fredag 3 december 2010

Tyst diplomati

Jag har tidigare uttryckt förhoppningar om att våra svenska politiker ska reagera på det som inträffat och plocka in ÖB för en s.k. "kavajhytt". Men det verkar som de är oerhört rädda för att ge sig de självständiga statliga myndigheterna.

Starka statliga myndigheter är en väl inrotad tradition i Sverige, helt olikt de flesta andra länder där politikerna bestämmer helt och hållet och har stora departement som utför grovjobbet. FMV brukar skryta med att man en gång i tiden uppstod som ett resultat av Wasaskeppets förlisning. Katastrofen berodde delvis på att kungen lade sig i för mycket i designen. Resultatet blev fristående statliga verk med mycket makt i kombination med ganska så svaga departement. Ministerstyre är i Sverige ett skällsord!

Allan Widman uttrycker denna rädsla ganska så tydligt på sin blogg.

Jag har fått många mail om vad politiker kan göra för Chefsingenjören. I realiteten knappast något. Vi vare sig kan eller får blanda oss i FM:s enskilda beslut. Däremot kan vi med lagstiftning och övergripande styrning vaka över att strukturerna blir mer öppna och mottagliga för det omgivande samhället. På det sättet kan vi se till att Björns offer inte var förgäves.

I detta fall så skyller alltså FML på politiska direktiv samtidigt som politikerna säger att man inte kan gå in och detaljstyra en statlig myndighet. Vem är det egentligen som bestämmer?

Fokus pekade i en artikel på den ohelig allians mellan Försvarsdepartementet och Försvarsmakten som borde kunna gå att utnyttja i detta fall. Vi har en mycket intressant situation i Sverige där Försvarsdepartementet ger ut mycket omfattande beslut som i detalj talar om inte bara vad Försvarsmakten ska göra, utan också hur. Är inde detta ett ministerstyre? Det intressanta är dock att Försvarsmakten själva tar fram allt underlag som departementet beslutar om. Med andra ord ett "minsterstyre" styrt av ÖB själv!

För min egen del så har jag nu fått kontakt med min personalchef på F7 och fått rekommendationen att titta igenom Flottiljdirektiv 14 som ska finnas på det berömda intranätet EMIL. Mitt hemmaförband ska ta sig en allvarlig funderare på var jag ska tjänstgöra och vad jag ska göra under uppsägningstiden.

Jag har tyvärr fått en hel del signaler från kollegor som tackat "Nej", men som sedan placerats i den s.k. Övergångsorgansationen och tvingats iväg på tjänstgöringar på annan ort, bl.a. Flygskolan i Malmen. Hur kan detta gå till? FM måste förstå att tvingar man iväg en person som redan är negativt inställd till arbetsgivaren att tjänstgöra på annan ort så kommer han/hon att säga upp sig. Är man i personalledningen så oförstående att man bara kör på och använder Övergångsorganisationen att fylla på luckor i systemet? Eller utnyttjar FM detta sätt att tvinga folk till uppsägning så att de ska slippa betala ut pengar via Trygghetsstiftelsen? Jag hoppas att våra psykologer säger stopp vid anställningsintervjuerna på Flygskolan, då en dåligt motiverad flyglärare kan vara en allvarlig flygsäkerhetsrisk!

Slutligen, kommer politikerna att stödja de försvarsmaktsanställda? Ja, men inte helt öppet i varje fall. I det här fallet får vi nog snarare hoppas på det som UD kallar för tyst diplomati. Jag hoppas bara att det inte slutar på samma sätt som för Dawit Isaak.

16 kommentarer:

 1. Det finns en lätt väg ut för FML.

  -Lägg handläggningen av ärendet med CI vilande.

  -Skicka CI till Afghanistan med vändande post.

  - Medan han gör ett fullgott arbete som CIMIC, kommer ett utlandsavtal på plats och därmed är CI förbehåll för ett Ja borta.

  -FML kommer bort från bloggar och ledarsidor men har begränsat skadorna.

  Alternativet är att fortsätta på den inslagna vägen, dränera FM på kompetenser, kosta skattebetalarna multum, framstå som Sveriges Sämsta Ställe att vara anställd vid.

  SvaraRadera
 2. Ja. vem är detg egentligen som bestämmer i ett land där aldig ansvar tas ut? är det så illa att det är juristerna alldeles ensamma, i ett land där aldrig ansvar tas ut?

  SvaraRadera
 3. Det är struntprat att inte politiker och regering kan göra något. De kan kalla upp ÖB och ha "ett förutsättningslöst samtal" där de informerar honom att de är missnöjda med situationen och eftersom han uppenbarligen tappat kontrollen över sin organisation får sparken.

  Det är inte någon detaljsstyrning av FM, utan bara en liten signal om vad man tycker. Regeringen kan fritt tillsätta och avskeda GD för statliga verk, i det här fallet ÖB.

  Att vara chef är att ta ansvar, och om inte FM sköter sig är det ytterst ÖB:s ansvar.

  SvaraRadera
 4. Att FM omplacerar personal och behandlar dem så dåligt till dess de blir långtidssjukskrivna alt. säger upp sig är inget nytt, vare sig för militär eller civil personal.
  Jag kan ge flera exempel på bägge.

  ÖRA gäller som sagt endast uppåt - aldrig nedåt.

  SvaraRadera
 5. Flygvapnet åker jorden runt och skryter om sin fina flygutbildning där motivation, engagemang (slitna uttryck) är ledord för lärarna.
  På sextiotalet var Ljungbyhed en plats dit folk i rätt stor utsträckning tvångsförflyttades för att tjänstgöra som flyglärare. Det tokiga i det insåg man på sjuttiotalet och därefter har varje flyglärarkandidat prövats. Detta gällde fram till för några år sedan då flygskolan återigen blivit en plattform där tvångskommenderingar gäller.

  Inte så att en officer själv ska bestämma allting, lyda order gör man i FM, men att placera folk som flyglärare under en uppsägningstid är nog lite väl magstarkt. Hur tänker de elever som möter bittra och förbannade instruktörer?

  Själv har jag dock fortfarande uppfattningen att flygskolan har bra lärare men det förhållandet kan ju snabbt ändra sig.

  Det sjuka i hela FM system är att flera förband har skriande brist bland annat tekniker. Rader finns att besätta men ingen nyrekrytering får ske då det finns ett övertal av officerare.

  Silwer anser att officerare ska byta inriktning ungefär som om det skulle ta några veckor att bli flygtekniker eller pilot.

  Bara för att den inavlade FML roterar runt på olika jobb där de anser sig kunna en befattning på några dagar fungerar det inte i verkligheten.

  Det finns nyligen ett exempel på en överstelöjtnant i HKV som ville bli vanlig pilot igen på ett gripenförband där det finns brist på folk, men det gick inte. Han var överkvalificerad då han var just överstelöjtnant och att göra honom till kapten igen var omöjligt.

  Hur ska det här sluta?

  SvaraRadera
 6. Själv så är jag mycket sugen på att bli vanlig ff på HKP16."omgalonering" till fanjunkare är i detta läge ganska så frestande...

  SvaraRadera
 7. Problemet är att vi skall tolka orden "inte kan" som "inte har förmåga". När försvarsutskottet besätts av personer som skall skolas in politiskt eller verkar vara mer intresserade av vindkraft och jordbruk än försvaret så kan inte den politiska nivån styra något.

  Eftersom vi har ett beredningstvång i Sverige så kan man säga att vi styrs av tjänstemän. Den politiska nivån skall formulera visioner och peka ut kompassriktningen. Att försvarsmakten kommer med detaljerat underlag inför ett politiskt beslut är inte fel. Felet är den politiska nivåns oförmåga att dels veta vad man vill men också att synka försvarsmaktens förslag med den lilla viljeinriktning dom ändå har.

  Komplettera ovanstående med en oförmåga att läsa vad riksrevisionen skriver och samtidigt införa ett stödsystem som man inte har kompetens för. Och lyckan är gjord.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 8. ...sök Hkp pilot då, ansökningstiden går ut den 6/12.... Men kom ihåg att du förmodligen måste skriva på nytt anställningsavtal redan i januari om utlandsobligatorie och det är förmodligen inte förhandlat med facket. Intressant läge;-)

  Ha en god helg,

  Tobbe

  PS Du har dock ytterligare en nackdel i sökförfarandet förutom att du är uppsagd, du är för gammal.....

  SvaraRadera
 9. Var ska man börja diskutera en soppa som den som rör arv från socialdemokrati, myndighetsutövning/ myndighetsstyrning /
  ministerstyre/ konstitutionellt nödvärn osv?

  Självständig myndighetsutövning fungerade givetvis på ett annat sätt på den tid då allmänheten fick klara sig bäst den kunde och små förvaltningar höll på med utrikes ärenden, och annat som rörde överheten.

  Saken är den att den väl fungerande svenska ämbetsmannastaten kunde klara att härbergera Socialistormen under lång tid, men att ormen sakta åt sig in i varje skrymsle av förvaltningen.

  Från permanenteringen av de arbetsmarknadspolitiska statsanslagen på 30-talet till 70-talet fungerade lösningen eftersom arbetsmarknadsfrågorna endast hanterades som budgetanslag. Från och med 70-talet hanteras ju däremot de arbetsmarknadspolitiska rättshybriderna, vars rättsgrundsats lyder "Av var och en efter förmåga, till var och en efter behov" som om de skulle vara vanliga lagar, hämtade från de medeltida landskapslagarna eller den romerska rätten eller något ditåt. Men saken är ju helt enkelt den att vänsterns motsvarigheter till rättsliga grunder inte håller för granskning.

  Och:

  Regeringen, som menar att den övertagit statschefens alla befogeheter vill inte erkänna att det finns en nationell operativ funktion, annat än, möjligtvis, i krig. I Nya RF som träder i kraft vid årskiftet ser DEN frågan annorlunda ut eftersom det tillkommit Nöd & Kris.

  Och:

  Eftersom man inte anser att det finns utrymma att tala om att man måste prioritera vid målkonflikter på nationell nivå, så får man skapa myndigheter för varje enskilt mål i stället, och sedan får myndighetscheferna konkurrera med varandra. Den myndighet som har mest manipulativ Chef vinner.

  Och:

  Under Göran Persson fanns ju faktiskt till och med en person som Tiina Fredriksson som Pontifex Major som talade om vad alla måste tycka. Samtidigt som exempelvis Riksrevisionen skapades med RIKSDAGENS uppdrag att kontrollera hur väl myndigheterna uppfyller REGERINGENS upprag som ges i de årliga regleringsbreven där pengarna delas ut, och mycket väl kan stå i strid med Riksdagsuppdragen som ges i lag. Och samtidigt som en institution som JO neutraliserats genom att alla vänstermotsvarigheter tillkommit, JÄMO,DO, och andra tillsynsinstanser med svaga befogenheter.

  Men:

  På senare år så har tillskapats ett antal så kallade enrådighetsmyndigheter, där cheferna inte behöver hantera korporatistiska styrelser. I de fallen räcker det ju med att ministern viskar i örat på den enrådige chefen för att ministerstyret ska vara ett faktum.

  Statsförvaltningen kan nog antas vara i färd med att ömsa skinn, såtillvida att gamla myndigheter kan läggas ned och andra med snarlika uppdrag blir kvar.

  Frågan är ju vad som uppstår i stället för det som var.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 10. Och där kom den igen. Den muslimska invasionen, hur djävla mycket dumt skall man behöva läsa på en fredagkväll?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 11. Den brittiske konservative premiärministern, David Cameron, har vid flera tillfällen i media uppgivit sig vara ett stort fan av det rebelliska 80-talsbandet The Smiths.
  Detta har föranlett bandets frontfigur och gitarrist, Johnny Marr, att via Twitter uttrycka sig såhär:

  "David Cameron, stop saying that you like The Smiths, no you don't. I forbid you to like it"

  Den svenske överbefälhavaren har vid tiden för sitt tillträde, förmodligen ivrigt coachad av svindyra kommunikationskonsulter i ett krampaktigt försök att framstå ungdomlig och folklig, uppgivit sig vara stor beundrare av Bruce Springsteen.

  Jag har svårt att frigöra mig från tanken att; om ”The Boss” hade den minsta aning hur Göransson låter hantera personalen i den myndighet han av regeringen är tillsatt att leda så skulle han sannolikt göra gemensam sak med Johnny Marr.

  Själv föredrar jag Jon Bon Jovi.

  Jag vill genom honom gärna sända en hälsning till alla bröder och systrar som just nu mår dåligt till följd av försvarets dysfunktionella personalpolitik:

  ” We weren't born to follow
  Come on and get up off your knees
  When life is a bitter pill to swallow
  You gotta hold on to what you believe

  Believe that the sun will shine tomorrow
  And that your saints and sinners bleed
  We weren't born to follow
  You gotta stand up for what you believe”

  http://www.youtube.com/watch?v=qF3D2oiy6YA

  Stå på er – annars gör någon annan det!

  SvaraRadera
 12. @ Gallileo

  Så rätt du har!

  Myndigheten Försvarsmakten är inte synonym med överbefälhavaren eller försvarsmaktsledningen.

  Dessa är - i högsta grad - utbytbara.

  Försvarsmakten är blott ett av flera medel till regeringens förfogande i syfte att föra den av riksdagen fastställda utrikes- och säkerhetspolitiken.

  Om ledningen för myndigheten Försvarsmakten, genom inkompetent agerande, riskerar regeringens parlamentariska ställning kan den - i likhet med ledningen för Sida och RPS - snabbt och smärtfritt ersättas med nya friska fläktar...

  SvaraRadera
 13. Så många bra kommentarer var det länge sedan man såg till ett enda inlägg.

  Kriser skärper sinne och intellekt.

  Det jag inte förstår i den sorgliga affären med hemkallandet av CI från utbildningen, avskedandet och den tystnad som därefter följt, är vari vinsten eller fördelen består för dem som driver ärendet. Ett antal aktiva handlingar i form av SMS, möte med CI och dementi av SMS har skett. Varför?

  Först trodde jag inte att det var sant med SMS:et. Inte förrän detta dementerades från HKV förstod jag att det verkligen var sant.

  Sensmoral: Tro aldrig på något, förrän det blivit officiellt dementerat!

  SvaraRadera
 14. Tyvärr måste jag säga att jag inte kan rekommendera FM som arbetsplats. Vi har en arbetsgivare som hatar sin personal och ser den som en belastning i verksamheten. Vilka mål har vi och var är visionen?

  SvaraRadera
 15. Den lösning Sumatra föreslår i sin första kommentar är nog den bästa för alla inblandade parter. Men den Förståndshandikappade Myndigheten (FM) brukar varken utmärka sig för förnuftiga eller intelligenta lösningar, så lösningen blir nog mindre begåvad också i detta fall. Stå på dig vad som än händer Björn! Vi håller tummarna!

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 16. Som vanligt har vi svaga politiker. Allan som tycker en massa men när det väl kommer till kritan så viker han ner sig. Så less på hur man som trogen arbetstagare blir behandlad. Våra politiker måste vakna för det bubblar under ytan och snart så har vi personal brist om det fortsätter på inslagen bana. Alla som får en väg ut kommer att ta den. Måttet är rågat bägaren full välj vilket ni vill.

  SvaraRadera