onsdag 25 november 2009

Veteranflyget triumferar (uppdaterad)

1988 ersatte HKP 10 Super Puma de då redan "gamla" HKP 4C Boeing Vertol/Kawasaki KV 107 helikoptrarna i Flygvapnet. Dock så fortsatte HKP 4 att flyga i marinens regi. Fyra stycken HKP 4 modifierades för NBG 08 med ballistiskt skydd och installation för tre Ksp-58. Då dom har beslutats att tas ur drift så står dom för närvarande inplastade på F17 i Ronneby.

Många driver nu på att skicka dessa helikoptrar till Afghanistan i avsaknad av fungerande HKP 14 och problem med modifieringen av HKP 10B. Den ivrigaste påhejaren är Allan Widman och nu har han även fått vatten på kvarnen genom att Patria Helicopters AB har lämnat in ett förslag på uppgradering för att möjliggöra fortsatt drift och operationer i Afghanistan.

Det som erbjuds är sandfilter för motorerna och underhåll på plats för operationer inom radien för EU Battlegroups (t.ex. Afghanistan). FM helikoptrar har ett driftuttag på ca 8000 timmar och det finns enligt Patria Vertolhelikoptrar i drift som flugit upp till 50.000 timmar.

Tilläggspaket som erbjuds är motmedelssystem och "svart låda". Bägge dessa system anser jag är ett krav. Efter de senaste haverierna med HKP 10 var det mycket debatt om avsaknaden av inspelning som omöjliggjorde utredning av incidenterna. Det som är ett krav i Sverige borde därför vara ett krav utomlands. Motmedelssystem är ett måste då det fortfarande finns både Stinger och SA-7 i omlopp i Afghanistan (även om de nog är i mycket dåligt skick). De största hoten är dock finkalibrig eld samt i samband med start och landning RPG.

Det går att flyga på medelhög höjd för att undvika MANPAD. Rekommendationen brukar vara ca 3000 meter över marken, men då glömmer man bort att Afghanistan är mycket högt beläget med Kabul på ca 2000 meters höjd. Det ger en operativ höjd på ca 5000 meter för att vara säker från MANPAD. Där börjar det bli problem med motoreffekt för helikoptrar att nå dessa höjder och även syrgasbehov för besättning och passagerare.

Jag har i ett tidigare inlägg diskuterat för- och nackdelar med de olika helikoptrarna som finns idag i Sverige. HKP 4 är ett mycket fältmässigt system till skillnad mot t.ex. HKP 15. Läs de många kloka kommentarerna på detta inlägg. Läs även ett av Wisemans senaste inlägg om helikopterfrågan.

Men hur lång tid skulle en uppgradering ta? När får vi effekt av Patrias förslag? Patria anger att ca 8 månader (utan motmedel och registerering) efter beställning skulle leverans kunna ske, d.v.s. tidigast augusti 2010. Därefter krävs missionsträning med bl.a. Hot&High och Brownout, minimum ca 4 månader. Då är vi framme i tidigast december 2010.

Försvarsmakten har i sin analys av helikopterläget kommit fram till att HKP 10B skulle kunna vara operativa (inklusive göra klart modifieringsarbetet och träna besättningar) i april 2011. Då har dessa helikoptrar redan sedan tidigare motmedel och registrering.

Tidsvinsten skulle därmed vara max 4 månader. Med integration av motmedel och registrering på HKP 4 troligtvis mindre än så. Fördelen är att HKP 4 är bättre lämpad för en insats i Afghanistan än HKP 10. Nackdelen är att det är oklart om tillgången på besättningar (Allan Widman har enligt hörsägen fått erbjudande att ställa upp från ett antal förare). Samt givetvis att Patrias erbjudande inte är helt gratis...

Slutligen måste man ställa den fråga som jag ställt tidigare. Är det verkligen specifikt svenska helikoptrar som är ett måste? En svensk helikopter kommer att vara en gemensam resurs för ISAF och inte något som är vikt åt de svenska trupperna. Med tanke på att de flesta andra regioner är mer utsatta än den svenska PRT är snarar sannolikheten att många av uppdragen går åt andra håll, även om basering sker på den tyska basen i Marmal. Är det inte bättre att försöka se till att det finns helikoptrar över huvud taget genom att t.ex. få något annat land att ställa upp? Då får vi dessutom automatiskt besättningar som är tränade för insats i Afghanistan och inte bara helikoptrar som är modifierade.

Uppdaterad 09-11-26, 16:54
Den svenske läkaren Henric Malmström som tjänstgjorde i FS 13 kritiserar de dåliga möjligheterna till snabba sjukvårdstransporter i Afghanistan.Jag håller med kritiken, men håller inte med Henrics slutsats.

Vid detta tillfälle begärde vi hjälp av det tyska förbandets armehelikoptrar eftersom en person hade svåra smärtor och allvarlig skada inte kunde uteslutas på platsen. Trots att logistik inom det svenska förbandet fungerade oklanderligt noterades i slutänden en ledtid på fyra timmar från skada till akut avancerat medicinskt omhändertagande på det tyska sjukhuset på Camp Marmal. Med insats av egna helikoptrar hade denna transporttid sannolikt halverats.

En svensk helikopter skulle med stor sannolikhet basera på Marmal tillsammans med de tyska helikoptrarna. Det är även där våra svenska Tp-84 baseras när dom är i Afghanistan. Den svenska PRT i Mazar-e-Sharif har en yta som motsvarar en femtedel av Sverige. HKP 4C har en marchfart på 270 km/h och en uthållighet på 4-6 timmar, vilket innebär att om den ska starta och landa på Camp Marmal så har den en räckvidd på ca 500 km och det tar ca 4 timmar tur och retur att nå maxavståndet.

Sammanfattning: En svensk helikopter är givetvis bra, då det blir ytterligare en helikopter i området. Det är dock tveksamt om den tillför så mycket extra för svensk trupp, då den kommer att användas även för andra behov. T.ex. vid det senaste bombdådet mot svenskarna så kom först en tysk och sedan en amerikansk helikopter. Om vi skulle ställa en svensk helikopter enbart för de svenska trupperna så tror jag dels att de svenska läkarna ombord skull svika sin läkared (hjälpa alla) och dels de andra nationernas helikoptrar skull nog inte vara lika sugna att hjälpa svenska soldater. Tiden för en skadad att få bra sjukvård är ett stort problem. Men tiden för en patient att nå sjukvård hänger mer på de stora avstånden i Afghanistan än en ren brist på helikoptrar.

Uppdaterad 09-11-28, 21:26
Nu börjar Tolgfors ryta till igen avseende helikoptrar. Allan Widmans kamp för HKP 4 har därmed börjat bära frukt.

Jag vill ha helikopterförmågan löst. Helikopter 4 är att av alternativ som Försvarsmakten har för att lösa uppgiften helikoptrar till Afghanistan, klargör Sten Tolfors (M).

Synd bara att SvD har fel på sin tidplan. Maj-Juni 2010 är på tok för tidigt, se ovanstående beräkning. Då avser man inte modifiera helikoptrarna över huvud taget, alternativt glömmer man bort behovet av besättningsträning.

Allan har lyckats jaga tag på 46 personer vara 21 vill åka till Afghanistan. Räcker detta? Synd att han inte redovisar vilka kategorier dessa tillhör.

En HKP 4C har för räddningsuppdrag en besättning bestående av två piloter, en färdmek, en vinchoperatör/ytbärgare (kanske inte behövs i Afghanistan men kan delvis ersätta sjukvårdspersonal/skytt). I Afghanistan tillkommer dock tre skyttar (färdmek kan agera skytt vid behov) och sjukvårdsteam. Summa 3-4 st HKP 4C utbildade och 2-5 övriga som dock behöver tränas i sina roller.

För att hålla en helikopter i beredskap krävs minst tre stycken på plats. En som är startklar, en som backup utifall den första får problem och en som är på underhåll. Det innebär att vi bör modda minst tre, helst fyra helikoptrar.

Ska vi hålla 24/7 beredskap i Afghanistan så kommer det att krävas en hel del personal för att ta hand om dessa helikoptrar. Om ISAF tillåter att det krävs en viss tid mellan uppdragen så räcker det med en besättning per 12 timmars skift samt avbyte ca var fjärde dag. Totalt 4 besättningar om 4 personer, d.v.s. 16 besättningsmedlemmar. Om ingen tid tillåts mellan uppdrag krävs det dubbla. Detta kan dom klara i ca tre månader för att sedan bytas ut till en fräsch grupp. Totalt bör alltså minimum 32 besättningsmedlemmar tränas. Sedan tillkommer underhållspersonal, men där har Patria i sin offert lovat att ta hand om undehåll upp till D-service. Jag vet inte riktigt vad det innebär för en helikopter, men i flygplansvärlden innebär det underhåll efter ca 50 timmars flygtid. Om inte Patria ställer upp med personal krävs det till varje skift förutom färdmekanikern ca 3 servicetekniker, 1 tekniker som tar hand om beredskapshelikoptern och 1 tekniker som tar hand om flygutrustning. D.v.s. totalt 10 tekniker på plats och 20 totalt som är utbildade för att klara av rotationen. Sedan tillkommer en divisionsledning, en underrättelsegrupp, skyttar och givetvis sjukvårdspersonalen.

Jämför med den engelska insatsen i Afghanistan med AW 101 Merlin. Dom skickar sex helikoptrar och 8-10 besättningar bestående av fem man vardera. Hur många tekniker och sjukvårdspersonal som tillkommer är oklart. Ju fler helikoptrar man skickar destå mindre overhead, d.v.s. större andel av gruppen kan vara i operativ tjänst.

Jämför också med SAE 01 som består av 21 man för att sköta en Tp-84 på plats i Afghanistan. En Tp-84 har en besättning på 4-6 man (2 piloter, navigatör, färdmekanikeroch lastmästare). Här finns dock inga skarpa insatstider som med en sjukvårdshelikopter där det betyder skillnaden mellan liv och död om den inte kommer i luften.

Läs mer även på Wisemans senaste inlägg om HKP 4.

Uppdaterad 09-12-01, 08:35
Förvirringen är total. Tydligen har någon i FM beställt att de HKP-10B som byggts om för MEDEVAC ska återställas i trupptransportkonfiguration, något som regeringen inte kände till. FM och FMV går nu också ut med olika budskap om hur snabbt helikoptrarna kan vara färdiga i MEDEVAC status.

Hmm, styrningen från FM för vad som ska göras med helikoptrarna är lika dålig som tillverkningen/ombyggnaden av helikoptrar från de civila underleverantörerna.

Uppdaterad 09-12-01, 19:21
Detkommer olika svar från alla inblandade i helikopteraffärerna. Man börjar undra vem det är dom frågar i de olika organisationerna? Jag kan riktigt se framför mig hur en nyfiken reporter från Aftonbladet sticker fram en mikrofon framför den polska städerskan och frågar varför HKP 10B inte är operativ i Afghanistan?

Det är dock mycket märkligt att SHK avvisar att dom har krav på registrerutrustning. Jag levde i världen att HKP 10B redan fått det efter kraven från haveriutredningen av haverierna i närheten av Kebnekajse 2000 och utanför Göteborg 2003. Se avsnittet rekommendationer i slutet av varje rapport. Man har nog blandat ihop HKP 10 med HKP 4 som saknar inspelningsutrustning. Där har inte kravet funnits med tanke på att HKP 4 var planerad att läggas ner. Ska den till Afghanistan tycker åtminstone jag att det borde vara ett krav att ha samma utrustning i strid som SHK kräver i fred.

33 kommentarer:

 1. Jag tror att man behöver se en återaktivering av 4:orna i ett större perspektiv än MEDEVAC i Afghanistan.

  Om drevet i media om Hkp 10B gör att det finns ett politiskt tryck för att snabbt göra någonting åt helikoptersituationen så bör man utnyttja det opinionsläget.

  Är det någon som känner något förtroende för att vi har Hkp 14 operativ i alla roller ens 2020?

  SvaraRadera
 2. Jag tycker att vi ska svälja vår stolthet och köpa in ett antal Blackhawk. Via en FMS affär borde det kunna gå snabbt, särskilt om vi går in i ett åtagande att under en period basera helikoptrar i Afghanistan.

  Vi borde i sådana fall kunna köpa upp underhållet på plats i Afghanistan av amerikanska förband.

  Men du har rätt i att vi borde se längre än till bara Afghanistan. Vår luftburna bataljon läggs nu ner och ingår i stället som förmåga i manöverbataljonerna (med vilka helikoptrar är dock oklart). I Sverige borde vi ha en beredskap för t.ex. större katastrofer till sjöss, skogsbränder och insatser efter stormar, översvämningar och snöfall. I dessa fall går det inte att lita enbart på Norrlandsflyg...

  SvaraRadera
 3. Intressant sida. Instämmer med grease monkey, Sverige borde se till att ha luftburna bataljoner och köpa in både ett antal Blackhawk och, som understöd till marktrupp attack helikoptrar typ apache eller varför inte ryska blackshark.

  Dags för politikerna att sluta vara naiva.

  SvaraRadera
 4. Jag tror att det blir svårt att få ett beslut om köp av ett helt nytt helikoptersystem utan att lägga ner Hkp 14; som verkar omotiverat seglivad. Man tycker ju att någon borde dragit i nödbromsen redan när IOC för vissa förmågor gled iväg mot 2020.

  Men jag håller med om att Black Hamk/Sea Hawk är en snabb men ändå långsiktig och fältmässig lösning. De är dessutom billigare än NH90 HCV/Hkp 14.

  Om den lätta manöverbataljonen ska bli luftburen igen så behövs det även 6-8 Chinook.

  Nils:
  Det går att bestycka UH-60M med bl a raketer, akan, pv-robot och miniguns.

  SvaraRadera
 5. De svenska statsmakterna har precis överenskommit med NH Industries (NHI) om att i allt väsentligt låta udda vara jämnt och återuppta det ekonomiska åtagandet för utvecklingen och tillverkningen av 18 stycken exemplar av HKP 14.

  Därmed kan NHI betala sin svenske underleverantör. Affärer av den här storleksklassen innebär ju motköp/offset; allt i ett och samma kontrakt.

  SvaraRadera
 6. Gustav Wasa:
  Så det är med andra ord kanske läge för en Hkp 4E?

  SvaraRadera
 7. Någon större flygmekanisk uppgradering av våra Vertol 107:ors prestanda synes knappast påkallad.

  Jag ser nu genom mitt fönster en Volvo Amazon som kör förbi. Det skrovet kommer säkerligen också hålla i ytterligare flera decennier längre än vad en av årets modeller mäktar med från och med nu.

  Visst är det bra med flexifuel och sidokrocksgardiner? Precis som det är häftigt med världens första serietillverkade helikopter med Fly-By-Wire utan mekanisk back-up och ett skrov helt i komposit.

  Jag blir fortfarande nostalgisk när jag tänker på den svenska världssensationen: cykeln Itera från Vilhemina. Den hade bara ett fel den var inte specifikt utvecklad för en militär kund. I så fall hade vi fortfarande kunnat se dem rulla på en svensk höstmanöver.

  SvaraRadera
 8. Mycket bra skriven text som väl sammanfattar det viktigaste som figurerat på diverse bloggar den senaste veckan.

  SvaraRadera
 9. HKP 4 har för liten flygtid för att ge tillräcklig effekt i PRT MeS. Dessutom betvivlar jag att FM har tillräckligt med förmåga att bemanna dessa helikoptrar. Visst finns det kunskaper att ratta maskinerna men har FM besättningar med adekvat förmåga att hantera sig själva och sin maskin i Afghanistan?
  Där är jag skeptisk.

  Jag delar Wisemans åsikt om att vi bör införskaffa Blackhawk å det snaraste. Det finns stöd för det i FM. Det saknas "bara" ett politiskt beslut.

  /Cynisk

  SvaraRadera
 10. Siffrorna som helikopter utredningen med Jan-Olaf Lind i spetsen kom fram till var att det skulle kosta 700 miljoner att återta 4:orna. Men enligt Patria ska det räcka med ca 20 miljoner per år alternativt räknat på 11 år 210 miljoner. Det skiljer nästan en halv miljard(!)mellan utredningen och Patria.

  Är det utredningen som siktade högt för att permanent sätta spiken i kistan på 4:orna, eller är Patria VÄLDIGT optimistiska?

  Oavsett om 4:orna ska till asien så finns det många goda skäl till REMO och förlängning fram till 2020. Reducera kompetensförluster borde vara ett tillräckligt argument.

  /KL

  SvaraRadera
 11. KL: Som man räknar får man svar...

  Det många missar när man räknar underhållskostnaden i slutet på ett fordons livslängd, är att det går att använda andra lösningar än normalt. Vi har åtta stycken HKP 4C stående. Använd de fyra som inte fått modifiering med ballistiskt skydd och ksp installation till reservdelslager.

  Dessutom behöver man inte fylla på i redervdelslager på samma sätt som man gör i normala fall i försvaret då det i stället är optimalt om förrådet är slut då fordonet tas ur drift.

  "Kanibalisering" innebär lägre kostnader för reservdelar, men högre personalkostnader då det är en hel del arbete med att skruva ur delar.

  Allan Widman har jagat helikopterpiloter som är villiga att åka ner till Afghanistan. Men som vanligt när det pratas flygförband så glömmer han helt bort den tekniska personalen. Hur många krävs det för att hålla ett par gamla helikoptrar i luften?

  SvaraRadera
 12. Alla personalkategorier ska med!

  - Därför står det på bloggen Strilaren II:

  Fredag 20 nov:
  Vore därför tacksam om de som tjänstgjort på helikoptersystem 4 som flygförare, annan besättning eller tekniker kunde anmäla sig på denna blogg eller - om man hellre vill till min mail (allan.widman@riksdagen.se).

  Onsdag 25 nov:
  Idag på morgonen är det 36 färdmekaniker, besättningschefer, tekniker, sonaroperatörer, ytbärgare och en rad andra kategorier som hörsammat uppropet.

  - Det är förvisso sant att något utkast till p-tabell för förbandet helikopter 4 till ISAF i Afghanistan ännu inte publicerats på webben. När så sker, så måste det givetvis finnas rader också för teknisk personal.

  Ett skarpt insatsförband kan stampas fram ur bloggosfären fram till en gräns. Sedan måste en svensk myndighet ta vid.

  Om Försvarsmakten inte vill befatta sig med HKP 4, så finns möjligheten att materielen överförs till Kustbevakningen, som skulle kunna ges uppdraget att sätta upp ett statligt medeltungt helikopterförband för insats nationellt och internationellt.

  Det förutsätter givetvis att personal med erfarenhet av Vertol 107 är beredd att byta arbetsgivare. Stöd från FMV ges redan till Kustbevakningen, så det blir ingen nyhet.

  Chefsingenjören och andra civilingenjörer med lämplig bakgrund skulle vara välkomna att söka en befattning i ovannämnda insatsförband.

  SvaraRadera
 13. Skulle vara intressant att se hur ett KBV-helikopterförband ställer sig till att utföra medevac/casevac i en krigszon där någon kan få för sig att skjuta på dem...

  Att ta över uppgifter och materiel (samt pengar, får man anta) från FM är de nog högeligen intresserade av. Men att utsätta sig för krigets faror? Det återstår att se...

  SvaraRadera
 14. Den svenska kustbevakningen består inte av värnpliktiga. De är frivilliga allihop och i krig ingående i krigsförband, som vilka kombatanter som helst.

  Men som jag skrev här ovan, så förutsätter en okonventionell lösning att personal med Vertol 107-erfarenhet är beredd att byta arbetsgivare.

  Det är heller ingen hemlighet att Nationella Insatsstyrkan (NI) ur polisen saknar transportmedel för att snabbt ta sig från Stockholm till ett kärnkraftverk eller en sluten anstalt. Därför vill polisen anskaffa en egen blåvit transporthelikopter för detta ändamål.

  Det synes mig vida lämpligare att Kustbevakningen, som en rättsvårdande myndighet till en annan bistår polisen med sådana transporter med HKP 4, än att polisen köper ett (1) exemplar av en för Sverige unik helikoptertyp.

  Se:
  http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Ovriga%20rapporter-utredningar/Sarsk_utredning_om_polisverks_flyg08.pdf

  Nationella insatsstyrkans, NI, och andra specialenheters behov av transport med flyg ska i första hand tillgodoses med Polisflygets resurser genom anskaffning av en helikopter av mellanklass som ersättning för den havererade Göteborgshelikoptern. Denna helikopter baseras i Stockholm.

  SvaraRadera
 15. Gustav: Ingen dum idé egentligen. Kustbevakningen är ju redan på väg till Adenviken, så varför inte Afghanistan? Dessutom skulle blotta tanken på något liknande få fart på FM.

  Man ska inte underkatta revirpinkeriets effekt! :-)

  SvaraRadera
 16. KBV må bestå av anställd personal. Däremot inte sagt att de därför är villiga att sättas in i krigsliknande situationer i Afghanistan i fredstid. Vad händer om någon av de frivilligt anställda åberopar arbetsmiljöskäl?

  KBV må flyga flygplan nere i Adenviken, men något säger mig att de då inte direkt bor i fält.

  För övrigt, om det tar tid och kostar pengar att få igång ett nytt helikoptersystem inom FM som trots allt har erfarenhet. Vad kommer det då att kosta i tid och pengar att sätta upp motsvarande inom KBV? Förutsatt nu att personal inom FM är beredda att byta arbetsgivare och bostadsort, vill säga...

  SvaraRadera
 17. Borde det inte snart vara dags att se till att de ansvariga för de katastrofala helikopteraffärerna får ta sitt ansvar?? Vad var det ÖB sa för ett par år sedan om Öppenhet, Resultat och Ansvar (ÖRA) -ansvar är även något som kommer att utkrävas! Skall bli spännande att se när det sker i FM för första gången! Vanligast är ju att de med ansvar blir generaler! :-(

  SvaraRadera
 18. Jag har föreslagit en statlig medeltung helikopterenhet med befintliga HKP 4 och med tekniskt stöd från FMV och Patria på hitintills varande sätt för nationella och internationella insatser.

  Ett villkor för att enheten ska bli av i Kustbevakningens regi är att den i stor utsträckning kan bemannas med flygande och teknisk personal med gedigen erfarenhet av Vertol 107, som är villiga att byta arbetsgivare. Om denna personal istället vill vara lojal mot sin nuvarande arbetsgivare, så kan den inte heller klandra densamma för att vilja lägga ner en fungerande beprövad operativ förmåga.

  Läsare av denna blogg vet att Sverige har ett redan påbörjat förmågeglapp med avseende på luftburen ubåtsjakt. HKP 14 kan återuppta denna förmåga tidigast 2020 om ett vapenpaket till HKP 14 omedelbart anskaffas. HKP 4 kan fortfarande fälla sjunkbomb 51 och torped 45.

  Likaså har läsare av denna blogg bibringats farhågor om förmågan till ubåtsjakt med det från Kanada anskaffade ubåtsjaktsystemet till korvetter av Visbyklassen.

  Om Kustbevakningen av regeringen uppdras att ansvara för ubåtsjakt i fred, kris och krig, så bekymrar det mig mindre än att samma förmåga åsidosätts av militär myndighet.

  Den som månar om en minsta nivå på svensk ubåtsjakt kan antingen jaga flaggmän och generalspersoner, som felat eller återställa väl beprövad förmåga med HKP 4 i en ny myndighets regi.

  Det synes osannolikt på gränsen till omöjligt att FPAN eller annat officiellt organ skulle föranstalta om räfst och rättarting. Och om det bara handlar om ett mer informellt samtal i kavajhytten, så presenterar sig omedelbart frågan om vem som utan att rodna ska kunna agera samtalsledare i Fylgiarummet?

  Det är nog bara att vänja sig vid tanken om att ens kristna dygd att förlåta återigen kommer att prövas.

  Den lösning som fungerar för CASEVAC åt Kanada i Kandahar, det vill säga inhyrda ukrainska besättningar i ryska helikoptrar, fungerar mest sannolikt lika bra för oss i norra Afghanistan.

  Man kan INTE lugga en skallig:

  Vill inte Försvarsmakten återställa helikopterförmåga med Vertol 107, så är det närmast omöjligt för någon att tvinga dem därtill.

  Vill svensk försvarsindustri fortsätta att skruva på HKP 14, så är det något som kommer att finansieras ur försvarsanslaget.

  Både H. Syrén och S. Göransson har haft många tillfällen till att uttrycka en avvikande mening härom.

  SvaraRadera
 19. Om riksdag och regering vill ha en "statlig medeltung helikopterenhet med befintliga HKP 4 och med tekniskt stöd från FMV och Patria på hitintills varande sätt för nationella och internationella insatser" så kan man helt enkelt ge FM den uppgiften i ett regleringsbrev. Det är precis lika lätt som att ge KBV den uppgiften.

  Då slipper man hela apparaten med att bygga upp en helt ny förmåga inom en statlig myndighet.

  Att ge KBV uppgiften att bedriva ubåtsjakt luktar alltför mycket som ytterligare ett exempel på "låt oss omorganisera så kanske problemet försvinner".

  Den nuvarande helikopterhärdsmältan har i grunden politiska orsaker. Den enda orsaken till att politikerna nu hugger på FM är att det för en gångs skull har blivit påtagligt för allmänheten av vad det politiska vanstyret har fått för konsekvenser.

  Menar jag då att FM och FMV är utan skuld? Nej, men om man inte påtvingats hkp 14 så hade vi haft ett helt annat läge idag. Lösningen på problemet är att reda ut FMs helikopterhärva, inte att släppa pucken i knät på KBV och därmed tro att allt är frid och fröjd.

  SvaraRadera
 20. Vem krävde en 24,5 cm högre kabin för HKP 14?

  Vem krävde lägre flyghöjd i mörker än vad något befintligt taktiskt ledningssystem för helikopter klarar av?

  SvaraRadera
 21. Att förlita sig på kanibalisering för reservdelsförsörjning är som att kissa i byxorna. Varje apparat som sitter i en luftfarkost är uppföljd, både med avseende på riktig kalendertid och flygtid. Översyn av apparaterna skall ske efter antingen uppfylld flygtid eller efter en viss tid i dagar, månader eller år. Om skall konservera hela maskiner, förrådsställa och när dagen kommer demotera dom så kostar det mycket mer än att demontera dom tidigt och lägga upp användbara apparater i förråd.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 22. Vem bestämde att NH-90 skulle anskaffas?

  SvaraRadera
 23. Finns det möjlighet att utse en överförmyndare åt en statlig myndighet, typ FM?
  Borneo

  SvaraRadera
 24. J.K: Helt riktigt och därför så åsyftade jag den metoden du föreslog och inte klassisk kannibalisering á la FV där man flyttar fram och tillbaka.

  Nej packa ihop fyra satser UE - Utbytes Enheter från indiverna 63, 69,70 och 76 och rusta upp de individer som föreslagist av Patria. Sedan är det upp till förvaringsutrymme att avgöra hur man ska göra med de urplockade skroven. Finns plats bör dom förvaras då skador i Afghanistan kan vara av helt annan typ än vad vi är vana vid och det då kommer att behövas t.ex. skrovplåtar för krigsreperationer på Camp Marmal.

  SvaraRadera
 25. En gemensam nordisk helikopter, eller åtminstone en gemensam helikopter i två nordiska stater låter som en bra idé.

  Men Norge, Sverige och Finland anskaffade, så olika varianter av NH 90 att de tre försvarscheferna inte fann det mödan värt att bygga upp ett minsta rudiment till gemensam utbildnings- eller underhållslösning. I stort sett hela rationaliseringspotentialen av en gemensam helikoptertyp har därmed gått om intet.

  - Det är självfallet politikerna i försvarsutskottets ansvar att de tillät Sverige att beställa den mest särpräglade militära helikopter, som för närvarande är under utveckling och samtidig leverans någonstans i världen. Men det var den militära professionen, som krävde högre kabin och egenutveckling av ett taktiskt ledningssystem (TMS).

  - Det är också försvarspolitikernas ansvar att våra 18 st HKP 14 med sin unika skrovform INTE testats i vindtunnel till skillnad från de över femhundra beställda med standardskrovets aerodynamiska form. Men det är den militära professionen, som sagt att hängslen och livrem i detta fall inte behövdes.

  Drömmen om gemensamma nordiska försvarslösningar lever vidare. Helikoptererfarenheterna manar inte till stora förhoppningar.

  Det är sant att FMV ville köpa S-92. Tyvärr har också denna nyutvecklade helikoptertyp drabbats av stora problem vid leverans till Kanada.

  Det är politikerna i dagens försvarsutskotts ansvar att Helikopterflottiljen för en årlig kostnad av 800 MSEK håller sig med 26 helikopterindivider med en tillgänglighet av 50%. Just idag när HKP 15 drabbats av flygförbud, så levereras noll tillgänglighet. Myndighetschefen sover säkert inte gott om natten. Men vad gör han om dagarna för att skaffa sig en egen uppfattning i sakfrågorna?

  SvaraRadera
 26. Jo men hur mycket UE går åt för att hålla fyra individer flygande? Det känns som det är för lite med fyra satser. Det har tickat kalendertid i alla maskinerna, det är bara flygtid som finns i apparaterna fram till dom faller eventuellt faller för kalendertid. Men eftersom det snarare är Drakenteknik i Hkp4 än Gripen så borde det inte finnas så mycket apparater, statuslyftet som gjordes kanske genererade i ett antal fina och friska apparater att använda.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 27. kan inte mycket om hkptr,,,men är endå fundersam över att sverige som en gång hade världens tredie största flygvapen,,,,,idag knappt har en handfull brevduvor !!!!!!vart har kompetensen ,,viljan ,,och framförallt alla slantar tagit vägen ???????

  SvaraRadera
 28. Anonym 13:40

  Det är det många som undrar över. Jag rekommenderar Carl Björemans bok "År av uppgång, år av nedgång". Den kan ge lite ledtrådar...

  SvaraRadera
 29. Alla vet att hkp 14 var ett inköp som styrdes av vad byråkrater ville ha. Vore kul om ngn kollade vad de överstar som vallade fram 14 ankungen gör idag. Konsultuppdrag, inkomster, taxeringsvärden på hus osv.

  Vi klarar att hålla ett antal ICKE fransktalande överstar i södra Frankrike på utlandstrakktamente, inklusive deras familjer.... För en handfull helikoptrar som inte ens finns....
  Vi ska nog inse att det är max vad HkpFtlj klarar.

  UH 60 D var ett kanonalternativ till 14. det vet alla som jobbade med Hkp inom FM på den tiden. Maskinen var i Sverige på demo. SeaHawk, Blackhawk o andra varianter.

  Att typa piloter på Hkp 4 tar ca 3 veckor per grupp. 1 veckas teknisk kurs följt av ca 25 timmar flygträning. Civila piloter flyger betydligt mer avancerade uppdrag än FM piloter med en 10-del av kostnad i träning och utbildning.

  Besättningarna kan vara klara 1 feb.

  Jag var inom Armeflyget i 10 år och vet vilka tomtar som styr flyget. Allt som beslutats inom HkpFtlj sista 15 åren har gång på gång visat vad som är viktigt. Egen täppa med bekväm tillvaro på Malmslätt!!

  Tror det är best att vi satsar på att hålla tekniskt okunniga Övlt och uppåt, utan språkkunskaper, i Frankrike med familjer för att ta emot Hkp 14. Förstå att dessa överarbetade militärer som inte gjort ett skapandes dugg under sin aktiva tid måste kunna få några sköna sista år innan pension.

  Hade det funnits någon rätt i denna sak hade ett antal peroner fått sparken, några sagts upp för tjänstefel och slutligen hade enskilda åtalats.

  SvaraRadera
 30. Tolgfors och Widman är självklart i bästa fall bara glada amatörer med avseende på helikoptertekniskt kunnande.

  Likväl är det dessa två herrar, som eftervärlden kommer att komma ihåg när vi i bästa fall om tio (10) år åter ska producera luftburen ubåtsjakt med maximalt fem (5) stycken HKP 14 utrustade med det beställda egenutvecklade taktiska ledningssystemet TMS och ett ännu inte beställt vapenpaket för undervattensmål till HKP 14.

  Eftervärlden kommer att erinra sig att HKP 4 fortfarande är godkänd för fällning av Sjunkbomb 51 och Torped 45 och fråga sig vad herrar Tolgfors och Widman sysslade med i slutet av 00-talet?

  Håkan Syrén kommer däremot att gå till historien, som Sveriges högst och mest dekorerade militäre officer sedan Arvid Horn.

  SvaraRadera
 31. Den där artikeln från SvD 1/12 var lite märklig. Ska man flyga MEDEVAC/CASEVAC i Afghanistan så flyger man rote, där den ena helikoptern står för sjukvårdsresurserna och den andra för eskorten. Alltså måste minst en helikopter ha beväpning mm. Det som är märkligt är att det krävs en anpassning för att få in de gamla sätena i helikoptern igen. Det här var ju känt redan när Hkp10B beställdes så varför FMV/Hkpflj upptäckt problemet först nu är ett mysterium.

  Enligt mil.se, nordic rotors mfl kan Hkp10 ta 24 passagerare, alternativt 6-8 på bår, så varifrån SvD fått att åtta passagerare är max förstår jag inte.

  Dessutom verkar Försvarsmedicincentrum vara ute och cykla. Eskort är en förutsättning för att kunna genomföra sjukvårdsinsatsen.

  SvaraRadera
 32. FMC har fullt upp med omorganisationer och interna revirstrider. Sånt som att bedriva/reglera sjukvårdsutbildning och följa med vad övriga FM gör har man inte funnits på kartan de senaste åren.

  SvaraRadera
 33. Förvirringen är total, samtidigt som ansvaret inte är någons.
  Tolgfors borde rimligtvis vara svårt förtvivlad och undra vad i h-lvete som myndigheten han ytterst är ansvarig för håller på med.
  Går det inte att tillsätta en utredning, som ekonomiskt ska granska FM, FMV, FMLOG osv i sömmarna. Alla personer som är inblandade i utredning bör inte ha någon som helst koppling till myndigheterna. Revidera vad som i h-elvete händer, fanatiskt noggrant. Det som riksrevisionen ska sköta, men uppenbarligen inte lyckas lösa.

  SvaraRadera