tisdag 14 december 2010

Win-Win eller Loose-Loose

Det börjar röra på sig för min del. Jag har fått tag på Trygghetsstiftelsen och vi ska sätta oss ner och titta på en indvidualplan. Jag har också lämnat över mitt uppsägningsbeslut från Utlandsstyrkan till facket som ska överklaga även denna uppsägning. En intressant aspekt på den uppsägningen är att jag har 6 månders uppsägningstid under vilken jag kommer att få min befattningslön som är 1.3 * Grundlönen + 8000. Med andra ord så är det inte särskilt synd om mig rent ekonomiskt, men det måste anses som vansinnigt av Försvarsmakten att betala två personer för samma tjänst!

När jag pratar med facket så får jag det intrycket att HKV inte förstår varför jag inte går med på att skriva ett rent "Ja" på avtalet då "det är en sådan liten sak". Men jag skulle vilja ställa samma fråga tillbaka. Om det nu är en sådan liten sak, varför accepterades inte min reservation? Jag hade trots allt accepterat att skriva på ett obligatoriskt utlandsavtal, den dagen då alla fakta låg på bordet, vilket bevisades av att jag redan var på väg till Afghanistan.

Varför begärde jag att mitt fack skulle godkänna avtalet?

- Jag ville ha klart med det nya utlandsavtalet som förhoppningsvis är bättre än dagens och jag ville ha svart på vitt avseende instatsfrekvens, stöd till familj m.m.

- Jag ville att HKV skulle backa från hotet om uppsägning avseende "arbetsbrist", då det inte är aktuellt i dagsläget.

Många har dock missuppfattat att jag krävde ett eget avtal för mig personligen. Det är inte fallet, utan jag krävde att processen skulle skett på rätt sätt för alla FM-anställda.

Tyvärr så är den sanning som HKV inte vill erkänna att det inte är bemanning av Utlandsstyrkan som är kritisk just nu. Det som är kritiskt är Försvarsmaktens storlek och kostnad. Man vill snarast möjligt sänka på ramarna för löner. Lösningen för detta är just nu att försöka bli av med personal på alla möjliga sätt. Att hävda "Arbetsbrist" för att man inte vill skriva på ett In Blanco avtal är dock ganska så långsökt.

Rätt sätt att lösa detta på hade varit att:

- Definera klart IO11. Det innebär att man specificerar hur många civila, OF, OR och GSS som behövs i den nya insatsorganisationen.

- Fylla på organisationen med de personer som har rätt kompetens av de som finns tillgängliga idag i Försvarsmakten.

- Göra den "omgalonering" som krävs för att flytta personal från OF till OR-facket.

- Utbilda om de som man anser det vara lämpligt och möjligt att lyckas med inom x antal månader.

- Sedan kan de kvarvarande sägas upp på grund av "arbetsbrist". I detta fall rör det sig om verklig "arbetsbrist" då dessa personer inte har eller kan få rätt kompetens inom rimlig tid för de befattningar som organisationen kräver. Dessutom så underlättas också nyrekrytering då de tomma platserna i organisationen bevisligen inte kan tillsättas av de som fått lämna Försvarsmakten.

- 2018 då organisationen räknas vara påfylld så kan vid behov ett nytt anställningsavtal tas fram för de som man räknar med ska ut på internationella insatser. Med andra ord så kan vi vänta med den infekterade utlandsdebatten ett par år till!

Detta vore ett "Win-Win" scenario eftersom Försvarsmakten sakta men säkert kan gå in i den organisation man önskar och samtidigt bibehålla den önskade kompetensen. Tyvärr kostar denna lösning mer pengar än vad som finns inom nuvarande budgetramar!

I Budgetunderlag 2011 pekar Försvarsmakten på en obalans mellan tillgång och behov av personal:Not: OF=Officerare, OR=Specialister, RO=Reservofficerare, AGSS=Anställda Gruppchefer, Soldater och Sjöman, KGSS=Kontraktanställda Gruppchefer, Soldater och Sjöman, HAGS=HemvärnsAvtal Gruppchefer och Soldater.

Här ser man t.ex. behovet av att göra om ca 2000 Officerare till Specialister under 2011 samt det stora rekryteringsbehovet av AGSS/KGSS som givetvis kommer att kosta en massa pengar. Vi sparar i och för sig in en del pengar från den slopade värnplikten, men kommer det verkligen att gå jämt upp?

Frågan är hur många av dessa som ska ha avtal om obligatorisk utlandstjänstgöring? Jag läste t.ex. på forsvarsmakten.se att det s.k. Livkompaniet inte skall ha utlandstjänst, så frågan är vilka fler som ska ha liknande befattningar? HAGS är till för nationellt försvar och borde då inte räknas till utlandstjänstepliktiga. I bästa fall har vi i FM 2011 29550 miliärer och civila att utnyttja för utlandstjänst. Vi har i genomsnitt ca 1000 personer ute på internationell tjänstgöring och har med det nya lagrummet möjlighet att gå upp till 3000 personer (vilket vi knappast har ekonomi för). Om alla ska ut så innebär det att den genomsnittsanställde ska ut vart 15:e år. Givetvis så håller inte detta, utan många kommer i realiteten aldrig att åka ut. Dessutom kommer även i framtiden våra insatsförband att innehålla civila kompetenser, vilket innebär att ännu färre Försvarsmaktsanställda kommer att behöva åka ut. FS20 innehåller idag ca 69% civila och 3% reservofficerare. FS21 kommer att vara något bättre, men det kommer alltid att behövas civila kompetenser som läkare, jurister, poliser m.m.

För t.ex. Flygvapnets del finns det inte ekonomi att hålla sex stycken divisioner i flygtrim för internationella insatser samtidigt. Det skulle i så fall kräva 6*18*180=19440 flygtimmar per år. Vi har budgeterat betydligt mindre de kommande åren och att få ut 195 timmar per år per Gripen är nästan omöjligt om inte teknikerna kämpar på natt och dag. Då behöver vi anställa fler tekniker för att klara av två-skift på underhållet. I realiteten kommer maximalt en division att vara insatsberedd, en vara under utbildning för insats, två hålla på med stridsutbildning (GFSU) av yngre piloter och två divisioner (på F7?) hålla på med omskolning av svenska och utländska piloter (TIS) på Gripen. Ska vi då hävda att alla dessa tekniker och piloter ska ha ett kontrakt för internationella insatser, när vi lika gärna kan planera för insatser vart annat år på samma sätt som vi gjort för SWAFRAP, SE01/02 och nu EAW?

Försvarsmakten har idag en obalans med för många äldre anställda. Tyvärr så har sättet man drivit igenom det nya anställningsavtalet fått helt fel resultat. Visst så minskar organisationen i storlek, men det är fel personer som har slutat. Enligt den muntliga information jag har fått så har t.ex. av 20 stycken utbildade HKP14 tekniker 16 redan slutat och resterande fyra är uppsagda och tillhör den s.k. "övergångsorganisationen".

Det våra högre generaler i Försvarsmaktsledningen borde göra är att gå tillbaka till politikerna och säga att "vi klarar inte av att göra hela Försvarsmakten insatsberedd inom nuvarande budgetram". Men den processen är tydligen för jobbig, så i stället har man valt "Loose-Loose" scenariot och sparkar fel personal. Uppgiften löst på papperet, men det kommer inte att finnas någon reell förmåga då vissa kompetenser saknas. Frågan är dessutom om staten i detta fall verkligen tjänar några pengar, då det kommer att falla ut en hel del kostnader på kontot för Trygghetsstiftelsen?

25 kommentarer:

 1. Den så kallade omgaloneringen är bara ännu ett sätt att bli av med officerare. Denna gång inte heller speciellt effektivt dock. För vem tror egentligen att majorer, överstelöjtnanter och uppåt, annat än i undantagsfall, kommer att komma i fråga för att bli "specialist"officerare? Det kommer naturligtvis handla om äldre löjtnanter och kaptener som förmodligen redan har varit i utlandstjänst och dessutom är redo att åka igen. Dock som plutonsergeant istället för ställföreträdande kompanichef som förra gången.

  "Omgaloneringen" är egentligen bara ett sätt för Försvarsmakten att försöka byta fokus från vad det verkligen handlar om; DEGRADERING.

  Nu har vi förvisso tagit bort officersfullmakten i vårt land sedan många år. I huvuddelen av världens länder vore det dock otänkbart att göra om en "Commissioned officer" till en "Non-commissioned officer" över en natt utan att denne begått allvarligt tjänstefel. Ännu ett flagrant exempel på hur Sverige väljer att hantera sin officerskår.

  SvaraRadera
 2. Tja, man har ju blivit "degraderad" från flygvapenkapten till flygvapenmajor en gång tidigare. Och skulle någon besluta sig för att hänga på en specialistofficersgradbeteckningar istället, så måste man väl acceptera det. Men det gör ingen skillnad för FM:s lönekostnader. Skulle man sänka beloppet den 25:e varje månad, då kan man lika gärna dra i handtagen... 48 Newton kommer att kännas riktigt lätt då :)

  SvaraRadera
 3. Som armékapten förstår jag faktiskt inte vad du menar. Dessutom torde väl just piloter vara urtyoen för specialister?

  SvaraRadera
 4. Att FM inte har några riktlinjer för obligatoriumet är sorgligt. Att officerskåren köper förändringen som vi gjorde är också sorgligt. Att det inte finns ngt stöd planerat stöd för familjen är mindre bra. Lönerna för utlandstjänst i högriskområden är besviket dåliga, om man inte är 20 utan familj o boende.

  Att skriva på obligatoriumet för vissa befattningar borde dock inte oroas. Chansen att skickas är liten. Hörde att MP kompaniet i Sthlm har med tiden 20befattningar i utlandstjänst med en personal ram på drygt 60man. Det är kärvt för de officerarna och soldaterna som har familj. Vilken lönekompensation får de? Ställ upp, ställ in. Men facket har ju förhandlat till skyddsavtalet, ett avtal som är ett hån mot de anställda. Inte åns beredskapstillägg betalas ut nu för tiden.

  Vissa har det jobbigare än andra.

  SvaraRadera
 5. Intressant diskussion! Just denna fråga diskuteras för fullt ute på förbanden.
  En del är otåliga (med all rätt) och vill ha klara, tydliga besked om vad som gäller med personalförsörjningen och bemanningen inför IO 14. Det är väl just klarhet och tydlighet om så synes oviktiga ting (!) som anställningsvillkor, löner, omgalonering, karriärvägar mm som verkar vara väldigt svårt att leverera. Att prodorg minskas är ju tydligt men ökar IO med anledning av denna minskning av prod? Frågan är vilka placeringar denna personal får i den nya org. Troligen är det väl tyvärr så att många som idag tillhör prodorg (staber, skolor, stödet) får möjlighet till nyorientering då nuvarande befattningen/arbetsuppgift upphör. Insatsförbanden skall ju i princip lösa allting själva. Hur detta kan bli effektivt och "mer pang för pengarna" är för mig obegripligt! Många befattningar kräver kontinuitet och lång tid att lära sig, hur uppnår vi detta enligt förslagen? Hur tar vi hand om det "organisatoriska minnet"? Hela diskussionen om prod och insats är kontraproduktiv och efter julhelgen lär många få svettas med att få balans i ovanstående frågor.
  /Trois etoiles/

  SvaraRadera
 6. @ Statsmannen - ser fram emot när flygarna kommer på det fina sättet att omförhandla sitt anställnignsavtal... i luften... eller bara säga upp sig genom att kliva ur.
  Vad är det för straff på det?

  SvaraRadera
 7. "Vi har budgeterat betydligt mindre de kommande åren och att få ut 195 timmar per år per Gripen är nästan omöjligt om inte teknikerna kämpar på natt och dag. Då behöver vi anställa fler tekniker för att klara av två-skift på underhållet"

  Det är inte i två-skift och antalet tekniker som skon klämmer, men det vet du förhoppningsvis säkert redan! /IngeS

  SvaraRadera
 8. @ IngeS
  Det beror på vilken flottilj man pratar om. Flottiljen som inte har en insatsorganisation får kämpa mer med att hålla flygplanen i luften än flottiljerna som har insatsdivisioner, bland annat på grund av brist på tekniker. Att räkna flygtid är lätt, skillnaderna börjar torna upp sig när man börjar räkna antalet landningar istället.

  /Peter

  SvaraRadera
 9. Bra ledarskap att gå ut med underlag för ny (minskad) organisation precis före julledigheten!
  Nu ska FM anställda ägna julen åt att fundera över sin framtid, har jag någon plats efter nästa bemanningsvarv?
  Fingertoppskänsla? Nja...
  /En i ledet/

  SvaraRadera
 10. "- Fylla på organisationen med de personer som har rätt kompetens av de som finns tillgängliga idag i Försvarsmakten."

  Nu skrev du längre ned i ditt inlägg ungefär vad min första tanke var: "de med rätt kompetens" har i stor utsträckning REDAN SLUTAT.

  Sug på den, FML!

  SvaraRadera
 11. Ha, ni fattar inte. FML skiter i vad ni tycker. De har sina jobb i morgon med, och såvida de inte tafsat på en kollega så kan de bli befordrade också.

  Så varför ska de bry sig? De har ingen anledning att göra ett BRA jobb, bara att göra ett jobb som politikerna inte behöver bry sig i.

  Är det något som tränger så samlar de ihop sig och tycker likadant så ingen står utan stol när musiken tystnar. Där är vi; utan stolar...

  SvaraRadera
 12. Först kan man fråga sig om landet behöver en yrkesarmé och expeditionskår för att värna den egna säkerheten?

  Om man mot förmodan skulle svara "JA" på första frågan då ska man fråga sig: Har vi råd att betala vad det kostar? Är vi villiga att betala?

  Svaret på de två senare frågorna är ju allom bekant - "NEJ" och "NEJ"

  Är man fortfarande inte övertygad kan man fråga sig vilket genomslag Sveriges ensidiga solidaritetsförklaring fick, vad den egentligen innebär och hur många länder som svarade upp mot denna "solidaritetsförklaring".

  Även här är svaren ganska kända och man kan utvidga frågeställningen med: Hur många i våra grannländer skrattade sig harmynta när tomhylsan läste upp tramset...

  Är man fortfarande inte övertygad kan man fråga sig vad vi ska med den lilla operettarmén av fast anställda till när vi inte tar steget fullt ut och blir fullvärdiga medlemmar av NATO? Rikets försvar? Knappast!
  Icke heller hav våra politiker "krattat manegen" för att på allvar diskutera ett medlemskap. Med andra ord kommer det att ta många år till innan någon ens vågar ta i frågan eftersom folket inte är moget för det steget.

  Kvar sitter vi alltså med en ensidig, tom solidaritetsförklaring....

  Av någon anledning tycks nu dessutom pendeln svänga tillbaks - det verkar som om våra politiker vaknat ur det rosa skimret och insett att den eviga världsfreden inte infann sig (den här gången heller...)

  Mobilisering, krigsplanläggning, regionala staber, lokal samverkan....

  Kända begrepp för oss "fossiler" i firman - men det som vi kunde för fem-sex-sju år sedan har vår "kompetenta" ledning lyckats spola ut med så mycket annat....

  Det skulle vara ganska intressant att se detaljerna i de planverk som tas fram för det är en konst att smeta ut två brigader och få det att se trovärdigt ut. Dessutom - vilken hjälp räknar man med och från vem? Jag skulle gissa att svaret "finns i sjön"....

  Nu är jag inte speciellt optimistisk och tror att våra folkvalda, förtroendevalda politiker i försvarsutskottet skulle våga kliva ned från läktaren där de nu sitter och skyller grundlag och gud vet allt för att slippa befatta sig med den katastrof som vår odugliga ledning håller på att åsamka landet, och på stående fot tala om sanningen för de som de företräder - "Kejsaren är naken!".

  Kejsaren är naken men han är en dj...vel på, att i bara mässingen, ratta PRIO och administrera administrationen....

  SvaraRadera
 13. Kanske ett uppslag för Lille juls arrangörerna:
  Vem blir utan stol när musiken slutar spela?
  Haha! Risken finns att det blir en stökig Lille jul runt om på förbanden när allt spännande som hänt den senaste tiden ska upp till ytan! Nånstans måste övertrycket få pysa ut...

  SvaraRadera
 14. @Anonym 12.12: Tja, att PRIO kommer att dyka upp i en och annan sketch är nog ingen kvalificerad gissning! :-)

  SvaraRadera
 15. Det som borde dyka upp är den klassiska filmsekvensen "Hitler om PRIO"....

  Ju mer jag tänker på det desto mer träffande är den. Situationen inom firman börjar mer och mer likna Der Untergang...

  ...ledningen sitter i sin bunker, helt avskärmad från verkligheten och drömmer om förband som inte finns. Ingen vågar ifrågasätta ledaren och tala om sanningen, den innersta kretsen filtrera informationen så att den passar deras egna syften (läs karriär) och alla vet att undergången kommer men vägrar inse detta faktum. De klarsynta flyr medan ledningen delar ut fantasiuppgifter till icke existerande förband....

  SvaraRadera
 16. Kan nån svara mig vad vi ska ha dagens försvarsmakt till?
  Jag menar om en försvarsmakt inte kan lösa sin huvuduppgift dvs. skyddet av den egna nationen, har den inte då förverkat sin existensrätt.
  Det är dax för våra politiker att vakna upp ur drömmen och lukta på verkligheten, och göra något åt saken.
  Och om man väljer att fortsätta gå i samma riktning, kan man i mitt tycke lägga ned försvaret och lägga pengarna där de gör mer nytta än i denna operettarmén.

  Bekymrad..

  SvaraRadera
 17. @ Trois etoiles:
  Jag tror ingen sund officer kommer att svettas med underlaget under julledigheten för att få balans - de sunda har redan insett att det inte går att få balans i denna fars!

  Att lägga ut mer uppgifter på insatsförbanden och reducera det förbandsnära stödet gör att vi inte kommer att ha några insatsberedda enheter.

  I stället måste vi skära i HKV, FM LOG, FMV m.fl. dinosaurier för att få balans i uppgift kontra resurser, men när får vi se en sådan anpassning?

  Starta upp mitten, mot systemkollapsen, samtliga framåt högsta!

  / Commander

  SvaraRadera
 18. Vem i HKV bryr sig? Kommer någon någonsin att ifrågasätta eller utkräva någon otrevlig form av ansvar? Nä, såklart inte. De enskilda handläggarna har säkert ryggen fri. Hur utkräver man ansvar av en organisation som inte fungerar? Sparka ÖB? Nä, det hjälper ju inte. Han är ju bara människa, hur ska han kunna ta ansvar för, eller fixa, en organisation som har havererat. Det ordnar sig nog om bara gnällspikarna på linjen kunde hålla käften, gilla läget och inte försvåra jobbet genom att lyfta fram alla obehagliga detaljer som visserligen kan ifrågasättas men inte fixas just nu. Det finns ju viktigare saker som måste hanteras. Sådant där mitt eget arsle direkt kan påverkas, typ attestering av tidkort innan årskiftet och sådant.

  SvaraRadera
 19. Filmsekvensen "Hitler om PRIO": länk

  SvaraRadera
 20. Jag skrattar så tårarna sprutar varje gång jag ser Hitler om PRIO....

  Undrar om Sveriges största förband - HKV - genomför någon traditionell lillejul - eller är alla där så rädda om karriären att ingen vågar häckla cheferna?

  Med tanke på det som skett i offentlighetens ljus under året torde en eventuell lillejulskommitte på HKV ha ett helv*te att sålla bland godbitarna - och dessa är väl ändå bara toppen av isberget....

  ...man kan föreställa sig hur mycket som aldrig träffats av offentlighetens ljus...

  Tänk att få göra en sketch med Musse Pigg, Grodan Boll och marknadsdirektören under möte talandes om rekrytering....

  ... eller när plutonchefen (AI) sitter på kammaren och filar på sin horribla insändare till officerstidningen och tänker högt...

  ...eller när sverker sitter i möte med ledningsgruppen och det börjar låta om allas telefoner - tomhylsan har sms:at hela gänget...

  ...för att inte tala om dagen då detta fantastiska tyska s.k. "stödsystem" introducerades i humorkuben...

  ... fast humorn är kanske slut i kuben...?

  SvaraRadera
 21. Lille jul förr var för att subbarna en gång per år "lagligt" kunde håna regoff kåren eller äldre officerare (+35). Idag känns det som att subbarna hellre driver med hela systemet, försvarsmaktgemensamma saker och saker som sker på central nivå. Eller som någon uttryckte det en disig novembermorgon: Synd,det finns inga original kvar i FM. Den andre: Jo, du har tyvärr inte insett det än men det är vi som sitter här...
  Hoppas Lille jul blir trevlig på förbanden runt om i landet!
  /Trois etoiles/

  SvaraRadera
 22. Två divisioner GFSU, genomförs det fortfarande ute på divisionerna alltså? Jag trodde poängen med 1,5 år CRT på F 7 var att man skulle få ut förare som var krigsplaceringsbara och i princip kunde användas direkt. Om F 7 enbart genomför TIS undrar jag varför de behöver tre JAS-divisioner.

  SvaraRadera
 23. @Anonym 08.48: F7 genomför GFSU, men det är inte den klassiska GFSU:n som det rörde sig om tidigare på 35/37-tiden, utan mer som en GTU fast på 39.

  Än så länge har F7 dessutom enbart A/B maskiner, vilket innebär att eleverna måste flyga in sig på C/D med alla de nya förmåger det innebär på sitt hemmaförband. NVG, bomber, LDP, spaningskapsel, HMD, IRIS-T, lufttankning m.m. är något som F7 inte kan utbilda på i dagens läge.

  Hur systemet kommer att ändras då även F7 får C/D maskiner är jag inte helt säker på.

  Eftersom F7 även utbildar utländska elever så behövs tre flygstyrkor/divisioner. En för utlandsutbildning, en för TIS och en för GFSU.

  SvaraRadera
 24. F7 fick väl 39C/D i februari/mars i år?

  SvaraRadera
 25. @Anonym 13.15: Inte på bredden. Enbart för att träna upp instruktörerna för Thailandsomskolningen.

  http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Skaraborgs-flygflottilj-F-7/Nyheter/Thailandska-piloter-och-tekniker-klara-for-hemfard/

  SvaraRadera