söndag 20 mars 2011

Packa resväskorna? (uppdaterad)

Enligt Ekot så har Försvarsmakten lagt fram ett förslag att skicka 8 stycken Gripen till Libyen för att deltaga i operation "Odyssey Dawn", d.v.s. att etablera en NFZ - No Fly Zone.

Försvarsmakten skulle förutom de åtta Gripenplanen kunna skicka utrustning för lufttankning och annan nödvändig materiel. Att samarbeta och kommunicera med Nato-flyg vore inget problem, då Gripen deltagit i fler övningar med amerikanskt flyg.

Vare sig Regeringen eller Försvarsmakten kommenterar det hela och om dessa flygplan är ur EAW är också oklart, men mycket sannolikt.

Läser man mellan raderna på Carl Bildts blogg så diskuteras det villt i de politiska korridorerna...

Under dagen har jag haft en del kontakter om hur länder i den koalition som nu svarar för de militära operationerna ser på den närmaste utvecklingen, och i Bryssel blir det naturligt med närmare kontakter också med Nato:s struktur där för att höra deras bedömningar.

Alldeles självklart kommer också Sverige att stödja genomförandet av resolutionen på det sätt och med de resurser som vi är bäst på.

Resolutionen har ju en rad olika delar, även om det just nu är de mer militära som dominerar händelseutvecklingen.


Aftonbladet, HBL, Nytt24

Uppdaterad 11-03-21, 09:05
Enligt SvD så kommer NATO att skicka ut inbjudan att deltaga i operationerna över Libyen även till PFF - Partnerskap För Fred länder. Då USA inte är intresserad av att låsa resurser till Libyen under någon längre tid, så kommer NATO att behöva all hjälp de kan få. Både från arabvärlden, men även från t.ex. Sverige och Finland.

Eftersom Sverige inte, som Norge och Danmark, är med i Nato så finns naturligtvis frågetecken om hur en svensk flyginsats ska ledas, och vilket inflytande vi kan få om vi deltar. Men ytterst är det en fråga om politisk vilja, om regeringen Reinfeldt vill delta i en FN-aktion mot diktatorn Gaddafi för Libyens folk.

Det ligger nära till hands att jämföra statsminister Tage Erlander som 1961 beslutade om att sätta in svenskt stridsflyg i Kongo. På begäran av FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld hade Sverige inom tio dagar fått ner fem J-29, Flygande tunnan till Kongo. De svenska planen slog snabbt ut hela utbrytarrepubliken Katangas flygvapen.

Detta var möjligt för 50 år sedan, medan Sverige ännu bedrev neutralitetspolitik. I dag är vi med i EU och är partnerland till Nato. För femton år sedan, 1996, gjordes internationella insatser till en huvuduppgift för Försvarsmakten. Trots detta har ingen svensk regering – varken socialdemokratisk eller borgerlig – hitttills sänt svenskt stridsflyg utomlands.


Carl Bildt har tidigare sagt att Sverige avvaktar en inbjudan från NATO. Om den nu kommer, vad gör Regeringen då? Om Sverige tänker fortsätta att erbjuda stridsflyg till internationella insatser, så är det dags att visa att vi menar allvar.

Se även Wiseman.

DN, SVT, SR

Uppdaterat 11-03-21, 10:37
Frågan är vad som sägs i de slutna förhandlingarna mellan Sverige och NATO?

Enligt Stefan Ring har inte Sverige några formella skyldigheter att ställa upp militärt i Libyen.

– Fast säger vi nej skulle vi möjligen förlora politiskt inflytande, säger han.

Någon officiell förfrågan om Sverige ställer upp har ännu inte inkommit. Men när en sådan kommer har marken redan beretts.

– Det normala är att man får en förfrågan först när man sagt ja bakom lyckta dörrar, säger Stefan Ring.
...
Ring menar att det finns ett relativt starkt behov av ytterligare flygstridskrafter i operationerna.

– Frankrike, USA och Storbritannien har relativt begränsade flygstridskrafter på plats. Jas-planen behövs säkert, säger han.

För att Sverige ska kunna ställa upp krävs riksdagens godkännande. Enligt Stefan Ring är det viktigt att Socialdemokraterna ställer sig helt bakom att sända planen till Libyen.

– Det krävs att merparten av oppositionen säger ja. Det vore inte bra om man startade en sådan här operation i ett oklart politiskt läge. Löpsedlar av typen "Jas-plan bombar civila" skulle genast gör det hela till en svår inrikespolitisk fråga, säger Ring.


Uppdaterad 11-03-21, 10:55
(s) och (v) förespråkar en insats i Libyen. Detta innebär att om Regeringen vill så finns stödet från oppositionen. Inom regeringen så vacklar man. (fp) och (kd) stöttar också en insats, medan (m) är mer avvaktande.

På måndagen ställde sig även Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin bakom ett svenskt deltagande i aktionen.

– Vi socialdemokrater gick ut väldigt tidigt och sade att vi tycker att det är viktigt att Förenta nationerna den här gången står upp och skyddar civila som riskerar att dödas av sin egen regim, säger han till TT.

Urban Ahlin säger att det är viktigt att det är FN som tagit beslutet så att operationen genomförs i enlighet med folkrätten.

– Om FN tar ett sådant beslut så ska Sverige också vara berett att delta, fortsätter han.

– För mig har det ingen betydelse om det (en förfrågan om svenskt deltagande) kommer ifrån Frankrike, från FN eller från Nato. FN har gett uppdraget.


Carl Bildts uttalanden om att Libyen är en NATO-insats och att Sverige därför skulle ha svårt att deltaga är mycket märkliga. I så fall så borde vi genast dra oss ur både Afghanistan och Kosovo som är lika mycket NATO-ledda insatser baserade på mandat från FN.

Uppdaterad 11-03-21, 13:37
Flygvapeninspektören Anders Silwer uttalar sig nu om en möjlig insats med ett Gripenförband i Libyen.

Försvarsmakten bekräftar nu att regeringen ställt frågor om "flygdelarna" i den nordiska stridsgruppen med anledning av Libyen-krisen.

– Regeringen har naturligtvis ställt några fördjupande frågor med anknytning till vårt förband, säger Anders Silwer, chef för flygtaktiska staben till TT.

– De resurser som Försvarsmakten har, som är mest vältränade och i högst beredskap, det är de i den nordiska stridsgruppen.

Silwer betonar att inga förberedelser får göras förrän ett politiskt beslut fattats att delta i insatsen.Stridsgruppen har kravet på sig att kunna vara på plats tio dagar efter ett beslut. Om det skulle bli aktuellt att skicka Gripen-plan skulle det gå snabbare och handla om "dagar", enligt Silwer.

De åtta planen i stridsgruppen, är av den senaste versionen av Gripen, 39 C/D versionen. De är helt kompatibla med Nato, och kan även använda sig av Natos lufttankning.

TT: Skickar Sverige ned egna resurser för lufttankning om en insats skulle bli aktuell?

– Vi har ett Herculesflygplan som vi har för att öva lufttankning med i Sverige och det går naturligtvis också att lufttanka med vid en insats. Det är en möjlighet att ta med det, för oftast är det så att lufttankningsresurser är sådant det är mest ont om, säger Silwer.

TT: Hur mycket personal behövs om Sverige skulle skicka åtta plan?

– Ett tiotal piloter. Totalt 90 soldater och officerare.

TT: Vad kostar det?

– Vi håller på att räkna på det. Jag har inte de siffrorna, säger Silwer.


Uppdaterad 11-03-21, 22:11
I morgon på morgonnyheterna ska ett svenska deltagande i Libyen debatteras. Det ska bli intressant att höra hur tongångarna går.

I SvD skrivs det om möjlighet till ett snabbt beslut. Detta gäller givetvis enbart utifall partierna lyckas komma överens. Det gäller att förankra den politiska processen så att allt finns klart om och när NATO:s inbjudan kommer. Då insatsen ännu inte har tagits över av NATO så lär inbjudan dröja ytterligare några dagar.

Carl Bildt funderar dock fortfarande på vem det är som leder insatsen och hur framtiden ser ut. Men insatsen kommer nog att vara över innan alla hans frågor hinner besvaras. Hade vi varit smarta hade vi gjort som norrmännen och illa kvickt skickat iväg flyg och sedan ställt krav på hur de ska användas. Då hade vi setts som beslutskraftiga. Nu ses Sverige bara som handlingsförlamade.

Uppdaterad 11-03-22, 22:01
Uppe på försvarsdepartementet så bränns det "Midnight Oil". Ska vi delta med Gripen i Libyen?

–Det har varit informationsutbyten om det här sedan mitten av förra veckan. Vi har bett att få information om vissa förmågor och beredskapsdelar. Det har varit på handläggarnivå, säger Michael Moore, departementsråd på försvarsdepartementet.

Frågan som däremot återstår är hur mycket inflytande Sverige skulle få vid en insats i Libyen, med tanke på att vi inte ingår i Natoalliansen. Enligt Anders Cedergren, professor och chef för Militärhistoriska avdelningen på Försvarshögskolan, finns stora begränsningar.

–Vi har inte tillgång till hela stridsledningssystemet som Nato använder, kallat länk-16. Det är naturligtvis så att vi inte kan få fullfölja uppgifterna när vi väl är där nere. Sannolikt kommer vi att få icke-stridande och mer patrullerande uppgifter, eller spaningsuppgifter.


Än så länge så väljer dock våra politiker aktivt att avvakta...

Utrikesminister Carl Bildt sade på måndagskvällen att han vill veta "hur den här operationen ska ledas, hur den ska inriktas och vad den ska ha för omfattning".

Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef Anders Brännström betonar vikten av att den internationella insatsen mot Libyen har tydliga mandat och mål.

- Det är ju jätteviktigt att det blir en tydlig uppgift, säger han till TT.

- Allt måste ju hänga ihop. Det som är nummer ett är att man har ett mandat och sedan måste det hänga ihop hela vägen ned. Operationsplanen måste ha tydliga insatsregler om vad man får skjuta på, i vilka situationer man får öppna eld och vilka befälhavare som ger order. Det är jätteviktigt. De politiska besluten får ju fattas av politiker, men hela kedjan ned måste man ha tydliga direktiv. Militära chefer ska inte behöva ta politiska beslut.


Uppdaterad 11-03-24, 21:53
Nästa vecka räknar Sverige med att få frågan om vi kan åka ner till Libyen eller inte.

Sverige ställer nu in sig på att en eventuell begäran om stöd till insatsen i Libyen kommer i samband med en Libyenkonferens i London nästa vecka.

– Som det ser ut just nu verkar det vara tisdag det handlar om, men det kan förändras. Och det är tilltagande sannolikhet att det blir Nato-kommando på alltihopa, säger utrikesminister Carl Bildt efter ett möte med Nato-chefen Anders Fogh Rasmussen i Bryssel.

– Det är i den riktningen det rör sig.


Det blir en lång helg för alla inblandade:

- FMV och HKV får räkna på alla materiel som ska tas med och om allt verkligen funkar. För det kan ju inte vara så att vi ställer förband i R10 beredskap utan att allt är på plats?

- Politikerna får skapa några hemliga överenskommelser för att få till ett Riksdagsbeslut. Egentligen ska det bara krävas ett Regeringsbeslut eftersom detta är ett insatsförband, eller?

SvD1, SvD2, SvD3, DN

23 kommentarer:

 1. Vad sjutton syftar han på här?
  "Alldeles självklart kommer också Sverige att stödja genomförandet av resolutionen på det sätt och med de resurser som vi är bäst på."

  Vilka är resurser är vi bäst på?

  SvaraRadera
 2. @Henrik: Den gode Bildt försöker att slingra sig ur de uttalanden han gjorde innan FN-resolutionen. Det måste ha blivit en gigantisk överraskning när Ryssland och Kina lade ner sina röster.

  Men vi kan ju alltid skicka ner ett krigssjukhus. Om vi nu hade några kvar det vill säga...

  SvaraRadera
 3. Tyvärr så faller glorian av den här regeringen, omdömet verkar inte vara det bästa.
  Att först göra Sverige helt beroende av Nato, sen vägra delta i insatser är en väldigt oansvarig väg att ta.
  Frågan är o inte Bildt´s förmåga som diplomat är gravt överskattad.
  Sverige känns allt mer som Roms sista dagar.

  SvaraRadera
 4. Försvarets oberoende av NATO tog slut(definitivt) i och med FB00. Senare försvarsbeslut har endast resulterat i fler spikar i kistan.

  SvaraRadera
 5. De kunde flugit i rote med Danmark eller Norges F16 ner?

  Kom på en smart sak, vi inom norden borde ha en pool med flygförare som kan flyga varandras flygplan, då kan man effektivt dela manskap och resurser..

  Svenskar piloter borde ha flygtid i alla NATOs maskiner egentligen. Kan vi inte skicka hårdvaran kan vi ställa upp med piloter.

  Vore det ens möjligt med all byråkrati och revirpinkande tror ni? Men att alltid kunna vara med och göra en insats vore värt mycket anser jag.

  SvaraRadera
 6. CI, hur mycket kostar en sån här operation per säg.. månad eller vecka egentligen för Svensk del, om vi nu ska vara med.
  Kan väl vara så att oavsett vad Bildt tycker så är det budgeten (dvs herr Borg) som har högre inverkan på beslutet. Och om det beslutas för ett deltagande i uppehållandet av flygförbudszonen, från vilken del av statsbudgeten tas detta? Är det meningen att sådana uppdrag ska finnas budgeterade i FM's årliga anslag?

  SvaraRadera
 7. @Anonym 00.38: Mer logiskt vore kanske att bilda en gemensam insats med t.ex. Tjeckien och Ungern?

  Vi skulle flyga våra egna flygplan, men skulle kunna dela på logistiken. Jag har för mig att Danmark och Norge löste sina insatser med F-16 i Afghanistan på detta sätt.

  SvaraRadera
 8. @Anonym 02.48: Flygvapnet har budgeterat en viss mängd flygtid under 2011. De piloter och flygplan som åker ner skulle även om de var i Sverige förbruka flygtid. Men givetvis flyger de mer utomlands än om de var kvar hemma.

  Två lösningar finns alltså. Antingen så får man ingen utökad budget, vilket innebär att förbanden hemma i Sverige flyger mindre (det lär de ändå få göra, då en insats kommer att innebära att man tar med sig en hel del av tillgängliga reservdelslager). Eller så får Flygvapnet extra budget.

  Tillkommer gör kostnader för att bo i insatsområdet samt transporter av personal och meteriel till och från insatsen. men även här kan vi ta av t.ex. den C-17 och Tp-84 tid som redan är budgeterad för 2011. Det blir givetvis mindre över för andra insatser.

  SvaraRadera
 9. SAAB och BAE kunde väl rimligtvis förväntas sponsra en insats?

  SvaraRadera
 10. @Anonym 03.33: He, he. Det är nog snarare tvärtom så att Saab kommer att få betalt av Flygvapnet för att utföra sådant som Försvarsmakten inte kan längre. Bygga elektroniska kartor, krigsreparation m.m.

  SvaraRadera
 11. Har du tänkt på att FN envisats med att vägra skicka observatörer till Libyen? Fem av tio nationer i säkerhetsrådet står inte bakom resolutionen. Allt fler undrar hur man ska rädda civila genom att bomba dem.

  SvaraRadera
 12. Dom har pratat om det i Ungern....
  Men Ungrarna har en del problem. (enligt det som sagts i nyheter osv..)
  1. Dom har inga piloter med erfarenhet av lufttankning av gripen.
  2. Dom har bara jakt funktion, dvs ingen bevapning mot markmal.
  3. Och ca 10ar gammalt radaridentifierings system som har svart att kanna igen van och fiende..

  Annars vill dom nog oxa aka, och vi skulle nog kunna nyttja delade resurser bra om vi samarbetade.

  /Tinhead
  (jag jobbar i ungern men inte inom militaren, sa jag kanner bara till civila sidan av myntet)

  SvaraRadera
 13. Om man får lov att vara lite konspiratorisk, så kanske Herr Bildt ville ha det på detta vis. Med spelad min att inte bry sig innan oppositionen satt ner sin fot. Helt plötsligt vill alla inklusive Ohly skicka svenskt flyg. Den uppslutningen kanske inte varit möjlig om regeringen spelade ut sin hand först. Konstigare saker har hänt/ Martin

  SvaraRadera
 14. Jag tycker faktiskt att det vore väldigt bra om vi kommer iväg. Det lär sänka tröskeln och visa att det inte alls var så farligt som många politiker befarat. Det kommer göra det mycket enklare nästa gång vi får förfrågan. Ungefär som att hoppa från 10an i ett hopptorn första gången.

  SvaraRadera
 15. Jag känner igen tongångarna och hela spelet från hur det var inom marinen inför marinens första insats i Libanon för ett antal år sedan.

  Alla såg det hela som en jätteapparat, och få trodde att det skulle bli av. Politikerna höll en låg profil in i det sista.

  Helt plötsligt kom ett beslt om att åka. Många tyckte fartygen var för små och för dåligt utrustade och för dåligt tränade.

  Väl på plats var det inte så mycket konstigare än alla de otaliga internationella övningar marinen deltagit i sedan början av 90-talet.

  Sedan dess har marinen totalt gjort två vändor utanför Libanon och två vändor utanför Somalia. Den sita gången var det ingen som tyckte nåot var konstigt med detta och allt gick i princip som på räls.

  Samma sak tror jag kommer att ske med Flygvapnet om man nu får åka till Libyen. Det kommer nog att visa sig att det inte alls var så komplicerat och svårartat att få iväg förbandet som många kanske trodde (tror nu).

  Lycka till FV.

  SvaraRadera
 16. 12.53: Mer med Anders Silwer, chef för flygtaktiska staben som TT talat med. Om Sverige skulle delta i Libyen-insatsen, blir det första gången som Gripenplan används i strid.

  TT: Skiljer sig Gripenplanens förmågor från de hos de andra planen som används mot Libyen?

  – I huvudsak är det samma förmågor och samma gäller piloter och besättningar. De har samma förmågor som finns på ett modernt västeuropeiskt flygplan. Möjligtvis att har vi mer av datalänkar och sådana bitar än vad de har generellt, säger Silwer.

  TT: Hur stor är risken att Gripenplan kan bli nedskjutna av libyskt luftförsvar?

  – Deras luftvärn är mestadels äldre system, det är den bilden som jag har. Risken finns naturligtvis alltid. Man får gå in och titta på vilka system finns och hur ska vi använda våra motmedel.

  TT: Vilka flygbaser passar Gripenplanen bäst?

  – Om det är något som är unikt på Gripen, så är det att vi kan landa och starta på korta landningssträckor, så vilken bas det blir spelar inte så stor roll när det gäller banan. Det mest intressanta är vilka andra länder som står där innan, för att man ska behöva ta med sig så lite eget materiel som möjligt. Sicilien och Kreta har moderna utvecklade flygbaser så det är enklast där.

  SvaraRadera
 17. 02.48: När man räknade på en insats i Afghanistan var det en lägre kostnad för att hålla förbandet på plats än att ha det i fredsdrift hemma eftersom man flyger mindre. Ökade kostnader var framförallt logistiska för att komma på plats och därifrån. Man ska heller inte glömma personalkostnaderna. Summa summarum var det inte så stor skillnad mellan normaldrift och insats lite beroende på insatsens utsträckning.

  SvaraRadera
 18. @Wiseman

  Förutom att bränslet kostar ca 100 gånger så mycket i Afghanistan än hemma.

  SvaraRadera
 19. Jag gillar min idé med piloter som kan alla NATOS hårdvara. På så vis kan man delta i insatser utan att frakta en massa materiel.
  Vid konflikter söderut kan nordliga piloter flygas ner och vid konflikter norröver kan sydliga piloter flygas upp.

  Svenska piloter skulle väl lätt kunna läras att flyga f16 och f15, rafale etc? Sen kunde man utbilda andra länders flygare på gripen.

  Iofs så är det nog bara vid utdragna konflikter manskapet blir en brist?

  Fast det är en radikal idé..globaliserat stridsflyg..hehe

  SvaraRadera
 20. @12.27

  Det är ju inte för intet som man kräver typinflygning och rating på civila flygplantyper, trots att de inte riskerar att bli påskjutna eller förväntas flyga runt på 50 meters höjd och/eller dra 9G.

  Men förvisso Sven Tumba var ju landslagsman i fotboll, ishockey och bandy samtidigt.

  SvaraRadera
 21. @Anonym 12.27: Det enda sättet att få det att fungera är om alla flyger samma flygplan. Skillnaderna är helt enkelt för stora.

  Man brukar säga att en pilot är beredd för krig i dagens flygplan efter ca 250-500 timmar på typen och han är duktig efter ca 1000.

  Om en pilot då skulle vara användbar i krig, så innebär det för t.ex. Eurofighter, rafale, Gripen och F-16 att han får lägga ner 2000 timmar, d.v.s. en normal militär flygkarriär.

  Sedan när han väl fått ihop dessa timmar så gäller det att hålla sig ajour.

  NATO säger 160-160 flygtimmar per år. EN hel del är givetvis gemensamt, men mycket måste upprepas varje år på varje typ. Man måste klara av uppflygningen och TACEVAL på varje system.

  Dock så de länder som flyger samma typ har en hel del att vinna på i första hand gemensam logistik. I andra hand dela på flygplanen, men bara en sådan enkel sak som vad som händer vid en olycka kan ställa till en hel del juridiska problem.

  Jag skulle också vilja att vi i Sverige kan deltaga i pilotutbytesprogram mellan divisioner. I första hand mellan Gripenkunderna, i andra hand inom Norden och långsiktigt inom NATO. För steg tre krävs nog fullvärdigt NATO-medlemsskap.

  SvaraRadera
 22. Att Obama nu deklarerat att Nato kommer "samordna"(läs: leda) insatserna i Libyen försämrar knappast chansen att också Sverige ställer upp i FN-koalitionen då Bildts största farhåga hitills verkar ha varit oklara ledningsförhållanden. Detta frågetecken verkar nu ha rätats ut.

  Nu verkar det ju faktiskt högst troligt att Sverige ställer upp, vilket är glädjande. Inte minst för Flygvapnet som nog har känt en viss frustration..

  /H

  SvaraRadera
 23. Jag har en liten undran som jordfräsare till bröder och systrar i FV....

  Att skicka flygplan och piloter är väl OK MEN....

  Finns det beväpning att ta till. Jag har för mig att det alltid varit ett himla liv om begränsning på tillgång på vapensystem (i antal och överhuvudtaget) till Gripen. Att bara åka ned med akan och några jaktrobotar gör nog ingen stor skillnad.

  Vad finns att ta till mot markmål om ett sådant uppdrag ställs?
  Bombkapsel 90 är väl för politiskt belastat för att ta med eller...?

  m21D millsberg

  SvaraRadera