torsdag 3 mars 2011

Sanningen svider

Försvarsmakten har ändrat sin inställning till de anställdas användning av sociala medier. Nu är det inte bara tillåtet, utan cheferna mer eller mindre uppmanar anställda att använda Facebook, bloggar, Twitter m.m.. Tidigare har det varit oklart vad man som Försvarsmaktsanställd fått eller inte fått göra eller säga på Internet, men en policy för hur dessa medier ska användas är nu på remiss.

En av förebilderna för Försvarsmakten är givetvis USA som på senare år haft en mycket tolerant syn på sociala medier. Men efter en del tillbakaslag den senaste tiden verkar det som öppenheten är på väg att strypas åt en smula.

It started off as an experimental effort to cover the war in the era of social media. But launching a forum where anyone could weigh in about a combat unit’s fight proved to be more than the Marines were willing to handle. The media pioneers have been sent home — largely over some comments left on a Facebook wall.

Syftet med Basetrack var att skapa ett nytt sätt att dokumentera USA:s krigföring. (Personligen tycker jag att det är en lysande idé). Men diskussionerna blev mer än vad cheferna tålde och under förevändningen att soldaternas säkerhet påverkas så tar US Marines ett steg tillbaka.

It could have meant a new way of covering the military — one that Kroeker and Giambrone desperately want. “We didn’t go there looking for an agenda,” Kroeker says. “I was looking for information about my nephew. What his team leader says is that [Helmand] makes Fallujah look like child’s play. And we could not get information we’re supposed to get” from official military channels. Being able to bond with other Marine family members helped her stay strong, she says.

Samma sak kommer att inträffa i Sverige. Politiker och höga militärer vill utnyttja de sociala medierna för att nå ut till potentiella rekryter. Men man är livrädd för att tappa kontrollen över diskussionen. Men behöver man verkligen ha full kontroll? Jag ser de sociala medierna på samma sätt som uppdragstaktik. Genom att släppa en del av kontrollbehovet så blir uppdraget genomfört. Kanske inte riktigt som chefen hade tänkt sig i detalj, men effektivare och med större möjlighet till anpassning mot situationer som uppkommer under vägen mot målet.

Jag ser fortfarande fram emot den dag då Försvarsmakten och Tolgfors tillåter kommentarer på sina inlägg. Fram tills nu har kommunikation på de officiella sidorna varit enkelriktad. Den öppna (och därmed något okontrollerade) diskussionen förs i brist på detta därför fortfarande på bloggar, på kommentarer till tidningsartiklar samt på allmänna diskussionsforum som SoldF.

6 kommentarer:

 1. Tendensen är tydlig, direktör Lagerstens, flottiljamiral Haggrens och generallöjtnat Salestrands nyliga inhopp på bloggarenan har samtliga varit av karaktären; ta kontroll över vad som skrivs i syfte att begränsa skadeverkningarna.

  Försvarets inställning till anställda som på bloggar ger offentlighet åt missförhållanden och tillkortakommanden inom den egna verksamheten har - visioner och fagert tal till trots - i realiteten inte utvecklats positivt i någon nämnvärd mening.

  Allt medan varumärket [för]blöder...

  SvaraRadera
 2. Tack för att yttrandefriheten högaktas på försvarsbloggarna!
  Endast genom öppen och fri debatt kan saker och ting ändras. Det ligger oerhört mycket under det s k isberget.
  Vi har inom arme'n utarbetad personal, för många uppgifter med för litet personal, otydlighet om anställningsvillkor och framtida utbildningsvägar.
  Genom dessa bloggar kan missförhållanden lyftas upp, det är bara att beklaga att vi inom FM känner att vi inte kan lösa detta inom ordinarie organisation! Det är i sig ett stort förtroendeproblem. ÖRA?
  /Syd/

  SvaraRadera
 3. Nu väntar vi väl egentligen bara på att fru Wechselman skall berätta för oss att det i själva verket är en mink ? Statstelevisionen kommer väl att ge henne ett antal miljoner av våra licenspengar för att göra en dokumentär i ämnet?

  SvaraRadera
 4. Inom Försvarsmakten pågår två stycken utvecklingsprojekt som delvis löper parallellt. Det ena är en ersättare till dagens Emil och det andra en ersättare till dagens plattform för forsvarsmakten.se. Målgång för dessa ligger ett eller två år bort givet ackrediteringar och samtidig systemutveckling inom andra områden.

  I kravprofilerna för dessa projekt ligger bla möjligheterna till forum, interaktivitet och kommentarer. Detta är funktioner för vilket vi idag saknar stöd för och inte kan erbjuda våra läsare.

  Vid INFOS arbetar vi också med ett möjligt snabbspår för att skapa en bloggportal för tex anhörigbloggar, resebrev, fackmässigt utbyte, eller varför inte bloggar som den här. Jag har inte fått klartecken att på projektetet går ihamn men hoppas på lansering innan sommaren.

  Denna portal är isåfall ett komplement till Facebook, Youtube och till alla dagens och morgondagens försvarsbloggar på nätet.

  Erik Lagersten
  INFODIR

  SvaraRadera
 5. @Erik: Tack för ditt svar. Jag hoppas att jag kan lägga ner verksamheten i närtid. :-)

  SvaraRadera
 6. Kan vi hoppas på att delar av emils efterträdare blir tillgängligt även från internet? Det jag tänker på då är bland annat e-posten. Bra att t ex SäkI nu finns tillgängligt även när man har långt till en försvarsmaktsdator, men det tog ett par år.

  När jag gjorde min första mission tyckte de anhöriga att det var bra att kunna gå in på mil.se och läsa vad som hänt under dagen eller veckan. På den tiden lade PIO upp en liten notis varje dag och längre artiklar någon gång per vecka. Anhöriginformationen fungerade alltså bättre för nästan 10 år sedan, och det långt innan bloggar slagit igenom och dessutom helt i försvarsmaktens regi.

  /E

  SvaraRadera