onsdag 8 december 2010

Gudfadern IV

Den svenska vindkraftsmaffian har hittat ett nytt offer. Efter striden mot Flygvapnet, som befängt nog ansåg att en massa höga master i närheten av flygplatser var en dålig idé, så är det nu kommunerna som hängs ut som syndare för att utbyggnaden av vindkraften tar tid.

Skälet är att kommunerna fått vetorätt mot vindkraft. En ny undersökning från Svensk Vindenergi visar att en klar majoritet av vindkraftprojektörerna, 76 procent, anser att de nya reglerna gjort det svårare att bygga vindkraft i goda vindlägen, tvärt emot avsikten.

Men det är inte bara myndigheter som får hårda påtryckningar. Samma sak gäller i många fall markägarna som pressas hårt. Mobiltelefonsabbonnamangförsäljarna (långt ord) framfart på Medborgarplatsen i Stockholm är ett under av ärliga försäljare jämfört med vindkraftsbolagen.

Det vindkraftsbolagen inte redovisar i sina debattartiklar är att Flygvapnet är en remissinstans för att säkerställa att rikets försvar samt att bibehålla flygsäkerheten. Att kommunerna godkänner är lika självklart då de ska säkerställa att invånarna i kommunen inte blir överkörda av profithungriga bolag. Givetvis vill dessa bolag bygga där det är enkelt och billigt, men vem sjutton vill ha en 200 meter hög stolpe 25 meter bakom huset? Sedan håller jag med elbolagen om att kunskapen hos de i kommunerna som tar besluten kanske inte alltid är den bästa.

Sedan skulle jag lika väl som föreningen svenskt landskapsskydd få en redovisning av hur stor framtid vindkraft har. Jag tror mycket på mindre vindkraftverk för lokal el på t.ex. öar eller i fjällen, men de storskaliga satsningarna är jag tveksamma till.

Hmm..undrar vad nästa metod blir för vindkraftsmaffian? Hästhuvud i sängen?

12 kommentarer:

 1. Personligen anser jag att vindkraftverken är nutidens största visuella miljökatastrof. Den vackra svenska landskapsbilden är att likna med en nedklottrad fasad på en vacker byggnad.

  Förhoppningsvis är det än tillfällig nödlösning tills vi kan finna bättre sätt att utvinna el och att vindkraftverken därefter rivs i minst samma takt de har byggts upp.

  Att de sedan är en riskfaktor för flygtrafiken är en helt annan fråga och det är utifrån den aspekten FM har synpunkter.

  Lite märkligt att miljöaktivister accepterar denna monumenttala visuella nedskräpning.

  SvaraRadera
 2. Skulle ju kunna tro att Jonny Fagerström har skrivit detta?!

  SvaraRadera
 3. Man vet aldrig...

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/05/06/naturskyddsforeningens-logner-och-svagerpolitik

  SvaraRadera
 4. En blogg, flera författare...

  SvaraRadera
 5. Vindkraft är ju en intressant företeelse där företag med kända namn har genomfört en mycket kraftfull (och lyckad) lobbyverksamhet. Eftersom de har stora vinstintresse i det här vill de av förklarliga skäl upprätta väldigt många.

  Själv har jag under ett antal år varit remissinstans för FM på mitt hemmaförband, och har väl svarat nej vid ett flertal tillfälle. FM behöver egentligen aldrig motivera sitt nej, men jag hade alltid ett syfte med att neka. Det kunde bero på inflygningsriktningar till flygplatser, målområde m.m. eller att de (i vissa fall) blev malplacerade utifrån ett nationellt försvarsperspektiv.

  Nu råkar jag vara en av dem som inte är speciellt positiv till vindkraft, eftersom jag anser att de har en dålig verkningsgrad (i förhållande till kostnaden tar det massor av år att tjäna in det) samt att de inte är speciellt vackra att se på... Argumenten att ställa dem mitt i skogen där ingen ser dem har jag hört ett antal gånger, och jag brukar då framföra två argument:
  1) De syns inte när träden är höga, men någon gång ska de sågas ner, varpå man ser både verket, men även alla de vägar som behövde byggas för att transportera dit delarna (alla har väl sett hur stora/långa lstbilarna är...)
  2) Alla erfarenheter säger att den bästa platsen är i havet, så ställ dem där. Nej, just det, alla beslutsfattare har ju bostäder och sommarstugor med havsutsikt, så det gick ju inte...

  /Luttrad FM-anställd

  SvaraRadera
 6. Om vi lämnar både Öv Fagerström och Fru Helker Lundström därhän en stund (tillsammans med den bitvis begränsat seriösa debatt som förs från båda håll) så finns det trots det några saker jag kan tänka mig att ha åsikter om.

  För det första så får man normalt inte bygga en turbin närmare ett bostadshus (även fritidshus) än ca 1000 m. Det är ofta mer, beroende på att siffran varierar med storleken/höjden på den aktuella turbinen. Fast det är väl inte metertalet som är den springande punkten.. ;)

  För det andra så misstänker jag att du, även om du inte gillar vindkraftverk, inte heller skulle uppskatta en liten oljekraftanläggning 25 m bakom ditt hus heller? Det här kan låta lite raljant, men det är ett faktum att energi måste produceras. Vindkraft är, trots den visuella påverkan det definitivt har, en tämligen miljöpåverkans-snål produktionsresurs sett till alternativen.

  Sedan skall det påpekas att vindkraft inte är någon mirakelmedicin på egen hand. Eftersom det blåser intermittent så måste man ha alternativ tillgängliga som snabbt kan köras igång och ta över den energilast som vindkraften levererat till under den tid det blåst. De två produktionssätt som är överlägset bäst på just snabb in- och urkoppling är gasturbiner och vattenkraft. Gasturbiner kan visserligen gå på biogas, men de levererar ju fortfarande CO2 till atmosfären, även om det är CO2 i ett snabbt kretslopp. Och så kostar ju bränslet etc.
  Vattenkraft, däremot, är liksom vindkraft bränsleneutralt, dvs drivkraften är gratis när du väl investerat i ditt maskineri. Dessutom är det så att även om vi har mycket vattenkraft i det här landet så räcker inte vattenflödet till för att vi alltid skall kunna köra vattenkraften. Elpriserna just för stunden är ett bevis på det eftersom de till stor del grundar sig på att vattenmagasinen ligger under sina prognosticerade nivåer. Om vi då leker med tanken att vi redan hade haft lika mycket vindkraft installerat som vattenkraft, då hade vinden kunnat leverera istället för vattnet och så hade vi kunnat spara vatten till de vindfria dagarna, eller t.o.m. till dagar som denna när kölden gör att Sverige behöver mer energi än en genomsnittsdag. Det här fenomenet kallas "balanskraft", och den stora frågan att lösa är hur man ersätter vattenkraftägaren för att han inte med självklarhet får producera när elen betalas bäst utan när han behövs. (Tänk om Fru Olofsson finge ägna sig åt det istället..)

  För det tredje kan jag på ett personligt plan hålla med om att det byggs/byggts för många enskilda turbiner spritt över hela landsbygden. Här borde kommuner och länsstyrelser varit mer långsiktiga, men liksom överallt annars så är det pengar och röstetal som styr. Men principiellt hade det nog varit mer lyckat ur de flesta perspektiv (även ur vindkraftbolagets synvinkel, skulle jag vilja säga, trots att fru H-L antagligen dräpt mig om hon sett detta) om färre men större etableringar tillåtits istället för "peppartekniken" som använts hittills. Då hade vi fått få områden med störning, dvs mindre ingrepp i landskapet samtidigt som en billigare infrastrukturanpassning räckt för att ansluta den nya produktionsresursen till elnätet.

  För det fjärde kan jag tycka att Fru Olofssons senaste initiativ, nämligen att utreda hur våra europeiska grannar hanterar frågan om flygsäkerhet vs vindkraft är rätt väg att gå. Uppenbarligen finns det ju möjligheter till samexistens. Låt oss då se hur det kan fungera innan vi börjar leka palestinier och bosättare..


  I all ödmjukhet

  SvaraRadera
 7. ...och det där om havsbasering - det råkar vara ungefär 1,7 ggr så dyrt att bygga till havs (även rätt kustnära) och ca 2 ggr så dyrt att underhålla/drifta en vindkraftpark till havs som på land. det är det tyngsta argumentet till att man hellre bygger på land än till havs.
  I en del andra länder (England, t.ex.) har man ett system som ger vindkraftägaren bättre betalt för havsbaserad vindkraftsel just för att kompensera det här. Då "köper" (inom citationstecken eftersom det egentligen är pengar som kommer från att den som producerar fossilbaserad energi får mindre betalt) man sig fri från landbaserad vindkraft. Om man nu väljer att inte tillåta sådan alls, då.

  Och för övrigt så finns det gott om kommunalråd med sommarstugor inte i skogen också, om nu någon trodde något annat..

  SvaraRadera
 8. Det är konstigt med vindkraft, el till alla bekvämligheter vill vi ha, även när oljan drar iväg i pris, MEN INTE PÅ JUST MIN BAKGÅRD!
  Det spelar tydligen ingen roll var man planerar att placera vindkraftverken, i fjällen, i norrlands milsvida skogar, ute till havs utom synhåll eller bredvid kärnkraftsverk, - det blir alltid ett jäkla gnällande, mörtarna störs av vibrationerna, örnarna begår harakiri mot rotorbladen etc. Är det inte dags att se lite realistiskt på det hela, vi behöver ALLA energitillskott vi kan få i framtiden. Vindkraften har sina begränsningar och problem men när man t.ex. åker över till Danmark och kan räkna till 20-30 vita, långsamt roterande vindkraftverk är det lätt att tänka -"Här bor kloka människor som tar tillvara på vinden". När det gäller Försvarets invändningar kan man bara fråga sig - vilket försvar? Har vi de närmaste åren ens ett försvar på papperet?

  SvaraRadera
 9. Danskarna har också ett högt elpris, och dessutom bland europas högsta koldioxidutsläpp från elproduktionen.

  Vindkraft är dyrt. Dessa priser kom Price Waterhouse Coopers fram till när man på uppdrag av basindustrin beräknade produktionskostnaderna hos vindkraft (landbaserad), kärnkraft och vattenkraft:

  Vindkraft: 575-715 kr/MWh
  Kärnkraft: 270-380 kr/MWh
  Vattenkraft: 296-533 kr/MWh

  Att ingen vill få ett stort vindkraftverk är förståligt då de ger ett lågfrekvent oljud pga kompression av luften mellan rotorbladen och tornet då bladen passerar, samt rörliga skuggor pga de roterande turbinbladen. De som bor närmast kan också få se sitt hus sjunka i värde.

  SvaraRadera
 10. Jo, visst är vindkraften förhållandevis dyr, problemet är ju bara att vi kan inte ersätta den minskande tillgången på billiga fossila bränslen med mer vattenkraft i Sverige och när man väl lyckats få majoritet för att bygga nya kärnkraftverk tar det minst 15 år innan de börjar producera el till nätet. Vindkraftsparker (utom hörhåll för känsliga öron) kan man smälla upp på ett par år. Vi behöver alla tillskott för att klara att hålla industrin och den privata konsumtionen igång, på en rimlig nivå.

  SvaraRadera
 11. @Skeptisk
  Jag har inga problem med att bygga vindkraftverk där de behövs. Jag har däremot varit med om de "problem/störningar" som många utredningar visar att verken genererar.

  Jag sade nej till ungefär 30-40% av de ärende/område jag fick som sträckte sig över huvuddelen av Götaland, men jag gjorde det aldrig av privata skäl. Mina orsaker var av betydligt mer kvalitativ karaktär än en radie runt en flygplats...

  Nuförtiden bor jag i tätort, men tidigare bodde jag på landet och en av mina idéer som kommit längst i planeringstadiet var just att bygga ett eget vindkraftverk för att bli "självförsörjande" med el. Skillnaden där är att jag gör något som jag vill, och på mina villkor. Inte på någon annans som bara har ett vinstintresse och själv inte påverkas av verken.

  Jag har full förståelse för dem som inte vill se en vindkraftspark från köksfönstert vid frukosten, istället för den utsikt de haft tidigare.

  /Luttrad FM-anställd

  SvaraRadera
 12. Kanske en lösning? Eller i varje fall ett sätt för någon att få betalt.

  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3097070.ece

  Det intressanta är att radarn i dessa enheter kan med stor sannolikhet störas av andra vindkraftverk samt deras radarstationer. Om det nu bara kommer att bli en lampa som blinkar, varför räcker det inte med de varningslampor som ska finnas på alla master? Är det en extra stark lampa? I mörker fungerar lampor bra, men hur är det med regn, dimma och snö? Hur påverkar lampan NVG?

  SvaraRadera