måndag 3 oktober 2011

UMF

UMF - Underbetalda, missnöjda och förbannade. Det kan nog gälla många i dagens samhälle. Nu protesterar även Polisen mot att ingångslönerna är för dåliga.

Vi tycker inte att det är rimligt att man som polis i Stockholm 2011 ska behöva jobba för 15 000–17000 kronor netto i månaden. Vårt jobb består i att möta hot och våld nästan dagligen, och vi utsätts därigenom för såväl fysisk som psykisk stress. Dessutom jobbar vi dygnet runt, alla årets dagar, år ut och år in. Poliser får, hävdar vi, ingenting som kompensation för allt detta.
...
Den nya ingångslönen för en polis i Stockholm idag är 21 300 kronor. Man jobbar cirka 38,5 timmar per vecka i treskift, och får då ut en nettolön på cirka 17000 kronor inklusive ob-tillägg.
...
Många tror nämligen felaktigt att vi som jobbar treskift får mycket ledig tid som kompensation för det arbete vi utför på kvällar och nätter. Men sedan i oktober 2008 jobbar vi ungefär 38,5 timmar i veckan. Dagar, kvällar och nätter. Nästan samma som den som jobbar åtta till fem, måndag till fredag.
...
Det blir i bästa fall någon tusenlapp per månad för att vi är borta från familjen cirka fem nätter och fem kvällar varje månad. Prisvärt? Kanske för arbetsgivaren. Inte för oss.


Jag tycker att det är bra att poliserna ryter till. De har ett tufft arbete som innebär ökad säkerhet för allmänheten. Men jag kan inte låta bli att fundera på hur det kan jämföras med yrket militär.

Det finns nämligen många paralleller.

- Långa tider borta från familjen. En utlandsmission är normalt mellan 3-6 månader och då har man ca en hemresa för varje tremånadersperiod. Under denna tid så arbetar man i stort sett all vaken tid. Det finns ju trots allt inget annat att göra på en camp i Afghanistan.

- Våld. Enligt en undersökning av Officersförbundet så är ca 10% av de som åker iväg på en mission i behov av någon typ av vård efter hemkosten. Alla skador är inte orsakade av motståndaren. Alla skador är heller inte fysiska. Hantering av vapen och tunga fordon har visat sig vara dödligare än än den motståndare man är där för att stoppa.

- Stress. Även om man inte direkt är ute i fält så innebär närvaron i ett stridsområde en ökad risk. Bara att åka till och från flygplatsen på sin leave är ett risktagande.

Nu är det inte så lätt att rakt av jämföra poliser med militärer. Försvarsmakten har delat in sin kår i tre kategorier; officerare, specialistofficerare och GSS - gruppchefer, soldater och sjömän. Hur ser då utbildning och ingångslön ut för de tre kategorierna?

Grunden för alla är en tre månaders GMU. 4500 kr/månad i lön (skattefritt)+ mat/logi samt vid behov stöd från Försäkringskassan till familj. När jag en gång i tiden var värnpliktig så var ersättningen okej. Man blev inte rik, men jag hade heller inga utgifter. Ingen familj och ingen bostad. Dagens soldater kan vara en smula äldre när de söker anställning och då kan GMU:n bli en ekonomisk börda att ta sig igenom.

Officerare och specialistofficerare går vidare med en tre månaders aspirantutbildning. De ekonomiska villkoren är de samma som under GMU. (Enligt Officersförbundet är det 72 kr/dag = 2190 kr/månad).

Grunden som officerare och specialistofficerare har att stå på är därmed 6 månader jämfört med tidigare 12 månaders värnplikt. Officersprogrammet är dock tre år mot tidigare två år som delvis kompenserar detta. Men även i den tidigare officersutbildningen så var ca 50% praktik. En nybakad fänrik är därför mindre kunnig i sin yrkesroll än förr, men kan betydligt mer om Clausewitz.

- Officer. Tre års officersutbildning (sex terminer). Två av dessa är praktisk utbildning. 140 kr/dag = 4258 kr/mån (skattefritt). Fri mat och bostad (studentrum). Bostadsbidrag för t.ex. lägenhet som man för familj söks via Försäkringskassan. Efter utbildning anställning som Fänrik. Lönerna för nybakade fänrikar är inget som Försvarsmakten skyltar allt för offentligt med utan man talar om indviduallöner (något som FM alltid har haft svårt att i praktiken använda). Enligt Officersförbundet ligger de på under 25.000 kr/månad.

- Specialistofficer. 18 månaders utbildning (tre terminer). Samma löneförmåner som för officerare under utbildningen. Efter utbildning anställning som 1:e sergeant. Lika svårt att hitta officiella lönesiffror, men ingångslönen ligger på ca 20.000/mån. Det finns i dagsläget många oklarheter avseende löneutveckling och karriär för specialistofficerare.

- GSS. Efter GMU så har en soldat 6 månaders provanställning. I praktiken är detta utbildning, fast till skillnad för officerare/specialistofficerare så sker det med lön. Ingångslönen ligger mellan 16 125 och 19 740 beroende på tidigare erfarenheter. Soldaterna är de som tar störst risker vid utlandstjänst då det för de flesta är tjänst vid frontlinjen som gäller. Nu verkar det dessutom som om lönerna för GSS riskerar att sänkas. Som vanligt har FM inte sökt samråd med facken innan man beslutar om liknande ändringar!

ÖB har sagt att utlandstjänst skall ske max 1:4, d.v.s. en gång vart annat år. Sannolikt är det soldaterna och specialistofficerarna som drar det tunga lasset, då officerare har en hel del andra stabstjänster och utbildningar att genomgå i sin fortsatta karriär. Vid utlandstjänst tillkommer missionstillägg m.m. Men om man räknar på den faktiska arbetstiden under en mission så är det i de flesta fall en lönesänkning räknat på kr/timme arbetstid. Man måste dessutom räkna med en hel del kostnadsökningar om man har familj då den kvarvarande maken/makan där hemma kan behöva extra stöd. Under utlandstjänst tillkommer ingen övertidsersättning, jour m.m. som utgår vid tjänst på hemmaförband om man hade arbetat motsvarande tider.

Lönerna för militärer ligger med andra ord i samma härad som för poliser. Något mer för officerare, något mindre för specialistofficerare och betydligt mindre för soldater. Frågan är vilken kategori svenskar som man konkurrerar med t.ex. polisen om att rekrytera till de olika tjänsterna?

Med tanke på allt lönestrul som varit de senaste åren så är det dessutom inte helt säkert att officerare och soldater får ut den lön de ska ha. HRC har dock börjat rekrytera mer personal, så det kanske är på väg åt rätt håll.

Försvarsmakten har satsat mycket på rekrytering. Borde inte lika mycket satsa på att behålla de man rekryterat? Annars så finns det alternativa karriärer som lockar när familj och trygghet kommer i första hand.

P.S: Det verkar som svenska försvaret inte är de enda som har problem med sina löneutbetalningar. I Finland så har samma sak inträffat under året. Undrar om de också har köpt i SAP/PRIO?

16 kommentarer:

  1. Ingångslön i armén på en specialistofficer ligger kring 19000. För officeren är det ca 20000.

    SvaraRadera
  2. Jag gick in som Löjtnant på 21000 i Flygvapnet för 4 år sedan. Så den fänrik som går in på 25000 idag (låter högt!) kan vara glad, då tjänar han mer än vissa kaptener.

    SvaraRadera
  3. På vissa orter är det 20kkr i båda fallen.

    Det tredje året på officersprogrammet ska inte ses som en kompensation för kortare grundutbildning utan som att man lagt in kaptensutbildningen redan från början. Någon kompensation för bristande förkunskaper är det definitivt inte.

    Det första problemet med förkunskaper var när man tog bort kravet på minst 10 månader värnplikt på befälsnivå. Det är ändå viss skillnad på att gå i selen som chef och att vara Lasse i ledet.

    SvaraRadera
  4. Tack för uppdaterad information om lönerna. Som sagt var så var det svårt att hitta på Försvarsmaktens hemsidor för rekrytering.

    SvaraRadera
  5. Kan meddela att FM har stooora svårigheter att informera sökande om vad de kommer att få i lön om de blir anställda också, inte ens facket verkar ha någon koll på detta vilket är under all kritik.
    Ingen ag som jag skulle kunna tänka mig att jobba för.

    /Grp Ch

    SvaraRadera
  6. Priset på potatis och morötter regleras av tillgång och efterfrågan. Priset på jeans regleras, förutom tillgång och efterfrågan på jeans, av varumärkets "fräsighetsfaktor".
    Vad reglerar priset på arbetskraft i allmänhet och vad reglerar priset på arbetskraft i specifika yrken?

    SvaraRadera
  7. Intressant inlägg. Då jag som fd yrkesofficer, lt till graden klev av med ca 22kkr, flyttade hem- utbildade mig till polis och gick ner i lön. Att den sk PA-trappan som legat till grund för löneökning nu är borta gör att man riskerar att hamna under de som kommer nya in i yrket. Polisen har länge levt på "Vi har 8000 sökande, passar det inte kan du göra ngt annat." Det kommer inte fungera i längden, polis är ett intressant yrke likaså det militära. MEN man kan inte ta hur mkt som helst.

    SvaraRadera
  8. Bjarne Hald är ju helt vilsen i pannkakan. Hur kan han tro att man efter 5 år i firman har 28000 kr/mån ? Det har tagit mig 20 år att nå dit och då har jag ändå några kronor kvar innan jag riktigt når 28000 kr/mån!
    Facket är ju helt insnöade och har inte någon vidare aning om någonting. De är ibland värre än ag eftersom de suger ut ett antal tusenlappar varje månad av officerarna bara för att kunna betala hyran för sina flotta kontor. Finns det någon i OF styrelse som har lust att redogöra för månadshyran på kansliet i Sthlm?


    /Skitsur ibland.

    SvaraRadera
  9. @Anonym 16.28: Att lönen sjunker tillfälligtvis när man byter jobb är nog inget överaskande. Det kan det göra i många yrken om man inte på något sätt kan tillgodogöra sig erfarenheter från det förra jobbet för att höja ingångslönen. Tyvärr brukar sådana höjda ingångslöner ätas upp med tiden så förr eller senare hamnar man i samma fack som de övriga anställda. I-lön existerar bara på papperet eller då det råder akut brist så att man kan löneförhandla.

    Intressantare är då vilka övergångsregler som gäller t.ex. vid övergång från GSS till specialistofficer. Ligger man kvar på sin GSS lön under utbildningen, eller måste man sänka sig ner till 4285 kr/mån? Det kan då verkligen vara avskräckande då en GSS med åtta års arbetserfarenhet kanske skaffat familj och radhus (om han nu kan mäkta det på GSS-lön).

    När jag en gång i tiden bytte från officershögskolan (kadettlön) till Flygskolan i Ljngbyhed = värnpliktslön för de flesta av mina kollegor så behöll jag kadettlönen och graden under utbildningen.

    Samma sak gäller ju andra nivåhöjande utbildningar som t.ex. majors/överstelöjtnantsutbildning där man har lön och i många fall också traktamente under utbildningen.

    SvaraRadera
  10. Man kanske ska fråga någon av dessa?

    http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Skolor/Markstridsskolan-MSS/Nyheter/Specialistofficerare-med-hoga-forvantningar/

    SvaraRadera
  11. Vilka yrkesgrupper med det allmänna som arbetsgivare är nöjda med sina löner? Inte många. Ändå är tillgången på arbetskraft inget problem. Varför?

    Som skattebetalare ser jag en klar poäng med att staten som arbetsgivare försöker hålla nere sina lönekostnader. Så länge det går att rekrytera och behålla nödvändig kompetens ser jag inget samhällsproblem med låga löner. Både försvarsmakt och polisen har väl snarare problem med för låg personalomsättning? Kanske är lön och övriga villkor för generösa?

    SvaraRadera
  12. @Roffe: Den teorin är nog inte så bra som man skulle tro.

    - Det är rätt att så länge man attraherar arbetskraft så är lönerna kanske tillräckligt bra, men attraherar man den arbetskraft man vill ha?

    - Lyckas man behålla den arbetskraft man utbildat? Annars så är det risk för att det man sparar i löner till stor del försvinner i utbildning. Tyvärr så döljs detta ofta i sifferjongleringen då man alldeles för sällan tar med kvaliteten på enheter i analysen. Sänknning i kostnad brukar i de flesta fall innebära sänkning i kvalitet. Tyvärr så syns inte detta förrän den dagen man behöver sina resurser och då är det för sent att korrigera.

    - Den låga omsättningen är nog tyvärr på den personal som inte attraheras av andra jobb. Risken är att Försvarsmakten i första hand utarmas på duktiga personer som skulle utgöra framtidens utbildare och ledare.

    SvaraRadera
  13. Kanske, eller så gör de bästa och smartaste en korrekt värdering när FM kommer långt ned på listan över drömarbetsgivare? Jag ser inget skäl till att värdera nästan meningslöst risktagande i Afghanistan högre än t.ex. arbete i hemtjänsten eller på skolor och förskolor.

    Jag tror för övrigt att det hade varit bättre med ett värnpliktsförsvar, det hade dessutom kunnat ge förutsättningar för bättre lönevillkor för ett litet antal skickliga chefer och specialister inom given ekonomisk ram. När FM nu väljer att lägga stora resurser på personal med relativt enkla operatörsuppgifter finns ingen möjlighet att värdera nyckelkompetens högre. Korkat, tycks det.

    SvaraRadera
  14. Då min kommentarsfunktion fungerar dåligt med Explorer just nu så tar jag gärna mot kommentarer via mail. Nedanstående är ett svar från OF.

    /CI

    Hej Skitsur ibland!

    Sura kan vi alla vara ibland. Tänkte bara komplettera med lite information avseende Officersförbundet.

    När någon är kritisk mot förbundet är det ganska vanligt att den tar upp våra lokaler på Sturegatan i Stockholm. Faktum är att vi, tillsammans med två andra fackförbund äger hela kåken och har gjort så sedan den byggdes. (Någongång kring 1969 tror jag, minns inte riktigt, kan ha fel på några år).

    Eftersom flera av fackförbunden som äger huset, Officersförbundet inräknat, minskat sin personalstyrka över åren finns det lediga delar som vi dessutom hyr ut. Våra lokaler är alltså billiga för förbundet i jämförelse med många andra alternativ i Stockholm.

    Dessutom uppfattar vi lokalerna som ändamålsenliga då vi ofta måste delta i samverkan eller förhandling på Högkvarteret, Försvarsdepartementet, Arbetsgivarverket, Offentliganställdas förhandlingsråd, eller andra organisationer/myndigheter/motsv.

    Vi sparar arbets- och restid, samt vinner i inflytande på att ligga nära våra med- och motparter. Dessutom innebär vårt fastighetsinnehav att vi värdesäkrat en del av förbundets pengar i fastigheten om vi skulle behöva realisera dem i en ekonomiskt mörk framtid.

    Avseende Bjarne Halds kommentarer från 2007 tror jag att han säkert kan förklara för dig varifrån han då hämtade siffrorna, eller hur han uppfattar nuvarande löneläge på hans hemförband. Jag känner honom som en man som står för sina åsikter, gärna diskuterar och brukar har god koll på besticken. Han finns idag på I19 i Boden och har en mail-adress uppbyggd som alla andra i FM. Maila eller ring.

    Trist att du uppfattar att du inte mött kompetenta förtroendevalda/anställda från förbundet. Jag delar, (föga förvånande), inte din bedömning. Men engagera dig i Officersföreningen på ditt förband, är mitt förslag.

    Daniel Skoglund, Press- och informationsansvarig Officersförbundet

    SvaraRadera
  15. Del 2 av Daniels kommentar.

    /CI


    Forts…
    Eftersom originalinlägget handlar om lön i Försvarsmakten, kan jag rekommendera senaste numret av Officerstidningen, där skrivs bland annat om en specialistofficer som hoppade av på grund av uppfattat dåligt löneläge och gick till det civila med synnerligen god höjning av månadslönen som följd. http://www.officersforbundet.se/portal/pls/portal/docs/1/160002.PDF

    Till redaktionen har vi fått signaler på att fler specialistofficerare är missnöjda, både med villkor och möjligheten att bli just specialister inom sin valda del av den militära professionen. Vi har även skrivit om det tidigare.

    Jag får vidare hoppas läsarna inte uppfattar oss på redaktionen som totalt insnöade. Om så är fallet får vi beklaga, men i så fall är det kanske en av de brister här i världen som kan åtgärdas.

    Hör gärna av er med tips på saker i Försvarsmakten ni anser vi verkar missa och som förtjänar uppmärksamhet.

    Daniel Skoglund (igen), som även är chefredaktör och ansvarig utgivare för Officerstidningen. daniel.skoglund@officersforbundet.se

    SvaraRadera
  16. Tack för ditt svar Daniel. Jag ber om ursäkt för strulet med Explorer och hoppas att Blogger fixar till det snart.

    SvaraRadera