söndag 27 mars 2011

Gästinlägg: Får vad som helst ske i Försvarsmakten?

Del 1
Jag förstår att det är en politiskt het potatis att skicka ner helikoptrarna till Afghanistan. Men är det rimligt att vi samtidigt skall dra bort trupp från marken för att de nya svneska elementen till ISAF skall få plats inom rådande ekonomiska ram?

Om vi tar bort trupp från marken, som löser den ställda uppgiften till ISAF, så är det självkjlart att SAE Medevac får en hel del att göra, deras uppgift är främst för våra egna trupper (ISAF) och löser egentligen inte den uppgift som ISAF har att göra i RC N.

Dessa piloter och i synnerhet den medicinska personalen ombord kommer få mer att göra då det helt plötligt blir mindre egen trupp på marken som utsätts för större risker då de numera skall lösa samma antal uppgifter över samma område som tidigare då de var ca 40 personer fler.

Borde det inte vara så att SAE Medevac läggs utanpå den nuvarande personalramen?
På marken har vi trupp som löser uppgiften gentemot befolkningen, ANA, ANP och ANSF. För att detta skall fungera så behövs det underhåll och en del stabspersonal etc. så klart.

Men idag har vi ca 540 soldater och officerare i Afghanistan. Det är ca 5 plutoner som är trupp på marken, dvs. ca 150 personer. Sedan har vi OMLT som är inte fullt så många, ca 70st. Kvar i stabs och underhållsbefattningar etc. har vi 300 personer!!!

Detta känns lite fel tycker jag.

I och med FS22 och SAE Medevac så blir det alltså mindre trupp på marken som fortfarande skall lösa samma uppgifter som tidigare. Belastningen blir högre och personlen i stabs och underhållsbefattningar etc. ökar till ca 350st.

Detta känns mycket fel.

Jag tycker att politikerna tillser att vi har mer infanterisoldater på marken i Afghanistan. Det är dessa kvinnor och män som gör merparten av uppgifterna som ISAF är satt att göra.

Del 2
Hur kan vi tillåta att våra soldater skickas utomlands med otillräcklig utbildning?
Enligt de reglementen och instruktioner vi har i Försvarsmakten idag så är t.ex. pistolutbildningen 80 timmar lång. Det är sällan någon som får mer än 3-5 timmar innan de åker iväg.

Känns det tryggt?

De som oftast får skjuta mest och dessutom är de som först tar upp eldstriderna med insurgenterna är takskyttarna på fordonen som oftast bemannar en tung kulspruta. En adekvat utbildning på vapnet är på ca 80-100 timmar följt av förbandsträning och skarskjutning i förband på ytterliggare ca 80-100 timmar vardera. Idag får de inte ens 50 timmars utbildning innan de åker iväg.

Känns det tryggt?

Så är det med mycket av utbildningen på Livgardets internationella utbildningsenhet, IntUtbE. Själv klart är det inte bara deras fel. De får inte de resurser och den tid som krävs. Men då borde det ske en prioritering som gör att alla inte får utbildning på pistol, kulspruta etc. Alla måste inte kunna allt. Men var och en MÅSTE kunna sin sak. Det kommer inte att fungera i längden att kunna lite eller nästan inget.

Detta känns inte tryggt.

/Bekymrad soldat

15 kommentarer:

 1. Dina tankar om att enskilda befattningshavare inte får tillräcklig utbildning är relevant, dock har du helt fel när det gäller helikopterbidraget. Det läggs utanpå den personalram som redan fanns på plats. Så det blir INTE mindre trupp på marken. Samma sak gäller för TUAV enheten som åker ner i höst.

  /H

  SvaraRadera
 2. Jo, det blir mindre trupp i höst - ett "kompani" mindre.

  -en på FS21 som inte har en efterträdare på FS22

  SvaraRadera
 3. Det gjordes en inofficiell utredning för ca 10 år sedan av några truppare som hade tröttnat på att stryka viktig utbildning för soldaterna till förmån för annan mindre viktig men politiskt korrekt utbildning. Efter ett grannlaga arbete kom man fram till att all den obligatoriska utbildning som varje 7,5-månaders menig soldat skulle ha tog ungefär 11 månader att genomföra. Utbildningar i bl a vapentjänst, sjukvårdstjänst, fordonstjänst, CBRN mm kortades alltid ner för att man skulle hinna med allt. En del utbildningar ströks helt och hållet.

  Vad blev resultatet?
  Jo, eftersom det var bataljonens egna utbildare som själva satte betyg på krigsdugligheten på det nyutbildade förbandet fick det alltid godkänt. Vem vill underkänna sig själv?

  I det långa loppet har denna "tradition" fortsatt. Tid för vapenutbildning minskar, exercis tas bort nästan helt, sjukvårdsutbildningen var fånigt kort ett tag, vissa befattningar stryks helt och hållet, vissa vapensystem låter man ligga kvar i kassunerna m m.
  "Orienterande utbildning" har många gånger ersatt den i reglementen fastställda utbildningen.

  Vad får vi av det?
  Soldater som tror att de är välutbildade men som inte kan ladda ett granatgevär på rätt tid, soldater som med gott självförtroende framrycker med blicken mot marken för att det är en inbyggd reflex när marken är ojämn. Soldater som inte kan göra en måltillgänlighetsanalys eller som inte kan bedöma hastigheter på motståndarens fordon. Soldater som knappt kan skjuta på längre avstånd än 100 meter. Fast fort går det, och coola prylar köper man för att dämpa ångesten som uppstår när känslan av att något inte stämmer infinner sig.


  /M

  SvaraRadera
 4. Nu är det inte så illa som du försöker få det till M. Lite råttan i pizzan över den gamla trupparsägnen...

  SvaraRadera
 5. Det gäller mer än så!
  Folk sätts som chefer och skall hantera budget och arbetsrättsliga frågor, detta gäller ej endast på "trupparsidan".
  Får man kompetensen med befattningen, eller....

  SvaraRadera
 6. Nicke Lilltroll:
  M har helt rätt! Trots att jag "bara" har sex år på trupp har jag också sett hur mer och mer PK-utbildning (alkoholinformation, kränkningsutbildning osv) läggs på ett redan fullt schema. Eftersom alla måste genomföra den utbildningen, får någonting annat strykas.
  Och jag har varit med om vid flera tillfällen att plutonchefer blir beordrade att sätta andra betyg på soldaterna, för att medelbetyget på plutonen eller kompaniet blev för lågt. En bataljonchef har t.o.m. beordrat att medelbetyget på respektive kompani ska vara Ja-7-7!!
  Så jo, Nicke, det är precis så illa som M beskriver! Låt mig gissa att du sitter i någon form av stab någonstans, kanske HKV?
  Välkommen till vår verklighet...

  /Bitter truppare

  SvaraRadera
 7. Pistolutbildning till vilken nivå? Den är ju uppdelad i två block, där det grundläggande är fullt möjligt att genomföra med nya skyttar på en 40-timmarsvecka. Men 5-6 timmar är på tok för lite.

  Det stora problemet med utbildningen för internationell tjänst är att folk saknar rätt förkunskaper för sin befattning. Befattningsutbildningen ska man ha sedan tidigare och endast behöva komplettera med missionsspecifik utbildning. Tyvärr funkar det inte så, utan folk måste få grundläggande utbildning på sådant som de redan borde kunna. För 10 år sedan var missionsutbildningen för en skyttesoldat max en månad, nu är den nästan uppe i ett halvår.

  SvaraRadera
 8. Har idag faktakollat lite och får göra en halv pudel, ett skyttekomp försvinner till FS22(i praktiken en pluton). Dock så kommer inte helikopterbidraget och TUAV(räknas som tillfällig förstärkning) påverka FS21 som roterar ner i maj.

  /H

  SvaraRadera
 9. US i SAE ISAF MEDEVAC28 mars 2011 kl. 18:56

  I del 1 håller jag med att vi självklart inte skall skicka våra helikoptrar till kostnad av folk på marken. Kan tyvärr inte uttala mig att det är eller inte är så då jag inte har tillräckligt med fakta. Dock får vi inte glömma att det faktiskt är ett bidrag som kan göra skillnad även om numerärt helikoptrar på plats delvis talar emot detta. Trots numeräret så är sjukvårdsresurserna i våra helikoptrar nåt att se som ett bidrag vilket fall som helst.
  I del 2 så belyses ett ämne som är allt för välkänt då jag också har förundrats över hur lite utbildning i vissa delar som man får vid insats. Dock så får man även här se lite vidare och faktiskt konstatera att många av de som deltar i en insats har någon form av utbildning i bakgrunden. Jag själv skulle tex aldrig (om det inte var absolut nödvändigt) rekrytera en tksp-skytt som inte hade utbildning på vapnet innan. Förhoppningsvis försvinner delar av dessa problem när vi börjar använda stående förband.

  SvaraRadera
 10. Det är väl bara att konstatera att hela svenska krigståget i Afg verkar gå åt Poltava, så att säga. Men vad är att vänta under en Petraeus? Noterar att ISAF bombade civila kvinnor och barn igen häromdagen ... av misstag. Kan inte ISAF se skillnad på barn och kvinnor och motståndskämpar?

  SvaraRadera
 11. Bekymrad soldat sa
  "Men idag har vi ca 540 soldater och officerare i Afghanistan. Det är ca 5 plutoner som är trupp på marken, dvs. ca 150 personer. Sedan har vi OMLT som är inte fullt så många, ca 70st. Kvar i stabs och underhållsbefattningar etc. har vi 300 personer!!!"

  Jag håller med om att vårt styrkebidrag är lite lustigt utformat men beskrivningen ovan ger en alltför skev bild.

  Om vi skall titta på verkansdelar i förhållande till stab och underhåll så får vi nog begränsa oss till PRT MeS. Vi har ett flertal befattningar inom bl a NTM-A, IJC, RC N och precis som du nämner OMLT. De befattningarna har ju helt andra uppgifter än PRT MES och når effekt med andra arbetsmetoder. Ibland har de helt enkelt andra uppgifter men det kan också handla om att stödja andra nationers verkansdelar. Det blir därför missvisande att räkna med dessa när man räknar som du gjort ovan.

  Men även om vi håller oss inom PRT MeS blir din numerära jämförelse något missvisande. Inte räknar du väl enheterna i ISR och understödskompaniet som stabs- eller underhållsbefattningar?

  I fråga om uppbyggnaden av vårt PRT så håller jag med dig. Jag tycker att vi har på tok för liten verkansdel kopplat till det ansvarsområde vi har tagit på oss. Det är bara att jämföra med övriga PRT i ISAF så ser man fort vilka provinser som har minst antal soldater per kvadratmeter. Jag tror dock inte lösningen ligger i att dra ner staben i någon större omfattning utan problemet är att vi har för få verkansdelar, i alla fall med nuvarande uppgifter och ansvarsområde.

  Det glöms ofta bort att PRT MeS lyder under en divisionsstab (RC N) och många av funktionerna finns, helt eller delvis, för att kunna hantera den nivån. Möjligen skulle man kunna minska delar av NSE som är en relativt stor personalslukare och låta vissa av deras uppgifter lösas från Sverige och därmed frigöra personalramar.

  SvaraRadera
 12. Har våra besättningar i SAE ISAF MEDEVAC också otillräcklig utbildning?

  Vem vet och vem gör den bedömningen?

  DÖS

  SvaraRadera
 13. @DÖS

  Chefen Hkpflj beordrade ju att alla hade tillräcklig utbildning...

  SvaraRadera
 14. @ Nicke Lilltroll

  Det var några av mina närmaste kollegor som gjorde den inofficiella utredningen vid planeringen av ett nytt utbildningsår när de inte fick resurserna (bl a tid) att gå ihop med de ställda uppgifterna.


  /M

  SvaraRadera
 15. @CS

  "Möjligen skulle man kunna minska delar av NSE som är en relativt stor personalslukare och låta vissa av deras uppgifter lösas från Sverige och därmed frigöra personalramar."

  Menar du att fordon skall skickas till Sverige för reparation då? Eller att skyttet ta flyget hem till Sverige för att besöka HF och hämta ammunition?

  SvaraRadera