söndag 2 augusti 2009

Tolgfors rättar felaktig media

Tyvärr har det i TV, press och bloggdebatten förekommit påståenden om att ISAF insatsen inte har FN mandat, eller hade tveksamt FN mandat när den påbörjades. Försvarsminister Tolgfors går nu ut med ett uttalande som dementerar detta på sin blogg.

Många av dessa bloggare är inte heller villiga att ta åt sig kritik på vad dom skriver. Jag har själv lagt in kommentar på bla Röda Malmö:s politiskt drivna sida, men dom har inte blivit accepterade.

Om man tittar på fakta i målet:

Insatsen i Afghanistan i form av operation Enduring Freedom påbörjades 7 oktober 2001 med insatser av Norra Alliansen stödda av styrkor från USA och England. Det var framför allt flyginsatser samt mindre specialförband. De mandat som denna operation hade var artikel 51 i FN stadgan som ger rätten till självförsvar åt varje nation. Dessutom skrevs det en löst formulerad resolution 1368 den 12 september 2001 som fördömde 9-11 attentatet. Det man kan möjligtvis kritisera i detta anfall var att det inte formellt deklarerades krig mot Afghanistan, vilket senare behandling av fångar har belyst då dessa inte ses som kombatanter, utan som terrorister. Frågan är bara vem som USA skulle deklarera krig mot? Talibanregimen var bara accepterad av tre länder. Förenade Arab Emiraten och Saudiarabien tog tillbaka sitt godkännande av regimen den 22 september 2001, vilket resulterade i att Pakistan var det enda land i världen som godkände Talibanerna. USA valde i stället att stödja den Norra Alliansen.

Den 20 december 2001 gav säkerhetsrådet ut resolution 1386 som gav mandat till ISAF som senare hamnade under NATO att agera ledningsstruktur. Det är denna resolution och senare uppdateringar som Sverige har som grund för ditt deltagande i insatsen. D.v.s Sverige deltar i en FN operation under ledning av NATO, inte enbart en NATO insats som den samtidigt pågående OEF. Svårigheten är att dessa två operationer blandas ihop, på samma sätt som resulution 1368 och 1386.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar