torsdag 23 december 2010

Jullektyr

Jag brukade sälja jultidningar när jag var liten, så fantomen och Agent X9 var min vanliga jullektyr. Nu har dock Försvarsmaktens nya storsäljare släppts rykande het från pressarna. Denna broschyr är ytterligare ett steg i transformationsprocessen. I steg 1 av Försvarsmaktens omstrukturering så visade cheferna var skåpet ska stå genom att sparka alla som inte ville skriva på det nya anställningsavtalet, vilket har skapat en "viss" irritation hos medarbetarna. Alla medarbetare är dessutom medvetna om det arbete som kommer att pågå under den kommande våren att fylla i befattningsraderna i IO11. Ett slags "hela havet stormar" där man börjar med officersstolarna för att sedan gå in på specialisterna (med tillhörande omgalonering). De som efter två varv är utan stol kommer i vissa fall erbjudas omskolning. Men för ett antal så är det "karriärsväxling" alternativt "arbetsbrist" som gäller.


Broschyren får det att låta mycket attraktivt med att byta jobb.

Försvarsmaktens Karriärväxlingsprogram bygger på den enskildes vilja och Försvarsmaktens intresse av att individen karriärväxlas till annat yrke (nytt jobb, starta eget företag eller studera på heltid) utanför Försvarsmakten. Det är även förbandschefens och utvecklingssamtalsansvarig chefs ansvar att informera om och väcka intresse för denna möjlighet.

Men till syvende och sist så är det i första hand de "oattraktiva" medarbetarna som erbjuds denna möjlighet.

Det är således den sökandes kompetens och motivation som är de viktigaste kriterierna för förbandschefens beslut. Därutöver kan urvalet komma att grunda sig på senast genomförda utbildning, samt för yrkesofficerare även grad. Det är förbandschefens ansvar att besluta huruvida den enskilde får delta i karriärväxlingsprogrammet.

Hur ska man då göra som anställd? Ta tjuren vid hornen och söka karriärsväxling, eller vänta på att IO11 fyllts i och det inte blev en stol över så att man får Trygghetsstiftelsens paket? Vad skiljer då detta Karriärsväxlingserbjudande från Trygghetsstiftelsen som de som får gå p.g.a. "arbetsbrist" har erbjudits eller kommer att erbjudas?

Avtal ska upprättas mellan den enskilde och Försvarsmakten i samband med egen uppsägning. Försvarsmakten åtar sig enligt avtalet att under en omställningstid på 12 månader finansiera en omställning mot ett annat yrke (nytt jobb, starta eget företag eller studera på heltid) utanför Försvarsmakten.
...
Omställningstid upp till 18 månader vid heltidsstudier.


I den lilla fickbroschyren så skiljer sig texten något.

Bibehållen individuell lön under sex månader. Möjlighet till ekonomiskt stöd för kompetensutveckling upp till 60 000 kronor. Möjlighet till förlängning av både outplacementstödet och individuell lön under tre månader, max två gånger.

"Uppsägningstiden" är med andra ord längre än Trygghetsstiftelsens som för de flesta officerare ligger på 6 månader. Utbildning för ett nytt arbete ingår med andra ord under en längre tid. Maxsummorna för utbildningskostnaden verkar dock ligga i samma härad som för Trygghetsstiftelsen. Den stora skillnaden är att det inte ingår de 24+24 månaders med löneförstärkning som Trygghetsstiftelsen erbjuder efter det att man börjat sin nya anställning för att garantera att man inte får lägre lön på det nya jobbet.

Noterbart är att: Karriärväxling är inget hinder för ny anställning inom Försvarsmakten senare i karriären.

I slutändan så sitter FM med alla vinnarkorten på handen. Är du en attraktiv anställd så kommer du i första hand erbjudas en OF/OR-befattning. Tar du inte detta erbjudande så har du heller inte möjlighet till Trygghetsstiftelsens erbjudande då det knappast kan råda "arbetsbrist" (om inte HKV jurister lyckas vränga bort det på samma sätt som de gjorde med det nya anställningsavtalet). Du lär heller knappast få OK av din chef att få karriärsväxlingspaketet, då han nog vill behålla de medarbetare som har rätt kompetens.

Så i detta fall så är det nog bara de medarbetare som saknar rätt kompetens som kommer att kunna välja mellan Trygghetsstiftelsen eller karriärsväxling. I framtiden kommer dock karriärsväxlingen att vara mer användbar för att bli av med överåriga OF/OR som inte längre fyller någon funktion i systemet.

Jag misstänker att många anställda kommer att ägna den närmaste tiden åt att fundera på sin framtid. Det som är bra den här gången är att det inte finns någon deadline och inte heller några hot i skrivelsen. Möjligtvis så skulle sista dag för att ta ett beslut vara den dag då chefen begär att man ska åka iväg på en insats och viljan/orken inte finns längre. Men säger man nej i ett sådant fall så tvivlar jag på att vare sig karriärsväxling eller arbetsbrist blir aktuellt. Då är det bara att säga upp sig med de vanliga tre månadernas uppsägningstid.

Till sist, hör och häpna. Den här gången så samverkade HKV med facken och det slutade faktiskt i enighet!!

8 kommentarer:

 1. Om dom marknadsför detta ordentligt, så lär det nog bli väldigt många som söker yrkesväxling, få på mitt förband känner till detta.I dagsläget är det anmärkningsvärt många av de yngre vid LG som på fritiden pluggar vid sidan om den ordinarie tjänsten. Examen i Statsvetenskap hade tillexempel en yngre Löjtnant jag talade med strax innan jul tagit.

  SvaraRadera
 2. "Alla medarbetare är dessutom medvetna om det arbete som kommer att pågå under den kommande våren att fylla i befattningsraderna i IO11."

  Antar att det är ironi i texten ovan!??
  Jag är mycket tveksam till att alla inom FML är överens om vad detta innebär och får för konsekvenser.

  I FOI;s rapport nyligen kan man konstatera att man räknat hem cirka en miljard i besparing på omgaloneringen. Undrar vem/vad som försett dem med de siffrorna?

  Ett A-lag och B-lag?
  Redan vid LV 6 flytt från Göteborg till Halmstad hade man två olika informationstillfällen. Ett för de man ville ha med ner och ett annat för de man ville bli av med.
  Våra politiker har dessutom vid ett flertal påpekat för FM att använda "karriärverktyget" mer frekvent.
  Man kan också notera att man börjar med att reda ut hur man avslutar en karriär innan man rett ut hur en nybliven OR gör den.

  Politikernas hårdnackade motstånd till att lägga ner utbildningsplattformar har ställt till det lite i planeringen för FM!
  Det lär dock komma nya utspel i frågan under våren.
  Det lutar nog mot att om du inte kan fylla en plats i befattningsraderna, oavsett vad det beror på, så uppstår arbetsbrist.
  Vill du inte ha den tilldelade befattningen har du per automatik sagt upp dig själv. Detta har redan provats med god framgång inom FMLOG.
  Tyvärr dyker det nog snart upp en deadline för en del icke önskade.

  Vi här på teatern planerar för en "nyårsotta" för alla som nyvakna ramlar in i det nya året 2O11.

  GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR till er alla
  önskar

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 3. Vet någon om Trygghetsstiftelsens anslag eller karriärväxlingsprogrammet omfattas av lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt? Om så är fallet kan ju den som omfattas få pengarna indragna genom regeringsbeslut och av ekonomiska skäl tvingas till strejkbryteri.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 4. Vad gäller för uppsägningstider? CI, du skriver att för vanliga officerare är det 6 månader. Säger inte Trygghetsavtalet att denna tid fördubblas till 12 månader?

  Vad är tanken med de 24 månader som gäller för flygförare? Hur lång egen uppsägningstid har en flygförare?

  Fundersam

  SvaraRadera
 5. svar till fundersam. 12 månader har en flygförare.

  SvaraRadera
 6. @Fundersam. Majoriteten av de anställda i staten inklusive Försvarsmakten har 3 månaders uppsägningstid. När begreppet "arbetsbrist" används och Trygghetsstiftelsen går in så gäller dubbla uppsägningstiden, d.v.s. 6 månader.

  Flygförare har enligt deras ALFF-kontrakt 12 månaders uppsägningstid. Detta var till för att man inte skulle kunna sluta snabbt för att gå till en välbetald tjänst i civila flygbolag. Dock så innebär det att flygförare nu får 24 månader i Trygghetsstiftelsens regi.

  SvaraRadera
 7. Håhåjaja, Karriärväxlingsprogrammet. En kollega ansökte om karriärväxling för att börja ett nytt liv. Han fick avslag med motiveringen att hans specifika kompetens var allt för unik och hans behövdes i FM. Då går han till C pers och begär löneförhöjning i paritet med de få övriga i FM som besitter samma unika kompetens. Givetvis får han avslag med motiveringen att specialistkompetens är inte motiv för löneförhöjning, häpp!

  Kn Stofil

  SvaraRadera
 8. CI, bra då fick jag det förklarat för mig.

  Jag undrade om de 6 månaderna för officerare, eftersom jag har träffat uppsagda från statliga tjänster pga arbetsbrist, som har nämnt allt mellan 11 månader och drygt 2 år.

  Efter att ha tittat på notisum.se (LAS) och arbetsgivarverket.se (avtal), vet jag att det handlar om att med längre anställningstid blir uppsägningstiden för arbetsgivaren längre och den fördubblas av Trygghetsavtalet.

  Fundersam

  SvaraRadera