fredag 23 juli 2010

Barnböcker för insatssoldater

USAF har tagit fram en figur kallad "Robby the C130" som medverkar i ett antal böcker för barn. Gullig lite krabat, eller hur?

Varför tar jag upp en barnbok i detta forum?

Jo, för att den visar just på det helhetskoncept som finns i USA och Storbritanien där man tar hand om inte bara sina soldater, utan också deras familjer. När en pappa eller en mamma är borta i ett halvår på en insats så kan det vara mycket svårt för den hemmavarande förälderna att förklara vad det är som händer. Herkulesflygplanet är ofta det sista som barnet ser av sin förälder på en lång tid när han/hon ger sig iväg på en insats. Därav vikten att omvandla detta hot till något vänligt.

Den hjälp som Försvarsmakten idag är beredd att ställa upp med för officerares och soldaters familjer är enligt utgivet direktiv ganska så tunt.

Den anställde i Försvarsmakten har ett ansvar gentemot sina anhöriga. Tjänstgöring i internationella insatsförband innebär många gånger en påfrestning för den anställdes anhöriga, i synnerhet den närmaste familjen med vilka man delar en vardag. Det är i första hand den anställde som ska ta ansvaret för den eventuella påverkan tjänstgöringen kan komma att få på de anhöriga. Försvarsmakten kommer oavsett omfattande åtgärder aldrig att kunna kompensera de anhöriga fullt ut för den belastning som en internationell tjänstgöring ibland medför. Det är viktigt att betona detta för att uppnå en rimlig förväntansbild från såväl våra anställda, som de anhöriga.
...
Försvarsmakten ska stödja och underlätta medarbetarnas internationella tjänstgöring genom att tillse att information om verksamheten på tjänstgöringsorten finns tillgänglig för de anhöriga. Försvarsmakten ska också möjliggöra att kommunikationen mellan den anställde i insatsområdet och de anhöriga fungerar.

Försvarsmakten ska utarbeta åtgärder till stöd för anhöriga som av olika skäl behöver psykosocialt stöd eller rådgivning under eller efter tjänstgöringen samt vid svår skada, dödsfall eller särskilda omständigheter.


Det HKV måste inse att förutom skyldigheter så måste obligatoriet även bestå av rättigheter. Jag hoppas därför på att våra fackförbund i dialog med HKV kan arbeta fram ett vettigt paket innan den 20 september.

Vi har en lång väg att gå till den dag då vår arbetsgivare i praktiken accepterar att det är inte bara barnlösa 20-åringar som kommer att skickas till Afghanistan sex månader i stöten. Eller så är det just den kategorin som Försvarsmakten i framtiden kommer att bestå av...

3 kommentarer:

 1. Barnlösa 20 åringar i Insats? Tror inte det. FM är ju som bekant nära en kollaps. Vi väger förmågor hemma mot utrustning för ett knappa tusental soldater i utlandstjänst. Vi skall anställa soldater något/några tusental mindre än de antalet beställda 2009 men dom skall få kvalificerad utbildning och övning. Vi skall också ha ett antal soldater på kontrakt som skall ha regelbunden övning samt ett "Vässat" hemvärn som skall ha en rejält utökad övningstid.

  USAs försvarsminster tar i med hårdhandskarna mot Pentagon och sparar miljarder dollar, UK skall skära 25% i offentliga utgifter på alla områden och banta EF-flottan med en tredjedel till 2014-2015, man talar till och med om skrotning. Tyskland skär hårt i försvarsbudgeten och vissa helikoptertyper kommer att få svårt.

  I Sverige dregglar vi över lite över valfläsk i från högern, jag tror vi får finna oss i vad vänsterblocket dikterar oavsett valresultat.

  Så jag tror inte det blir så illa att utlandstjänst kommer att göras av bara 20 åringar. Efter att känt av med Allan Widman och tittat på budget tillsammans med att FM fått på tasken för Ärna, man har dragkamp om Hästveda så tror jag att framtiden blir lite "Jobbig".

  Snarare ser jag att vi i den närmaste framtiden kommer att kontraktera äldre människor med familjer som kommer att lösa ut utlandstjänsten, det kommer nog inte att bli så stor skillnad på den fronten.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 2. Som alltid; bra skrivet.


  Men för tredje gången: Engelska försvarsmakten försvann 1707. Landet som skickar soldater till kriser och krig är STORBRITANNIEN (där även Skottland, Wales och Nordirland ingår).

  SvaraRadera
 3. @Lew: Rackarns, att jag aldrig lär mig! :-)

  SvaraRadera