torsdag 13 augusti 2009

USA har för få piloter, Sverige för många

USA har ett ökande behov av officerare med bakgrund som pilot. Både för att bemanna stabspositioner och sköta UAV (som kräver en operatör som är utbildad pilot). Dock så innebär reduceringen i antalet tillgängliga flygplan att antalet piloter som utbildas i stället kommer att minska.

I titeln på denna artikel så skrev jag att Sverige har för många piloter/flygförare. Det är inte riktigt sant. Vi har för få med tanke på alla uppgifter som Flygvapnet ska genomföra och alla stabstjänster som kräver pilotbakgrund. Problemet är att Flygvapnet inte har råd att betala tillräckligt med flygtid för alla dessa piloter utan t.o.m. de få som finns får för lite. Haveriet i Karlskrona 2005 och med stor sannolikhet haveriet förra veckan på F17 berodde på dålig flygtrim.

En pilot i USAF flyger ca 200 timmar per år. Den internationella tumregeln är för att vara insatsberedd ska man flyga minst 180 timmar per år. En fältflygare på den gamla goda flygvapentiden kunde flyga 300 timmar per år. Snittet för svenska piloter idag är långt ifrån detta. Piloten som havererade i Karlskrona 2005 hade en flygtidstilldelning på 20 timmar det året!

Vad innebär då den nya befälsordningen? En pilot är en specialist och borde med den definitionen i framtiden vara ett underbefäl. Det skulle innebära att inga officerare med pilotbakgrund skulle produceras och HKV skulle bemannas med enbart personal utan erfarenhet av flygtjänst. Ska det då bli två alternativa pilotkarriärer? En som blir officer och en som bara flyger, d.v.s. tillbaka med våra gamla hederligare fältflygare?

Alternativet är att som i USA ha en karriär som medger att man tjänstgör ett par år på flottilj, sedan ett par år på stab och därefter åter till flottilj. Den långsiktiga planeringen finns tyvärr inte i Försvarsmakten. Tar man en stabsbefattning så riskerar man i dagsläget ofta att förlora sin flygtjänst, vilket knappast kan ses som en frestande morot.

Under kalla kriget så bedömdes alla divisioners beredskapsnivå och kvalitet för att deltaga i det nationella försvaret. I dagens Försvarsmakt så finns endast en insatsdivision i beredskap och de andra är under olika grader av utbildning. Tyvärr så begränsas den kvalitet dessa divisioner kan nå av den tilldelade flygtiden per pilot, inte av antalet flygplan i Flygvapnet.

Slutsats: Fokus i Försvarsmakten är hela tiden ekonomin och alldeles för sällan hur bra vi egentligen är. Om det enda mål vi har är att hålla en begränsad budget, så kommer vi aldrig att bli bättre.

P.S. Ryktesvägen har jag hört att alla i Flygvapnet ska i framtiden ha vinge på bröstet. Det gör att vi kommer att se ut som SJ eller SAS. Lika bra det, för våra förare flyger ändå inte särskilt mycket mer än våra tekniker...

6 kommentarer:

 1. OK. Det är alltid vanskligt att kommentera rykten. Jag trodde man en gång för alla dödat alla idéer om att Flygvapnet unisont skulle bli bevingade. Suck!
  Kanske en logisk utveckling eftersom vi fick en basker också, men...
  Jag har lämnat den tjänsten sedan länge, men jag skulle hellre bära "den leende kinesen"

  SvaraRadera
 2. Som sagt var bara ett rykte, men från en i vanliga fall tillförlitlig källa...

  I stället för att producera krigsförband så har Försvarsmakten de senaste åren lyckats få Flygvapnet att byta gradbeteckningar till någon slags internationell standard (US Navy) och sätta på oss basker. Endast Gud vet vilket utländskt flygvapen som gav dom den sista idén.

  Någon typ av tecken på utveckling är det ju trots allt.

  Är det någon typ av vinge som jag däremot skulle vilja se få comeback så är det flygskyttvingen för våra helikoptrar.

  SvaraRadera
 3. Alla f.d piloter som får stabstjänst borde ha två korslagda tangentbord som tjänstetecken... ;-)

  SvaraRadera
 4. Ang sk facktecken: Det är inget rykte, se HKV skr 09-08-05 14 515:59817 "Anskaffning av facktecken för FV". Och Greasmonkey: din önskan om comeback för flygskyttevingen blir infriad!

  PS
  Mig veterligen finns det väl flera utländska FV med olika former av vingar även för sin icke pilotutbildade personal? Baskern däremot vägrar jag att sätta på mig...

  SvaraRadera
 5. Se där. Min informationskälla visade sig vara att lita på. Det korslagda tangentbordet kanske dyker upp trots allt.. :-)

  Det är skönt stt våra chefer koncentrerar sitt arbete på Flygvapnets kärnfrågor.

  P.S. Med den sista stolligaste idén menade jag givetvis baskern...

  SvaraRadera
 6. När jag läser att piloten som havererade 2005 utanför Karlskrona hade en tilldelning på 20 flygtimmar blir jag tyvärr inte särskilt förvånad. Redan för 6-7 år sedan, när jag själv var på väg in i flygvapnet, var det allmänt känt att man som flygförare med placering i Stockholm fick stå med mössan i hand och tigga till sig flygtid hos förbanden.

  Ytterst ligger förstås en stor del av ansvaret på våra politiker som vill minska anslaget till försvaret. Man blir frestad att dra paralleller mellan den senaste tidens branta ökning av flygrelaterade haverier (Gripen, helikoptrar) och minskade anslag / flygtimmar.

  SvaraRadera