lördag 22 oktober 2011

Rådrum påkallat

"Rådrum" är ett begrepp som används i svenska Flygvapnet. När pilotkåren anser att något är farligt och påverkar flygsäkerheten så kan man utan direkta fysiska bevis ställa all flygverksamhet under en kortare tid. Magkänsla och misstanke om att det finns problem räcker som argument. Detta kan vara lokalt på en flygflottilj eller över hela flottan. Det yttersta ansvaret för att lösa problemen ligger enligt RML på central teknisk chef och central flygchef som del av FMFO - "Förvarsmakten en Flygoperatör".

Denna ansvarsfördelning brukar vara mycket svår att förstå för de övriga försvarsgrenarna. Bl.a. så körde ÖB och C INS över C PROD Flyg, som högste företrädare för flygverksamheten, när han ville avakta med flygningar till Afghanistan med Tp-102 Gulfstream G IV under utredningen av det allvarliga tillbudet 2010 när en Tp-102 slog av nosstället vid taxning i mörker med släckta lampor på den tyska basen Marmal i närheten av Mazar-e Sharif.

Även utomlands så har pilotkåren mycket stort inflytande när det kommer till att värna om flygsäkerheten. Pentagon klarerade nyligen F-22 för fortsatt flygning, trots att man inte kunnat gå till grunden med de syrgasproblem man haft under lång tid. Anledningen var att man ansåg att orsaken till det senaste haveriet berodde på något annat. Tyvärr så var detta "något annat" hemligstämplat!

Piloterna i USAF anser dock att problemet inte är löst och att det påverkar flygsäkerheten. Så efter nya utfall så ställs F-22 flottan återigen på backen.

Investigators suspected a design flaw in the Raptor’s oxygen generator that was allowing high levels of unbreathable nitrogen to leak into the pilot’s air supply. But they could never pin down the precise flaw, and last month the Air Force brass ordered the 170 F-22s — accounting for nearly half of the Pentagon’s air-superiority force — back into the air. “We now have enough insight from recent studies and investigations that a return to flight is prudent and appropriate,” said Gen. Norton Schwartz, the Air Force chief of staff.

As added insurance, Raptor squadrons installed an extra air filter on the radar-evading jets built by Lockheed Martin. But the filter appears not to have solved the problem, if the Virginia incident is any indication.

The Air Force is being cagey about the new grounding. “Part of our protocol is to allow units to pause operations whenever they need to analyze information collected from flight operations to ensure safety,” the flying branch said in a statement. “That is what is happening at Langley at the moment, and we support that decision.”


I Pentagon så lär nog en och annan general vilja tvinga upp piloterna på samma sätt som man gjorde i Sverige. Även i USA så skiljer sig synen på flygsäkerhet mellan försvarsgrenarna. Marinkåren har under flera år mörkat problemen med V-22 Osprey. Utav någon anledning så klassar USA sina incidenter efter hur mycket de kostar att åtgärda, inte efter hur allvarliga de är!

After the military raised the Class A threshold in October 2009, the Naval Safety Center “changed the reporting requirements and reclassified mishaps to accurately report them under this guideline,” Holden said on September 21. In other words, some Marine V-22 incidents that might have been officially serious mishaps prior to 2009 magically became less serious. Any incidents costing more than $1 million but less than $2 million disappeared, all with the stroke of a pen.
...
In other words, a non-fatal mishap is only as severe as the Marines say it is — and might not count at all if there was no “intent for flight.” Inconsistent public statements, the “intent” loophole and a track record of falsifying records at the squadron level both cast into doubt the military’s reliability when it comes to reporting the true cost of an accident.


Vi får se vad de extra utrustningarna ombord kan ge för resultat i utredningen av den senaste incidenten.

One precaution the service took when returning the jets to service was to add carbon filters to the pilot's oxygen supply, one source said. Additionally, pilots were required to give blood samples to use as a baseline to measure against in case of future incidents and are now required to wear a device called a pulse oximeter. The device is supposed to alert the pilot if there is a physiological problem.

Med tanke på de problem USA har i sitt andra stora flygplansprojekt, d.v.s. F-35, så är det inte att undra på att flygplanstillverkarna börjar titta på möjligheten att förlänga produktionen av de nuvarande F-15, F-16 och F-18.

"Rådrum" är ett verktyg som sätter press på alla inblandade. Leverantörerna får press på sig att fixa problemen. Ledningen får press på sig då viktig operativ verksamhet inte går att genomföra. Därför så används alltid "Rådrum" med yttersta försiktighet så att man inte slösar bort denna möjlighet med att ropa vargen kommer i onödan. Efter ett par falsklarm så skulle ingen av de berörda lita på att anledningen till rådrummet verkligen existerar och då fyller det ingen funktion nästa gång.

Se även Klart Skepp i samma ämne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar