att införa en hyra för logementen. Siffrorna jag hört ligger mellan 700-1200kr/månaden, för mig är det absurt. Vill FM bara ha anställda som kommer från regementets närområde? Om vi pratar personalbrist nu. Vad händer när de personer, som flyttat för att ta jobb som GSS, tröttnar på att behöva betala för att bo med samma standard som värnpliktiga?
  Och dessa problem är bara toppen på isberget för de GSS anställda.
  Undrar hur länge FM kommer blunda för problemen? Kanske när de står med en kommande insats och bara har GMU soldater att tillgå, kommer någon att öppna ögonen. Men bara kanske..

  SvaraRadera
 17. Jag är själv soldat och några år äldre än snittet, lönen känns som ett slag i ansiktet när städernas får mer betalt än oss som skyddar försvarets anläggningar med bly och i värsta fall blod. Jag har pratat med många som dragit sig för att söka anställning pga den dåliga lönen och har man kommit upp till den åldern där man börjar fundera över att skaffa barn o hus så känns det känns det inte så kul att få 12-13 tusen i handen i slutet av månaden... Dessutom känns det som att FM går misste om värdefull kompetens som finns i vårat avlånga land då de som sitter på den hellre söker sig på annat håll. frågan är ju vad man kan göra åt det och vart man ska vända sig.

  SvaraRadera