tisdag 29 mars 2011

På allvar! (uppdaterad)

200 år sedan senaste insatsen i Libyen och 50 år sedan Flygvapnet senast var i strid så förbereder sig nu F17 m.fl att skicka åtta Gripen, en Tp-84 och ett "spaningsflygplan" till Libyen för att deltaga i den NATO-ledda insatsen.

Jag tycker att detta är mycket bra för moralen i Flygvapnet. Den sista tiden har många av mina kollegor tappat mycket av glädjen på jobbet. Allt för länge har det varit en mycket sned debatt där många tyckare ansett att Flygvapnet inte bidrar internationellt. Men nu får vi äntligen chansen att göra det vi är utbildade för.

Nu när en insats blir realitet så är det en hel del saker som kommer att få draghjälp.

- NATO-krypton. Sverige har som icke-NATO medlem haft svårt att verifiera Länk-16, Have Quick och IFF Mode 4, då skarpa NATO-krypton enbart är tillgängliga för NATO-länder eller de som deltar i en insats.

- Vapen. Att flyga i CAP - Combat Air Patrol med vapen för jakt- och attackinsatser sliter på flygplan och vapen. I det nationella försvaret var det tänkt att Gripen skulle starta från en krigsbas och inom en timme avfyra alla vapen. Man behövde därför inte fundera hur länge ett vapen satt på flygplanet. Man behövde oftast inte ens fundera över att landa med skarpa vapen hängande på flygplanet. I den nationella incidentberedskapen användes oftast bara automatkanon. Nu kommer robotar och bomber att förbrukas i rask takt, även om de inte avfyras från flygplanen.

- Logistik. Reservdelar och underhållsresurser måste skickas ner till den bas som de svenska flygplanen kommer att operera från. Detta kommer givetvis att påverka flygning med Gripen här hemma i Sverige.

- Lufttankning. De svenska piloterna har tränat lufttankning, men det är en helt anan sak att göra det varje flygpass. Detta blir bra träning för piloterna, men kommer också att slita på flygplanen på ett helt nytt sätt.

- Budget. Enligt Ekot kommer insatsen att kosta ca 200 miljoner. Det finns knappast budget för denna insats. Om inte Regeringen ger extra pengar till Försvarsmakten så innebär det att något annat kommer att få stryka med foten.

Alla dessa utmaningar är dock positiva. Vi har länge behövt åtgärda ovanstående pukter. Nu när det blir en skarp insats så får Försvarsmakten kniven på strupen och då brukar man lösa det som behövs lösas. Efter denna mission så kommer det att finnas massor med erfarenheter att uppdatera utbildningsplaner och underhållsdokumentation med.

För bara några veckor sedan när bl.a. vi bloggare började fundera på om det var möjligt att skicka EAW till Libyen så sade alla att det var omöjligt. Sverige hade inte beslutsrätt om insatsenheter som tillhör EU-förbandet NBG11. Som tur väl är så vann förnuftet över formaliteterna. EU är tandlöst som militär allians och NBG lär även i fortsättningen bara få öva för att man i bästa fall kan återanvända dessa enheter i senare insatser i NATO:s regi.

Hemläxor för Regering och Riksdag.

- Se över beslutsprocessen. Nu verkar det som om vår statsledning drivits framåt av den allmänna opinionen snarare än att det funnits färdiga mekanismer för hur vi skall kunna använda de insatsförband som vi anmält till FN, EU och NATO styrkeregister. Skall vi ha insatsförband med R10 eller R30 beredskap så måste besluten finnas på plats redan när förbanden sätts i beredskap.

- Ta en kraftig funderare över EU som strategisk säkerhetspartner. Sverige har dragit ned kraftigt på de militära resurserna och behöver en internationell partner. EU är inte denna partner och då återstår bara NATO. Alternativet är att göra som Finland och satsa mer på det nationella försvaret.

P.S: Flygvapnet har efter insatsen på F22 nere i Kongo haft en massa missioner med transportflyg över hela världen. Flygvapnets helikoptrar har de senaste åren blivit en eftertraktad resurs och flyget har fått åka till Kosovo, Adenviken och nu senast till Afghanistan. Flygvapnet har även haft ansvar för insatser i Kosovo och Afghanistan. Flygvapnet har också varit åter i Kongo i form av en flygplatsenhet. Men detta är första gången på länge som vi får använda vår offensiva resurs.

SvD1, SvD2, DN1, DN2, DN3

Uppdaterad 11-03-29, 15:24
Försvarsmakten kommenterar nu insatsen.

Insatsen kommer sannolikt att utgöras av högst åtta Jas Gripen, ett transportflygplan 84 (tp 84 Hercules) för lufttankning och ett spaningsplan. Insatsen föreslås pågå i högst tre månader och omfatta cirka 130 personer inklusive stabspersonal.

Inriktningen är att flygdelarna tas ur den nordiska stridsgruppen, Nordic Battlegroup, som nu står i beredskap.

Försvarsmakten kommer att göra en hot- och riskbedömning för insatsen och vidta eventuella åtgärder utifrån denna bedömning

Inom Försvarsmakten pågår nu ett omfattande planeringsarbete.


Läs Regeringens proposition här. Intressant är att se den politiska värderingen av hur man kan använda resurser som är en del av NBG.

Flygkomponenten som står i beredskap att stödja den nordiska stridsgruppen kan göras tillgänglig med kort varsel för att fylla ett omedelbart behov. Detta är i linje med ett flexibelt användande av EU:s stridsgrupper.

Regeringen bedömer att den nordiska stridsgruppen utan flygkomponenten kan kvarstå i beredskap under första halvåret 2011.


Se även Wiseman, Tolgfors, Göran Pettersson och Forsno.

SvD, BLT1, BLT2, BLT3, SR1, SR2

38 kommentarer:

 1. Lycka till, EAW/QR och övriga! Ni kommer att göra ett bra jobb där nere.

  SvaraRadera
 2. Bygg inte vidare på medie-myten att det är bara F17 som "drabbas" av Libyen-insatsen, det är en hel FV (och till viss del FM) angelägenhet. Större delen av personalen må vara rekryterad från F17 (då den lite informella "varannat-år" principen för stående förband roterar mellan F17/F21) men merparten av de för EAW utpekade gripenplanen kommer de facto från F21.

  Jag skulle vilja säga att hela FV har fått jobba "arslet" av sig den senaste veckan & helgen av förberedelser.

  I övrigt håller jag fullkommligt med om att detta är bra för FV. En liten vitamininjektion som behövdes i den konstant nedåtgående spiral som rått de senaste åren!

  SvaraRadera
 3. Så då är hela sveriges försvar utomlands :)

  SvaraRadera
 4. @Anonym 04.42: Inga Gripenflygplan "ägs" av en enskild flottilj, utan de ägs av MSK som ägareföreträdare och som roterar flygplanen mellan flottiljerna för att de ska slitas på samma sätt. Detta är också anledningen till att man tog bort flottiljbeteckningen från flygplanen (trist, men sant).

  Dock så har du helt rätt avseende personal. Dessa kommer från hela Sverige. Detta är något som inte kommer att ändras i framtiden trots att ÖB bedyrar att med det nya anställningsavtalet så ska man använda färdiga klossar i Försvarsmakten och inte sätta ihop förband vid behov. Vi får se när F21 nästa år tar över ansvaret över insatsdivisionen.

  Sedan ska man inte glömma Tp-84 från F7 och "spaningsflygplanet" från F7 detachement Malmen.

  SvaraRadera
 5. Äntligen ett bra beslut. Lycka till FV! Våra tankar är med er.

  SvaraRadera
 6. Ja, EU ska nog ta ett snack om huruvida det ska finnas några gemensamma förband.

  SvaraRadera
 7. Tp 842 bör skickas, Queen of Africa .
  Dock återstår en del hot, likväl är ju deras flygvapen ej utslaget men vi får se.

  Bofors 40 mm är även de ej tystade.

  //Förste Sergeanten

  SvaraRadera
 8. Finns det verkligen någon poäng med en sån här insats, när Sverige går in med förbehållet att våra plan inte får skjuta mot markmål? Luftmål finns det ju inga, så här sent i skeendet. (Det syntes väl knappt till några libyska plan ens i början.) Det blir alltså bara att flyga omkring och visa upp sig. Det kanske kan vara trevligt för flygvapnets personal att få lite omväxling, men finns det något som helst varken militärt eller politiskt syfte? Det finns argument både för att delta och att avstå från att delta i insatsen mot Libyen, men för att delta lite lagom ser jag inga argument alls.

  SvaraRadera
 9. Propositionen i sin helhet.
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/49/75/8b46bcd2.pdf

  Media rapporterar om att markanfall inte är aktuellt. Jag får dock ingen fullständig klarhet när jag läser propositionen. Å ena sidan står det att den svenska uppgiften att upprätthålla flygförbudszonen å andra sidan så trycks det på vår vilja att genomdriva resolutionen i sin helhet. Ingenstans står det uttryckligen att vi inte får nyttjas för markanfall.

  Hursomhelst så hoppas jag att förbandet inte får några restriktioner som ytterligare sänker anseendet för Sverige.

  Lycka till med insatsen till er som är berörda.

  SvaraRadera
 10. Vad då upprätthålla NFZ? Libyerna har ju inget som kan flyga längre. Vi behöver väl inte deployera ett enda flygplan för att lösa den uppgiften... Behovet nu är faktiskt bekämpning av markmål som lv, stridsfordon, truppsamlingar, ledningsresurser mm. Upprätthålla flygförbudszon.... hmmm..fnys...

  SvaraRadera
 11. @Börjesson 05:38 :

  Se kommentar ovan från CI
  "
  Nu när en insats blir realitet så är det en hel del saker som kommer att få draghjälp.

  - NATO-krypton. Sverige har som icke-NATO medlem haft svårt att verifiera Länk-16, Have Quick och IFF Mode 4, då skarpa NATO-krypton enbart är tillgängliga för NATO-länder eller de som deltar i en insats.
  "

  SvaraRadera
 12. Ja, och så var det ju Flygvapnets insatser med Hkp 9 i Kosovo, Hkp 15 i Adenviken och nyss påbörjade åtagandet i Afghanistan med Hkp 10!

  Glöm för all del inte bort att allt inte är fixed wing som glimmar...

  /Pilot med roterande vingar.

  SvaraRadera
 13. Skicka Lundin oil istället.

  SvaraRadera
 14. "
  Insatsen ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda civila och områden med civilbefolkning som hotas av angrepp, inklusive att upprätthålla en flygförbudszon över Libyen
  "

  Står iofs inte uttryckligen att markattack är utesluten i Libyen-proppen men det kan väl tänkas att det är en ej öppet kommunicerad överrenskommelse med SAP från regeringens sida?

  http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/49/75/8b46bcd2.pdf

  SvaraRadera
 15. Efter att ha lyssnat på presskonferensen så står det klart att markattack inte är aktuellt.

  Det är pinsamt att socialdemokraterna som skrikit mest om att vi ska delta nu begränsar mandaten så att insatsen i princip blir verkningslös. Självklart skall vi delta i uppgiften att skydda civila. Om libyskt artilleri eller pansar bekämpar civila så får vi alltså inte ingripa. Detta är ju helt galet!

  SvaraRadera
 16. @Pilot med roterande vingar:Helt riktigt. Det som går lågt och långsamt är allt för lätt att glömma bort! :-)

  SvaraRadera
 17. @Börjesson: Att inte få genomföra markanfall är helt klart en smula uddlöst. Men det var nog det enda sättet för Regeringen att få igenom propositionen i Riksdagen.

  Det som är intressant är att svenska politiker börjar förstå att NATO är det organ som vi måste samarbeta med. I och med de stora nedskärningarna av det nationella försvaret så har vi minskat vår handlingsfrihet att säga nej till liknande förfrågningar. Finland har fortfarande ett starkt nationellt försvar och avser inte att deltaga i Libyen.

  SvaraRadera
 18. Jag tycker herr Forsnos kommentar sammanfattar det hela.

  "En för sen och meningslös gest till en bedömd politisk kostnad i nivå med effekten - helt i linje med säkerhetspolitiken i övrigt med andra ord."

  Eftersom förmåga och kompetens hos de som nu åker ner till viss del är bristvara så drabbas nog hela FV ganska snart.
  Ska vi upprätthålla en "busslinje" 24/7 så kommer de snart att behöva bytas ut.
  Hela FV får nog anpassa resurser, personal och arbetstidsuttag till missionen.
  Vis av erfarenhet kommer nog antalet diverse
  "stabsfunktioner" att utökas och därmed antalet aktörer i styrkan.

  Våra "solidaritetsgrannar" har nog redan dragit sina slutsatser. Jag är inte så säker på att vi vill dra några egna.
  Man kan ju följa de livliga blogginläggen hos vår försvarminister för att se vilka slutsatser han drar av det inträffade.!?

  Glöm inte herr Clostermans regler och njut av flygningen. Ni kommer ialla fall säkert att ha fint väder!

  Suck! Varför har jag en sådan pinsam känsla i kroppen? Kan det bero på vårvädret?

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 19. En intressant aspekt som ytterligare kan misnka verkan av det svenska förbandet är s.k. nationella caveats och ROE. Vad får resp. inte får våra piloter göra?

  - Flyga ovanför libyskt territorium, eller bara utanför skotthåll för eventuella kvarvarande SA-5?

  - Skjuta på flygplan som inte är ett direkt hot? NFZ innebär att allt flyg förutom deav FN godkända flygplanen är potentiella mål.

  Det skulle roa mig oerhört om en svensk pilot kommer hem med en luftstridsseger. Hur ställer sig svenska regeringen till det? Medalj eller utskällning?

  SvaraRadera
 20. Gällande denna uppmaning:

  "- Se över beslutsprocessen. Nu verkar det som om vår statsledning drivits framåt av den allmänna opinionen snarare än att det funnits färdiga mekanismer för hur vi skall kunna använda de insatsförband som vi anmält till FN, EU och NATO styrkeregister."

  Regeringen vet att EU-medlemskapet är ogillat. Man har från Socialdemokratin ärvt ett påstående om att Sveriges medlemskap inte ska påverkerka de förhållanden som rådde före 1995.

  När som helst kan resas krav om att lämna EU, på grund av frågor som invandring och arbetsmarknadspolitiken.

  Det är klart att det går långsamt framåt.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 21. @Förste Sergeanten (särskrivet med stor bokstav på fel ställe)

  Förutom att Tp 842 är en felaktig beteckning (ungefär som Jas Gripen), så var det 84006 som hade målningen "Queen of Africa".

  SvaraRadera
 22. Ser till min glädje att det är biståndsministern som kontrasignerat proppen. Det betyder väl att insatsen finansieras med biståndsmedel och att vi alltså här har ett av de verkligen sällsynta tillfällena där det dessa medel används till konkret bistånd till behövande! Eller ?
  /bloggbosse ;-)

  SvaraRadera
 23. @Anonym 29 mars 2011 06:22
  Via sms kanske om nu inte JAS har ett eget textsystem som kan nyttjas?

  Har vi tur så blir det en hel del lärdomar, har vi otur så får våra piloter cirkla över en massaker....

  Oavsett så visar Sverige vad vi går för... Och jag tror inte att vi som land imponerar speciellt på någon.

  /Tinhead

  SvaraRadera
 24. CI,

  Vissa debattörer hävdar att vi skulle ha tekniska begränsningar att genomföra markattacker eftersom vi inte är med i NATO. Stämmer detta?

  SvaraRadera
 25. Om utgångspunkten för diskussion är att Gripen är en fungerande produkt har regeringen anledning att låta den bli marknadsförd i en skarp insats. Men. Just denna skarpa insats är riktad mot regimen i en stat som genomgår en intern konflikt. Och. Sveriges medlemskap i EU har alltid varit halvhjärtat. Om Sverige av vilken som helst anledning (Arbetsmarknadspolitik eller Invandring) skulle välja att lämna unionen skulle behovet av att hävda suveränitetsprincipen (1648)återuppstå för Sveriges del. Just för närvarande saknas det behovet eftersom Suveräniteten handlat om att kunna hävda självständighet gentemot Påven. Och han tillhör ju EU, eller tvärtom. Om till äventyrs nu inte påven egentligen är förklädd Muhammedan.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 26. @CS: Nix. Vi har piloter som är fullt utbildade i alla procedurer som krävs för CAS. Detta har visats på massor av övningar och även med framgång i Red Flag 2006 och 2008. Vi har Litening III som är en av världens bästa laserkapslar och vi har förmåga att fälla GBU-10/12/16 laserstyrda bomber och GBU-49 GPS-styrda bomber. Dessutom kan vi använda automatkanon. Alla dessa vapen går att använda såväl dag som natt och då i kombination med NVG.

  Vi har lite problem med att få tillgång till NATO-krypton för säker talkommunikation som är bra för att inte röja insatsen för en duktig fiende. Men med eftersom vi nu ställer upp för NATO bör det underlätta för oss att få tillgång till de kryptonycklar som behövs.

  Hur denna kommunikation sedan ska fungera hemmai Sverige i det nationella försvaret är en annan femma.

  SvaraRadera
 27. Klippt från Expressens live-rapportering:

  "Bildt om Gripen och markmålsinsatser:
  - Markmålsinsatser hade varit annorlunda. Där har vi begränsningar i våra system i och för sig, det ska man vara medveten om. Vi är inte nödvändigtvis bra på allting. Gripen är utomordentligt kvalificerat luftförsvarsflygplan."

  Jag blir lite förvånad och undrar om inte herr Utrikesminister är felinformerad.

  SvaraRadera
 28. Usas AC130 är väl i stort sett en TP84 med en bofors40mm och en haubits? Kan vi inte modda ett av våra? :)

  Eller låna en moab från usa, de fällde dessa med hercules om jag minns rätt. 9 ton bomb..muahaha Iofs finns det inget kvar att bomba.

  SvaraRadera
 29. @CS

  "Jag blir lite förvånad och undrar om inte herr Utrikesminister är felinformerad."

  Knappast, han vill bara begränsa de politiska riskerna med insatsen så mycket det går. Tro inte att Sossarna var de enda som var tveksamma till markattacker...

  Ska man vara lite positiv är väl detta väl iallafall ett steg i någonslags halvrätt riktning. Folk börjar så sakta vänja sig vid att vi har ett försvar och att det faktiskt kan komma att användas till något.

  Ja plötsligt ter sig NATO inte lika stort och ont och läskigt längre, delvis tack vare att 68-generationen fasas ut ur politiken... Kanske att medelsvensson börjat fundera över varför vi inte gick med redan 1991?

  SvaraRadera
 30. @ANonym 11.59: En "vanlig" USAF AC-130 är nog en smula för dyr. Men US Marines har faktiskt tagit fram ett "konverteringskit" som ser intressant ut!

  http://www.defenseindustrydaily.com/Harvest-Hawk-Aims-to-Arm-USMCs-KC-130J-Aerial-Tankers-05409/

  SvaraRadera
 31. @Upandaway: Helt klart är det ett bra steg i rätt riktning som kommer att vara ett lackmustest av vad vi klarar internationellt. Red Flag 2006 och 2008 varade i ca 1 månad. Nu får vi tredubbla den "stresstesten".

  SvaraRadera
 32. I USA har man lärt sig att använda de elektroniska medierna. Denna blogg från USEUCOM är lysande!

  http://useucom.wordpress.com/

  Mycket information, till skillnad från forsvarsmakten.se

  Möjlighet att kommentera inlägg, till skillnad från Tolgfors blogg

  Beskrivande inlägg, till skillnad från Bildts något enkelriktade resedagbok.

  SvaraRadera
 33. Jag hittade den här intressanta rapporten om operation "Odyssey Dawn" som idag byter namn till "Unified Protector".

  http://smallwarsjournal.com/blog/doc/OdysseyDawnBackgroundandIssues.pdf

  SvaraRadera
 34. En som var med för 50 år sedan:

  http://www.expressen.se/nyheter/1.2386131/vi-flog-pa-en-vagkarta

  SvaraRadera
 35. @MFI: På den tiden visade de svenska flygarna hålla världsklass. Chefen för Katangas flygvapen, som tidigare varit högt befäl i RAF under Slaget om England, sade efter att svenskarna slagit ut Katangas flygvapen på marken att "det var det jäkligaste han hade sett".

  SvaraRadera
 36. I DoD-rapporten finns på sid 25 mycket intressanta prisuppgifter på kostnad per flygtimme och förbrukade vapen för USA.

  http://smallwarsjournal.com/blog/doc/OdysseyDawnBackgroundandIssues.pdf

  Nu är det oklart hur mycket man räknar in i dessa kostnader.

  Gripen brukar man säga kostar ca 30.000 kr/fh i ren driftskortnad. Sedan tillkommer lön för underhållspersonal, men med tanke på att Gripen kräver betydligt färre tekniker/flygplan än motsvarande amerikanska så bör jämförelsen bara bli bättre till Gripens fördel.

  SvaraRadera
 37. CI 12.38: Fantastiskt! Nu länkad.

  SvaraRadera
 38. Denna insats framstår som avsiktsmässigt oren. Det verkar mer vara ett sätt att marknadsföra ett vapensystem kring en organisation som nationen självständigt har presenterat ska få visa ett projekt med potential. Det är NATO som leder operationen och Sverige börjar nog snart överge sin neutralitets linje. Här syns ingen nationell, offentlig debatt om Sveriges försvarsideologiska värdeförankring inför en folklig oppinion som måste få del i ett avgörande. Sverige agerar ännu en gång i en konflikt under ledning av NATO redo att agera i strid. Vi har sett oss medverka i övningar som gått under namnet "Partnerskap för fred". Men det handlar kanske om en ledande skara tänkares gemensam agenda - den som vill utföra sin kultur imperialism.
  Här i Sverige vet ännu inte många vad det innebär att bryta med vår gamla neutralitets politik och omärkligt bli en del av ett begrepp som går under namnet "New World Order" då vi redan är påtänkta. Det finns skrämmande inspelningar av flera viktiga amerikanska politiker som talar om NWO som något kommande och verkligt - något som kommer att förändra världen där ordningen vill bygga kulturen på kontroll. Det är synd att det är sant. Jag undrar vad Usama Bin Ladin menade i sitt brev han lämnade till eftervärlden när han uppmanar de trogna att gemensamt strida mot korsfararna. Vi lever kanske i en andens diktatur, där de värdigaste bland de utvalda är samlade i loger - arbetar för en andlig gemenskap i ständig rörelse mot att genomföra en förädladling av människan så hon reser sig såsom en gud. Detta är kanske korsfararna han omtalar. Om de kallar sig gudar vet jag att Gud större!

  SvaraRadera