fredag 27 november 2009

Upp med mungiporna (uppdaterad)

BAe Hägglunds i Örnsköldsvik ska nog inte räkna med att vinna den kommande upphandlingen av terrängfordon till Försvarsmakten. SEP är helt enkelt för dyr och har för oprövad teknik.

Men det finns ljus i slutet av tunneln. Som jag har berättat tidigare så offererar BAe Stridsfordon 90 till England i den s.k. FRES upphandlingen. Nu beställer Frankrike 53 stycken BVS10 MkII. Tydligen har även den franska upphandlingen behandlats i domstol). Detta borde innebära att de varsel som lades i somras inte behöver genomföras.

Bandvagn 206 och dess efterträdare är en internationell exportsuccé som byggde upp Hägglunds goda rykte. Den är inte speciellt bra bepansrad, men tar sig fram på ett utmärkt sätt i all terräng. I den engelska pressen har det varit en del kritik avseende Viking beroende på dess lägre skyddsgrad och ett par dödsfall i samband med IED. Planer finns på att byta ut Viking mot mer bepansrade fordon, men detta beslut kritiseras av soldater i engelska armén.

You have to remember that Vikings were deployed to fill a very specific function," said Amyas Godfrey, a former infantry officer and fellow of the Royal United Services Institute thinktank, referring to the bridges and canals of the "green zone" along the Helmand river.

The Viking is a tracked vehicle, unlike the heavier Mastiff armoured troop carrier. "You are sacrificing mobility for protection but mobility is itself a form of protection", said Godfrey.


Fordon i Afghanistan är känsliga för överfall med IED, minor och RPG. Detär ofta lätt för talibanerna att lägga sig i bakhåll eftersom det finns få bra vägar för transporter. Fördelen med Viking är att man fordonen kan färdas vid sidan av vägarna och helt enkelt undvika de ställen som i vanliga fall används för att placera ut sprängladdningarna. nackdelen är givetvis att i de fall som man ändå tvingas färdas på normala vägar har man ett lägre skydd. Frågan är om inte Viking trots de dödsfall som inträffat, ändå inte räddat fler liv då man kunnat undvika troliga överfall? Här är en liten reklamfilm från Afghanistan.

Mycket vill ha mer heter det, men nu borde i varje fall kommunledningen i Örnsköldsvik inte bekymra sig om SEP eller inte SEP de närmaste åren.

Uppdaterad 09-11-30, 21:25
I SEP diskussionen kom det ofta upp affärer som missats på grund av saknad svensk anskaffning. Kanada var en av dessa. Men har BAe Hägglunds verkligen tappat Kanada? FLCV - Family of Land Combat Vehicles har en fas kallad CCV - Close Combat Vehicle. 108 fordon med en option på 30 fler är under anskaffning. Kontraktet ska läggas i mitten av 2011 med IOC- Initial Operational Capability 2012 och FOC - Full Operational Capability 2015. CV90 är ett av de påtänkta fordon. Återigen försäljning av ett beprövat koncept. Upphandlingen av CCV har tyvärr den senaste tiden fördröjts, så beslutsdatumet 2011 kan bli förskjutet.

Om nu BAe Hägglunds är smarta och börjar arbeta som alla annan industri (mobiltelefoner m.m.) och slutar luta sig mot statliga garantier så bör man se till att maximera vinsterna av att sälja Stridsfordon 90 till att kunder som vill ha en "Här och Nu" lösning, precis som Patria gör med AMV. Från denna försäljning tar man en del av vinsten och investerar i forskning och utveckling, t.ex. SEP. Att svenska staten stödjer svensk försvarsindustri är OK. Att svenska staten stödjer svensk försvarsindustris aktieägare är en helt annan sak. Hur mycket vinst ska en aktieägare kunna ta ut ur ett bolag som hålls under armarna av svenska staten? Vi kanske ska återköpa Celsiuskoncernen?

4 kommentarer:

 1. Tänk på att ljuset i tunneln kan vara ett tåg som kommer !

  SvaraRadera
 2. Det beror från vilken sida av tunnelöppningen man närmar sig...

  SvaraRadera
 3. MkII har ett tiofaldigat minskydd jämfört med den första versionen.

  /Andreas

  SvaraRadera
 4. Det behövs några tillrättalägganden och kompletteringar.
  Många stora industrier verksamma inom försvarsindustrin är statsägda eller har direkt statsunderstöd. Detta gäller dock inte svensk försvarindustri. Patria till exempel, ägs till 73% av finska staten. Patria levererar årligen en vinstnivå på ungefär 5%, vilket är en helt oacceptabel nivå för ett privat företag men uppenbarligen så anser finska staten att det finns andra vinster med att behålla ägandet.
  Tysk försvarsindustri erhåller riktade beställningar på utvecklingsuppdrag för att behålla kompetens i landet, (utvecklingen av PUMA är ett tydligt exempel). Alternativet var att köpa CV90 som kunde uppfylla alla de krav som fanns, ändå valde man att lägga en utvecklingsbeställning till tysk industri.

  Det svensk försvarindustri begär av våra politiker, är att de samhällseffekter som genereras vi utveckling och tillverkning också skall beaktas. Det är inget som är unikt för försvarsindustrin men den branschen är oerhört politiserad i beslutsgången och det är märkligt att dessa samhällseffekter negligeras. Vad rör det sig om för pengar då?? På årsbasis, flera hundra miljoner kronor som det svenska samhället och svenska skattebetalare går miste om. Pengar som istället hamnar hos andra skattebetalare.

  Försvarsindustrin statsunderstödd i Sverige? Nädu. Den arbetar på en tuff internationell marknad. Och i Sverige krävs det bara lite vidare perspektiv från våra folkvaldas sida för att inse att vinsterna för samhället är stora.

  SvaraRadera