söndag 22 november 2009

Här är ditt försvar

Om Lasse Holmqvist vore i livet och skulle bjuda in ÖB Sverker Göransson till "Här är ditt liv", så skulle vi få en historisk bild av ett svenskt försvar i omvandling.

Sverker började sin bana i Försvarsmakten 1975 på Karlberg.

1975 var också året då Krigsmakten ändrade sitt namn till Försvarsmakten! Det skulle visa på att vi i första hand är defensiva och vill försvara vårt land. Med tanke på de senaste årens ändring i detta och att vi i första hand verkar finnas till för internationella insatser i EU och FN regi kanske det är dags för en ändring?

1975 var också året då det slutades dela ut ordnar som belöning för goda insatser. Nu slåss många för att det ska införas belöningstecken för internationell tjänst och medaljer för svenska soldater som såras i strid.

Försvarsbeslut 1968 och 1972 var redan tagna och därmed så hade nedrustningen av det svenska försvaret påbörjats. Armén var dock i mycket dåligt skick vilket nedanstående texter visar:

Infanteribrigadernas skyttebataljoner var traktordragna och cykeltolkade. Dock hade förflyttningshastigheten kunnat höjas från 4 km/tim till 12 km/tim i jämförelse med marsch till fots. Ty möjligheterna var begränsade att snabbt omgruppera förbanden från ett militärområde till ett annat beroende just på transportkapacitet på mark eller i luft.

1977 så examinerades Sverker från Karlberg. Försvarsmakten hade en budget på 50,5 miljarder och 46.000 anställda. Försvarsbeslutet detta år innebar att P1, Lv 5, F1, F11 och F12 lades ner.

I en rapport ett år efter FB 82 gav ÖB en tydligt försämrad försvarsbild för samtliga försvarsgrenar;Delar av arméns materiel såsom stridsvagnar och artilleripjäser var hårt sliten. Man antog att om förbanden blev insatta i strid så hade många enheter blivit stående, inte på grund av fiendens vapenkraft utan på grund av materielhaverier och brist på reservdelar

Flygvapnet byggdes under åren upp med bättre, men färre enheter. 1975 fanns ca 700 stridsflygplan i 40 divisioner. 2009 finns ca 100 JAS39 Gripen i 6 divisioner, vara två är för grundutbildning samt ett 20 tal transportflygplan, lite helikoptrar (som aldrig blir levererade) och ett antal skolflygplan som numera drivs i Saab:s regi. Tyvärr så verkar det som FV satsning på internationella operationer slutar att det som vanligt är transportflyget som får dra huvudlasset.

Marinen har haft ett fritt fall utför hela perioden. 1973 hade dom 8 jagare, 5 fregatter, 33 torpedbåtar/motortorpedbåtar, 22 ubåtar och 65 kustartilleriförband. Trots ett visst fokus på u-båtsjakt i början av 1980 talet med höjdpunkterna kring U-137 och Hårsfjärdenincidenterna så har färre men åtminstonde i tanken bättre enheter anskaffats. 5 stycken tandlösa Visbykorvetter gör dock ingen sjöman glad. Framtiden för u-båtsvapnet är ovisst då satsningen på nya u-båtar är oklar.

NBF dök upp som en joker och var framför allt armégeneralernas lösning på problemet med en försvarsmakt (framför allt armé) med dålig teknisk status. Det hade samtidigt dykt upp två nya ingångsvärden.

- Hotbilden försvann i och med Warzavapaktens upplösning och murens fall. Perfekt läge för omstrukturering med andra ord eftersom det inte skulle vara någon risk att ommöblera Försvarsmakten samtidigt som den inte behövdes.
- Ny teknik fanns tillgänglig. Internet, COTS m.m. blev ledorden. Allting skulle nästan vara gratis.

Resultatet: Ett antal luntor med kravspecifikationer och svarta hål som innebar ytterligare neddragningar.

I och med satsningen på Internationella Operationer har Armén fått möjlighet att få fokus i materiella anskaffningar. Efter NBF så blev mantrat NBG. Upphandling av nya terrängfordon pågår, även om det har blivit halvstopp. Dock så har det fått konsekvensen att Sverkers gamla yrkeskår, d.v.s. pansarregementena har mer eller mindre ställts i malpåse. Detta trots att svenska armen med stridsvagn 122 - Leopard 2 har en av världens bästa stridsvagnar. På Gotland står moderna Strv 122 till och med i förråd som endast Gud vet vem har nyckeln till...

Hur står det då till med Försvarsmakten anno 2009? Officersförbundet har i en sammanställning försökt visa på vad som händer och hur dom tänker agera i de olika ärendena.

Försvarsmakten skall 2014 bestå av 3300 officerare, 5200 specialistofficerare, 5000 civila och 6400 kontraktsanställda soldater. Summa 19.900 män och kvinnor att jämföra med 46.000 1975. Då ska man inte ens nämna krigsorganisationen med 48.000 idag jämfört med +700.000 år 1975!

Budgeten är 2009 44,7 miljarder. Man bör ha i åtanke att den svenska BNP har förbubblats under åren 1975-2008. Försvarsmaktens del av BNP har alltså mer än halverats under ÖB:s tid i försvaret. Kunsumentprisindex som är en bra indiation på inflationen har 1980-2009 tredubblats, vilket innebär att man får en tredjedel för varje krona idag som för 30 år sedan. Dock så gäller detta likvärdiga produkter. Teknikutvecklingen och fokuset på internationella operationer ställer krav på bättre produkter, vilket innebär att Försvarsmakten får färre enheter per krona än tidigare. Mindre pang för pengarna med andra ord.

Frågan är om budgeten klarar av att hålla soldater i drift internationellt? Förra ÖB Håkan Syrén klagade på att soldater i internationell tjänst var mycket dyrare än på hemmaplan. Regeringen verkar dock tro det motsatta, samt att kontraktsanställda soldater är billigare än f.d. värnpliktiga som vid behov utbildas för en insats. Är det någon som vågar satsa pengar på att det inte väntar nya svarta hål runt hörnet? Är det dessutom någon som vågar satsa emot att detta inte på vanligt sätt löses med ytterligare neddragningar i numerär?

Dock så har allt inte varit bortkastat under under dessa år. Många gamla regementen, och flottiljer har fått nya användningsområden efter sin nedläggning. Tittar man runt omkring på gatuadresser i svenska städer så finns det ännu kvar ett litet minne av Försvarsmakten anno 1975.

I vanliga fall brukar "Här är ditt liv" sluta med att huvudpersonen får stå och krama alla gamla kära och bekanta som dykt upp under programmet. ÖB lär nog i slutet av detta program stå ensam och fundera på vad sjutton det var som hände med Försvarsmakten, samtidigt som ljuset släcks i lokalen och kameran stängs av.

6 kommentarer:

 1. Det finns all anledning att vara positiv! Numerären borde gå att dra ner tills bara beridna högvakten finns kvar, dvs. vi klarar nog neddragningar i ytterligare ett försvarsbeslut! Det fiffiga är att den beridna högvakten bara delvis finansieras av skattemedel. Då har vi ett betydligt billigare (och snyggare) ceremoniellt försvar än dagens! Rekryteringsproblem lär inte finnas och någon högre teoretisk utbildning kommer inte krävas, dock viss praktik. Ingen utlandstjänst. Inget högkvarter behövs. FMV behövs inte eftersom konceptet bygger på gammal snarare än ny materiel. Vår förre arméchef och stora EU-general (före Håkan) har ju krönt sin karriär som hovstallmästare. Kanske lite onödigt lång och dyr väg för att bli garagechef hos kungen? Upp med mungiporna, det finns stor besparingspotential kvar! :-)

  SvaraRadera
 2. En lysande beskrivning av den rutschkana som kan beskriva den ut(av)veckling som Försvarsmakten gjort under de senate 3 årtiondena. Icke heller att förglömma, i sammanhanget, är den tragikomiska avsaknad av politisk styrning som tillåtits råda under samma period!
  Det är ju alltid lätt att vara efterklok men många av fattade beslut skulle kunna gjorts på ett bättre sätt med en uttalad politisk vilja, och därmed styrning, om de enskilda åtgärdernas planeringshorisont sträckt sig bortom aktuell mandateriod!
  Nej, det behov av ny luftförsvarsutredning som det flaggats för i debatten bör snarast utökas till en vederhäftig totalförsvars dito.

  SvaraRadera
 3. Har du mer information angående ersättarna till terrängbilarna? Det har inte hörts något i media eller från FLO och FMV på ett tag nu?

  SvaraRadera
 4. En ny upphandling är på gång för att möta behoven av terrängfordon till 2014. Vad SEP kramarna bör ha i åtanke är att den nya upphandlingen kommer att bygga på den reviderade kravspecifikationen och samma utvärderingskriterier som i den förra.

  Alltså kommer AMV att vinna om inte:
  * Hägglunds sänker priset (och i längden troligtvis blåser staten)
  * Staten går in och styr upphandlingen mot ett svenskt bolag

  SvaraRadera
 5. Jag som missuppfattade och trodde Chefsingenjören syftade på upphandlingen av ersättare av tgb 11/13/20 som Norge gör tillsammans med Sverige. Den har det nämnligen inte hörts ett knyst om på länge

  //Anonym 08:03

  SvaraRadera