lördag 22 oktober 2011

Taket höjs?

Peter Neppelberg har i ett antal inlägg på bl.a. Wiseman (del1, del2, del3) kommenterat förmågeglappet i det svenska ledningsystemet. Fokuset på internationella insatser och interoperabilitet med framför allt NATO har lett till att man glömt bort att det behövs en infrastruktur även i Sverige. Neppelberg har även haft inlägg på SvD och Allan Widmans blogg.

I en ideal värld så skulle detta agerande hyllas. En officer som slåss för att han ska kunna göra sitt jobb på bästa möjliga sätt. Men världen är långtifrån ideal. Att sticka ut huvudet är allt annat än bra för karriären.

Reaktionen från Försvarsmakten har inledningsvis varit mycket defensiv. Man valde att granska om inläggen brutit mot några sekretessbestämmelser. Neppelberg hade dock valt att i förhand skicka inläggen till Försvarsmakten som sedan bl.a. delat ut dem till intresserade svenska tidningar, då det är att anse som offentliga handlingar. Då informationen tidigare spridits via bl.a. Försvarsmaktens egna öppna forum och då man dessutom kan lämna ut den till dagstidningarna så är den knappast att anse som hemlig.

Så helt plötsligt så väljer informationschefen Erik Lagersten att göra helt om och i stället för att försöka stoppa informationen så sprids den på Försvarsmaktens egen blogg innan den hinner komma ut på andra forum! Mycket intressant!!

Många tycker att de försvarsinriktade bloggarna bara gnäller och inte bidrar till något. Men faktum är att det senaste året har Försvarsmakten tvingats till stora ändringar. Från att inget fick sägas, via en policy för hur anställda får använda sociala medier till att man har egna bloggar där informationen åtminstonde delvis sprids helt utan spärrar. Vem vet, snart kanske också bloggarna vågar framträda med egna namn utan att riskera att karriären stoppas? Peter Neppelberg är modigare än de flesta.

Lite synd bara att vår Försvarsminister i sammanhanget visar mycket dåligt föredöme och försöker sätta stopp på debatten kring Solidaritetsförklartingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar