torsdag 23 december 2010

En vecka kvar

Den 1 januari 2011 så står NBG11 i beredskap. Kommer EU någonsin att komma till skott med denna typ av resurs? Just nu så jäser det lite här och där i världen. Krisen i Korea tror jag inte att säkerhetsrådet kommer att kunna komma till beslut om. Skulle något hända där så räcker det nog dessutom inte med 1-2 stridsgrupper. Möjligtvis så skulle en utökning av antalet observatörer ligga nära till hands och den uppgiften skulle mycket väl kunna hamna på Sverige.

Intressantare är dock utvecklingen i Elfenbenskusten. FN har redan trupp på plats, men långt ifrån tillräckligt för att kuna stoppa utvecklingen. Det är ett franskt intresseområde och erfarenheterna från operation ARTEMIS i Kongo pekar på att EU skulle faktiskt kunna komma till skott. NBG11 har också förberett sig för insats i Afrika. Men det kräver ett beslut i FN och ett beslut i EU. Många inblandade europeiska länder med dålig ekonomi som ska dela på kostnaderna för insatsen. Det ska med andra ord bli intressant att dels följa beslutsprocessen, men även att starta mitt lilla tidtagarur för att se vilken beredskap NBG11 i praktiken har.

Se mer om Elfenbenskusten på Försvar och Säkerhet samt om Säkerhetsrådets tveksamheter avseende Korea hos Wiseman.

11 kommentarer:

 1. Fler svenskar på Koreahalvön vid stilleståndslinjen kan det kanske bli?

  Men den svenska numerären inom Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC) och därmed en utökning av den nuvarande svenska närvaron i Pamunjom är nog ett av mycket få beslut som FN:s säkerhetsråd inte kan fatta. I Koreakriget var ju FN en av parterna och därmed fortfarande föremål för NNSC:s övervakning.

  En nyupprättad observatörsmission skulle däremot säkerhetsrådet mycket väl kunna besluta om. Självklart kräver det att Folkrepubliken Kina inte inlägger ett veto däremot.

  SvaraRadera
 2. @Gustaw: Tack! Det var en aspekt som jag helt enkelt inte tänkte på.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Neutral_Nations_Supervisory_Commission

  "The term "neutral nations" was defined as those nations whose combat forces did not participate in the hostilities in Korea. The United Nations Command chose Sweden and Switzerland, while the Korean People's Army and Chinese People's Volunteers chose the People's Republic of Poland and Czechoslovakia."

  Idag är det i praktiken bara Sverige och Schweiz som deltar i NNSC. Polen och Tjeckien tillhör numera NATO...

  http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/en/home/themen/einsaetze/peace/korea/factsheet.html

  "In 1993 Poland and Czechoslovakia withdrew from Korea because of the political upheavals in Eastern Europe. Today five Swiss representatives and five Swedish representatives stationed in Panmunjom, South Korea, are on duty for the NNSC. Presently, their main task is to show presence at the inner Korean border and thus demonstrate that the cease-fire is still in force. Occasionally, Polish delegates attend the meetings at Panmunjom - however through South Korea, as Poland has changed sides politically."

  När man funderar vidare i det spåret så uppstår det en hel del tankar om hur framtida fredsframtvingande insatser ska styras upp när de går över till fredsbevarande eller enbart humanitära.

  Kan t.ex. FN anses som neutralt i Afghanistan då ISAF-insatsen sker på order från FN? Innebär det att någon annan än UNAMA borde ta över? Vilka blir över då en bred koalition ställt upp i insatsen? AU?

  Hur neutral anses Sverige vara numera internationellt? Särskilt efter det att Wikileaks pekat på vår nära koppling till NATO och därmed också USA? Vi kanske blir utsparkade ur NNSC?

  http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Korea--NNSC/

  http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/den-osakra-fredens-mojligheter_4911443.svd

  Det borde med andra ord även i framtiden finnas en viktig roll för ett neutralt Sverige!

  Hmm...kanske värt att lyfta upp i ett separat inlägg...

  SvaraRadera
 3. Elfenbenskusten kommer fransmännen ta hand om själva. De har redan trupp i landet och mer folk i grannländerna redo att flygas in. Vissa stödfunktioner kan de komma att be om hjälp med, såsom det Holländska fartyg som nu stävar dit för att stödja eventuell evakuering. Så behov av snabbinsats från NBG finns inte. Däremot kanske en utökad fredsbevarande styrka när saker och ting lugnat ned sig, men det är ju inte en BG-uppgift och dessutom finns redan en FN-styrka i landet som går att utöka med redan gällande mandat.

  Det pratas mycket om NBG och Afrika. Sudan är ett annat hypotetiskt insatsområde, men även där finns UNAMID i Darfur och UNMIS i Syd. Jag har mycket svårt att tänka mig att Kina - där som i Elfenbenskusten - tänker låta EU få en större militär roll på FN:s bekostnad. Peking ser hellre ineffektiva missioner, bemannade av afrikanska och sydasiatiska stater.

  Dessutom är BG-konceptet fortfarande ett projekt som syftar till att ställa om medlemsländernas inrikes försvarspolitik och förbandsproduktion. Anledningen till att NBG är bäst i klassen på pappret är att vi, Finland och Irland har längst att gå innan vi kommer ikapp övriga länder. Inte vad beträffar militär förmåga kanske, men för vad som är inrikespolitiskt möjligt. Det är ingen slump att de neutrala länderna fick en egen BG, om någon nu trodde det. Det sista EU behöver är en skarp mission som riskerar att få opinionen att vända sig mot projektet.

  Nej, NBG är inte till för att sättas in på riktigt. Det vet våra EU- och försvarspolitiker - tror ni verkligen de varit så entusiastiska annars?

  SvaraRadera
 4. @Anonym 01.39: Du har helt rätt i din analys. Dock så hoppas jag på att det kommmer att bli någon typ av opinion på att slösa bort Försvarsmaktens pengar på något som inte används.

  Ett par givna tillfällen att skicka en BG som inte utnyttjas kan kanske vara starten på en sådan opinion.

  En av anledningarna till att FM är så tuffa i sin hantering av personalen i samband med det nya anställningsavtalet är att man vill komma inom ekonomisk och personnel ram för IO11. Hade inte NBG11 funnits hade det funnits mer pengar till en "mjukare" övergång!

  SvaraRadera
 5. @Greasemonkey,

  Ligger mycket i det. Skall det bli en insats så bör den dock vara enkel och okontroversiell.

  Beträffande pengar, förresten - har vi råd med en NBG-insats? Och är inte stora delar av NBG öronmärkta för FS22? Det blir svårt att bemanna den insatsen om dessa NBG-enheter skall återhämta. Det är ytterligare en anledning till att jag inte tror någon i högre ledarskikt verkligen förväntar sig en insats. Svensk försvarspolitik har länge karaktäriserats av dubbelspel, det gäller fortfarande.

  SvaraRadera
 6. Pengar är den ena delen - och att en redan näst intill konkursmässig firma skulle ha råd att skicka iväg NBG inom ram finns bara inte.

  Sedan kan man diskutera vad som egentligen är "insatsberett" av NBG - jag ska inte gå in på detaljer men de som varit inblandade under hösten vet nog vad jag menar. Vad som händer om hela NBG skickas iväg behöver man inte vara raketforskare för att räkna ut - inte med dagens brister...

  Nä - NBG är inte tänkt att sättas in utan är bara ett instrument för att våra politiker ska få sola sig i ljuset bland de stora grabbarna i den stora sandlådan.....

  SvaraRadera
 7. @ CI,

  "Det borde med andra ord även i framtiden finnas en viktig roll för ett neutralt Sverige!"

  Sverige är medlem i EU. Vi rör oss därmed i ett kollektiv som agerar gemensamt i utrikes frågor. Hur menar du att Sverige är neutralt? Genom att förklara sig neutralt i en enskild konflikt? Vi som varit de främsta förespråkarna inom EU för en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik..........

  Hur tänker du?

  Old School

  SvaraRadera
 8. @Old School: Det gamla hederliga "alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig" försvann då vi gick med i en allians, d.v.s. EU. För den sakens skull så kan Sverige fortfarande ses som mer eller mindre neutrala. I majoriteten av sammanhang så kommer vi säkert att hålla med EU, men det kan komma fall då vi röstar emot. Men ju längre vi går in på vägen mot NATO (inte bara EU) så ses vi med andra ögon av omvärlden. Min misstanke är att många EU-länder som samtidigt är medlem i NATO vill kunna sätta likhetstecken mellan organisationerna för att slippa dubbelfinansiering. Frågan är bara om USA vill eller tillåter det? Sverige driver GUSP-arbetet från frontlinjen, men kan vi klara det målet om alla andra vill integrera sina NATO-resurser i EU? Vi har då inte full åtkomst till alla NATO-verktygen.

  Men även i NATO går det att ha andra åsikter som t.ex. Tysklands och Frankrikes agerande i Irak visar.

  Vi hade tidigare en möjlighet att profilera oss en smula annorlunda än majoriteten av Europas länder.

  Frågan är om vi ska satsa på samma spår som alla andra, eller om vi ska fortsätta erbjuda ett komplement?

  SvaraRadera
 9. @CI

  Jag tror att du personligen hoppas att vi skall vara fortsatt neutrala, av för mig outgrundliga skäl. Den tiden är förbi genom vårt EU-medlemskap, där vi är en av de hårdaste förespråkarna för ett enhetligt agerande som Union i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Varför skall Sverige ses som "mer eller mindre" neutralt när vi tagit ställning i Afghanistanfrågan?
  Är vi inte redan så långt sammankopplade med NATO att det är sent att hävda gammeldags neutralitet?

  Frågan är inte om vi skall erbjuda ett komplement. Frågan är varför vi skall erbjuda ett komplement, när vi i handling visat att vi inte är det.

  Old School

  SvaraRadera
 10. Om det blir en insats för NBG11, vilket jag bedömer som högst osannolikt, måste det bli en framgång som kan räknas hem politiskt mycket snabbt. Jag tror därför inte på Elfenbenskusten.

  Den stora frågan är snarare om NBG11 blir bättre än NBG08, om kostnader och effekter av verksamheten nu alls går att mäta...

  SvaraRadera
 11. @Old School: Jag hoppas på att vi går med i NATO, då vårt reformerade försvar skulle få den back-up det idag behöver. Att tro att EU skulle fylla den rollen är bara naivt. Jag har suttit på möten med EU Military Comission och jag är inte imponerad! Det är bara Sverige som icke-NATO land som har stora förhoppningar. Att t.ex. Frankrike, Storbrittanien och Tyskland börjar mumla om EU är bara beroende på den dåliga ekonomin och att man vill få EU att samfinansiera deras NATO-försvar. Man vill i varje fall definitivt INTE få paralella funktioner. Även USA motarbetar nordiskt samarbete och alla försök att få EU att ersätta NATO, vilket bl.a. Wikileaks dokument visar på.

  Dock så ser jag fortfarabde ett behov av neutrala aktörer. Fortsätter vi på det spår mot NATO som vi redan gått mycket långt på så kommer vi nog t.ex. att bli utkastade från Korea. Vem tar i framtiden över i dessa sammanhang?

  SvaraRadera