söndag 1 november 2009

Erfarenheter från Dagny II

I senaste numret av Försvarets Forum (7 oktober 2009) var det en lång artikel om erfarenheter från beredskapsövningen Dagny II. Jag tycker att det är utmärkt att vi övar på något som legat nere länge, men samtidigt så är det beklämmande att se hur lågt vi har sjunkit.

- Behov av att återta kunskapern om IKFN - Instruktioner för försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet. D.v.s. regelverket för hur vi identifierar och avvisar främmande makters flygplan och fartyg. Det här brukade vara något som varje sjöman och pilot kunde på sina fem fingrar. Om det nu behövs ett återtagande så är det illa. Det värsta är att trots erfarenheterna från 9-11 så har det ännu inte definierats ett fungerande regelverk för vad en officer ska göra den dagen det otänkbara händer. Hur hanterar man ett kapat fartyg/flygplan som är på väg att skapa en katastrof? Nu är det i stället upp till honom/henne att åberopa nödvärnsrätten och sedan vara beredd att gå till rättegång.

- Avsaknad av avtal med civila transportorganisationer. På den "gamla goda" tiden var linjeflyg krigsplacerat som transportresurs i Sverige. Bas-90 var dimensionerat för att kunna ta emot Fokker F-28. Det var vitalt att kunna transportera soldater från storstäderna och ut till baserna. Även om detta kanske inte är aktuellt med mobilisering idag, så finns dock ofta liknande behov i t.ex. översvämningar och brandsläckning. Då de flesta förband numera är nedlagda så saknas ofta det lokala regementet som Polis och Brandkår kan vända sig till. Den enda möjligheten är för närvarande Hemvärnet, men även dom är i fredstid inte spridda över hela Sverige. Det måste snarast tas ett beslut om framtiden för Flygvapnets Tp 84.

- Behov av att förbättre det civila samarbetet. Vad hände med erfarenheterna från Tsunamin? Regeringskansliet skulle sätta upp en civil ledningscentral. Vad gör MSB? Om nu t.ex. influensan skull slå till hårdare än vad den verkar göra, hur kan FM stötta på bästa sätt? Vi har tagit fram beredskapslistor för att klara av den egna verksamheten, men hur stöttar vi det civila samhället?

Problemet med fokus på internationella insatser är att vi har inte bara lagt ner invasionsförsvaret, utan vi har även låtit förmågan att stödja det civila samhället sjunka till en kritisk nivå. Våra beredskapslager har sålts ut. Bandfordon och elverk finns inte längre tillgängliga. Efter stormen Gudrun så åkte Försvarsmakten runt och satte upp tillfälliga kraftverk så att lokalbefolkningen kunde laga mat. Den möjligheten är numera mycket begränsad. Vid de stora snöfallen i södra Sverige för några år sedan användes Försvarsmaktens bandfordon för att föra ut mat och mediciner till insnöade äldre människor. Vilka fordon ska vi använda nu? När barn försvunnit i skogarna brukar polisen kalla in värnpliktiga som hjälper till med skallgång. Vem gör det nu?

Då Försvarsmaktens resurser inte längre finns är det viktigt att civila samhället tar över. Återigen, vad gör MSB?

12 kommentarer:

 1. Ja, det är synnerligen tragiskt, men ändå ett bättre resultat än efter Dagny I, vars resultat var så svårsmält att det tog 3 år innan man gjorde ett nytt försök.

  Din text påminner mig om när den förra regeringens försvarsdepartement ringde till VB HKV och ville få grepp om möjligheterna att skicka ett fältsjukhus till tsunamins Thailand. I förkortad version:
  - Det går inte.
  O Varför inte?
  - De finns inte kvar
  O Varför inte det?
  - De är nerlagda?
  O Vad är det för en jävla idiot som har beordrat det?
  - Det var ni.

  SvaraRadera
 2. Ingripande kränkningar, fred och neutralitet. När det är krig så är det krig, det bygger ju liksom lite på att man blir kränkt...

  SvaraRadera
 3. Anonym: I krig kan det faktist fara omkring en massa s.k. tredje part som inte är så sugna på att bli bekämpade...

  SvaraRadera
 4. Greasemonkey:

  Bara för att jag har varit vaken i ett dygn ska jag vara petig. Har aldrig hört talas om någon utom talibaner som faktiskt vill bli bekämpade...

  Chefsingenjören:

  Man borde kanske göra Kalla fakta eller uppdrag granskning medvetna om att vi har tappat förmågan att verka supportivt och beskyddande i händelse av naturkatastrof?

  SvaraRadera
 5. Daniel: Ingen dum idé. Kalla Fakta borde kanske åka ut till slumpvist valt regemente och be dom visa upp elverken som dom kan ställa upp med utifall Gudrun II dyker upp.

  SvaraRadera
 6. Den sista stora beredskapsövningen jag var med om ägde rum i övre Norrland september/oktober 1970! Cirka 40 000 personer kallades in under 4 veckor och, eftersom vi var sà mànga, bjöds NATO och Warszawa-pakten (och Finland) in som observatörer. Min uppgift (i Luleà) var att leda arbetet att snabbt bygga om inhyrda civila fartyg till minutläggare och sköta om smàbàtar som skötte kontakt med alla mobila radarstationer som satts upp i havsbandet. Pà kort tid var hela övre Bottenviken och alla hamnanlöp minerade, sà Fi kunde knappast ta sig fram där. Det imponerade nog pà observatörerna?
  Jag undrar ofta hur svenska insatsstyrkan i Afghanistan har tränats? Vet det vilka regler som gäller, dvs att de màste följa svensk lag?
  Bara skjuta i självförsvar! Ej skjuta fi som gett upp! Internera tillfàngatagen fi i Sverige (!), etc, etc. Att, t.ex. kalla in flyg och bomba presumtiva bovar, ingàr knappast i uppdraget.

  SvaraRadera
 7. Greasemonkey; så må vara fallet. IKFN-förordningen och H-IKFN är likväl inte tillämpliga i krig. därför utstavas akronymen IKFN: Ingripande KRÄNKNINGAR i fred och neutralitet. Diskussionen påvisar dock ett stort utbildningsbehov.

  Björkman; Ja, våra soldater vet att de inte får skjuta fångar. Nej; eftersom vi inte är i krig ska ingen interneras, möjligtvis omhändertas och överlämnas till kompetenta myndigheter. Jo, kalla in flyg och bomba ingår i uppdraget om det behövs för att det ska kunna lösas.

  SvaraRadera
 8. Anonym: Helt rätt! Så går det när man inte läst IKFN på ett tag! Själv så satt jag incident senast 2003... (Skäms en smula)

  SvaraRadera
 9. Bara för att bevisa min dumhet så slog jag upp IKFN förordningen.

  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820756.htm

  §1 Denna förordning upphör att gälla om Sverige kommer i krig.

  Så det kan gå...

  SvaraRadera
 10. Det är faktiskt värt att understryka att Sverige ska vara i krig och inte bara länderna runt oss. Hur logiskt det än låter är det många som gör den tankevurpan.

  SvaraRadera
 11. Danmark och Tyskland har för global sjötransport av främst Nato Response Force (NRF) ett gemensamt projekt benämnt ARK.

  ARK kan med kort varsel disponera ett antal förberedda containerfartyg.

  Även en återupprättad beredskap att genomföra Operation Gute måste bygga på avtalat och förberett tonnage.

  http://forsvaret.dk/SOK/eng/International/The%20ARK%20Project/Pages/default.aspx

  SvaraRadera
 12. Gustav: Jag misstänker att den förmåga som danska rederier med Maersk i spetsen har idag avseende globala transporter är en av anledningarna att danska marinen satsat på betydligt större fartyg än den svenska. Deras fartyg är inte enbart till för att som i Sverige skydda den kusten, utan för att skydda transportleder över stora hav.

  Sedan skulle det vara intressant att se vilka åtaganden t.ex. Maersk har mot NATO och USA vid t.ex. ett nytt Gulfkrig. Jag läste någonstans att första Gulfkriget tog nästan en sjättedel av världens samlade tonnage för att transportera materiel från USA till Saudiarabien.

  SvaraRadera