torsdag 16 december 2010

Besök hos Trygghetsstiftelsen (uppdaterad)

Idag har jag haft mitt första besök på Trygghetsstiftelsen. En intressant upplevelse. Min handläggare fick nog en hel del kul att diskutera senare vid fikabordet med sina kollegor.

OBS: Ta det här inlägget för vad det är. Det är mina egna personliga reflektioner baserat på min egen personliga situation. Jag är fullt medveten om att min situation rent ekonomiskt är betydligt bättre än många andras och mina erfarenheter kan kanske därför ses som en smula "lyxiga" eller rent av giriga.

Mitt grundproblem är att jag har inom Försvarsmakten fått en kraftigt specialiserad utbildning. Jag är expert på Gripen, punkt slut. Min bredare civilingenjörsutbildning har därmed blivit en smula omodern på de 13 år som gått efter examen. De utbildningar som jag borde ha fått för att hålla den ajour ligger ovanpå en civilingenjörsutbildning och är ofta intäktsfinansierade, d.v.s. civila bolag bekostar utbildningen på högskolor eller privata utbildningsföretag för de anställda som skickas iväg. Alternativet är en forskarutbildning som finansieras av ett forskningsprogram på en Högskola, via donationer från företag eller statliga bidrag. Ska jag ha en relevant utbildning måste jag därmed hitta en finansiär.

En sak var dock helt klar redan efter dagens samtal. Trygghetsstiftelsen verkar en smula brända på de fördelaktiga villkor som officerare fått vid tidigare nedläggningar. Min handläggare tyckte i klartext att vi officerare begärde för mycket! Att tro att man kan få ut lika mycket i t.ex. utbildningsstöd som tidigare är bara att glömma. T.ex. en MBA verkar därmed svår att få igenom...

Vad är då målet med Trygghetsstiftelsens verksamhet? Väpnaren har skrivit ett inlägg som beskriver en del. Mer information hittar man i de foldrar som finns på Trygghetsstiftelsens hemsida.

Man kan sammafatta det hela med att Trygghetsstiftelsens syfte är att se till att den uppsagde får nytt jobb. Notera att det egentligen inte säger något om lönenivåer på det nya jobbet! För att underlätta sökandet av nytt jobb har man rätt till stöd för karriärsväxling under uppsägningstiden.

Avtalet ger dig möjlighet att vara ledig utan löneavdrag under uppsägningstiden om du praktiserar, går en utbildning eller får någon annan stödinsats från stiftelsen.

Under uppsägningstiden så är det Försvarsmakten som betalar ut lönen. Trygghetsstiftelsen betalar ut eventuella kostnader för utbildningen (böcker, resor m.m.). Där uppstår ett intressant läge för oss piloter som har 24 månaders uppsägningstid. Stödet för karriärsväxling kan bli ganska så stort. För en vanlig officer med 6 månaders uppsägningstid och en utbildningskostnad på 5000.-/månad blir det 30.000 i utbildningskostnad för Trygghetsstiftelsen. Samma utbildningskostnad per månad för en pilot blir därmed 120.000.-. Att bara titta på totalbeloppet blir med andra ord helt fel. Jämförelsen måste därför ske på kostnad per månad.

Skaffar jag ett nytt jobb så står Trygghetsstiftelsen dessutom för en inkomstgaranti.

För att få fram löneskillnaden jämför man med den tidigare månadslönen. I den tidigare månadslönen medräknas fasta tillägg den månad anställningen upphör plus ett genomsnitt av rörliga lönetillägg, (dock inte övertid och mertid), som betalades ut under anställningens sista 12 månader.
...
År 1 och 2 är tillägget tolv gånger den fastställda löneskillnaden per månad, dock högst 30 procent av lönen i den tidigare anställningen. Vi utgår ifrån att du har en avtalsenlig lön i din nya anställning. År 3 och 4 får du halva löneskillnaden gånger 12. Tillägget betalas ut en gång per år.
...
Din tidigare statliga lön kommer varje år att räknas upp med en procentsats, som motsvarar skillnaden i basbeloppen för de aktuella åren.


Hmm.. med tanke på att flygförarlönen ALFF i Försvarsmakten räknas upp med 600 kr/år så kommer jag med andra ord att få snabbare löneökning än tidigare!

En effekt för min del är att kompenastion för den utlandslön som jag skulle ha rätt till under uppsägningstiden inte blir aktuell om jag börjar jobba på ett civila bolag för tidigt, då mellanskillnaden som Trygghetsstiftelsen står för enbart är på tidigare löner och inte inplanerade framtida löneökningar. Med andra ord så finns det inget incitament i Trygghetsstiftelsen för mig att byta jobb inom de närmaste 6 månaderna. Detta motverkar därmed Trygghetsstiftelsens målsättning att så snabbt som möjligt få över uppsagda i ett nytt arbete.

Får jag jobb inom den del av industrin som kan dra nytta av min spetsutbildning så är lönen inte det stora problemet. Därmed så behöver Trygghetsstiftelsen inte betala ut någon ersättning över huvud taget. Problemet är att många av dessa jobbalternativ är starkt beroende av hur det går för svensk Försvarsindustri och då i mitt fall särskilt exporten av Gripen till Brasilien eller Indien. Som alla vet så är det en smula osäkert vad som händer med denna satsning. Med andra ord kan jag stå och söka nytt jobb om ytterligare ett år.

Utan relevant utbildning kan jag då få ett jobb med betydligt lägre lön än vad jag har haft i Försvarsmakten. Genomsnittslönen för en Civilingenjör i min ålder är enligt SCB 41.800.-/månad. Det skulle för min del innebära en lönesänkning på 12.400.-/månad. Kostnaden för Trygghetsstiftelsen att kompensera mitt lönefall skulle då bli 24*12.400 + 24*6.200 =446.400 kr. För Trygghetsstiftelsen så innebär det ekonomiskt att all utbildning som tar kortare tid än två år (då Försvarsmakten betalar min lön) och som kostar mindre än ca 446.000 skulle vara ren vinst för deras del. Dessutom, ju snabbare jag kan sluta i Försvarsmakten, desto mer pengar sparar staten. Att bara gå och sparka kottar de närmaste två åren under min uppsägningstid kostar staten 18*54.200 (vanlig lön)+6*75.000 (lön i utlandsstyrkan)=1.425.600. Dessutom tillkommer givetvis arbetsgivaravgifter.

Tyvärr så verkar systemet inte fungera på det sättet. Utbildningskostnader och Lönekompensation är två parallella instrument. Trygghetsstiftelsen och Försvarsmakten är separata organisationer. Att man sparar pengar i den ena genom att investera i den andra var inte helt självklart. Min handläggare lovade dock att ta med sig frågan tillbaka.

Med andra ord så hamnar Trygghetsstiftelsen i ett dilemma tack vare min långa uppsägningstid i kombination med hög lön som har varit kopplad till min flygtjänst och inte min civilingenjörsutbildning.

Kan jag inte gå till SAS i stället? Tja, där är mitt problem att jag helt enkelt är för gammal och som militär pilot har du inga civila certifikat. Lösningen skulle vara att läsa in certifikaten vilket är en investering motsvarande min civilingenjörsutbildning. På SAS får jag dock börja från noll, d.v.s. en styrmanslön. Jag hinner då aldrig komma upp i de lönenivåer innan pension så att jag hinner tjäna in den inkomstförlust jag gör i början av min civila karriär.

Jag försökte belysa dessa bisarra fel i systemet, men min handläggare tyckte att jag i första hand skulle tänka moraliskt. Men handen på hjärtat, i de flesta fall är det ekonomin som styr för alla människor. Nu är jag dock beredd att mista den lön som jag skulle kunnat få via mitt utlandskontrakt om jag får tag på ett bra jobb (skillnaden mellan min vanliga lön och utlandslönen är ca 20.000/månad. 6*20.000 = 120.000), men jag tycker att det är galet att tro att vi människor skulle styras enbart av godhet. Särskilt när man har med staten att göra. Den läxan har jag på det hårda sättet lärt mig för länge sedan av min arbetsgivare Försvarsmakten.

Eftersom det bara gått tre veckor sedan jag fick sparken, så har jag ännu inte tänkt igenom alla olika alternativ. Den överklagningsprocess som jag nu driver via facket kan dessutom sluta med ett riktigt anti-klimax för min del. Skulle det visa sig att Försvarsmakten inte hade rätt att sparka mig beroende på "arbetsbrist" så har jag heller inte rätt till Trygghetsstiftelsens olika förmåner!

Slutsats: Det är bra att Trygghetsstiftelsen finns. Dock så ställer regelverket till det en del för de som har bra utbildning och lön från den tidigare tjänsten. Tyvärr så kan det löna sig att sitta kvar ett tag i systemet och rulla på tummarna. Det enda som motiverar att byta arbete är när man får för tråkigt på sin arbetsplats eller att det skulle bli stor skillnad i arbetsmarknaden som gör det svårare att få jobb om två år.

Uppdaterad 10-12-18, 19:30
Jag fick idag respons från Trygghetsstiftelsen efter mitt möte. Tydligen såg min CV för bra ut och eftersom det finns ett antal företag som är intresserad av att anställa mig så kan de inte lägga ner tid på mitt fall.

"Trygghetsavtalet:
- arbetslinjen gäller dvs snabbatse vägen till nytt jobb (Går det att få jobb direkt - hur ser det ut ppå arbetsmarknaden för individen)
- för att underlätta arbetslinjen finns t ex Inkomsttrygghetstillägg/löneutfyllnad: dvs folk kan ta arbeten som är lägre betalda än de man blivit uppsagda ifrån och få kompensation genom avtalet

Inkomsttrygghetstillägg (ITT) finns alltså för att stödja arbetslinjen - folk kommer ut i arbeten vilket alla parter tjänar på. En spekulation i ev löneutfyllnadskostnad vs utbildningskostnad är alltså inget som finns med i avsikten/tanken med ITT/Löneutfyllnad. (Det kan ju bli fråga om löneutfyllnad ändå efter en dyr utbildning kanske,...)

Kan iofs förstå hur saker ser ut från ditt personliga perspektiv men det perspektivet finns inte med i tankarna och idéerna bakom Trygghetsavtalet. Så ..."


Det jag kunde få hjälp med var att göra mitt CV lite snyggare! Jag hade i och för sig hoppats mer på att fixa till innehållet i CV:t snarare än utseendet... :-)

Tja, då är det med andra ord bara att börja söka jobb samt titta efter gratisutbildningar som jag skulle kunna gå under de två årens uppsägningstid. Bra i varje fall med snabbt svar så att jag slipper lägga ner en massa tid i onödan på att springa på en massa besök med en handläggare. I värsta fall hade jag säkert fått genomgå utbildning för datakörkortet en gång till...

15 kommentarer:

 1. Jag tror inte trygghetsstiftelsen är rätt metod för din personalkategori. Stiftelsen är till sitt upplägg generell och riktar sig till bredare personallager.

  FM borde inse det och erbjuda ett rakt, enkelt och fett utköp istället. (fast grundfelet är ju att det är helkorkat att sparka dig).

  Det är absurt, gränsande till oförskämt gentemot syftet med stiiftelsen att den åläggs hantera detta.

  Såvitt jag vet finns det inget som binder FM till att nyttja stiftelsen. I synnerhet i dessa lönenivåer.

  Jag har i andra sammanhang sett trygghetsstiftelsen som ett riktig bra verktyg när myndigheten (inte FM) gjort strukturella neddragningar. I allt väsentligt räckte verktygslådan till för att omsätta personal i god ordning och med bibehållen värdighet för de inblandade, inte minst myndigheten.

  Att dom inte ger sig, denna fars leder ju bara till ytterligare förtroendetapp.

  SvaraRadera
 2. @Pellefant: Ja, jag skulle vilja gömma en mikrofon i något av Trygghetsstiftelsens fikarum. Diskussionen lär bli intensiv under fredagens förmiddagsfika. Jag undrar om de tycker att jag, min f.d. arbetsgivare eller bägge alternativen är puckade?

  SvaraRadera
 3. Nja, jag tror att dom är proffs, så de måste ju i första hand bli förbannade över att de medel dom är satta att förvalta enligt en ide om att hjälpa individer vidare i livet slösas på en så uppenbart oriktig uppsägning.

  I det kontextet tror jag mig veta att dom möjligen tidigt anför moral och annan skit för att kolla upp om du är lättlurad och går på sånt. (Glöm inte att de ju driver en form av förhandling)

  Så slutsatsen blir att de har nog redan klarlagt att arbetsgivaren är den som är puckad i detta fall.

  Det skulle inte förvåna mig om försvarmakten helt enkelt fick tillbaka ditt ärende med hänvisning att de har vettigare uppsägningar att hantera.

  Hursomhelst, lycka till, håll dom kort!

  SvaraRadera
 4. I fall som detta är det oväsentligt i vilken nivå de ekonomiska ersättningarna ligger, varför ska man acceptera sämre lösningar för att man lyckats sälja sin tid till arbetsgivaren dyrare än andra? Hell no.

  Jag skiter i hur obekväm du gjort dig eller vad annan orsak det nu kan vara att man så fast bestämt att du ska vara pilotfall i hur illa FM kan behandla anställda. Jag håller med förgående talare. håll dem kort och pressa dem till det yttersta.

  FML har bestämt sig att det är personalkategorin som kostar för mycket, på vilka grunder de har kommit fram till det är för mig outgrundligt.

  Man sparkar folk hejdlöst för att få rätt på ekonomin. Det finns ganska många svarta hål i FM ekonomi och de icke försumbara har aldrig legat i personalkategorin eller förbandsverksamheten.

  FM bokstavligen kastar bort pengar inom materielanskaffningen och forskningen, upphandlingar och forskningsbeställningar är så dåliga att man ibland kan undra om en treåring sammanställt dem.

  Prestigebeslut från högt uppsatta militärer får kosta hur mycket som helst utan konsekvens för individen.

  Smakar surt som fan i munnen när man inser att merkostnaden för dessa prestigebeslut och dåligt genomförda upphandlingar/forskningsbeställningar leder till konsekvenser i fel riktning: sparka mer folk oavsett kompetens.

  /anställd som suger ut vad han kan innan han överger det sjunkande skeppet.

  SvaraRadera
 5. Om du funderar att läsa in en MBA-utbildning så finns det stipendier som man kan söka för detta.

  T ex här: wallenberg.com

  SvaraRadera
 6. @Fotöljstrategen: Tack, jag ska sätta mig ner i julhelgen och titta på olika utbildningsalternativ.

  SvaraRadera
 7. @ Chefsingenjören

  Har du undersökt möjligheten att skola om dig till fredlig stridspilot? Saab och FMV i Linköping har ju ett antal provflygare som spakar fpl 39.

  http://www.corren.se/nYhEteR/?articleId=4665059

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 8. @113 Bom: Dels är jag en smula ringrostig. Dels så är det Försvarsmakten som bemannar dessa tjänster. Saab och FMV piloterna är tjänstlediga från sina befattningar i FM och får lön av Saab resp FMV.

  De enda som inte längre kan räknas som Försvarsmaktsanställda är ett antal av provflygarna på Saab som sade upp sig under året, då Försvarsmakten beordrade dem tillbaka till sina hemmaförband då de varit för lång tid på Saab.

  SvaraRadera
 9. @ Chefsingenjören

  Det var bara en tanke som slog mig. Jag visste inte att FM var inblandad....

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 10. @113 Bom: Med andra ord så måste du ha skrivit på det nya anställningsavtalet för att i framtiden bli provflygare på Saab/FMV. Det kanske ligger något i det då det förekommer provflygning utanför Sveriges gränser...

  Jag vet faktiskt inte hur grabbarna På Saab/FMV har ställt sig till enkäten. Man förlorar inte automatiskt sin anställning på FMV om man förlorar sin grundanställning i FM. Dock så måste man anställas på riktigt, vilket kan ställa till problem med personalramar m.m.

  SvaraRadera
 11. @Chefsingenjören

  Du verkar ha full koll på provflygarnas situation och villkor, så jag presenterar en annan tanke som slog mig:

  På den tiden det begav sig var avdankade stridspiloter (>35 år) mer eller mindre självskrivna som stridsledare i någon av flygvapnets luftförsvarscentraler.

  Har du undersökt möjligheten att omskola dig till fredlig stridsledare? Luftfartsverket har ju ett antal trafikledare som stöttar Mallorca-flyget. Stressigt och inte särskilt välbetalt, men ändå ett jobb med flyg-anknytning.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 12. Försök komma in i EU-parlamentet. 150.000kr i månaden, skattefritt. Diplomatisk immunitet, inget ansvar inga skyldigheter. Fiffla så mycket du vill, det är ändå ingen som kollar. Du behöver inte heller ha någon åsikt. Du hinner inte sätta dig in i frågorna i vilket fall som helst. Dessutom är det parlamentet som tar några beslut. Hur mycket tid som helst till golf eller andra fritidsintressen således.

  Efter NBG så arbetade jag som tidningsbud. Vilket jag var gravt överkvalificerad för men ändå pengar måste man ha.

  Life is life.

  /Limpan

  SvaraRadera
 13. Som vanligt imponerad av ett välskrivet blogg-inlägg. Här finns dock ett litet men ack så stort sakfel. Civil flygkarriär med SAS som arbetsgivare, nej omöjligt och godnatt! För ca 10 år sedan javisst, men som det ser ut idag har SAS en lista med ett flertal hundra piloter som först skall erbjudas återanställning; därefter kanske om behov uppkommer kan det bli det tal om nyanställningar. Den möjlighet som i dagsläget kan finns är Norwegian, men att ens hoppas på Sverige basering de första åren är dessvärre bara att glömma. Mindre operatörer räknar jag direkt bort, då lönerna får en nyanstäld yrkessoldats dito att framstå som välbetald.. Det civilsa mörkret är inte vad det engång vart!

  Mvh Mattias

  SvaraRadera
 14. Som vanligt, CI, du sätter fingret på systemfel (i frågan om arbetsgivaren kontra Trygghetsstiftelsen).

  Jag skulle vilja ta upp andra systemfel (bland privata arbetsgivare):
  - att inte värdesätta din pilotutbildning och
  - att tro att du bara kan Gripen.

  Jo, dessa kunskaper och färdigheter är mindre värdefulla utanför flygbranschen. Jag tror att de är av värde för annan verksamhet (säkerhetstänkande och grundkunskap av hur en massa komponenter hänger ihop i ett system).

  Hur fungerar det med Trygghetsstiftelsen och uppsägningstiden? Jag har för mig att det statliga avtalet Alfa fördubblar den lagstadgade uppsägningstiden, alltså till 12 månader. Vad är särskilt med flygföraravtalet? Jag har hört om längre tider för utbildning.

  Fundersam

  SvaraRadera
 15. Tror du har missuppfattat TNS roll.

  > Detta motverkar därmed Trygghetsstiftelsens
  > målsättning att så snabbt som möjligt få
  > över uppsagda i ett nytt arbete.

  Om du läser första paragrafen i deras stadgar noga (kan läsa resten också), och tittar närmare på hur de arbetar och hur de verkar så upptäcker du snabbt att organisationen som arbetsgivarverket startade har bara ett syfte:

  Att spara pengar när de rationaliserar. (Dvs betala så lite så möjligt när de sparkar folk.)

  Att du får ett nytt jobb är enklaste sättet att slippa betala ut uppsägningslön, men de låter hellre folk sitta i ett mörkt rum i 12 månader än att som privatägda aktörer, låta uppsägningsperioden vara arbetsfri och avräkningsfri. Chansen är att du hittar ett jobb den sista månaden och då sparar de pengar.

  SvaraRadera