torsdag 26 november 2009

Förstärkningar på väg (uppdaterad)

General McChrystal har begärt 40.000 extra soldater för att förstärka insatsen i Afghanistan. President Obama har dragit ut på tiden för att ta ett beslut, men nu är det officiellt att han kommer att tillkännage vad som ska ske i samband med ett möte på West Point den 1:a december.

Vilket beslut kommer Obama att ta? Det finns en opinion inom det Demokratiska partiet att kriget inte går att vinna rent militärt, utan att andra metoder måste sökas. Men mest troligt är att han lyssnar på sina militära rådgivare.

Although military and administration officials cautioned that Obama has not settled on a final figure, the military is planning for an increase of up to 35,000 troops begin next year. Military officials spoke on condition of anonymity because they are not authorized to discuss the president's plans.

The addition forces would come atop a record 71,000 U.S. troops in the country now and would represent the largest expansion since the war began eight years ago.


Englands premiärminister Gordon Brown lovar att NATO kommer att ställa upp med 5000 extra soldater. England har alltid följt sin husses röst, så allt pekar på att Obama kommer att förstärka, även om det är oklart hur mycket. Den stora frågan är vad EU gör om NATO vill förstärka? EU kommer att pressas av de medlemsländer som även tillhör NATO att öka truppbidragen. Sveriges solidaritetsklausul i Lissabonfördraget kan därmed tvinga även oss till en ökad insats.

Det viktigaste just nu är att definiera:
- En hållbar trategi för att inom två år ha stabiliserat Afghanistan. Ct/COIN eller något annat.
- En "exit strategy" för att efter dessa två år sakta men säkert dra oss ur. Vi har inte råd att stanna i Afghanistan för evigt.

Uppdaterad 09-11-30, 20:43
Det börjar läcka ut detaljer kring Obamas valda strategi. Truppförstärkningarna beräknas hamna mellan 30-35.000, d.v.s. något lägre än de 40.000 som önskats av McChrystal. Å andra sidan kompenseras det av de utlovade 5000 från NATO.

Det som är intressant är dock inte numerären i sig själv, utan hur trupperna är tänkta att användas och var dom ska sättas in. Om det bara blir lokala förstärkningar för att slutgöra offensiven i Helmand provinsen så kan det få intressanta effekter i övriga områden. Talibanerna drar sig undan större öppna slag och kommer att söka sig till lugnare områden. I kombination med den pakistanska offensiven i öster lämnar det inte mycket val förutom nordväst ut, d.v.s. rakt mot Mazar-e-Sharif.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar