måndag 10 oktober 2011

Flyghuvudstaden

Linköping brukar kalla sig Flyghuvudstaden. Själv så har jag länge tagit denna slogan med en nypa salt precis som de flesta av andra svenska städers. "Botkyrka - Långt ifrån lagom", "Grums - Så mycket mer än du tror", "Hylte - Sveriges första vildmark", "Malung - 41 kvadratkilometer med utveckling" o.s.v. Herregud, var får våra kommunpolitiker allt från? Det är nästan så att rätten till självförsvar borde kunna användas av de som bor i dessa städer mot sina egna politiker. Men i Linköpings fall så stämmer reklamen faktiskt ganska så bra in på verkligheten.

Jag hade nöjet att smita in på en liten mingelafton förra veckan på Flygvapenmuseum där Proavia hade bjudit in representanter från alla bolag med flyganknytning i Linköping. Det är lätt att tro att det innebar bara en massa Saab-anställda, men flygindustrin är betydligt bredare än så i Sverige och då framför allt i Linköping.

Kommunalrådet Lena Micko (S) som också är ordförande i organisationen Svenskt flyg inledde med en presentation av verksamheten i Linköping. I Linköping finns ett sextiotal bolag med tillsammans ca 18.000 anställda som har kopplingar till flygindustrin. Allt från utbildning, via underhåll till ren tillverkning av flygplan. Med tanke på att Linköpings kommun har ca 150.000 invånare så är det en mycket stor del av de i arbetsför ålder som har kopplingar till flyg.

En intressant framtidsvision är Linköping Aviation Park. Tanken här är att bygga en företagsby kopplad till Saabflygfältet för företag med anknytning till flygindustrin. Dessutom så kommer flygfältet att infrastruktursmässigt kopplas ihop med den nya centralstationen i Linköping. Detta innebär att resandet till och från Europa underlättas vilket borde vara en bra grund för fortsatt utveckling av flygindustrin i Linköping. Enda abret som jag kan se i detta sammanhang är att en del grannar klagar på bullret från Saab-fältet. Men Linköpings kommun inser att dess överlevnad bygger på överlevnaden av flygindustrin och i stället för att begränsa verksamheten på Saab-fältet så vill man öka den.

Boverket har gett ut nya rekommendationer av hur man mäter buller kring en flygplats. Naturvårdsverket höll dock inte med. Kommunalpolitikerna i Linköping har därför fört upp denna debatt till Riksdagen, där frågan togs upp den 2 mars 2010. Se debatten i Riksdagen här.

Konflikten mellan Boverket och Naturvårdsverket ledde i somras till att Linköpings kommun var illa ute. Man ville bygga, men byggnationerna överklagades av Saab som var rädda för att det skulle bli problem med bullret i framtiden om Naturvårdsverkets riktlinjer skulle gälla.

Därmed hamnar kommunen i något av en rävsax när den önskvärda utbredningen krockar med Saabs intressen. Demirok beskriver dilemmat kort och koncist: "Om vi inte får bygga dör Linköping. Om vi inte har Jas dör Linköping".

Länsstyrelsen valde att följa Boverkets rekommendationer och beslutade att byggnationerna får genomföras.

Ja, begreppet Flyghuvudstaden innebär att Linköping måste stödja sin flygindustri, även om det innebär att man hamnar i skottlinjen för Boverket och Naturvårdsverkets olösta konflikter. Dock så är det en smula naivt av de som klagar på bullret i Linköping. Helt tyst kan det aldrig bli bredvid en flygplats som används. Den som flyttar till Linköping för att arbeta skjuter sig själv kraftigt i foten om han vill lägga ner flygverksamheten. Utan flyg inget arbete!

Vad hade Linköping varit utan flygindustrin? Frågan är om det över huvud taget hade funnits en högskola och ett universitet här utan en stark arbetsmarknad som kräver mängder av utbildad personal? Dessa skolor har sedan gett avknoppningar i mängder av små teknikbolag med eller utan anknytning till flygindustrin. Utan flygindustri så skulle Linköping inte vara Sveriges flyghuvudstad. Frågan är hur stort Linköping hade varit över huvud taget? Den stora orten i området var i många år Norrköping och Linköpings högre utbildningar hade nog utan flygindustrin bara varit ett annex till Norrköpings universitet NoU om historiegången bara hade sett en smula annorlunda ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar