fredag 4 mars 2011

Köpsignaler!

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2012 (BU12) säger att man väntar med beslut avseende uppgradering av Gripen till E/F, men att man kommer att operera Gripen fram till minst 2040.

Försvarsmakten har genomfört ett arbete i syfte att utarbeta underlag för ett ställningstagande avseende vidmakthållande och vidareutveckling av stridsflygsystem JAS 39 Gripen under perioden från år 2012 intill minst år 2040.

Arbetet har genomförts utgående från en sammantagen bild med olika alternativ till utveckling, normerande och dimensionerande hotbild, Försvarsmaktens långsiktiga ekonomi samt aktuellt beslutsläge.

Försvarsmakten kan konstatera att myndigheten idag har moderna flygvapenförband där slutleverans av JAS 39 C/D, i enlighet med regeringens beslut om handlingsplan JAS 39 Gripen, pågår. Försvarsmakten bedömer fortsatt att nuvarande och framtida omvärldsutveckling, inklusive teknisk utveckling, kräver ett mer omfattande förmågelyft av stridsflygsystemet under perioden 2020-2030 i syfte att vidmakthålla tillräcklig operativ förmåga.

Försvarsmakten vill vidare tydliggöra betydelsen av att ha fortsatt full handlingsfrihet att operera, vidmakthålla och vidareutveckla JAS 39 Gripen intill minst år 2040. Försvarsmakten avser genomföra ett fortsatt arbete syftande till fördjupade beslutsunderlag. Vad avser underlag som kräver regeringens tillstånd sker hemställan i särskild ordning inom ramen för tilldelat bemyndigande. Försvarsmakten planerar att återkomma i budgetunderlaget för 2013 om förslag till framtida utveckling av stridsflygsystemet.


Saabs analys av detta underlag är att man kommer att ha en långsiktig relation avseende Gripen, vilket innebär att man är garanterad vidmakthållandebeställningar för åren 2012-2040. Inga jättevinster med andra ord, men en stabil bas att stå på för den övriga verksamheten.

The Swedish parliament have previously decided that the Gripen system will provide the back-bone in the Swedish air defence until 2040. In the budget proposal it is clear that the Armed Forces argues for an upgrade of the Jas 39 Gripen fleet during 2020-2030 to remain competitive.

“This clear commitment to the Gripen system is of course positive for us. We are part of the capability upgrades and can support the needs of the Swedish Armed Forces. This is also a cost efficent way for Sweden to have a competitive fighter aircraft over the coming 30 years,” says Jonas Hjelm, Senior Vice President and Chief Marketing Officer, and adds:

“At the same time it is important to remember that the budget proposal is part of a larger process and political standpoints.”


Det positiva bokslutet som jag skrivit om tidigare tillsammans med den positiva synen på framtiden innebär att analytikerna rekommenderar att köpa Saab aktier.

Det är alltså fyra faktorer i bokslutsrapporten som gör att vi svänger på klacken från rekommendationen Sälj till Köp:

För det första var orderingången för det fjärde kvartalet väsentligt över våra och marknadens förväntningar.

För det andra uppgick rörelsemarginalen exklusive strukturkostnader till 9,3 procent, två procentenheter över marknadens förväntningar. Rörelsemarginalen kommer dessutom att förbättras ytterligare under år 2011.

För det tredje är en stor nettokassa något som ger en resultateffekt vid stigande räntenivåer, vilket vi kommer att se under året.

För det fjärde är värderingen attraktiv inom verkstadssektorn. Vi sätter därmed en köprekommendation för aktien.


Samtidigt har Saab också fått en vidmakthållandebeställning för Gripen under andra kvartalet 2011. Personligen tycker jag att detta bara är "småduttande" och att politikerna borde erkänna att eftersom vi kommer att fortsätta flyga Gripen många år framöver så bör en beställning läggas på en betydligt längre tidsperiod. På så sätt så slipper FMV och HKV en massa arbete för beställningar avseende vidmakthållande och kan koncentrera sig på arbetet med att definiera framtidens taktiska och tekniska behov. Ska vi ha en E/F eller en C/D+?

Själv så ser jag fram emot nästa veckas Gripenseminarie hos Folk och Försvar. Den lär bli minst lika intressant som förra upplagan.

Affärsvärlden1, Affärsvärlden2, DI1, DI2

2 kommentarer:

 1. Det är trevligt att Gripensystemet kan få en lång framtid och det är ännu trevligare att man kan tolka detta som att försvaret anser att försvarsförmågans funktion är viktigare än enstaka om än stora materielprojekt.

  Jag håller tummarna för att det snart kommer nyheter om att personalförsörjningen börjar stabiliseras.

  Jag blir ännu gladare om det även kommer nyheter om rimliga mål på antal krigsförband och en plan för att bygga upp funktioner som krigsflygbaser. Helst enkla och låga mål som kan nås snabbt och inom budget så försvaret visar att man kan leverera och då kan fortsätta bygga vidare på sin förmåga.

  Min referens för vad som är goda nyheter är den lilla budgetposten hemvärnet som börjar få allt på plats för att kunna fungera. Jag önskar innerligt att se något motsvarande för resten av försvaret.

  Något mycket intressant med flygvapnet och försvarsindustrier som Saab är att man har tänkt i system och inte bara tänkt på enstaka prylar. Att fortsätta med detta måste vara en nyckel för att få mycket förmåga för pengarna och även ha nytta av att det finns en lokal försvarsindustri. Tänker man inte i system och underhåller långsiktiga kompetenser kan man lika gärna handla slumpmässiga prylar över disk globalt ungefär som MÖP:ar kittar upp sig på webshopar och tror att de blir världens krigare.

  Att försöka begripa sig på sådana systemtänkanden är f.ö. roligt mentalt tuggummi. ;-)

  SvaraRadera
 2. Einstein påstås ha sagt något i stil med "Jag vet inte med vilka vapen det 3:e världskriget kommer att utkämpas , men det 4:e blir med stenar och käppar."

  Sverige kommer att få delta i det 3:e med käppar och stenar, men planerar att ha kapacitet för luftherravälde för det 4:e.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera