måndag 6 december 2010

Debattvilja saknas (uppdaterad)

Jag var inbjuden till ett direktsänt debattprogram i TV den här veckan. Tyvärr så blir det uppskjutet då programledaren ännu inte har hittat någon från Högkvarteret (HKV) som är villig att ställa upp och debattera den nya personalförsörjningspolitiken.

Förtydligande: Ledningen för programmet har tydligen bara varit i kontakt med Jan Otterström, som av förklariga skäl inte vill deltaga i debatt. Från informationssidan på HKV finns det ett intresse för att starta en offentlig diskussion. Dock så vill man nog väga sina ord på guldvåg, då det påverkar många i en liknande sits som jag själv.

I brist på en dubbelriktad debatt så får jag försöka att sprida även HKV:s syn på läget.

Ett antal läsare av denna blogg har varit i kontakt med HKV och frågat vad det är som händer. Följande är ett utdrag ur ett av dessa mail som jag fått som kopia.

Fråga till personaldirektör Per-Olof Stålesjö:

Under de senaste två åren har jag Rekryterat 14 personer varav 2 gått vidare, en som utbildas till specialist Officer och en som är i dagsläget i Afganistan som menig soldat och tänkt fortsätta som soldat. Båda dessa avser nu att lämna Försvaret med hänsyn till vad jag läser på bloggar och hör från yrkes officerare och nyheter så förstår jag fullständigt varför.
...
Jag och ett antal vänner inom Hemvärnet kommer från nu avråda från anställning i försvaret till alla som vi kommer i kontakt med som rekryterare, av dessa vänner så är det 8 st som tidigare tjänstgjort i olika utlands missioner under 90 och 00 talet. Vi kommer i kontakt med en ansenlig mängd soldat kandidater. Detta kommer vi att göra tills vi uppfattar att Försvarsmakten agerar som en god arbetsgivare inte bara till bokstaven utan även till Andan.

Börja med att be Major Björn om ursäkt och ta tillbaka uppsägningen, sedan ordna avtal med Fack. Gör om och gör rätt!

Försvaret har tappat otroligt mycket godwill minska skadan snabbt. Behandla medarberare som Människor och en värderad resurs.


Svar från Per-Olof, Stålesjö via Pressekreterare Philip Simon:

Jag tänker inte ta någon lång utläggning i ärendet, men vill bara förtydliga vad det var som major Björn ställde för krav. Hans krav var att försvarsmakten (FM) och officersförbundet skall teckna samråd avseende utlandsobligatoriet.

FM och Officersförbundet är överens om den internationella arbetsskyldigheten i sig, det är inget konstigt i det avseendet.

Då FM har valt en tydlig linje i ställningstagandet, dvs säger du nej så mister du jobbet, det är något som Officersförbundet aldrig kan skriva på. Vilket gör att Björns ultimatum ej kan efterlevas.

Jag vill också påtala att Björns historiebeskrivning förändras allt eftersom bloggandet utvecklas, vilket är lite tråkigt att se.

Att sedan blanda in övriga villkor för utlandsmission blir också lite konstigt då vi har ett gällande avtal kring det, ett avtal som nu är under översyn.

Jag hoppas att du och dina kollegor inte enbart agerar som du beskriver på en enskild persons uttalande / agerande utan är såpass klok att du tar reda på fakta i målet innan du råder blivande medarbetare i någon riktning.

Med vänliga hälsningar
Per-Olof

Per-Olof Stålesjö
Personaldirektör
Försvarsmakten

Adress: HKV
107 85 STOCKHOLM
Tel: +46 8 788 85 53
Mobil: +46 70 2959120
E-post: per-olof.stalesjo@mil.se


Kul att se att Per-Olof läser min blogg. Tråkigt att se att han fortfarande hävdar att Försvarsmaktsledningen (FML) och facket är överens. Mina argument som jag förde fram i måndags stöttades helt av mitt fackförbund som ansåg att det var precis de reservationer som man framfört i förhandlingarna med HKV. Bl.a. därför gav man inte samråd till avtalet. Man har dock köpt läget och fortsätter att förhandla om villkoren i det nya utlandsavtalet.

Förbundets ståndpunkt och bedömning

Officersförbundet är generellt positiva till internationell arbetsskyldighet. Men det finns mer att önska om sättet det infördes på. Förbundets fokus är nu att ge stöd till de som sagts upp och se till att de oklarheter som inte retts ut klaras upp.

Förbundet har nu påkallat tvisteförhandlingar med Försvarsmakten angående uppsägningarna. Om inte frågan löses i tvisteförhandling kan det bli aktuellt att lyfta något fall till Arbetsdomstolen för att få hanteringen prövad.


Jag ville i måndags att mötet skulle dokumenteras med ett mötesprotokoll. Då hade vi kunnat undvika skillnader på min och HKV uppfattning om vad som sagts eller inte sagts. Detta vägrade dock HKV att gå med på och menade att mötet enbart var till för att lämna över mitt uppsägningsbeslut och inte för att förhandla.

Per-Olof Stålesjö har dock rätt i en sak. Juridiskt sett så har FM rätt att behandla officerare som mig precis som de vill! Problemet blir att samtidigt bibehålla fasaden som en attraktiv arbetsgivare.

Det Försvarsmaktsledningen inte verkar förstå, hur ofta än budskapet levereras, är att just nu har man totalt tappat förtroendet från sin personal. Jag har pratat med många representanter från olika förband och budskapet är detsamma. Många har skrivit "Ja", men kommer att säga upp sig den dag de blir tvingade till insats mot sin vilja. Många håller dessutom på att söka nya jobb. Deras "Ja" är med andra ord bara ett sätt att skjuta upp beslutstidpunkten när de kommer att lämna Försvarsmakten.

En kollega (flygingenjör med flygtjänst på Gripen som sagt "Nej" och också fått sparken) berättade om sitt sista flygpass i oktober på flottilj X. Han kände ett stort vemod när han lämnade divisionen. Inte bara för att det var sista flygpasset, utan även för att stämningen på divisionen var i botten. Han hade inte varit med om något liknande under sina 20 år i Flygvapnet.

Utav ca 18 piloter på divisionen var 10 stycken intresserade av att söka nytt jobb. Märk väl att nu pratar vi om andra jobb än bara direkt till SAS eller andra flygbolag. Detta ibland en kategori officerare med mycket bra lön, världens roligaste arbete och möjlighet till pension vid 55. Allt detta är dessa officerare villiga att lämna åt sidan för att de inte längre tror på sin arbetsgivare och för att de har förlorat intresset för sitt jobb.

10 piloter bara på en av Flygvapnets divisioner är med andra ord villiga att säga upp sig. Det är ca 500 miljoner av skattebetalarnas pengar som kastas bort. Skulle samma sak gälla de övriga 6 divisionerna samt transportflyget och helikopterflottiljen så kan det vara upp till 80 piloter till ett investerat värde av ca 4 miljarder som är på väg att försvinna.

Tyvärr så hör jag liknande signaler från de andra divisionerna. Jag var uppe på F21 i slutet av förra veckan och träffade representanter från hela Flygvapnet. Piloter tar tjänstledigt för att studera till läkare m.m.

Försvarsmakten är därmed på väg mot en systemkollaps och varför? Jo, därför att man inte är villig att förhandla med eller ens lyssna på fackförbunden och medarbetarna.

Ett av de mest korkade argumenten som man ofta får som svar från Försvarsmaktens chefer, för att motivera varför man agerar som man gör, är att "juristerna hävdar att detta är sättet att lösa politikernas uppdrag". Detta är helt fel. Juristerna har bedömt att sättet man agerar på är OK och medger att uppdraget att nå IO11 i tid och inom ekonomisk ram uppfylls. Det finns dock många andra sätt att lösa IO11. Ett är t.ex. att gå tillbaka till uppdragsgivarna och begära mer tid och mer pengar.

Ekvationen ett insatt insatsförsvar med yrkessoldater och samma eller lägre ekonomi går inte ihop! Är Försvarsmaktsledningen för rädda att leverera detta budskap till våra politiker?

Det är heller inte bara officerarna som muttrar. Jag får signaler om att systemet med fast anställda soldaterna kommer att braka ihop ganska så snabbt. De flesta soldater är inte intresserade av 8 års tjänstgöring, utan kanske bara 1-2. Lönen är för dålig och löneutvecklingen ännu sämre. De utlovade bostäderna har det ännu inte blivit något av. Hur gör FM när Nordic Battle Group (NBG) går av sin beredskap och FS20 kommer hem? Där kommer det att finnas massor av välutbildade soldater som förbanden nog gärna vill ta hand om. Samtidigt så genomförs nu de första Grundläggande Militär Utbildning (GMU) omgångarna. Har förbanden kapacitet att ta hand om alla dessa soldater, eller blir det återigen en massa tomma löften som det blev till FS17?

Försvarsmakten befinner sig just nu i det man internationellt kallar "Window of opportunity". Lyckas man med övergången till ett insatsförsvar bestående av de bästa officerarna från förr som kan lära upp nya specialister och GSS så kommer det kanske att rulla på av sig själv. Misslyckas man de närmaste två åren så kommer allt att stanna upp.

Sammanfattning: Officerskåren är liksom jag själv helt för internationella insatser. De flesta är dessutom för ett obligatorium i någon form. Alla är dock helt emot sättet som det nu genomförts på. Att då som "bolagsledning" inte lyssna på kritiken och bara köra på i samma riktning kan leda till att förr eller senare så spårar tåget ur. Snälla Per-Olof Stålesjö, läs därför inte mina inlägg som en jurist och försök hitta vilka argument som är rätt eller fel. Försök förstå stämningen på förbanden. Känslor är inte bara svart eller vitt!

Se även Commander, Skipper och Borneo.

Uppdaterad 10-12-07, 09:59
Se Wiseman och Cynisk för två bra inlägg om de utmaningar som FM står inför när det gäller införandet av det nya personalsystemet och intagandet av IO11.

FM har just nu beslutsvånda. Ska den nya organisationen vara införd redan 1/1-2011? Detta samtidigt som alla vet att det bl.a. för Armén inte kommer att vara färdigt innan 2018 på grund av den tid det kommer att ta att bygga upp specialistkåren samt att anställa och utbilda GSS.

Borde FM inte inse att mållinjen ligger 2018 snarare än 2011 och anpassa hela tidplanen efter den faktor som tar längst tid? På så sätt vinner man tid för att avveckla den nuvarande personalen mer varsamt. 2018 kommer en hel del av det existerande "köttberget" att ha gått i pension eller slutat på egen hand.

25 kommentarer:

 1. Nja, det är inte helt självklart att det råder arbetsbrist eller personliga skäl för uppsägning i ditt fall.

  Tvärtom tycks det finnas ett stort behov av dig och din kompetens och du har ju inte vägrat utlandstjänstgöring, tvärtom.

  Konstruktionen med avtalsomläggningen är just en konstruktion utan verklig bakgrund. Det är ju inte så att försvaret har ett pressande behov av att skicka en större mängd officerare utomlands just nu. Behovet är ungefär detsamma som för ett ett år eller ett halvår sedan.

  Syftet med konstruktionen är ju i praktiken att minska antalet anställda för att frigöra budgetmedel. Det må vara hänt men det drabbar fel personer, eftersom de med lägst kompetens kan välja "ja" i trygg förvissning om att de aldrig kommer ifråga för utlandstjänst medan skickliga medarbetare sparkas trots att det finns ett tydligt behov av deras kompetens.

  Ditt fall är nog ett utmärkt pilotfall för att testa principen bakom kontraktsomläggningen. Även om allt tvistande är ovisst, har du en bättre chans än du anar.

  SvaraRadera
 2. Du har helt rätt i det du säger. Det är det första som diskuteras på morgonen, det som diskuteras på lunchen och det sista som diskuterades precis före hemgång.

  Ingen verkar att känna igen sig från det som var alldeles nyligen. Stämningen är i botten och det helt i onödan.

  Syftet kan man ju undra över.

  Själv tycker jag inte att det är konstigt att dina olika inlägg behandlar nya incidenter efterhand som de inträffar.

  Om du behandlas så här, så kan alla behandlas så här. Det du skrev om SJ i förra inlägget; att det tar fem år efter att problemen åtgärdas innan förtroendet är återställt känns som en fullgod analys. Just nu känns det som att vi avlägsnar oss från den tidpunkt när de fem åren skall börja räknas. Med god fart.

  Jag kan förstå att ingen vill representera FM i TV i detta sjuka ärende.

  SvaraRadera
 3. Att FM inte vill gå i debatt med CI i direktsändning det förstår jag då de förmodligen vet att de inte har torrt på fötterna.

  Det vore dock inte bra om ett inslag i en för FM personalpolitik viktig fråga inte blir av för att den ena parten vägrar ut sig.

  Varför då inte bjuda in andra aktörer och ta diskussionen ändå? Facket borde väl vara intressrad liksom flera andra debattörer.

  Att stå i TV och beklaga förlusten när någon soldat råkat riktigt illa ut går bra för ÖB men att beklaga förlusten av ett förlorat förtroende hos en hel personalgrupp är uppenbarligen för smärtsamt.

  SvaraRadera
 4. Hur mycket får en Personaldirektör kosta? Först lön och sociala avgifter och förmodligen en hyfsad fallskärm. Sedan förbrukas 50 års good will på kort tid, sedan bortschabblade kompetenser som skattebetalarna redan betalat dyrt för och som nu måste nyanskaffas eller förloras.

  Hur mycket får det kosta? Allt för att dj*vlas med en individ och för en individs tillkortakommanden.

  SvaraRadera
 5. Det är uppenbart att PERSS och HRC upptäckt en hel del små blå skåp som luktar illa just nu, så det är klart att de inte vågar ställa upp i en öppen debatt.

  Att "Björns historiebeskrivning förändras allt eftersom bloggandet utvecklas" tycker jag också är tråkigt, men det är ju ett faktum som beror på att CI fortlöpande refererar från en historia som utvecklas i en totalt hopplös riktning.

  Tillåt mig citera några rader från Sun Tzu:
  "The general who wins a battle makes many calculations in his temple before the battle is fought.
  The general who loses a battle makes but few calculations beforehand.
  Thus do many calculations lead to victory, and few calculations to defeat; How much more no calculation at all!
  It is by attention to this point that I can foresee who is likely to win or lose."
  Från The Art of War

  Generaler: Hur ser era kalkyler och riskberäkningar ut?
  - Jo, vi vet att ni ville bli av med folk. (Ffa de högutbildade, som ju utgör hot mot likformigheten.)
  Men ville ni verkligen bli av med allt förtroende?

  SvaraRadera
 6. Nu börjar nästa stora fråga blåsa upp (efter int tj avtalen) nämligen en ktaftigt reducerad prod ram och bemanning av ny org (vilken i ordningen)?.
  Vad händer när "min" stol är struken? Erbjuds jag en förmånlig befattning som gruppchef på en skyttegrupp i insatsorg med serg grad, eller? Vem löser allt det jobb som idag "ingen ser" när inte av dessa befattningar får finnas? FM har många lagar och förordningar, ekonomistyrningar, uppföljningssystem,materielplanering, vhl system mm mm som idag sköts av prod org. Det blir mer pang för pengarna om insatsförbanden sköter detta själv, eller hur?

  SvaraRadera
 7. Personligen tycker jag det är utmärkt att ÖB/FM sparkar stora delar av personalen redan nu eftersom, realistiskt sett, vi enbart behöver Hemvärnet (och Sjövärnskàren!!) att försvara landet. Det finns ju ingen fi längre! DDR och SSSR har ju kollapsat för 20 àr sedan. Resten av försvaret kan läggas ner! Att terrorister tänker attackera landet är förvisso en möjlighet MEN det hotet kan ju polisen ta hand om. Jag har andra goda nyheter! Man kan flyga in hur mànga flygplan som helst i toppen pà skyskrapor och ... underdelen gàr aldrig sönder. Tänk att terroristerna inte visste det utan behövde fixa filmer av det?? Live on TV!!

  SvaraRadera
 8. Kan du inte bara dra och förpesta någon annans luft några år Anders?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 9. @ J.K Nilsson

  Nu skall du vara snäll mot Anders. Han utgör rekryteringsunderlag till den nya Försvarsmakten. Hans analytiska förmåga och hans förmåga att få omgivningen med sig, gör honom mycket väl lämpad som gruppbefäl.

  Hur skall det gå med rekryteringen om du - som den värste Personaldirektör - ber vårt bästa soldatämne att dra.

  Kanske kan Anders bli något inom ingenjörstrupperna, eftersom han verkar ha god teknisk förståelse. Eller kanske operationsanalytiker.

  Nu måste vi alla hjälpas åt att fylla upp leden med blomman av vad Moder Svea har att erbjuda.

  SvaraRadera
 10. Det är bara att beklaga att varken ÖB och hans gelikar eller den politiska ledningen tycks inse hur nära den slutgiltiga kollapsen FM står.

  Det enda av riktigt värde som finns i FM är människors kunskap och erfarenhet, för övrigt är det i huvudsak metall, plast och betong.

  Människorna söker sig bort och inflödet stryps...

  Jag vet INGEN av mina kollegor få mitt förband som ens på en direkt fråga skulle rekommendera FM som arbetsgivare.

  Snälla politiker det håller på att gå åt skogen med kraft, ta ert ansvar! NU innan det är försent. Klockan går...

  SvaraRadera
 11. Jag finner hela denna historien mkt bekymmersam och jag är en av dessa 5% som tackade nej till Sverkers fördolda hot och jag ångrar mig inte en sekund när man ser vilken väg hela denna soppan har tagit vägen.

  Jag har tjänstgjort till och från inom Försvarsmakten sedan 2003 tills Oktober i år då det uppkom arbetsbrist vilket är mycket intressant så dom just nu på Försvarsmaktens Hemsida söker folk till min enhet i ett av Försvarsmaktens Specialförband,vilket kan jag ju inte avslöja då vi tvingats skriva under ungefär 2347254 olika papper som gjort oss så hemliga så inte ens min Mamma fått veta vart jag är eller varit,inte ens ngn övning i Kosta har jag fått avslöja,vi är så hemliga att jag inte ens kan teckna ett mobilabbonemang då det inte går att göra en kreditupplysning och visst,det är bra att vara hemlig ibland men detta har ju gått till överdrift. Nu när jag då avslutat min tjänst som uppskattningsvis kostat mina vänner inom Skattebetalarna ca 2-3 miljoner och flera flygresor till varma och regniga länder med Ukrainskt lågprisflyg chartrat av vår vän Sverker och hans företrädare så uppstår dom mest märkliga situationerna eftersom jag är med i Hemvärnet och där har ju ingen fått veta min riktiga grad och utbildning utan jag har varit en vanlig Fänrik men då jag nu är "ohemlig" så vill dom gärna att jag tar ett steg upp inom Hemvärnet för jag är ju såååå kvalificerad och jag kan ju bidra med sååå mycket saker. Det konstiga i detta är ju hur jag å ena sidan blir uppsagd av arbetsbrist och sedd som ngn form av Judas av HKV medans dom vill att jag ska ta ett steg uppåt inom samma företag men inom en annan del,hur tänkte dom nu??? Hur kan någon tro att jag ska gå med på det efter deras behandling,vårt anhörigstöd är så dåligt så man kan inte ens nämna det även fast det blivit bättre,vår Statsminister gråter ut i tv om hur hans stackars medarbetare måste flyga i plan från 80-talet...huu stackars dom,men vi då??? C-130 är ju inte ett direkt modernt plan även fast det är vanligt förekommande i världen,hur kan dom låta oss flyga i ett sånt plan,hur kan dom chartra plan som är så slut så dom inte ens går att flyga med ibland,hur många ggr har inte personal på väg till eller från leave tvingats vänta på grund av strul med flygplanen??

  Jag har många kollegor som likt många andra i Sverige nu söker sig till nya jobb och ingen av oss kommer ju rekommendera folk att söka till Försvaret för vad finns det för framtid när man är 20 år,skriver på ett avtal och lär sig allt om strid,vapen,minor,Galt och allt annat innan man 4-8 år senare kommer ut i det civila livet och inte är det minsta eftertraktad,vilket företag har nytta av någon som är en fena på att skjuta och marschera i takt??

  Fortsättning neråt....

  SvaraRadera
 12. Till Anonym 12:30
  Att den viktigaste resursen är kunskap och erfarenhet håller nog de flesta med om. Men vad skall man göra när ens chefer( OF 4 och 5) är totalt prylfixerade och inte verkar inse att det inte bara räcker med att köpa in materiel, utan vi måste veta hur vi skall använda den och på ett effektivt sätt kombinera den med övriga funktioner.

  SvaraRadera
 13. Fortsättning..

  Vidare är ju ersättningen ett skämt för en anställd soldat,min mamma på Konsum(COOP) tjänar ju bättre och då vet hon när hon kommer hem om dagarna samt att hon tvingas inte skriva på ett avtal som hon inte vet vad det betyder,att en person som ÖB ens kan gå med på att skriva detta brev är ju en stor gåta,kanske borde han gjort som Odenberg och sagt ifrån men han tuktar väl efter fina utmärkelser och beröm vår kära Sverker.

  Jag har inga problem och har aldrig haft att sitta i en mörk håla och vara redo att offra mitt liv för Konungariket Sverige och dess uppdrag utan att någon vet att jag är där eller för den delen bryr sig,men när min näst högsta chef skickar ett brev som ingen människa på Majors grad och neråt gillar är ju något fel,ja jag ser Kungen som min högsta chef.

  Jag stödjer dig till fullo Björn och jag vet att så många andra gör det och när alla som nu skriver CV är klara så kommer FM vara en sargad FM och det är givetvis tråkigt men tyvärr får ledningen skylla sig själva men det är beklagligt att dom inte förstår sitt eget bästa.

  Försvarsutskottet måste ju oxå börja fundera vad som händer och jag läste någons kommentar angående att så fort det är besök på förband så ska dom eskorteras av högsta chef och det är väl klart att dom då inte får höra sanningen,kom ut till fotfolket utan en massa stjärnor och blad,det är vi som utför det tunga arbetet och där igenom även vi som sliter för födan.

  Angående Stridsvästen så kan man ju bara skratta åt hur dom agerat i samband med FS20´s rotation,likt någon rastvakt går man och kontrollerar så att ingen busig gosse tar med sig något användbart och bekvämt,tack och lov att våra chefer inom mitt fd. förband inte sa ett smack om vad vi använde annat än vi skulle trivas i det vi använde,i slutändan hänger vårt liv på hur snabbt vi tar oss in i ett fordon eller hur snabbt vi kan byta magasin,inte på hur stiligt det ser ut när någon General ska se hur ståtliga vi ser ut på rad.

  Detta blev ett alldeles för långt inlägg men jag vill bara visa mitt deltagande i hur du har blivit behandlad och behöver du någon gång en gammal kollega som är utbildad expert på underättelseinhämtning och sabotage bakom fiendens linjer så får du säga till,du har mitt fulla stöd.

  För övrigt anser jag att Gotland bör försvaras.

  SvaraRadera
 14. Kilo Juliet.

  Amen till det. Väl skrivet.

  SvaraRadera
 15. En sak kan ju OCKSÅ vara att en hel del befäl vill se ett stort starkt Invasionsförsvar och tar ställning?

  För inte kan det vara så att officerskåren stödjer allt trams tills de enbart drabbar dem själva?

  Har Förövrigt Herr CI lobbat din fråga aktivt in i SD, om det komemr fram nått av intresse meddelar jag dig.

  //Förste Sergeanten

  SvaraRadera
 16. Redan 2004 föreslog Johan Tunberger att Försvarsmakten skulle läggas ner och ersättas med en ny myndighet. Nu börjar kanske klokheten i detta att spridas till allt fler.

  SvaraRadera
 17. @J.K. Nilsson. Litet respekt om jag fàr be. Jag var ju med i ledande ställning redan 1970 när vi visade upp FM i krig med NATO & WP (och Finland) inbjudna. Det skedde uppe i Luleà och norrut. Efter det gav WP upp alla planer att invadera Sverige! De WP officerare jag talade med var imponerade. Dvs redan dà hade vi kunnat lägga ner FM ... vilket faktiskt startades!! Senare, 1992-1995, träffade jag jag samma officerare i Ukraina och vi konstaterade att vi hade haft rätt 1970.
  Att nu ÖB avskedar folk i ledande ställning pà löpande band (fast de har 2 àrs uppsägningstid) är ju bevis pà att ÖB lägger ner FM (utan att fràga Riksdag/folket).
  Det enda hot jag kan se just nu är faktiskt USA men de har ju enorma problem!! 17% arbetslöshet, 22% fattiga, 27% sjuka, gigantiskt ekonomiskt underskott, FED som häller ut $600 milliarder utan garantier (dvs devalvering) som de tror skall sätta sprutt pà ekonomin och minska arbetslösheten! LOL! Och US Army är ju mest skräp. De klarar inte real war. Att sitta i en hkp eller F15 och bomba civila à la videospel är ju bara idiotiskt. Som att spränga hela WTC i luften 9-11 och sedan skylla pà ett turbanprytt skägg i en grotta. Sorry! Torn faller inte om man kör in flygplan i toppen.

  SvaraRadera
 18. US Army är mest skräp? Kan inte ta ditt inlägg på allvar efter ett sådant uttalande.

  SvaraRadera
 19. Snälla Chefsingenjörnen och andra som skriver inlägg. Varför alla dessa förkortningar? Vi är många ickeinsatta som är intresserade av ämnet men det är svårt att följa debatten. Det blir en dabatt för klubben "inbördes beundran". Så att säga. Skriv gärna klartext eller lägg upp en korsreferenslista för förkortningarna och andra specialuttryck.

  Tack på förhand

  SvaraRadera
 20. @Anonym 23.53: Helt rätt! Jag ska skärpa mig.

  SvaraRadera
 21. Allt skulle bli så bra när försvarsgrenscheferna med staber togs bort och Försvarsmakten ställdes under en chef. För en gammal man som jag så verkar det dock som om alla problem förvärrats - "det var bättre förr".
  Flygstabens personalavdelning var väl inte heller stabens mest beundrade men jag kan inte minnas att dom någonsin agerade så att en stor mängd officerare började avråda intresserade från att söka jobb i Flygvapnet. Vad jag däremot minns är att en övervägande del av FV-anställda tyckte att de hade ett kalasjobb. Jag minns även att Flygstaben med kraft agerade i lönefrågorna när divisionerna riskerade att tömmas på dyrt utbildade piloter - den gången till välbetalda jobb i SAS. Att en högt uppsatt officer med utbildning för stridsvagnskörning inte begriper bättre av vad stridsflygandet innebär än att sätta likhetstecken illustrerar naturligtvis bara vad psykologer redan vet om den mänskliga hjärnans begränsning. Man kan dock lugnt konstatera att det skulle aldrig ha yttrats av någon i flyguniform.
  Gamlingar med fallenhet för konspirationsteorier - sådana som jag - undrar om det inte finns en dold agenda som har som mål att dra ned på antalet dyra flygdivisioner, med personalbrist som skäl, till förmån för staber och vissa andra förband.
  Hur som helst är jag lycklig över att jag fick dra mig tillbaka från yrket med praktiskt taget enbart positiva minnen.
  Till sist: tack CI för att du tvingar fram problematiken i allmänhetens ljus!

  SvaraRadera
 22. Jag har uppdaterat inlägget ovan, då det visade sig att programledningen för debattprogrammet endast varit i kontakt med HRC. HKV Info vill gärna ta debatten, men ska slipa på sina argument först.

  SvaraRadera
 23. Skyttesoldat Jansson7 december 2010 kl. 14:59

  Vårt lands nya säkerhetspolitiska tänk kan sammanfattas som "Svensk roulette": vi plockar ur fem kulor ur revolvern, låser in den i vapenskåpet, och hoppas sen att det aldrig smäller.

  Eller är politikerna ute efter att sälja ett Natomedlemskap till svenskarna genom att först strypa den egna försvarsförmågan?

  SvaraRadera
 24. "HKV Info vill gärna ta debatten, men ska slipa på sina argument först" skriver CI ovan.

  Vad jag förstår så har CI inget otalt med HKV Info. Det är Personalchefen som ställt till oredan och nu verkar det som att han fegar ur när det gäller att förklara sina egna beslut.

  Då kan ju lika bra FMLOG eller någon annan komma och representera Personalchefen.

  Ryggradslöst. Sensmoral: Fatta aldrig beslut som du sedan inte själv är beredd att stå för.

  Talespunkter heter det alldeles nyss. Numera heter det talsregler har jag läst på EMIL. Skicka dessa till programledaren, så kan hon läsa upp dessa i början av programmet.

  Utlandsobligatoriet gäller väl även för personalchefen, men jag skulle tänka mig för två gånger innan jag for i väg till en konflikthärd med personer som inte klarar att stå för sina beslut. Lite självbevarelsedrift måste man ändå ha.

  Kommer han inte själv, så anser jag att han bör säga upp sig alternativt bli uppsagd.

  Samtidigt förstår jag honom, för vem kan försvara en så här sjuk sak?

  SvaraRadera
 25. Katten på råttan, råttan på repet. Våra försvarspolitiker av alla färger är helt tysta i denna fråga. De passar och glider undan. Självfallet är det de som är ursprunget till hela denna tråkiga historia. Det jag dock finner beklämmande är att officerare i Försvarsmaktens ledning "lånat sig" till denna hantering. I ett företag byts ledningen ut efter något år efter att drivit genom förändringar av denna kaliber. De har helt enkelt inte de anställdas förtroende att fortsätta vara chef. Det skall bli intressant att se hur mycket Försvaret anammat av de principer som råder i Näringslivet. Oddsen för att ÖB slutar innan förordnandet går ut är nog ganska höga. Den som skall ta över är förmodligen redan utsedd, kanske sitter denne på FöD idag. Detta är civil personalhantering.

  SvaraRadera