fredag 18 mars 2011

Jag vill, jag kan, jag gör det...inte! (uppdaterad)

Jag har i ett inlägg på Newsmill kommenterat vilken gigantisk operation som blir resultatet av att uppträtta en NFZ. Men det är inte omfattningen på operationen som gör att politikerna tvekar, det är viljan.

Annika Nordgren (mp) kritiserar Sveriges "neutrala" hållning och ifrågasätter helt riktigt nyttan av att ha förband i beredskap för just denna typ av insatser och sedan inte utnyttja dem.

Och från motsatt håll: Att lägga resurser på något man motiverar med att EU måste ha militär kapacitet som en del av sin verktygslåda, fram till att plötsligt slå fast att allt som har med snabba och skarpa militära insatser att göra sköter NATO - ja då framstår hela den försvarsomställning som vi har ägnat oss åt de senaste 15 åren som både märklig och omotiverad. Vad drar partierna för slutsatser av det?

Fram till Carl Bildts helomvändning i dagens tidning så lät det som att de flesta svenska politiker stöttade ett svenskt deltagande i en FN-ledd insats i Libyen. Nu när mandatet kommer i form av en FN-resolution så backar Bildt och anser helt plötsligt att det är en uppgift för NATO? Här är vår käre utrikesminister ute på mycket djupt vatten. I så fall så ska vi heller inte deltaga i de NATO-ledda operationerna i Kosovo och Afghanistan!

Vad är Sveriges roll i Libyen? Vad är EU:s? Försvar och Säkerhet pekar på vår statsministers uttalande om att "EU är framför allt lämpat för andra typer av samarbeten, som ekonomiskt stöd, att bygga demokratiska institutioner och säkerställa humanitär hjälp"

EU har två battlegroups i beredskap, varav Sverige leder den ena i form av NBG11. Sverige har Gripen i beredskap för internationella insatser. Det finns FN-mandat. Norge och Danmark avser att ställa upp. Allt är upplagt för ett svenskt deltagande. Men icke...

Nu kanske Sverige ändå räddar sin ära i sista sekunden tack vare att Khadaffi viftar med den vita flaggan. Men vi har samtidigt fått en allt för god insyn i det spel för galleriet som Sverige sysslar med avseende svenska trupper i beredskap för internationella insatser. Denna insyn ger dålig smak i munnen!

Uppdaterad 11-03-18, 18:39
Frågan är vilken fot Carl Bildt står på? I sitt senaste blogginlägg så ger han en öppning till att nyttja svenska trupper, om NATO ber om det!

Huruvida någon förfrågan kommer att komma från Nato om svensk militär medverkan i denna operation vet vi inte.

Kommer en sådan förfrågan kommer vi självfallet att ta ställning till den. Jag har tidigare här redogjort för en del av de överväganden som i så fall blir aktuella.


Uppdaterad 11-03-18, 21:38
Carl Bildt försöker nu med alla medel slingra sig ur den "fälla" som han hamnat i tack vare FN-resolutionen. Att Norge och Danmark kan deltaga lättare än Sverige i en insats över Libyen beror givetvis på att de är NATO-medlemmar och har varit med tidigare.

Att Danmark och Norge omedelbart är i en annan situation än Sverige och Finland när det gäller konkret integration i konkreta förberedelser är uppenbart.

I Köpenhamn ger Folketinget redan i kväll ett mandat för deltagande med fyra F16 i en operation som också kan inkludera precisionsanfall mot olika mål i Libyen. Mediarapporter till trots har Norge ännu inte fattat något beslut i ärendet.

Det möte som sammankallats i Paris i morgon kommer att fokusera på de mer omedelbara aspektera av genomförandet av resolutionen 1973. Vi tillhör inte de länder som inbjudits att delta, men har varit i kontakt i alla fall.

Om jag tidigare sagt att jag utgått från att en flygkontrollzon kommer att hanteras inom ramen för Nato med medverkan av partnerländer ter sig detta just nu mindre säkert. Vi får nog avvakta de ställningstaganden som kommer att ske inom Nato under början av nästa vecka.


Gripen står sedan den 1 januari i beredskap som en del av EAW inom NBG11. Gripen är byggd för att vara NATO-kompatibel och används av NATO-länderna Tjeckien och Ungern. Sverige har deltagit i Red Flag i Alaska 2006 och Nellis 2008 med mycket gott resultat, vilket visar att våra piloter är väl utbildade på NATO-taktik. Vi tränar dagligen med Norge och Finland inom ramen för Cross Border Traning. Vi har deltagit i ett antal stora NATO-övningar, bl.a. Loyal Arrow i Sverige och Joint Winter i Norge. Våra insatsförband har granskats av NATO TACEVAL-grupper. Vi har deltagit i Frisian Flag i Holland och divisionutbyten över hela Europa. Vi har ombaserat med Gripen från Sverige till USA, Indien, Thailand m.m. Svenska Flygvapnet är mer NATO-anpassade än de flesta NATO-länder. Att då som utrikesminister hävda att vi mer eller mindre inte är mogna att deltaga är under all kritik.

29 kommentarer:

 1. Nu kan det väl inte längre vara så "fel" att tycka att BG-konceptet är ett slöseri med pengar?

  Vad blir nästa ställe den inte ska användas till?

  SvaraRadera
 2. @Anonym 07.22: nej, vi har fått ut det vi önskade av BG-konceptet. Det har varit en reformmotor för svenska Försvarsmakten. Frågan är bara till vad?

  Nu är det dags att lägga ner eländet.

  Vad gör vi då med våra heltidsanställda soldater?

  SvaraRadera
 3. Mmm, det är för j*vligt. Tyvärr visar det här väl att det inte är FM som velar och inte vill utan det är våra politiker som saknar ryggrad!

  SvaraRadera
 4. Återgå till ett välfungerande Invasionsförsvar, sparka de heltidsanställda och återinför värnplikten.

  //Förste Sergeanten

  SvaraRadera
 5. Fast nu var ju invasionsförsvaret inte särskilt välfungerande de sista 20 åren...

  SvaraRadera
 6. Lite trött på tjatet om det inte fungerande invasionsförsvaret. För att bara ta Stockholmsområdet så fanns det ett pansarregemente, ett ingenjörsregemente, ett infanteriregement, tre mobiliserande amfibiebrigader om 30.000 man i skärgården med fast och rörligt artilleri, fasta och rörliga mineringar och robotförband, två amfibiebataljoner, två mobiliserande fördelningar, en ytattackflj, en ubdiv med fler ub än vad vi har totalt nu, en mröjdiv och två minfartyg, en hkp-div med marina uppgifter, möjlighet att förstärka med tung kustrobor och en myckenhet Hv. Vidare ett bra FV med gott om basområden i närområdet.

  Väl medveten om att jag blandat lite bland KRO och GRO, men nog fanns det militära resurser som gick att använda. Sedan kom FB 00 och FB 04...

  Det fanns materiel och funktioner att hotta upp, framförallt på armésidan men det är normalt en evulotionär process.

  Nu finns spillror av sjöstridskrafter (endast på ytan), inga basområden för FV, ett infanteriregemente och spillror av Hv samt högvakten.

  Allt för samma summa pengar. Vari består förbättringen?

  SvaraRadera
 7. @Sumatra: Hear, hear.

  Jag tror många inte såg helheten. Vi hade kanske inte alltid toppprestanda inom alla områden. Men vi hade kvantitet och vi kunde röra oss över hela Sveriges yta. Vi hade också hög beredskap och kunde på så sätt skapa en hög "tröskel".

  En eventuell anfallare var då dels tvungen att sätta undan väsentliga resurser för anfallet, men även ha uthållighet, då försvaret även efter att fientliga styrkor kommit in i landet kunde ställa till med en hel del elände. 20.000 dåligt beväpnade talibaner stoppar USA och Ryssland från att erövra Afghanistan. Vad skulle då inte 800.000 värnpliktiga kunna göra med allt det "godis" som fanns i våra mobförråd?

  Sedan så anser jag att det är korkat att ersätta det som kanske hade sina skavanker med något som fungerar ännu sämre.

  SvaraRadera
 8. Kan ju tycka att NBG är lite ut fas när man läser "NBG fortsätter vässa för insats" och ser att de pulsar omkring i snön utanför Boden i vita snödräkter!

  Kan det vara ett listgt knep avsett att förvilla. EU verkar vara helt förvirrat så det kanske har lyckats redan?

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 9. Jag menade verkligen inte att det är bättre nu, även om jag anser att själva systemet med anställda soldater har sina soldater givet att det genomdrivs på ett bra sätt.

  Däremot så verkar det alltid förutsättas att en mobilisering skulle gå helt friktionsfritt utan att hindras av t.ex störförband eller trafikleder som blockerats av flyende civila.

  Eller var det en förutsättning man räknade med?

  SvaraRadera
 10. Anonym 09:02

  Mobiliseringen av det svenska försvaret var, som flygbaserna, utspridda över ytan och därför inte helt lätt att slå ut. Vi skall heller inte glömma "inneliggande omgång".

  Flottan och flyget kunde göra många konster med denna "inneliggande omgång", så uppgiften att säkerställa att mobilisering kunde genomföras av framförallt markstridskrafterna kunde lösas. Vi skall heller inte glömma att vi hade 105.000 Hv-män som kunde sättas in med kort varsel, även om kvaliteten ibland lämnade en del övrigt att önska.

  Ett storskaligt anfall märks veckor i förväg. Det är ochså själva anledningen till att vi hade sjöcentraler längs kusten, med uppgift framför allt att hålla koll på tänkbar sammandragning av lämpliga handelsfartyg för ett större överskeppningsföretag.

  Vi skall inte glömma att vi hade 12 ub och drygt 20 ys-fartyg med sjömålsbekämpande förmåga (läs sjömåls-rb). Samordnade attacker med sjömålsbekämpande system övades regelbundet, med deltagande av ys-ftg och flygattack och med CI spannande från luften för ett gott underrättelseläge.

  Då hade vi ledningsplatser utspridda i terrängen med gott fortifikatoriskt skydd. Dessa är nu, av någon anledning, borta.

  SvaraRadera
 11. Lägg ned NBG och inför deltidssoldater, dvs de gör tjänst ett par år sedan utbildas nya.
  Det är enda sättet att på sikt hålla en rimlig numerär.
  För samma peng kommer vi 2-3 gg så stor förmåga.

  SvaraRadera
 12. Där ser man, tack för svaret!

  Jag får ju säga att det är aningen svårgreppat för en som är uppvuxen med det "slimmade och gripbara" där långsiktig och djup planering verkar vara något fult.

  Men man lär väl sig att förstå med tiden... :)


  //09:02

  SvaraRadera
 13. USA har hela tiden signalerat att man kräver en FN-resolution för att ingripa.

  Jag tror att gårdagens resolution tog den amerikanska administrationen på sängen och att man räknat med ett veto från Kina och/eller Ryssland. Det hade varit en ursäkt för att inte göra någonting, som i fallet med t.ex Egypten tidigare och Bahrain och Jemen nu. Inte lätt att vara ambivalent.

  Särskilt Bahrain är lite svårt att snacka bort, med tanke på att delar den amerikanska flottan har en stor bas i landet. Det är väldigt sårbart för "dubbelmoralanklagelser". Eller?

  Alltsamman är svårt att resonemangsmässigt få att gå ihop politiskt.

  USA får väl trycka upp nya pengar för att finasiera insatsen eller låna upp lite. Rika länder som Sverige ställer ju inte upp och delar bördan, inte minst den ekonomiska.

  Shame on us (avser inte United State, utan just oss)

  Skall vi efter detta fortsätta att åka på övningar som Red Flagg och i sådant fall VARFÖR?

  SvaraRadera
 14. Sumatra!
  Du glömde visst bort oss på Lv3 i farten, men du är förlåten.

  SvaraRadera
 15. @ B-E

  Va f-n. Hur det gick till vet jag inte.

  Säck och aska, sliter mitt hår. LV3 var givetvis en viktig länk i luftförsvaret av huvudstaden och även viktig komponent när det gäller tillgängligheten för och försvaret av Musköanläggningen. Dessutom ett förband med mycket bra övningsförutsättningar.

  Hur kunde jag? ...men å andra sidan, så är jag ju redan förlåten av dig, även om jag inte förlåtit mig själv ;-)

  SvaraRadera
 16. @Sumatra!
  Jag var med sist i Nevadaöknen och fick vid ett par inofficiella tillfällen förklara varför vi inte deltagit "downrange"!
  Jag saknade stundtals argument men de flesta förstod vår situation! Vi kände oss dock välkomna till Nellis!
  Om vi inte ställer upp nu så finns det ingen argumantation att förklara vår tillkortakommande och jag tror ärligt talat att vi inte kommer att känna oss välkomna denna höst...
  Jag kan inte förklara vår utrikespolitik och jag har nu tappat allt förtroende för mina folkvalda representanter!

  Kan vi visa soldaritet någon gång med de som i alla fall "försöker" göra något åt vår sinnessjuka värld!

  /L

  SvaraRadera
 17. En tanke varför det tvekas från svenskt håll skulle kunna vara den politiska känsligheten mot förluster. Jämför med våra stupade i Afghanistan. Addera då ett JAS, som ju är helt odödligt enligt FM. Mycket prestige att förlora, bättre att stanna hemma och spara pengar och anseende. Tror inte på någon isats med JAS, kanske nån tp84 som står i ett bakre läge och häckar.

  //Pansarknekt

  SvaraRadera
 18. @ L

  Ni flyggrabbar är nog välkomna. Det blir nationen Sverige som det kommner att ses ner på. Det kommer att stänka skit på oss alla.

  SvaraRadera
 19. Synd att vi inte hade ett sea-gripen. Som rafale skulle det kunna använda Usas hangarfartyg? Undrar hur lätt man skulle kunna göra gripen tålig nog att landa på ett hangarfartyg och sen slungas iväg med katapult?

  Måste slita på dessa maskiner? Utöver allt saltstänk etc? F18 måste vara tungt pga detta? Tror inte de byggde icke hangar modeller väl?

  Vore nåt som reklambild, 10 gripen på däck..

  SvaraRadera
 20. CI, Sumatra

  Angående det där med att "vi hade också hög beredskap och kunde på så sätt skapa en hög "tröskel", så finns det nog delade åsikter om hur det förföll sig.

  Jag kan rekommendera dokumentationen från forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget, publikation 16, vittnesseminarium beredskap mot överraskande angrepp. Verkligen intressant läsning!

  SvaraRadera
 21. @Apan: FOKK-serien är intressant läsning rakt över. Överraskande angrepp är svårt att klara av hur vi än designar vår Försvarsmakt. Visst hade vi även tidigare våra brister. Men helt klart så hade vi ett bättre nationellt försvar på den tiden än nu.

  http://www.smb.nu/index.php/component/content/article/1645

  SvaraRadera
 22. Det vore ju intressant om NATO-medlemmarna Ungern eller Tjeckien skickade Gripen.

  Själv hade jag gärna sett att vi anslöt oss till NATO fullt ut. Ska vi ändå anpassa oss kan vi lika gärna vara med och dra nytta av ett fullt medlemskap.

  SvaraRadera
 23. @14:47
  Nyttan med en hangarfartygsvariant av Gripen är enbart för att kunna sälja till nationer som redan har hangarfartyg alternativt tänker anskaffa.

  Eventuella landningar på amerikanska fartyg skulle liksom Rafale mest vara för att hälsa på. Att svenska eller för den delen franska flygplan skulle baseras på amerikanska hangarfartyg är uteslutet.

  SvaraRadera
 24. Re Apan innanför.
  Fast du får nog skilja lite på vad man vill uppnå med information och hur den presenteras. Förut hade vi en delvis omodern jätteorganisation, med en del toppmoderna spetsar. moderna eller halvmodern bas och en omodern bredd i form av lokalförsvar.
  Dock kunde vi inom nån vecka skaka fram 200-300.000 modernt utrustad och hyfsat övade armé, flyg och marinförband.
  Sen fanns det 100.000 HV som bevakningsförband och 200-300.000 omodernt utrustade och uselt övade tredje klassens förband och lokalförsvar.

  Idag har vi 50.000 man som i huvudsak saknar samövning och är delvis ännu sämre beväpnade än vårt förutvarande lokalförsvar, Vi har några få bataljoner bra utbildade men lätt beväpnade arméförband och ett flygvapen och marin som helt saknar förutsättningar att kriga, då varken vapen eller baser existerar.

  Dock så ville man från politiskt och militärt håll visa hur dåligt det gamla var och hur bra det nya är, därav den läckta informationen om hur dåligt invasionsförsvaret var. Trots att gårdagens försvar skulle sopa banan med dagens.

  SvaraRadera
 25. Jag erbjuder mig på stående fot att leda insatsen i Libyen.
  Markstrids Officer
  Fördelen är att ajg vågar nyttja förbanden eftersom jag bara är Lt.
  Ps detta är inget skämt jag är bättre än alla Övlt garanterat!

  SvaraRadera
 26. NBG är bara skådebröd på vårt matbord, till för att dra blickarna från den ganska sorgliga blandning av tunna soppor och barkbröd vi egentligen äter. Varje gång det kan bli aktuellt att sättas in NBG backar Sverige."Nej, nej - den där inte till för att ätas, bara att titta på!"

  SvaraRadera
 27. Är detta vår verklighet? Är det denna verklighet som vi skall få normalbegåvade människor att söka till oss? Låt någon annan sköta uppgifterna, hurra för Norge och Danmark som vågar och kan, dom har det som krävs, det är pinsamt för oss i försvaret at följa denna politiska debatt. Vi är instrument för politikerna, så skall det vara i en demokrati men vi är dem som skall verkställa uppgiften i ett frivilligförsvar att bemanna den. Vad säger vi till de som frågar vilken verklighet vi lever i?? 120 miljoner lägger vi på marknadsföring 2011, jag har det som krävs, nu måste vi upp till bevis!!! Har politikerna det som krävs?

  SvaraRadera
 28. Undrar om det inte är försent i alla fall, allt tjafs som politikerna håller på med.
  Kadaffi verkar i alla fall fatta att han måste snabbt slå ner på upproret innan omvärlden hinner fatta vad som händer....Sa inte fransmännen att ett eventuellt ingripande var timmar bort i fredags? Och i morse så går Kadaffi in i rebellfästet för att snabbt rensa upp.
  Snacka om att de stora grabbarna är patetiska! Snacka går ju....
  Suck!

  SvaraRadera
 29. Nu är det ju dock inte Sveriges fel att NBG inte sätts in, det är helt enkelt så att hela BG-konceptet är en pappersprodukt eftersom EU inte har någon roll att spela säkerhetspolitiskt. De som vill och kan agera gör det unilateralt eller genom Nato.

  Det svenska politiker och höga militärer kan klandras för är att man gjort och gör så stor sak av NBG när man vetat att förbandet aldrig kommer komma att användas.

  SvaraRadera