fredag 27 november 2009

Nya mutationer (uppdaterad)

Svinpesten har börjat klinga av, men samtidigt så ökar dödsfallen dramatiskt. Både i Norge och Frankrike så rapporteras om nya mutationer av viruset. I Sverige har vi slagit oss för bröstet för att ha startat upp en av världens mest lyckade vaccineringskampanjer. Men trots detta så stiger dödstalen även i Sverige. Norge tillhör ett av världens hårdast drabbade länder med 700.000 insjuknade och 23 döda. I Sverige har 5018 incjuknat och 15 dött.

Sverige var tidiga med vaccinationen och Norge sena. Man skulle då kunna tolka det som att vaccinationen åtminstone lett till att färre personer smittats. Men å andra sidan kan det vara som artikeln i Fokus anger att skillanderna mellan de olika länderna mer beror på slumpen. De likartade nivåerna på antalet döda pekar dock på att vaccinationen inte räddar liv. Troligtvis så har den nog bara räddat pengar eftersom folk inte behövt vara hemma från jobben på grund av sjukskrivningar.

Hur hanterar vi en ny mutation? Risken finns att vi har tagit ut våra krafter på den första vågen samt att vaccinet inte gett oss den motståndskraft som krävs för att klara av den andra vågen. Jag tycker fortfarande att Ann-Cathrin Engwalls inlägg i debatten är värd att lyfta fram.

Man kan säga att ett virusangrepp i sig leder till en slags kroppens egen vaccinering där immunsystemet efter bästa förmåga försöker lära sig känna igen flera av virusets olika delar, oftast fler delar än vaccinet.

Detta leder till att vår motståndkraft mot virus av liknande typ ökar betydligt, vilket alltså kan förklara motståndskraften hos de spanska kolonisatörerna medan indianerna drabbades av de nya smittämnena. Med ett vaccin kan man därför inte uppnå en lika bred motverkande effekt hos individen även om det verkar effektivt mot just den aktuella virustypen det är framtaget för, det vill säga innan viruset riskerar förändras alltför mycket.


Vad ska svenska media göra nu? Höja paniken ett snäpp ytterligare för att sälja fler lösnummer? Det enda goda med medias belysning av influensan är att folk i allmänhet beter sig lite vettigare nu för tiden och inte hostar andra i ansiktet, samt att det normala bondförnuftet med att tvätta hånderna då och då kommit tillbaka hos medelsvensson.

Uppdaterad 09-11-30, 20:49
Att WHO definierat svininfluensan som en pandemi är ett mycket stort beslut. Att jämföra med att Sverige skulle mobilisera sitt försvar (något vi inte gjorde ens under brinnande andra världskrig). Vilka är det då som tar dessa beslut? En hop människor utan som helst egna vinstintressen? Nix! Flera av de läkare som ingår i expertgrupper som används av WHO har knytningar till läkemedelsindustrin, vilket borde göra dom till jäviga att komma med råd i dessa ärenden. Att sedan beslutet tas av en person tycker jag dessutom är mycket märkligt.

Inom försvarsindustrin finns ett begrepp som kallas det militärindstriella komplexet. Det är när en ohelig allians bildas av politiker, militärer och industri som driver på upprustning bara för upprustningens skull. Har verkligen svininfluensan hållt måttet för en pandemi?

Jag tycker att när allt lugnat ner sig så borde vi sätta oss ner med miniräknarna och se över vad som gjorts och till vilka kostnader. Vid satsningar inom trafiksäkerhet värderas ett människoliv till ca 10 miljoner. Kostar en investering mer än så för att statistisk enbart rädda ett liv, så genomförs den inte. Vad har de totala kostnaderna för vaccineringsprogrammet varit? Dra från vinsten i form av räddade sjukskrivningsdagar. Hur många liv har räddats? Om man jämför utfallen i Norge och Sverige så verkar vaccineringen inte påverkat dödligheten, bara sjukdomsfallen.

Jag håller helt med slutsatsen i SvD artikel. Pandemibegreppet borde inkludera inte bara spridningsrisk, utan även dödlighet. Om inte pandemibegreppet hade använts hade valet blivit upp till varje nation och det hade då kunnat baseras på den ekonomiska beräkningen ovan. (Utgifter - Besparingar)/Antal räddade liv > 10 MSEK.

Uppdaterad 09-12-14
Hur rent mjöl har de läkare som rekommenderat vaccinering i sina påsar? Läkarkåren har tyvärr ofta band till läkemedelsindustrin och så även i fallet med svininfluensan. I Finland rapporteras en rådgivare till regeringen ha kopplingar till ett av de företag som tjänar stora pengar på hysterin. Men frågan är hur det ser ut i Sverige? Är våra läkare verkligen helt neutrala i denna fråga?

Uppdaterad 10-01-13, 07:41
WHO kommer nu att genomföra en granskning av sin hantering av influensan.

Flera länder har på sistone dragit tillbaka eller minskat sina vaccinbeställningar sedan det visat sig att utbrottet inte blivit så allvarligt som det befarades. Att inte fler insjuknat har samtidigt bidragit till kritiken mot WHO. Exempelvis vill Europarådet utreda om läkemedelsföretag har förmått statligt hälsoansvariga att lägga mer pengar än vad som behövts på att lagra vaccin.

7 kommentarer:

 1. Jag rekommenderar läsning på min expressenblogg om detta i flera vetenskapligt underbyggda inlägg om det cellmedierade immunskyddets mycket viktiga funktion mot muterade virus, fågelinfluensavirus m m

  Några bredare immuna än andra dock i Stockholm

  Få tidigare influensor ökar de yngres risk i A/H1N1 !

  Bl a om läget 23/11, med mutationen D225G upptäckt

  Muterad variant av svininfluensan hittad i Norge

  Vaccinationsstrategier GIVET en andra våg av svininfluensan

  Det naturliga cellmedierade immunskyddet mot pandemier

  http://blogg.expressen.se/naturligtforsvar/

  SvaraRadera
 2. Denna vaccinationsskräck är skrämmande. Virus behöver värdar för att kunna mutera. Om det finns en bred vaccination så borde risken för mutationer minska då det borde finnas mindre "möjlighet" för virus att mutera.

  Virus muterar, så som jag förstår det, genom att två eller flera virus infekterar en cell och under framställning av nytt virus så blir det en DNA mix eller "felaktig packning".

  Slutsatsen borde alltså bli att desto färre celler ett virus kan infektera, desto mindre risk för mutation.

  Till exempel, hur stor mutation har vi sett av polio? Enligt Engwalls logik, så borde en ökad vaccination göra oss mer utsatta för ett nytt poliovirus men detta verkar inte ha hänt. Istället verkar polio som sjukdom försvinna mer och mer.

  "Man räknar med att polio kommer att vara helt utrotad från världen inom de närmaste 10–20 åren."

  http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/polio/

  Varför?

  SvaraRadera
 3. Tja, en stor skillnad är att Polio som virus varit ganska så stabilt. Influensa har en tendens att ändras varje år.

  Den andra stora skillnaden är att polio är en sjukdom som ger stora biverkningar, vilket svininfluensan hittills inte gett. Visst har folk mått pyton, men dördsfrekvensen är hittills mindre än för den normala influensan. Varför ta till storsläggan i onödan.

  Jag är inte rädd för vaccineringen i sig själv som vissa konspirationsteoretiker. Jag är däremot rädd för att vi dels skapar hysteri i onödan och dels förbrukar våra möjligheter då ett värre hot kan dyka upp.

  Det enda bra med denna insats är att vi testat organisationen och den på så sätt kan vara beredd till nästa gång.

  Tidigare hade krisberedskapsmyndigheten (numera MSB) just som huvudsyfte att lugna ner folk och inte sprida rykten i onödan. Detta har MSB totalt misslyckats med.

  SvaraRadera
 4. Till Greasemonkey :

  Polio var kanske dåligt val, men grunden borde stämma. Desto fler värdar ett virus kan nå, desto större risk för mutation. Begränsa antalet värdar så begränsas risken för mutation.

  Jag har inte samma kunskap i mikrobiologi/immunitet som Engwall har men hennes argument känns fel från de grundläggande kunskaper jag har.

  Att vaccinera alla borde ÖKA resisenschansen mot en mutation snarare än att låta sjukdomen gracera och kanske endast smittar 10-50% av befolkningen.

  Detta då
  1. Den nya mutationen kan ha proteiner eller dylikt som är likt det gamla = igenkänning av immunförsvaret. Då är det bättre att 90% av befolknings immunförsvar känner igen dessa proteiner än att 10-50% av befolkningens immunförsvar gör det.

  2. Om virus-vaccinet består av "avdödat" virus så lär sig kroppen att känna igen viruset lika bra som vid en vanlig infektion. Du får exakt samma resistans hos individen och därmed blir det bara positiva effekter av vaccinering.

  Det är vad, jag på rak arm, kan säga vad som är fel med hennes argumentation.

  Till chefsingenjören :

  Det är väl inte så konstigt att många som arbetar och forskar inom läkemedelsindustrin också har kopplingar till denna industri?

  Att du troligvis vill upprusta Sveriges försvar, har det att göra med att du jobbar/har kontakter inom denna sektor eller kan det vara så att du du anser detta vara nödvändigt, oavsett vem som är din arbetsgivare?

  Artikelförfattarna klarar ej att presentera några bevis på korruption, det enda de lutar sig mot är en icke-konstig relation samt "läs- mellan-raderna-blink-blink-ni-vet-vad-vi-menar" framställning.

  SvaraRadera
 5. Just läkemedelsindustrin är en av de mest korrumperade brancherna. Det svenska apoteksmonopolet har tidigare försökt att komma ifrån detta genom att då läkare skriver ut dyra mediciner byta ut dessa mot billigare alternativ.

  Jag har många släktingar inom sjukvården och förundras ofta över en del s.k. "konfeenser" som läkemedelsföretag bjuder läkare på.

  http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2009/06/30/mutatal-hotar-vardpersonal/index.xml

  Exemplet ovan är tyvärr inte ovanligt.

  Inom försvarsindustrisektorn förekommer givetvis också mutor. Skillnaden är att då handlar det om enstaka fall och det förekommer aldrig att en upphandlare på FMV samtidigt arbetar för den industri som han ska köpa upp från. I de fall som kunsulter är inhyrda så innebär det automatiskt att de företag dom arbetar åt är jäviga och uteslutna ur en upphandling.

  SvaraRadera
 6. Det är inte så konstigt att sverige har ett ganska lågt antal insjuknade i svininfluensa eftersom man oftast inte tar några prover om inte pesonen tillhör en riskgrupp eller verkar allvarligt sjuk. Mer av ta två magnecyl och försök komma fram i telefonkön igen sen...

  Det korrekta är väl att säga att vi har ett lågt antal bekräftade fall.

  SvaraRadera
 7. I ett flertal av de dödsfall som kan kopplas till A/H1N1 världen över har mutationerna D225G och D225N hittats. WHO är väl medvetna om detta och erkänner samtidigt att influensavaccinet som används inte hjälper mot denna mutation. Detta innebär alltså att de som vaccinerats är oskyddade mot en muterad virusvariant som bevisligen har hög dödlighet. Dock väljer WHO att tala tyst om detta faktum och jämför det med att "rapportera om vädret".

  Källa:
  http://www.nytimes.com/2009/11/28/health/28flu.html?_r=1&ref=world&pagewanted=print

  Se även:
  http://www.recombinomics.com/whats_new.html

  SvaraRadera