tisdag 7 december 2010

Debattvilja saknas, del 2

En sak som jag har funderat mycket över den senaste veckan är avsaknaden av intresse från arbetarrörelsen. Jag har blivit kontaktad av tidningar och TV, men inte av någon med vänsteranknytning.

Tittar man på vad som har hänt i Försvarsmakten det senaste året så måste det ur en arbetsrättslig synvinkel ses som årtionden tillbaka i utvecklingen.

- Avsteg från LAS. Våra yrkessoldater kommer att vara tidsbegränsat anställda i upp till 8 år. LAS säger max 2. Vilket företag skulle inte vilja anställa 20-åringar för att sedan släppa ut dem på arbetsmarknaden när de är "förbrukade" vid 28 års ålder. Detta gick de försvarsrelaterade fackförbunden faktiskt med på, vilket förvånar mig oerhört mycket!

- Ensidig uppsägning av anställningsavtal. Försvarsmakten som arbetsgivare kör över fackförbunden vid omförhandling av avtalen. Dessutom sparkar man de anställda som av en eller annan orsak inte vill ändra sitt existerande kontrakt. Om detta ska bli praxis för framtida förhandlingar, så blir det inte ens nödvändigt att bjuda in facken.

Försvarsmakten är den största statliga myndigheten. De sätter med andra ord prejudikat på arbetsmarknaden för hur en arbetsgivare av våra svenska politiker tillåts agera. Varför kommer ingen reaktion från t.ex. (v)?

Kan det bero på att bara handlar om militärer som av arbetarrörelsen ses som "fiender"? Man glömmer då bort sin historia. Jag rekommenderar boken "Det blänkande eländet" av Thomas Sörensen som handlar om Kronprinsens husarer i Malmö.

Husarerna var värvade från samhällets bottenskrap och såg sig själva som en del av befolkningen och var därför ofta i bråk med konstaplarna som de såg som en del av överhögheten. Samtidigt så tvingades de ibland ut för att slå ner demonstrationer. Demonstrationerna i Malmö 3 juni 1890 (den s.k Malmörevolten) blev en brytpunkt mellan arbetarna och soldaterna, då de senare tvingades ta sida med poliserna mot demonstranterna.

"Någon revolution utbryter aldrig i staden, men händelser som denna så kallade revolt kom att väcka eller besanna Sveriges arbetares farhågor för att den stående armén inte endast skulle användas mot landets yttre fiender, utan även mot dem som av överhet och myndigheter betraktades som sina inre. Krigsmakten kom därför av de politiskt radikala arbetarna - socialisterna - att uppmålas som ett livgarde för den härskande kapitalismen, klasstatens hävstång, kapitalismens försvar, skyddsvakt för orättvisornas stat, de maktägandes fasta bålverk, den pansrade näven, kapitalismens järnhäl över arbetarklassens nacke, proletariatets bödel, och till och med som ett mordmaskineri och som en mördarinrättning."

Hmm, ingen vacker beskrivning.

Det finns ett antal anledningar förutom det rena militära våldet som ökade klyftan mellan arbetarrörelsen och Försvarsmakten (på den tiden Krigsmakten):

- 1901 års härordning, vilket förlängde 1873 års beslutade värnpliktstid. Det intressanta med detta är att i och med att yrkesförsvaret slopades till förmån för det rena värnpliktsförsvaret så borde avståndet mellan det civila och det militära samhället minskat. De värnpliktiga var ju trots allt civila fast i uniform?

- Försvarsmaktens budget var enligt arbetarrörelsen en av anledningarna till att sociala förbättringar och reformer uteblev.

Första världskriget blev en ändring. Svenska folket såg att Försvarsmakten var en nödvändighet för landets fortlevnad och inte bara ett värn för kapitalismen. Mellankrigstiden blev ett dip i relationen med Ådalen som bottenpunkt. I och med alla de svenska män som låg inkallade under andra världskriget så blev Försvarsmakten återigen en del av samhället. Alla gjorde på ett eller annat sätt lumpen. De frivilla försvarsförbunden som t.ex. Lottarörelsen och skytteföreningarna ökade denna integration. Tyvärr så har dessa förbund på senare år även de fått minskade anslag från försvarsbudgeten. Antalet förband har kraftigt minskat och Försvarsmakten finns inte längre representerad i de flesta större svenska städer. Man kan knappast hävda att vi längre är en del av det svenska samhället.

Nu har vi ju gått hela varvet runt och är tillbaka på ruta ett, d.v.s. en yrkesarmé är på väg att införas. Kommer detta att minska gapet mellan arbetarrörelsen och Försvarsmakten? Knappast! Då många svenskar (se bara Lars Ohlys uttalanden) inte anser att det finns ett hot mot Sverige, så kan Försvarsmakten med detta resonemang läggas ned. Därmed finns inte ett behov av att stötta de försvarsmaktsanställda. Tvärtom finns minnet från de gamla konflikterna kvar. Ådalen 1931 är fortfarande ett öppet sår som vårdas ömt i allt för många av arbetarrörelsens sinnen. När Hemvärnet för några år sedan deltog i en övning för nationellt försvar så reagerade t.o.m. polisen med skarp kritik. Samma polis som av arbetarrörelsen sågs som större fiender än militären!

"Kapitalismens samhälle vilar på våldet, hävdade till exempel Jalmar Wiksten. Icke på lagparagrafer, riksdagsbeslut och domstolsutslag ytterst, utan på just den militära våldsmakt som står bakom papperslappar och beslut. Därför måste militarismen krossas om socialismen skall kunna genomföras med drägliga levnadsvillkor åt det arbetande folket."

Jag skulle dock vilja citera Ebba Grön i detta läge, "Vi sitter i samma båt". I denna båt är det inte längre staten och kapitalet utan Försvarsmaktens anställda och arbetarrörelsen som förr eller senare kommer att påverkas av de reformer som nu börjar tas fram.

30 kommentarer:

 1. Jag har följt din blogg under en längre tid och jag lider varje dag då mitt arbete i FM blir svårare och svårare. Jag sitter själv som mellanchef i organisationen och jag vet inte vad det är FML vill att jag ska förmedla nedåt i organisationen. Ur mitt perspektiv avlägsnar sig FML mer och mer från den kontext som majoriteten av vi officerare befinner oss i. Varför man gör detta kan jag inte förstå. Jag kan tänka mig att deras agerande inte av vilja syftar till att skapa ett "vi och dom" förhållande men jag tror det finns en känsla hos FML att dom vet bättre och att det kommer att blir bra. FML har gjort upp en plan baserat på hur dom tolkat de politiska styrningarna (färgat av egna intressen). Den planen har inte överlevt första kontakten med verkligehet. Vad händer då?
  I din blogg anser jag att du bygger din argumentation på att det finns någon sorts motpart som förstår ditt budskap och sedan kan eller vill agera på detta. DET FINNS INGEN SÅDAN!! Tanken på att det finns ett exekutivt ledarskap där någon tittar utanför organisationen och finner nya vägar och sedan skapar visioner och lugn i organisationen finns inte. Det sitter en massa generaler där uppe som inte är klokare än de flesta i FM. Dom är styrda av sina agendor och sina förförståelser. När deras plan inte överlever kontakten med verkligheten måste dom göra en omfallsplanering och i brist på exekutivt ledarskap tappar dom fokus och vill vinna kriget fast på en lägre nivå. Det skaffas nya förmågor i form av jurister, infochefer och förhandlingschefer för att vinna taktiska segrar och man inser inte att det strategiska kriget redan är förlorat. "Den gode arbetsgivaren", "personalen är vår viktigaste resurs" etc.....allt detta är förlorat. Att tro att detta är en del av en "masterplan" är att tillskriva generalerna alltför stor förmåga.
  Kämpa på men du måste omdefinera din motståndare.

  SvaraRadera
 2. Vi är många i FM som gjort klassredan från arbetarbörd till officerare. Om någon är det vi som är motparten.

  Flera av de högre befälen i FM har också den bakgrunden men har tappat sitt arv, sin uppgift mot folket någonstans på vägen.

  Vad göra?

  SvaraRadera
 3. Tanken har alltid roat hur Syndikalisterna skulle agera om de hade haft officerare bland sina medlemmar.

  SvaraRadera
 4. Att fövarsmakten går i täten för att demontera det sociala skyddsnät som växt fram efter årtionden av socialistiskt styre är anmärkningsvärt.
  Vilket stort internationellt företag hade inte gnuggat händerna om det i Sverige varit möjligt att anställa friska ostraffade 20 åringar och behålla dem
  i 8 år? Detta innan de flesta av dem skaffat dåliga vanor som barn, sjukdommar och hög lön?

  Om detta är ett prejudikat för arbetsmarknaden skall debatten som
  följer bli intressant att följa!

  SvaraRadera
 5. Men hur talar man om för folk, militärer eller inte, att - i princip - den tredje akten av världskrigen väntar bakom hörnet?

  Att den stora konflikten genom alla tre akterna handlar om kamp om resurser? Och att en alltför liten andel av en befolkning kan ha den överblicken över vad egna krav multiplicerade med antalet invånare leder till?

  Hela världsekonomin håller på att rämna, och faller väl när som helst, men anslag fördelas i regleringsbrev som täcker ett budgetår.

  Vilken enskild individ väger inte lätt i jämförelse med sådant?

  Statsfunktionärernas problem, om de förstår frågornas dignitet, är ju samtidigt att de ännu måste sitta och mässa "Pease in our time" mot bättre vetande.

  Tobias Wallin

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 6. Att vara yrkessoldat i en yrkesarmé är knappast ett 'arbete'eller 'yrke'. Snarare en sysselsättning med liten status.

  Däremot var det ett riktigt arbete att som officer/befäl utbilda vpl och frivilliga till soldater, lottor och reservofficerare i en vpl armé. Tiderna ändras.

  SvaraRadera
 7. Jag har fortfarande inte förstått tanken på att sparka ut knektar efter 8 år. En knekt kommer vid 28 vara orimligt bra på det han/hon gör, han kommer vara starkare fysiskt och (förhoppningsvis) mognare i sitt agerande. I min värld är han/hon liraren som man verkligen vill ha i sin försvarsmakt (förutsatt att han/hon klarar fyskrav/motsvarande). Att då slänga iväg honom känns lika korkat som att utbilda en hel pansarbataljon för att tre år senare säga upp vår krigsplacering utan att för den delen ha nya pansarsoldater utbildade (efter oss blev det bara lätt skytte). Ja, mina papper kom häromdagen.

  Hur satan är det tänkt att våra specoff ska rekryteras i framtiden? Ska de vara helcivila ömfotingar som fått 1 års militär erfarenhet eller ska de rekryteras från soldatleden (som det är i alla andra länder)? Hur i helvete ska vi få en livskraftig underofficerskår?

  SvaraRadera
 8. Det paradoxala är ju att det är människor som du, som FM verkligen behöver. Du resonerar sakligt och modernt. Du är modig och klar när du tar avstånd från dumheter och översitteri. De personer som har agerat mot dig representerar dock en kategori som skulle tjäna på att vara utan.

  SvaraRadera
 9. Det finns en politisk agenda med syftet att göra Försvarsmakten billigare. Detta ska åstadkommas genom dels en organisationsminskning, dels genom att sluta med materielbeställningar i syfte att hålla konstgjort liv i svensk försvarsindustri. Det senare handlar mest om att stoppa/minska utveckling och produktion av tunga fordon, större fartyg och dyra flygplan. Ett utökat samarbete – gränsande till medlemsskap - med NATO underlättar detta.

  Självklart ska Försvarsmakten anpassas till behov och uppgifter. Behoven är en politisk fråga som kan brytas ner till uppgifter. Inget konstigt med det. Problemet är, att det inte görs öppet och i god ordning. Vi har därmed ett ledningsproblem i såväl regeringskansliet som i Försvarsmakten. Ansvaret inom Försvarsmakten för detta åvilar landets överbefälhavare.

  Vi har dock numera en överbefälhavare som är utomordentligt anpasslig gentemot den politiska ledningen. ”Ja chefen” till försvarsministern, ett surt ”Håll käften” till Försvarsmaktens personal. I övrigt ”spring och göm sig”. Medarbetarna får ”ta skiten”. Han är en nästan osynlig grå figur, som man möjligen känner igen från någon enstaka bild i en tidning. Alltsammans luktar totalt förfall i Försvarsmaktens ledning.

  Man ser aldrig överbefälhavaren i debatten. Han tycks hålla sig undan när det är problem, men dyker upp när det vankas en köttbit – i det här fallet från försvarsministern. Internt i Högkvarteret råder istid. Ingen törs säga något, utom de som måste. Då blir det ofta helt fel, eftersom de försöker rättfärdiga en process som är rent ut sagt obefintlig. Vi har helt enkelt fått ett negativt systemskifte i Försvarsmaktens ledning som heter duga. Vart tog den sunda ledningsförmågan vägen? Personalen undrar. Och snart hela svenska folket.

  Återupprätta förmågan till normal sund ledning i Försvarsmakten! Flytta på de befattningshavare som inte klarar att stå upp för detta. Detta gäller även överbefälhavaren om han inte kan klara de naturliga omställningarna på ett vettigt och strukturerat sätt. Behandla personalen på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Annars står den snart på fel sida.

  SvaraRadera
 10. Det officersförbundet inte insåg när de sålde ut GSS anställningstrygghet, är att man samtidigt skapade prejudikat för att på samma sätt avskaffa anställningstryggheten för officerarna. För samma argument som gäller GSS ("vi kan inte ha en armé av 45-åriga soldater") gäller väl t.ex. framtidens specialistofficerare/plutonchefer?

  SvaraRadera
 11. Som fackförening betraktat är tyvärr officersförbundet ovanligt klent,håller på och spelar med arbetsgivaren under täcket och inser inte att det finns två parter på arbetsmarknaden. Arbetstagare och arbetsgivare. Och har man inte ett förbund som kan ta fighten så kan arbetsgivaren göra som dom vill.

  SvaraRadera
 12. "HKV Info vill gärna ta debatten, men ska slipa på sina argument först" skriver CI i en kommentar till sitt föregående inlägg Debattvilja saknas.

  Vad jag förstår så har CI inget otalt med HKV Info. Det är Personalchefen som ställt till oredan och nu verkar det som att han fegar ur när det gäller att förklara sina egna beslut.

  Då kan ju lika bra FMLOG eller någon annan komma och representera Personalchefen.

  Ryggradslöst. Sensmoral: Fatta aldrig beslut som du sedan inte själv är beredd att stå för.

  Talespunkter heter det alldeles nyss. Numera heter det talsregler har jag läst på EMIL. Skicka dessa till programledaren, så kan hon läsa upp dessa i början av programmet.

  Utlandsobligatoriet gäller väl även för personalchefen, men jag skulle tänka mig för två gånger innan jag for i väg till en konflikthärd med personer som inte klarar att stå för sina beslut. Lite självbevarelsedrift måste man ändå ha.

  Kommer han inte själv, så anser jag att han bör säga upp sig alternativt bli uppsagd.

  Samtidigt förstår jag honom, för vem kan försvara en så här sjuk sak?

  Kanske underlag för ett inlägg Debattvilja saknas, del 3

  SvaraRadera
 13. Vår dimminutive ÖB sa vid något tillfälle på tal om omstrukturering att :" ...detta är nytt för oss, vi har inte alla svar men målet är tydligt. Vi lär oss under vägen." Tyvärr verkar lärande inte ingå i normalprocesserna hos FML, vi andra är tvingade att lära oss, med eller mot vår vilja. Det är hög tid att politikerna kastar skygglapparna och tar tag i detta vansinne. Det är dags att se bortom "långtbortistan-doktrinen" och fokusera på vad som händer sedan. Hur skall vi kunna försvara Sverige, hur skall vi kunna stödja det civila samhället? Hur skall vi kunna se kommande generationer i ögonen utan att skämmas...

  Efter snart 25 år i firman är jag nu för första gången beredd att lämna in mina saker för gott. Jag har i princip aldrig haft en tråkig dag på jobbet men nu sviktar motivationen kraftigt.

  Statens största myndighet bör styras av personer som klarar av det, hade FM varit en bank hade den satts under tvångsförvaltning för länge sedan. Och vad värre är att vansinnet tillåts att fortsätta...

  Snälla någon, ge mig lite ljus i mörkret! Säg att det bara är en Monty Python-fars!

  / +5000h and worried

  SvaraRadera
 14. Ja, hur får man upp ångan igen inom FM?
  Personalen är körd i botten och avståndet mellan de som leder och de som leds blir allt större. Respekt vid kommunikation gäller tydligen bara i en riktning. Många stressas av att vilja "ta sig ut" samtidigt som vardagslivet och den 25:e varje månad skall gå ihop. När går smärtgränsen mellan total uppgivenhet men dock regelbunden löneutbetalning?
  Ska man stanna kvar för sina 35 dem dgr och regelbunden 9-fika, eller...

  SvaraRadera
 15. Problemet lär inte lösas förrän syltryggarna i försvarsutskottet börjar göra skäl för sin lön d.v.s göra något så osvenskt som att utkräva både förklaringar och ansvar.

  SvaraRadera
 16. Vad skönt det måste vara att vara så totalt emot allt o alla andra..världen blir ju liksom lite lättare att hantera då..

  SvaraRadera
 17. @Anonym 13:20
  Det är FML du åsyftar du, förutsätter jag.

  SvaraRadera
 18. Nä, det verkar som rätt många är emot politiker, FML, chefer, fack, förändringar - ja i princip det mesta

  SvaraRadera
 19. @ Anonym 12:27
  Är du 10 eller 11 år gammal? Ska kanske fylla 12 år?

  SvaraRadera
 20. Nej, det tror jag nog du kan lista ut att jag inte är. Däremot tycker jag att inläggen rent generellt den senaste tiden tyvärr allt för ofta hamnar på den nivån. Att det hela har reducerats till ett "gnällforum". Det finns förvisso en hel del som hade kunnat fungera betydligt bättre. Det hade ju varit bra om det bara hade handlat om att "lyssna på personalen" för att allt skulle bli bättre. Då krävs det dock att personalen är lite mer konstruktiva än att bara kräva diverse chefer ska få sparken. Och nej - jag är inte lobotomerad, 10 år, inte heller jobbar jag i HKV - jag gör bara en observation av vad jag läser i inläggen här.

  SvaraRadera
 21. Situationen i FM motsvaras trots allt av
  tidsinställda bomber även utanför, t.ex. icke fungerande tillsyn av bankväsendet, överbelåning på bostadsmarknaden osv. i grund och botten handlar det hela nog om att den svenska samhällsapparaten faktiskt behöver omstruktureras, och att traditionellt de flesta arbetstagares konflikter med AG lösts inom ramen för lönebildningen.

  Vad gäller kopplingar till sådana konflikter finns förutom AD också den statliga tillsynsfunktionen över arbetslöshetsförsäkring som utförts av i tu och ordning Socialstyrelsen, Försäkringsenheten på AMS och sedan 2004 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

  Där ruvar ett antal riktiga betongklossar som lever kvar i Olof Palmes Sverige. OM en chef inom FM begär ledning från DEN instansen för hur olika frågor ska hanteras, så kommer inga svar. Av Ideologiska skäl. EU-medlemskap och liknande kan nämligen inte beaktas eftersom detta inte gällde på Olof Palmes tid.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 22. Detta är ingen höger- eller vänsterfråga. Verkar som om inget politiskt parti vill ta några stilpoäng här heller. Både M och S skulle sitta med skägget i fältpostlådan. Försvaret är en tämligen ointressant fråga för våra makthavare. Annat är det hos den vanliga befolkningen som säkerligen oavsett politisk färg stöder dig Björn.
  Personligen var jag så trött på allt RUT/ROT och annat trams. Det enda som är viktigt här i samhället är att tågen går och att strömmen inte gör det. Jag var med i NBG och vi var istortsett överbetalda hangarsopare. Nej det krävs något nytt.. Eller tja gammalt snarare.
  Efter noga överväganden lade jag min röst på V i riksdagsvalet i höstas. Mitt lilla sätt att försöka stoppa käppar i hjulet.
  Gå med huvudet högt Björn, du kanske är början på någonting bättre.

  // CH Lindberg

  SvaraRadera
 23. @The Mighty:

  Jag tror din förklaring är närmare sanningen än de flestas. Nog för att FML beter sig ryggradslöst, men det är inte själva anledningen till beteendet. Kontext, där är nyckeln.

  @Anonym 14:14:

  Personalen har nog varit konstruktiv, men ett drygt decenniums pågående systemkollaps sätter sina spår. Till slut är förtroendet helt enkelt bortnött och att då vara konstruktiv är mycket, mycket svårt.

  @Tobias Wallin:

  Det där större perspektivet syns i princip inte alls i svensk debatt. Så ägnar vi oss just nu åt att bygga en militärmakt som ska kunna kopplas in i det USAmerikanska systemet för att lojalt försvara Pax Americana. Detta hade varit lämpligt för 10-15 år sedan. Nu borde vi istället ägna oss åt att bygga en militärmakt kapabel att verka självständigt. Världen är redan annorlunda.

  SvaraRadera
 24. Армии инженер8 december 2010 kl. 11:08

  @ The Mighty 7 december 2010 03:18

  Bra analys med efterföljande slutsats och rekommendation...  Tyvärr saknar jag i min yrkesroll mer och mer motparter som förstår innebörden i att arbeta METODISKT och ANALYTISKT...  vilket återspeglas bland inläggen i denna och flera andra bloggar med militäranknytning

  SvaraRadera
 25. Men en del av kontexten är att sådant som för ett par generationer sedan varit vita lögner, ägnade att bevara stabiliteten i samhället, numera behandlas, och av alltför många uppfattas, som sanningar.

  Social ingenjörskonst fungerar inte, men är ändå de enda accepterade problemlösningarna. Ingen får officiellt utgå från hur människor egentligen är, med könsskillnader osv.

  Vid årsskiftet träder en ny RF i kraft.

  Annars MÅSTE helt enkelt en större samhällskris vara mycket nära förestående, driven av Dollarinflation och annat som går att läsa mer om på annat håll.

  I en kris blir ju värdet av en hel del av de förmågor som militär brukar tillskrivas självmarkerande, samtidigt som den som lever i sin egen drömvärld vaknar.

  Om det går illa får väl de som kan samlas kring Mora stenar och starta om statsbygget.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 26. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 27. Det var off-topic by definition. Personligen tycker jag nog att building 7 intressantare, på tal om konspirationer. Fast FM verkar ju falla från toppen och nedåt...

  SvaraRadera
 28. Nu är Björkman inne i ett skov igen.

  SvaraRadera
 29. @The Mighty: Du har rätt i mycket av din analys. Dock så i de flesta inlägg så ser jag egentligen ingen utpekad motståndare (möjligtvis de som på senare tid rör mig personligen i form av att jag fick sparken).

  Syftet är snarare att få ut kunskapen till allmänheten samt att ge mina kollegor ett forum att lufta av sina känslor och tankar.

  En öppen diskussion kan bara leda till en bättre Försvarsmakt. En hel del ömma tår på vägen, men vissa av herrarna generaler kan behöva lära sig att nyttja skyddsskor.

  Hade HKV haft denna möjlighet i t.ex. ett diskussionsforum hade många av de försvarsrelaterade bloggarna inte behövts, eller hade i varje fall blivit reducerade till en betydligt anonymare tillvaro för teknik- och taktikfreaken.

  @Anonym 14.14: Visst är det en hel del gnäll. Men FML måste lära sig att ta kritik den officiella vägen.

  Ryktet säger att C INS på ett möte på en viss flygflottilj fick mycket skäll av krigsförbandschefer och enhetschefer, då de helt riktigt ansåg att uppgifter och medel inte stod i relation till varandra. Resultatet blev att dagen efter blev dessa chefer uppkallade till flottiljchefen för en utskällning då han av C INS hade fått mycket besk feedback för att hans personal inte kunde föra sig på möten...

  SvaraRadera
 30. Oavsett om det blivit en gnällblogg eller inte (vilket jag inte tycker eftersom mycket av det som "gnälls" är mer eller mindre relevanta ifrågasättanden av "vad som händer och hur vill man att folk ska relatera till det" är det uppenbart att handlandet från FM är enligt en teknik som inte funkar i dagens samhälle.

  Det är orimligt att tro att man ska få personer som passar in i vad man vill att dom ska göra (åka utomlands och göra ett bra jobb eller stanna i Sverige och göra ett bra jobb) om man inte har en trovärdighet som arbetsgivare. Kanske främst eftersom vi nuförtiden (tack M för att ni helt sålde ut försvaret efter valen 2006) inte har allmän värnplikt längre. Alltså kommer det vara folk som vill göra lumpen/officersutbildningen för att dom inte har något annat val eller för att dom är (för) vapenintresserade. Inget av det, något som vi tradionellt är intresserade av att ha i försvaret. (USA är annorlunda eftersom dom ger mer förmåner men om man tittar på demografin på de som rycker in är det påfallande många som är fattiga/inte har något annat val samt en liten bas av personer som kommer från familjer med militär bakgrund.

  Vad gäller V eller vänsterhåll finner jag det väldigt intressant att dom inte längre driver "allmän värnplikt för kvinnor såväl som män" eftersom det skulle göra att vi hade den bästa (största) rekryteringsbasen för nya underofficerare, officerare samt meniga. Jag antar att jag är naiv som trodde att det var det vi ville ha?!

  Just nu är jag mest tacksam över att jag tackade nej till erbjudandet att gå vidare inom försvaret eftersom jag skulle varit en av de som fick nejet - av princip eftersom jag inte skriver under saker som inte är preciserade nr det gäller avtal. Man gör det inte om man har ett val i "verkliga arbetslivet" heller - men när det gäller att försvara Sverige måste man väl ändå kunna kräva vissa moralregler?

  Det är väl bara att hoppas att någon ansvarig politiker kan ta tag i situationen och säga som det är - kejsaren är naken och han behöver kläder, illa kvickt!

  SvaraRadera