tisdag 11 oktober 2011

Nya tider väntar

Chefen insats (C INS), generallöjtnant Anders Lindström byter karriär och går till ett förmodligen mer välbetalt jobb som chef för SL. Hans företrädare på posten, Göran Gunnarsson (f.d. generallöjtnant och C GRO) valde att säga upp sig efter att ha kommit i konflikt med landstingets trafiknämnd. Det militära ledarskapet kanske inte alltid passar i civila organisationer?

Själv så ser jag med förtjusning fram emot stora förändringar i SL:s arbetssätt baserat på de uttestade metoder som prövats med "framgång" i Försvarsmakten. SL har liksom SJ haft stora problem med trafikstörningar de senaste åren. En normal vinter med snö och allt lamslås. "Lean"-tänket inom alla svenska organisationer har inneburit att man slimmat organisationen till någon slags normalvärde som verkar vara en vacker vårdag. Det väntade oväntade har man inte längre tagit höjd för.

Vad är det då som är troliga förändringsmål?

- Ett nytt anställningskontrakt. Lagom till julledigheten får alla anställda (även Gunhild i matsalen på SL centralkontor) ett kort i brevlådan (med ett antal felstavningar) som vänligt men bestämt säger att man har julledigheten på sig att skriva på ett nytt anställningskontrakt som innebär obligatorisk snöskottning. Skriver man inte på få man sparken på grund av "arbetsbrist". Hur ofta eller hur länge det ska skottas är inte definierat och facket har redan körts över trots protester.

- Ett nytt ledningssystem kallat Gemensam Tåg Koordinering - Nätverksbaserad Ordnad Central eller GTK-NOC ska införas på rekommendation av en konsultfirma. Projektet drivs med ett starkt teknikfokus med en Power Point presentation av spärrballonger över Stockholms centrum som enda målbild. Tanken är att det vart annat år skall byta namn och inriktning för att ta tillvara på erfarenheterna från föregående version.

- Ett nytt ekonomi och personalhanteringssystem kallat PRÖVO. Detta baserat på en App som 12-åriga Rick utvecklat i källaren på sina föräldrars radhus i Tensta. Då administratörer bara är en tilläggskostnad så skall de anställda fortsättningsvis varje morgon ägna 2 timmar åt att beskriva vad de gjorde dagen innan. Löneutbetalningar sker med hjälp av en slumptalsgenerator inlånad från svenska spels Kenoredaktion på Gotland.

- En ny värdegrund. ÖGA - Öppenhet, Gemenskap och Artighet. Alla anställda måste genomgå en veckas utbildning så att de vet hur de ska tycka och tänka i den nya organisationen.

- Nya obligatoriska fysiska tester/baskrav skall genomföras varje år. Snöskottning är som alla vet fysiskt krävande. Detta gäller givetvis alla anställda utom de i ledningen som tyvärr måste gå på ett viktigt möte vid varje årlig kontroll.

- Tunnelbaneförarna på blå linjen kommer att särbehandlas då de "kör för lågt och för fort" och därmed inte passar in på de obligatoriska snöskottningsuppgifterna.

- Nya personalkategorier införs. En chefskår skall genomgå akademiserad utbildning där den kända tunnelbaneteoretikern von Clowzewitzh avhandling "Om snöskottning" ligger som grund till en 5-årig högskoleutbildning som ger en Masterexamen i tunnelbanekunskap. "Snöskottning är politik, fast med andra medel". Med sina teoretiska kunskaper skall de vara en förebild för övriga anställda. En specialistkår ska koncentrera sig på sina arbetsuppgifter för att bli duktiga på att köra tågen. Då de inte blir chefer så kommer de inte att kosta lika mycket i lön som chefskåren. En ungdomskår anställs på 6-8 år, sedan får de söka nytt jobb. Dessa unga skall skotta snö extra mycket. Då det inte alltid finns snö i Sverige så kommer de därför att skickas på obligatorisk internationell snöskottning inom en radie på 6000 km från Bryssel.

Någon gång 2034 kommer den nya SL-organisationen att vara intagen och berett på snöfall. Ledningen har dock inför SL-styrelse meddelat att det finns risker att delar av den nya organisationen är underfinansierade. Bl.a. så behövs det köpas in nya spadar med ergonomiska handtag sisådär 2038.

Lycka till med det nya jobbet Anders. Välkommen ut till oss andra i det civila livet. Du kommer att lämna ett stort tomrum efter dig på HKV och i Försvarsmakten!

OBS: All ironi i detta inlägg är avsiktlig...

Se även Klart Skepp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar