torsdag 17 mars 2011

Det knakar i fogarna

Under 2011 så är Försvarsmaktens uttalade största utmaning att införa det nya personalsystemet. Tyvärr så ser det mer och mer ut som Försvarsmakten har haft en smula för bråttom. Det saknas ett antal lagar och framför allt så har man ännu inte förankrat systemet med de tidvis tjänstgörande soldaterna hos arbetsgivarna.

Hur ska Försvarsmakten personalförsörja den nya organisationen? reklamkampanjer är i och för sig bra, men man vill också öka samarbetet med Arbetsförmedlingen så att lediga platser i insatsorganisationen ska erbjudas arbetslösa. Men till skillnad mot alla andra typer av yrken så bör en arbetssökande som inte önskar tjänstgöra i Försvarsmakten heller inte straffas med att få sin arbetslöshetsersättning sänkt.

Utredningen anser, att det med hänsyn till principen om att rekryteringen till Försvarsmakten ska vila på frivillig grund, är olämpligt att anvisa arbetssökande att söka anställning som soldat eller sjöman i Försvarsmakten. Som motiv anförs bland annat att verksamheten innefattar risker både för den enskilde och för allmänheten, samt internationell tjänstgöringsskyldighet, vilken kan innefatta deltagande i väpnad strid.

Hur stor är egentligen viljan hos svenska arbetsgivare att då och då släppa ifrån sig sin personal så att de kan tjänstgöra i insatsorganisationen?

Hos vår förebild USA så verkar det som om arbetsgivarna börjar tröttna på att ha öppna platser i sin organisation för soldater som är ute på insatser.

The U.S. Postal Service apparently wasn’t up to speed on Sam’s generous spirit, as defined by federal law, when it fired Richard Erickson, a decorated sergeant major in the Army’s Special Forces, in April 2000.

Now the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit has overturned a Merit Systems Protection Board ruling in favor of USPS that Erickson, an Afghanistan war veteran, had abandoned the post office for military service.

The decision appears to pave the way for Erickson to get his job back, though the Postal Service hasn’t surrendered yet.


Att notera särskilt är följande faktum:

Erickson, a single father with three girls, said he has had a hard time finding work since the Postal Service fired him.

“It’s been very difficult,” he said. “I wasn’t able to get a job anywhere because I was red-flagged by the post office.”

Plus, his Special Forces skill set wasn’t easily transferrable to the civilian market.


Ett antal lagar måste med andra ord skrivas om för att soldatyrket ska kunna finnas med ibland de yrken som Arbetsförmedlingen förmedlar. Dessutom måste våra svenska arbetsgivare acceptera att soldater kommer att vara borta från sina arbeten undr längre tidsperioder, något som inte längre ens uppskattas i USA. Till skillnad från reservofficerare, där ledarskapsutbildningen ses som attraktiv för tjänstemän på högre positioner i civila företag, så är nog inte att förmågan att hantera AK5 någon större merit för en soldat att komma tillbaka med till jobbet som postsorterare på Tomteboda.

9 kommentarer:

 1. Plus, his Special Forces skill set wasn’t easily transferrable to the civilian market.

  Hur efterfrågad blir ens Sveriges bästa skyttesoldat, nära trettio år och som saknar yrkes- eller annan utbildning? De flesta passande jobb har numera automatiserats i näringslivet. Väktare, någon?

  SvaraRadera
 2. Personalförsörjningen ger vid handen två problem:
  1. Problemet med att få arbetsgivare att acceptera att deras anställda ska tjänstgöra tidvis i FM.
  2. Problemet med att ge de kontrakterade en väg in i den civila marknaden efter avslutad tjänstgöring.

  I min värld finns det i dagsläget ingen lösning, för det är ingen som tänkt så långt.

  Till att börja med måste vi ju få in GSS/T och K, d.v.s. rekrytera och sedan bibehålla dem. En uppgift jag fått i veckan (kan tyvärr inte vidimera den) säger att ett arméförband (som idag har 80 st GMU-soldater) har gjort en "marknadsundersökning" hos dessa soldater avseende vilka som ska ta anställning efter fullgjord GMU. Resultatet: 10 stycken! Resten ser en framtid som SO/OF men hvuddelen gör detta som nåt kul och avser helt sonika läsa högskola eller annan civil anställning. Följdfrågan blev då: Varför inte soldat? Svaret naturligvis: "Inte en chans att jag gör nåt sånt för 16000 i månaden!"

  Det måste tas fram en långsiktig plan från ax till limpa för dessa soldater och en ersättning som lockar, annars blir detta mer pannkaka än nånsin!

  /EXC

  SvaraRadera
 3. http://www.svensktnaringsliv.se/allmanna_nyheter/nya-forsvaret-moter-motstand_129039.html

  Där ser man...

  SvaraRadera
 4. Gå in på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens hemsida och titta på deras remissvar på personalförsörjningsutredningens rapport (http://www.iaf.se/Pressrum/Arbetsloshetsforsakringen-behover-anpassas-till-de-nya-principerna-for-rekrytering-till-forsvaret/). Uppenbart är det inte så självklart att arbetslösa INTE kommer att tvingas ta anvisat GSS jobb i försvaret...

  /Karl

  SvaraRadera
 5. @Karl: Det är precis den utredningen jag hänvisar till i inlägget och remissvaret pekar på att Arbetsförmedlingen inte kan användas för att skicka soldater till Försvarsmakten, då man med dagens lagar då också måste minska arbetslöshetskassan till de som säger nej.

  SvaraRadera
 6. Jag citerar IAF remissvar på persförsörjningsutredningen: "Nuvarande författningsbestämmelser undantar inte arbeten inom försvaret. Bestämmelserna är tvingande och påverkas inte av en eventuell överenskommelse mellan AF och FM." IAF tolkning går således EMOT utredningens. AF måste anvisa GSS-jobb, och den arbetslöse måste ta det eller förlora a-kassan. I alla fall enligt IAF. Vi får se vem som får rätt.

  /Karl

  SvaraRadera
 7. Nu vill jag inte sabba och jag håller med om inlägget i stort men om man sätter sig in i artikeln du länkar till hade karln faktiskt inte jobbat en enda dag på närmare fyra år när han sades upp, åren innan hade han jobbat 50% av sin tid för DoD. Märk väl att detta var före 9/11.

  Om man nu finner sig heltidsarbetande i firman under flertalet år även efter att det obligatoriska löpt ut (amerikanska kontrakt sträcker sig väl oftast över 3 år heltid + 5 i reserven?) borde man kanske fråga sig själv varför man inte sadlar på för heltid...

  SvaraRadera
 8. @Lew: Jag håller helt med om att han hade vart borta en hel del. Men det var fortfarande inom de gränser som lagen medgav. Företaget förlorade också sin överklagan.

  SvaraRadera
 9. Lagen nedan innehåller de allmänna reglerna för användandet av ekonomiska styrmedel på området arbetslöshet. Generellt gäller hur som helst att en arbetssökande som inte söker ett jobb kan bli av med a-kassan. Om inte det gäller så har vi ju infört en medborgarlön och försörjningsplikt för skattebetalarna för de som inte vill arbeta och någon sådan regel finns inte ännu. Försörjningsstöd, alltså Socialbidrag, finns ju däremot, så staten tar knappast på sig ett dyrt medborgarlöneansvar i onödan.

  En oorganiserad arbetslös person som får arbetslöshetsersättning från ALFA-kassan kan man enligt nedan angivna regler sluta betala ersättning till i syfte att tvinga personen att ta ett jobb där det pågår en strejk, alltså strejkbryteri.

  Då hör det till saken att ALFA-kassan betalar grundbeloppet 320 (?) kronor /dag i ersättning. Därmed är inte 16 000 kronor / mån så lågt i jämförelse med 6 400 kr i grundersättning för 20 dagar/mån.

  Skälet till att man skriver beslut av Konungen är att lagen varit gällande i drygt 40 år och att Kunglig Majt då hade politisk makt som man senare ändrade. Nu är det regeringen som beslutar.


  Lag (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt

  Utfärdad: 1969-05-14

  Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:303

  --------------------------------------------------------------------------------

  1 § Denna lag äger tillämpning i den mån särskild föreskrift därom
  meddelas i lag eller annan författning eller i beslut av Konungen om
  bidrag åt arbetslösa eller annat samhällsstöd.

  2 § Arbetskonflikt anses i denna lag föreligga vid lockout eller
  strejk eller därmed jämförlig stridsåtgärd på arbetsmarknaden.

  Vid tillämpning av lagen anses som arbetstagare även den som, utan att
  anställningsförhållande föreligger, utför arbete för annans räkning
  och därvid till denne intager en beroende ställning av väsentligen
  samma art som en arbetstagare till arbetsgivaren. Den för vars räkning
  arbetet utföres anses som arbetsgivare enligt lagen.


  Man kan nog se det som en Draft i USA.  Tobias Wallin

  SvaraRadera