torsdag 22 juli 2010

Materiel för materielens skull

Det är inte ofta jag håller med (mp), men dagens debattartikel i SvD om att "dyra materielinköp sänker försvarsförmågan" är ett av de fallen.

Peter Rådberg har dock inte alla rätt i sin artikel.

Anskaffningen av HKP 16 är helt rätt (om det nu blir Blackhawk eller inte har jag ännu inte sett ett beslut på, eftersom det kräver ett regeringsgodkännande på avsteg från LOU). Det som är fel i detta fall är den misslyckade upphandlingen av HKP 14. Här var dessutom våra svenska politiker djupt inne i syltburken, då man krävde en samnordisk upphandling och direkt pekade på NH 90 trots att FMV och Försvarsmakten redan då tittade på bl.a. Blackhawk och Sikorsky S-92. Frågan är snarare vad vi ska göra med HKP 14 nu när vi skaffar ett nytt alternativ? Min åsikt är stäm NHI, avbryt kontraktet och köp fler Blackhawk i stället. Nu vet jag att en av svårigheterna med just detta är att FMV redan har omförhandlat kontraktet och accepterat förseningarna samt att Saab kan råka illa ut som underleverantör av TMS till NHI.

Principen i hans inlägg är dock helt rätt. Varför slänger vi hela tiden bort pengar på materiel som vi med dagens inriktning på internationella insatser egentligen inte behöver? U-båtar är ett utmärkt underrättelseinhämtningsverktyg i invasionsförsvaret, men lär nog få svårt att ta sig fram till Mazar-e-Sharif. Det vore betydligt bättre att lägga dessa pengar på att rätta till de brister som redan är identifierade hos förbandet i Afghanistan, bl.a. tillgång till mer praktiska skottsäkra västar. Och varför inte fler ökenutrustningar och skor?

Ett exempel på att våra soldater saknar rätt utrustning kan man läsa i ett debattinlägg på SoldF.

Stor del av skyttet har egeninförskaffade västar och utrustning som det ses mellan fingrarna med

Visst är det bra att befälen på FS19 tolererar att soldaterna där det behövs modifierar sin utrustning, men det måste vara hål i huvudet att dom behöver göra det!

Tyvärr så grundar sig allt detta på att våra politiker fortfarande inte har bestämt exakt vad Försvarsmakten ska klara av. Vi har krympt vårt försvar till en storlek där det inte längre är realistiskt att hävda att vi har en förmåga att försvara Sverige. Trots detta så söker vi inte backup i form av NATO-medlemsskap som Danmark och Norge. Vi fortsätter dessutom att anskaffa nya u-båtar till Marinen, trots att det som dom egentligen behöver är ett större ytstridsfartyg anpassat till missioner liknande den i Adenviken (se på Norge och Danmark som bägge har anskaffat fartyg som är ca 8 ggr större än våra Visbykorvetter).

Om det nu är Afghanistan och liknande insatser som är huvudfokuset de närmaste åren (vilket vårt nya personalsystem och utlandsobligatoriet pekar på), så måste också vår materiel vara anpassad för det scenariet! Svensk försvarsindustri får överleva på egna meriter och inte på stödköp från Försvarsmakten.

50 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 2. CI, long time no comments... ;)

  Hur applicerar du ovanstående resonemang på utvecklingen av JAS och och vapen/sensorinköp till JAS?

  Hur många av de hundratals miljoner som beslutats för vidareutveckling av JAS (eller vapen/sensorsystem till JAS) de senaste åren tillför skydd eller förmåga i Afganistan, eller för den delen i Adenviken?

  Det blir lite fånigt när de välbehövliga diskussionerna om försvarsindustrins intressen bara gäller Hägglunds och Kockums och aldrig SAAB.

  /Monitor

  SvaraRadera
 3. Tyvärr tror jag att diskussionen om skyddsutrustning som saknar BOA inte kommer upp förrän det första veteranärendet enligt de "nya" reglerna skall upp på bordet. Då får vi nog höra vår arbetsgivares syn på materielen.

  I övrigt har hela materielprocessen i firman något religiöst över sig. Mycket tro, lite vetenskap, mycket pengar och ibland väldigt övernaturligt.
  Några blir saliga, andra blir förmögna, och den stora massan väntar ivrigt på frälsning.
  Under tiden kör man processen ett varv till.

  De materiellistor som missionerna lämnat in för behandling av systemet, har i stort sett förkastats av handläggare/experter i HKV, till hundra procent.
  Behoven har inte ansetts som relevanta eller akuta. Handläggarna sover, vad jag vet, gott om nätterna.
  Visst känns den "nya" ledarstilen igen.

  Tyvärr har vi dessutom väldigt få politiker/reportrar som kan ställa frågor till FML.
  Varför är våra soldater utrustade med en avsågad karbin och följderna av detta?
  Varför köper många soldater egen skyddsutr/utr vid utlandsmissioner?
  Varför finns det inte ens all utrustning till de få soldater vi har utomlands?
  Varför går det omkring militärer i utlandsutrustning när de jobbar på kontor i Stockholm?

  Vill eller kan de inte ställa sådana frågor?
  Finns det ingen som vågar svara?

  Vår försvarsindustri? Krafsar man lite så är väl de flesta aktierna och därmed företagen ägda av någon som inte bor i Sverige? Det är för dessa aktieägare som företaget och dess ledning arbetar, inte landet Sverige, som en del tycks tro.
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 4. För en gångs skull så har försvaret, faktiskt, hållit sina ramar denna gång. Det är något nytt!
  Nu behöver vi faktiskt köpa Black Hawks från hyllan eftersom de vi beställde tidigare bara fortsätter att bli försenade. Det är skillnad på helikopter och helikopter. Det är inte alla helikoptrar som kan flyga i det dammiga Afganistan, men det kan Black Hawk!

  SvaraRadera
 5. Vi vet sedan länge att vi inte kan prognosticera utvecklingen längre än max 5 år fram i tiden. Det är därmed en enorm risktagning att fokusera materielinköpen på Afghanistan eftersom en mycket stor andel av materielinköpen, särskilt de mer kvalificerade tar längre tid än 5 år från studie/behov till leverans och operationell effekt.

  SvaraRadera
 6. Sanningen är den att Marinen behöver BÅDE nya ubåtar och större ytstridsfartyg.
  Om vi verkligen ville försvara svenska intressen utomlands så är det sjöfartsskydd vi ska inrikta oss på. En till två fartyg av fregatts storlek med möjlighet att lasta ombord sjömålsrobot om situationen i Östersjön skulle kräva det. Dessa fartyg skulle kunna turas om med att piratpatrullera utanför Afrika och kanske ta en sväng förbi Kinesiska Sjön ibland också.
  Fast det vore ju förstås synd att diskutera våra marina förmåga i andra termer än stöd till Armén...

  SvaraRadera
 7. Vad skall vi med ubåtar till i Afghanistan, kan man ju undra och anföra som bevis för att ubåtsvapnet är överflödigt i framtidens försvar. Vilka konster man kan göra med en ubåt ur underrättelseinhämtningsperspektiv lämnar jag därhän i detta forum. Lättare att leda i bevis är nyttan av ubåtar i kriget mot terrorismen.

  NATO använder sig av ubåtar i den pågående artikel 5-operationen i Medelhavet, Active Endeavour. Norskarna har t.ex. deltagit med olika ubåtar under operationen. På http://no.wikipedia.org/wiki/Active_Endeavour kan man läsa: Flere Ula-ubåter har deltatt i Active Endeavour. Ubåtenes oppgave er å innhente informasjon om skipstrafikken, og de har utmerket seg som blant de mest effektive. Under operasjonen i det subtropiske klimaet ble et problem med kjølingssystemene oppdaget, og KNM Ula har fått en oppgradering som skal sørge for at temperaturene ikke blir for høye.

  De tekniska problem som nämns har åtgärdats på svenska ubåtar. Vi har nämligen redan haft ubåt i Medelhavet och i Stilla Havet. Den som vill fördjupa sig i "die Leiden des ubootsgeshwaders" kan göra detta hos bloggaren Vakthavande: http://vakthavandeidag.blogspot.com/2010/02/ubatar.html

  Trots att Active Endeavour startade som en renodlad artikel 5-operation, så deltar nu även nationer utanför NATO i operationen. Den intresserade kan läsa själv på: http://www.afsouth.nato.int/organization/CC_MAR_Naples/operations/ActiveEndeavour/Endeavour.htm#chronology

  Vad jag förstår så efterfrågades deltagande av svensk ubåt av NATO redan under sjöfartsoperationen i Adriatiska Havet i samband med Jugoslavienkrisen på 90-talet. Idag skulle vi kunna lämna ett välkommet bidrag till Active Endeavour med svensk ubåt. Även svenska MPA (Maritime Patrol Aircraft) vore välkomna, om vi haft några.

  Materiel är bra. Särskilt i krig och örlog. Vad vi ska med ett vilande värnpliktsystem till begriper jag däremot inte. Vi har ju ingen materiel för att kunna växa.

  SvaraRadera
 8. @Teaterdirektören
  Det företag som endast prioriterar ägarintressena får snart problem. Jag skulle vilja hävda att merparten av svensk försvarsindustri skyddar kundens intresse minst lika högt som ägarnas. Förutom kunden och ägarna måste personalens intressen bevakas, åtminstone om målsättningen är att driva ett företag långsiktigt.
  Den eventuella vinsten tillfaller dock ägarna, men kom då ihåg att det även är ägarna som tar hand om förlustaffärerna.

  SvaraRadera
 9. @Monitor: I grund och botten har du helt rätt. Dock så finns det två saker som ställer Gipen/Saab en smula i särställning i denna debatt.

  - Vi sitter där vi sitter med ett långsiktigt åtagande där vi köpt upp en produkt i samarbete med Saab. På grund av luftfartsregler så måste vi ha en certifierad organisation som kan flygplanet. Idag så är det bara Saab som har den kunskapen. Alltså måste vi punga ut med ett par miljarder varje år bara för att få hjulen att snurra. De beställningar som läggs är egentligen bara för att definiera vad dessa pengar går till.

  - Till skillnad mot ubåtar har Gripen förmågan att operera i Afghanistan. Det finns dessutom ett taktiskt behov av CAS och NTISR. Men som säkert märkts så finns det inte särskilt mycket politisk vilja, så i form av flygetygi Afghanistan så nöjer sig Sverige med transportflygplan, helikoptrar och UAV och Gripen används mest på hemmaplan för att träna våra FAC och sköta incidentberedskapen.

  Vad som kommer efter Gripen är oklart. Behöver vi ett luftförsvar, eller ska vi göra som Nya Zeeland och lägga ner det helt och hållet? Ska vi satsa spetsflyget enbart på incidentberedskap och förmågan att försvara Sverige? Hur kompletterar vi med luftvärn? Behovet av en Luftförsvarsutredning är stort.

  KKrVA har tagit lyra på den bollen. Det ska bli intressant att se vad dom har att komma med.

  http://krigskonster.blogspot.com/2010/07/inbjudan-till-temadiskussion.html

  SvaraRadera
 10. För egen del håller jag med helt om helikoptrarna. Avveckla hkp 14 helt och köp istället fler Blackhawks av lämplig typ.

  Men jag tycker också att det är bra att vi köper nya ubåtar. Försvaret behöver ha en tydlig förmåga till nationellt försvar och då är Kockums ubåtar en utmärkt komponent.

  Det vore ju verkligen synd om Kockums specialkompetens skulle gå om intet bara för att det svenska försvaret tillfälligtvis vill jaga sandtroll.

  /Chris Anderson

  SvaraRadera
 11. @ Nicke Lilltroll.

  Behoven i Försvarsmakten - med alla de förmågeglapp som finns - är i det närmaste outtömliga. Jag håller med dig om behovet av nya ubåtar och andrahandsmarknaden för bättre begagnade fregatter ser för en hugande spekulant väldigt ljus ut.

  http://chefsingenjoren.blogspot.com/2010/07/gastinlagg-nya-tider.html

  Själv är jag av uppfattningen att det krävs tre fregatter för att ständigt kunna ha en på mission. Varför sjömålsrobotarna skall lastas av och på begriper jag inte riktigt, men det är ju en detalj.

  Sjöfartsskydd är en framtidsbranch där behovet egentligen inte inskränker sig till havsområdet kring Somalia. Det finns nog anledning att titta närmare på den amerikanska 1000 Ship Navy-tanken.

  Självklart skall vi eftersträva en marin förmåga att stödja Armén. Strategiska transporter, både till sjöss och i luften, är en internationellt identifierad trång sektor. Jag antar att du syftar på den uppskjutna anskaffningen av L10.

  http://chefsingenjoren.blogspot.com/2010/04/gastinlagg-l10-i-princip.html

  SvaraRadera
 12. @Monitor: Tillägg till mitt föregående svar.

  http://www.defencetalk.com/european-military-aerospace-defence-beyond-2035-27625/

  Här kommer vi i varje fall att få några tekniska svar. Min gissning är att vi inom några år kommer att se ett antal ihopslagningar av europeisk försvarsindustri.

  SvaraRadera
 13. @Sumatra: Självklart ska vi inte eftersträva en marin förmåga att stödja Armén! Varför slösa sjöofficerare och fina krigsmaskiner på att skjutsa folk och utrustning? Det är inte det en flotta gör bäst. Hyr in något färjerederi till det. Flottan ska användas till tre saker:
  1. Territorriell integritet
  2. Maktprojicering på distans (tex piratjakt i Malackasundet, sjöfartskontroll i Medelhavet eller konvojskydd i Adenviken)
  3. Underrättelseinhämtning

  Det är det man behöver använda sjömilitärer till. Övriga uppgifter löses bäst och billigast av civila aktörer. L10 är bara ett missriktat försök att skapa en falsk känsla av existensberättigande när all försvarsdebatt ett tag handlat om ökensand i Asien...

  SvaraRadera
 14. @ Nicke Lilltroll

  Nu tror jag inte att vi behöver ligga vakna för vare sig fregatternas eller L10:s skull. Vi får vara glada om de nya ubåtar överlever i materielplanerna. Din uppfattning om maktprojicering delar jag inte. Marin maktprojisering riktas nog alltid mot Terra Firma, d.v.s det krävs någonting som kan påverka markarenan i det land man riktar sin maktprojicering emot. Piratjakt, sjöfartskontroll eller skydd av konvojer faller nog inte inom ramen för definitionen av maktprojicering. Havskontroll, sa Bull.

  http://www.sydsvenskan.se/sverige/article57523/FOI-Sverige-behover-stora-fregatter-och-amfibiefartyg.html

  De marina strategiska uppgifterna brukar definieras som:

  1. Strategic Deterrence and Compellence
  (strategisk avskräckning och strategiska
  tvångsåtgärder)
  2. Power Projection (maktprojicering)
  3. Sea Control (havskontroll)
  4. Naval Diplomacy (marin diplomati)
  5. National Security and Constabulary
  (nationell säkerhet och polisverksamhet)
  6. Humanitarian Assistance (humanitär
  assistans)

  Enligt min uppfattning kan vi i nuläget på sin höjd lösa uppgift 3, 4 och 5. I gynnsamma fall.

  SvaraRadera
 15. Dyra kartor från Saab. Vore det inte billigare att köpa kartor (både SE och världen) från Ryssland? ;-) Eller har inte det gamla Sovjetiska kartmaterialet hållits uppdaterat?

  http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Newsroom/Press-releases--News/2010---7/Saab-recives-order-from-FMV-regarding-3D-maps/

  SvaraRadera
 16. @Teaterirektören: Jo, det här modet att HKV ska gå omkring i fältuniform verkar ha spritt sin från Pentagon.

  Jag skulle vilja citera traditionsofficeren på Helikopterflottiljen i Briefing nr 17.

  "Är man stolt över att man har tjänstgjort i Utlandsstyrkan och vill visa detta, bör man
  istället bära utmärkelsen ”Försvarsmaktens medalj för internationella insatser”. Till
  vardags- och dagligdräkt bärs den som släpspänne, till parad- och högtidsdräkt i
  original."

  Men, jag bryter mot en del beslut avseende uniform jag med. m/59 mössan passar mitt huvud bättre än Knatte/Fnatte/Tjatte-kepan och båtmössan tänker jag aldrig byta in mot basker.

  SvaraRadera
 17. "Visst är det bra att befälen på FS19 tolererar att soldaterna där det behövs modifierar sin utrustning, men det måste vara hål i huvudet att dom behöver göra det!"

  Detta är helt åt helv...te!! Materielförstöring i bästa fall - rena dödsfällor i sämsta fall. Dylika tilltag måste stävjas med krafttag omedelbart.

  Jag tror inte någon på fullt allvar skulle tycka att det var bra att en pilot började modifiera sin JAS bara för att den skulle se häftigare ut - eller....?

  Kanske någon pilot tycker att det är häftigare att flyga i m/90 lätt än i g-dräkt...

  ...ska det då tillåtas?

  De modifieringar som görs av materielen i Afghanistan är i många fall rena dödsfällor. Hur är man funtad i huvudet när man monterar en hållare - utförd i tunnplåt - för en bärbar PC med tre M6 i ett min- och splitterskyddat fordon? Vad händer med om fordonet kör på en mina eller IED?

  Jo - den hemmagjorda modifieringen kommer som en femhundrakilosprojektil rakt upp i ansiktet - och då hjälper det inte ens med hjälm....

  Det skulle gå att skriva en hel bok om alla idiotiska påfund som görs i utlandsstyrkan - och många av dem är direkt livsfarliga. Det finns en vanföreställning att det är krig i Afghanistan - och det är det per definition INTE. Kan vi inte uppträda med den utrustning som finns då är det någon som är allvarligt fel - och felet är dåligt ledarskap!

  SvaraRadera
 18. Det är inte lätt att köpa ett system som inte finns (fanns) som HKP 14. Att stämma ett företag är dyrt, innebär att tillverkningen stoppas, gjord investering försvinner och det tar år innan en domstol kan avgöra skuldförhållandet. Om en leverantör informerar kunden kontinuerligt om förseningar och kunden accepterar detta så försvinner snabbt de juridiska möjligheterna att stämma leverantören och vinna. Vi har andra misslyckade projekt typ VISBY där staten får stå för det mesta men även projekt där FMV framgångsrikt drivit leverantören hårt. Typ AMF:s svävare och Flottans nya skolfartyg.

  Vad gäller HKP14 är det mest intressanta att följa vad tyska försvarsmakten gör. De har delvis samma problematik som Sverige men just nu större besparingskrav varför NH-90 som även där är försenad utsätts för hårt politiskt tryck. Deras leverans ligger dessutom före Sveriges. Det är i Tyskland NH-90:s framtid avgörs inte i Sverige. Det diskuteras i Tyskland om projektet skall annulleras. Sker detta så blir ju styckepriset ett annat och det är tveksamt om NH-Industries överlever en sådan smäll.

  Vad gäller ubåtar så bör Du - CIVILINGENJÖREN kanske läsa på bättre. Vi har världens bästa icke atomdrivna ubåt för Grey-Water, den går att exportera, OCH FM:s primär fokus är ju numer 1. Östersjön med närområde. 2. NBG och Utlandsmissioner varför det behövs att både marinen och armén förstärks. Men det är ju en bit att vandra. Hv och de Nationella Skyddsstyrkorna får ju inte ens skyddsvästar och det anses bättre att skrota PvB401 och en del tunga vapen än att Hv och NS skall få en reell överlevnadsmöjlighet och en trovärdig försvarskapacitet.

  SvaraRadera
 19. @Sumatra: Hmm. Havskontroll. Om vi genomför havskontroll utanför Östersjön-Västerhavet skulle jag nog vilja kalla det för en sorts maktprojicering. Eller? Märka ord, sa Bill...

  Om vi nu ska svänga oss med definitioner och därigenom distansera oss lite från övriga på forumet så kan vi inte lösa någon av uppgifterna. Inte ens i gynnsamma fall faktiskt.
  Ta till exempel uppgift 5. Skulle du vilja påstå att vi har den kontroll över våra SLOC:s som krävs för att hävda att vi kan garantera den nationella säkerheten och att den svenska marinen på något vis löser en polisiär uppgift ens i vår egen ekonomiska zon?

  SvaraRadera
 20. För att ta upp tråden igen:

  Jag akn bara hålla med. FM och FMV lever hela tiden i nuet...allt vad trenderna säger ska implementeras. OK, om man ändå lyckas lyfta huvudet lite högre och försöka se bortom horisonten som gamla STRA hade gjort...men viljan verkar inte finnas! Visst, man kan skylla på politikerna som vart fjärde år rusar om statens största offentliga sektor men..? I dagens komplexa samhälle finns inga röda trådar att hålla sig i. I stället väljer man att vända kappan efter vinden för vad ska detta lilla land göra??! Vi kommer aldrig att bli den Bildtska nationen i EU..vi är för litet sett till antal invånare och BNP. Vänj er, försvarsvänner och inse att vi kommer bara vara en minimal del i omvärldens relationer...och det innebär också att vi kommer att vara en promille av materielinköparnas bonus!
  /Flir

  SvaraRadera
 21. @Trident: I en Gripen får vi inte göra ett smack som inte beställts fem år tidigare, utvecklats på Saab under tre år och till slut testats på FMV T&E i två år i arktisk och tropisk miljö.

  Men även i Gripen görs det tillägg som inte är officiella. (Kanske just beroende på den långa krångliga anskaffningsprocessen) Knäblock för testflygning, kameror m.m. FMV vill dessutom bestämma vad man får stoppa i en överlevnadsjacka eller inte. Snusdosa, choklad, kortlek m.m. Klockor har vi pratat om tidigare på denna blogg. Ett antal har gått sönder i kabinen och resultatet är s.k. FOD där teknikerna får plocka isär maskinen för att leta efter delar. Jag kan bara nämna våra divisionshalsdukar som trots att dom faktiskt är mer eller mindre officiella inte är särskilt brandbeständiga...

  Givetvis så har det gått åt pipan ett par gånger. Under överflygningen till Red Flag i Alaska så sögs ett knäblock in i en motor då föraren placerat det i fönstret och hade öppen huv. Resultat haverarad F104 motor och reparation för ett antal 100-tusentals kr. Flygplanet stod stilla i Skottland och en reservmotor fick flygas dit för det skulle kunna ta sig vidare.

  Det här är ett dilemma som vi måste lösa. Det finns behov av snabba ändringar för att passa operationer i fält. Vi har inte processer som möjliggör detta. Alltså tar operatören till egna knep. Då är det lätt att det eskalerar och t.ex. PC-hållare som du nämnde tas fram.

  Förr i tiden när förbanden hade ett eget tekniskt ansvar var det upp till den lokala flygingenjören att granska liknande lokala ändringar. Men det är i och med RML historia nu för tiden...

  SvaraRadera
 22. Anonym 08o1 @

  Jag undrar i vilka svenskägda industriföretag du har hittat en strategi där man inte prioriterar aktieägarnas intresse?

  Har företagsledningarna i de svenksägda indutriföretagen den företagsstrategin som du anför har du hittat en av förklaringarna till varför de inte är svenska länge till.

  CI @

  Om nu en reporter ställt frågan om varför generalen bar sandfärgad uniform och gröna mockakängor och fått svaret, "det är coolt, häftigt och dessutom gör man så i US army".
  Tror du inte att generalens mera utslätade "floskelsvar", på frågor om materielbrist hos utlandstyrkorna, hade värderats på annat sätt?

  Trident @

  Vi får nog reda på FMs åsikt om dessa "modifieringar" vid första olyckan som drabbar försvarsmakten i egenskap av utbetalare av ersättning.
  Antar att civila försäkringsbolag skulle vara intresserade av att veta vad BOA (beslut om användning) innebär?
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 23. Upps, F404/RM12 menade jag givetvis...

  SvaraRadera
 24. FM:s åsikt angående modifieringar (eller teknisk anpassning om man ska använda rätt benämning) och icke reglementerad utrustning är solklar - totalt förbjudet!

  Det har orsakats mer av dessa tekniska anpassningar än vad som är officiellt känt - men tack och lov har Säkerhetsinspektören börjat ta tag i sörjan.

  Det är inte dåligt ledarskap utan riktigt USELT ledarskap att tillåta att truppen bygger om som man vill och klär sig som man tycker.

  SvaraRadera
 25. @Slokhatten: Våra ubåtar är världsledande (i varje fall i kategorin små tysta luftoberoende med medellång uthållighet). Men vi måste med en begränsad ekonomi prioritera i våra anskaffningar.

  Prio 1 måste trots allt vara att de insatser som vi utför sker på bästa möjliga sätt och med bästa möjliga materiel.

  Att man sedan vill ha BÅDE nytt ytstridsfartyg OCH nya ubåtar är givetvis förståerligt, men jag hade prioriterat ett nytt fartyg! OBS: L10 är INTE detta fartyg!!

  SvaraRadera
 26. @ Nicke Lilltroll


  Tråkigt att du uppfattar det som att jag märker ord. DEt var inte min avsikt. Jag är nog lite gammaldags och vill gärna att orden - särskilt i militära sammanhang - skall betyda något och helst entydigt. Det måste finnas en betydelseskillnad mellan sjöfartsskydd och maktprojicering, t.ex. med en hangarfartygsgrupp utanför en kust. Semantik javisst, men nog så viktigt.

  Låt mig ta ett närliggande exempel. Floskeln "Ett användbart försvar" har gjort ordet "användbart" oanvändbart. Ordet kan gott utgå ur ordlistor och bör ersättas med ett mer användbart ord.


  Angående uppgift 5 så löser vi inte den utan hjälp utifrån. Att ens lösa uppgift med hot i bara en dimension (jmf gamla tiders TUDOR-skjutningar) klarar vi inte längre. Utan ubjhkp och med endast ett fåtal kv blir det svårt. Lägg sedan till ett yt-hot och ett lufthot så är det helt ogörligt.


  Nu känner jag mig inte personligen skyldig fill sjöförsvarets erbarmeliga tillstånd. Jag har , liksom du förmodar jag, inte blivit tillfrågad i ärendet.


  Det är inget konstigt med att Marinen fraktar runt personal och materiel som tillhör annan organisation. Vi har t.ex. skjutsat runt FRA-personal på havet i alla år och det har FV gjort också, fast i luften. Marinen står för sjöresan när Arméns förband skall övningsskjuta på Utö. FV fraktar runt Marinens personal till och från rikets olika delar. Vad det anbelangar de strategiska transporterna, så ser jag inget anmärkningsvärt i att FM transporterar Försvarsmaktens materiel och personal i luften eller i bulk på havet.


  Nu behöver vi nog inte bekymra oss över annat än att vi enas om värdet av att ubflj tillförs nya ubåtar. Mycket står dock på spel i höstens val.

  SvaraRadera
 27. @Trident: Vi får nog skilja på två saker:

  - Brist på materiel, eller materiel som inte klarar av användningsområdet. Oftast beror det på brist på pengar och långa anskaffningstider. Där har C FS19 mitt fulla stöd att ta beslut på plats. BOA processen hänger inte med här. Vora jag honom så skulle jag dock dokumentera det hela med ett officiellt beslut.

  - Modifiering av existerande materiel. Där håller jag helt med dig!

  SvaraRadera
 28. Allt detta med modifierinag och material återgår till EN gemensam nämnare enligt min mening... FMV. Jag har själv efter flera missioner och äve i mitt dagliga arbete TAPPAT TOTALT min trovärdighet till FMV att ansaffa och upphandla materiel som ÄR funktionell, billig, och som uppfyller SLUTBRUKARENS önskemål. Materielen upphandlas inte för enbart en okunnig projektledare på FMV och dennes tyckande som utfört några halvdana försök på MSS som i minmening inte är slutbrukare.

  Listan på rent ut sagt KASS/MISSLYCKADE materiel upphandlingar eller köp kan göra lång
  Kroppsskydd 90
  Kroppsskydd 94K
  Stridsväst 2000
  Samt listan på FMV och deras upphandlingar som "skall vara hyllvara" är skrattretande det finns materiel som används av andra nationer och som är färdiga att plocka från hyllan .
  Att man sen inte använder det samarbetsavtal med Norge är skrattretande för FMV

  och pågående/avslutade upphandlingar där det finns hyllvara eller kan sam köpas med annan nation är
  Ökenhandske
  Personlig ballistisk kroppskydd
  Brandmanna jacka/byxor
  Non lethal wepon'

  och nu skall det upphandlas utb mtrl IEDD jag anser att SWEDEC har den kompitensen och har utan att säja för mycket gjort egna OMF på detta.

  Åter igen hävdar jag att att upphandling och materiel anskaffning va det än må vara skall utföras likt vårt grannland Norges motsvarighet FMLOG. FMV och dess okunnighet har fått tramsa förlänge med materiel

  // anställd
  Beklagar mina hårda ord med vi kan inte längre stå och trampa vatten i bassängen och vänta på att flytväst upphandlas

  SvaraRadera
 29. När det gäller konflikten i Afghanistan ställer jag mig mycket tveksam till hur den redan avsevärda investeringen i materiel och personal har återbetalat eller kommer att återbetala sig. Långsiktigt ökad säkerhet för Sverige? I denna blogg har ju tidigare tagits upp problemet med direkta hot mot ISAF-personal och deras anhöriga. Steget till mer övergripande hot mot svenska intressen förefaller inte stort. Värdet av ISAF för lokalbefolkningen i det aktuella området torde även detta vara mycket begränsat, om man får tro medierapporteringen. Droghandel och korruption pågår obehindrat i landet. Så hur kan en investering inriktad på operationen i Afghanistan anses vara väl spenderade statsanslag?

  Jag håller med tidigare kommentarer om Gripen; om försvaret helt skall inriktas på att samverka med NATO och andra internationella samfund i "kriget mot terrorismen" oavsett operationernas reella värde för Sverige kan vi ju direkt dra oss ur METEOR-projektet och skrota/frysa all air-to-airförmåga.

  Gunnar Eliasson med flera har ju visat att investeringarna i Gripen har återbetalats samhället mer än dubbelt upp. Kan man gissa att liknande effekter återfinns i andra avancerade försvarsmtrlprojekt?

  /AN

  SvaraRadera
 30. @AN: Helt klart så återbetalar sig försvarsmaterielinvesteringar. Problemet är bara att det är inte Försvarsmakten som får ta del av dessa "återbetalningar".

  Grovt kan man säga att av en försvarsbudget så försvinner 50% i materiel och 50% i drift. I drift så går grovt 25% i hyror, 10% i lön och 15% i övningar, d.v.s. verksamhet. Man får alltså ca 15% pang för pengarna.

  Hyror går tillbaka till staten i form av FortV. Materiel går till stora delar tillbaka till staten i form av vinster från de företag som vi investerar och skaffar materiel från.

  Det rätta vore om staten gav Försvarsindustrin lån för att täcka utvecklingskostnader som dom sedan betalar tillbaka vid försäljning. Detta ska inte tas av Försvarsmaktens budget.

  SvaraRadera
 31. CI,
  nej jag tycker du tolkar Försvarsminister Tolgfors ,försvarsutskottets politiker samt försvarsbeslut FB2009 fel. Det är Sverige och Östersjöperspektivet som har högst prio ganska självklart eftersom vi bor här har våra familjer vänner utkomst här .
  Däremot tycks många yrkesofficerare prioritera Afganistan före Sverige vilket jag tycker är mycket sorligt och ett tämligen oansvarigt förhållningsätt genemot våra medborgare.
  I Finland;Norge,de baltiska länderna,Polen osv är man stolt att försvara och helhjärtat satsa krutet på försvaret av landet.
  Ja Peter Rådberg har rätt vad avser principen men fel när det gäller ubåtarna.De behövs för att kunna lösa underättelseinhämtning i östersjön,försvåra överskeppnings av både special tonnage och RORO tonnage i ett väpnat angrepp mot vårt land bla.
  Mtrl försörjning bör optimeras för försvaret av Sverige i första hand men givetvis bra om det funkar i andra miljöer också men det är och förblir SEKUNDÄRT.
  Raden av felsatsningar på materielprojekt är många och flera bör vi avbryta tex GLI/NOC,PRIO,LSS och omfördela till att anskaffa bekämpningsförmåga till befintliga plattformar JAS39 Gripen ersättning för BK 90,Lv robotar till Kustkorvetter,mekbrigadförband till armen (nej till fsg eller skänk till baltikum vi behöver alla strv 121,stridsfordon 90 mm för att rigga brig förband.)
  När det gäller nyanskaffning måste via alltid fundera över var ger pengarna mest nytta utfrån perspektivet försvar mot väpnat angrepp av Sverige.Black Hawk tillför INGEN bekämpningsförmåga och jag anser vi bör gå på alternativet av mod av HKP 4C 10 st det går fortast,billigast och är beprövat. HKP 14 kommer så småningom men visst borde vi kräva skadestånd-helt solklart.
  Alltså konsolidera det vi har först beväpna och öva dessa system för försvaret av Sverige.
  Sverige är fantastiskt och värt att försvara.

  SvaraRadera
 32. @slokhatten
  helt rätt när det gäller hv/nationella skyddstyrkor brist på mtrl för skydd,överlevnad och verkan.
  Jag har ALDRIG fått en komplett leverans från FMLOG vid beställning av utbildningsmateriel.
  När det gäller beställning av U tabell satt mtrl =krigsmateriel så dyker många M nummer överhuvudtaget ALDRIG upp.
  Standardsvaret vi får är att de behövs och är levererade till utlandsmissionerna.
  Vi som kan räkna begriper ju att så INTE är fallet eftersom numerären utomlands är ca 800 och HV/NS i ny org 22000 soldater i 40 bataljoner.
  Sverige först Afganistan prio 99.
  NÄR börjar vi bry oss om SVERIGE och våra medborgare?
  Systemfelet är

  SvaraRadera
 33. Jan-Olov, vi kan väll vara ense om att här och nu är ganska viktigt för soldaterna i Afghanistan och annorstädes utanför Sveriges gränser? Vi talar ändå om en mycket liten del av den svenska försvarsmakten. Tyvärr står vi nu och väger förmågor i Svenska FM för att kunna bekosta ca: 1000 man i utlandstjänst.

  Vore vi ärliga så skulle vi argumentera för att avsluta våra insatser i utlandet då vi tyvärr inte har råd med både och.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 34. Hej J.K,
  Självklart vill jag att våra ca 800 insatta soldater får bästa möjliga skydd support hemifrån och ett mkt bättre omhändertagande när de kommer hem. Jag vill däremot att vi avvecklar insatsen snarast möjligt. Jag ser ingen möjlighet att vinna freden i Afganistan.

  Vad jag vänder mig emot är den slagsida och ofokuserade försvarsmakt som lägger allt intellektuellt kapital och inga obetydliga finansiella resurser utlandsinsaser.Hela personalförsörjnings och materialförsörjningsprocessen utgår i första hand (åtminstone hittills) för vad vi skall klara av utomlands NÄR vi har så stora brister och INTE kan försvara vårt land.
  Jag skulle önska att vi insiktsfulla debattatörer/försvarsmaktsanknutna ISTÄLLET kunde lägga krutet på att tillsammans och proaktivt formulera Uppgifterna till försvarsmakten ,en målbild och genomförandeide för operationsplan Sverige baserat på hur hur verklighten ser ut just nu och hur den är beslutad i Ryssland och begära företräde i försvarsledningen därefter försvarsutskottet och dra den där.
  Jag har läst de operativa ingångsvärdena för PTOEM typförband hv/NS som ju omfattar halva försvaret. Konstaterar att typfall 6 och INTE typfall 7 skall utgöra den dimensionerande grunden för försvarsmakten. I klartext innebär det att vi INTE skall kunna försvara landet.
  Accepterar ni detta? Ja gör det definitivt inte och jag bryr mig om Sverige NÄR gör resten av officerskåren detta?Var finns engagemanget,viljan och drivet.
  Nu lägger vi powerpointen,värdegrund,gender och annat åt sidan och FULLT FOKUS på försvaret av SVERIGE.

  Utplaceringen av SS26 Stone vid baltiska gränsen är väldigt tidstypiskt och illustrerar var jag menar det dimensionerande hotet kommer ifrån.

  SvaraRadera
 35. Sumatra och Nicke lilltroll; En flottas huvuduppgifter är väl ändå att ta och utöva herravälde (eller kontroll som ersätter mer och mer uttrycket herravälde) till sjöss eller bestrida densamma. Detta i syfte att avgöra eller understödja ett avgörande i en markoperation. Dessa tre uppgifter kan genomföras genom ett eller flera av de stridsuppgifter om Sumatra räknar upp.
  Apropå att märka ord.
  Spretig debatt men många kloka tankar!

  Några frågor som jag undrar över:
  - Hur kan det komma sig att "man" aldrig diskuterar Arméns alla stridsvagn 121/122 som kostade åtskilliga miljarder att anskaffa och underhålla, i samma kontext som ubåtar och Gripen. Är det något som borde vara ganska enkelt att köpa off the shelf så är det väl en stridsvagn?
  Har vi någonsin skickat några strv 121/122 i utlandsmission?
  - Hur kan det komma sig att Hemvärnet tillåts att "freebasa" som de gör? Sätt upp förband värda namnet och se till att de roterar utlandsmissioner som vilket förband som helst.
  - Varför brinner norska soldater sämre än svenska? Har arbetat med Norrmän och de har ganska mycket inslag av Fleece och Gore-tex i sina uniformssystem, bannlyst i Sverige pga brandrisk (brukar det framföras)
  - När ska vi börja nyttja den fantastiska kompetens på fritids/arbetskläder som finns i Sverige att skapa ett klokt och användbart uniformssystem? Med märken som: Klättermusen, Haglöfs, Lundhags, Peak Performance, Fjällräven, Four Elements, Houdini, Tierra, Arbesko, Blåkläder osv, Borde det både finnas kompetens och vilja att skapa något bra och användarvänligt även om man ger förutsättningen att brandfarliga material inte får användas.
  - Samma sak gäller soldatutrustning.

  Jag vet inte.

  SvaraRadera
 36. @ Thomas L:

  Strv 121 är i princip så off-the-shelf det bara går. Den startade som en Leopard2A4 som leaseds direkt ur Bündeswehrs överskott. Jag tror bara man bytte radio, och ändrade skyltar från tyska till svenska.

  Strv 122 är nästan lika off-the-shelf den.
  Den är i princip den då mest utvecklade varianten av Leo 2. De uppgraderingar som gjordes av den på produktionsstadiet gick så snabbt att implementera att Sverige fick första leverans av 122:orna innan 121:orna.

  Överlag så var nog beslutsprocessen och inköpsprocessen av Strv 121/122 ett under av effektivitet.
  Om jag minns rätt så utfördes tester mellan M1A1, Leo2 och Leclerc under vintern 92-93, och nya vagnar var i tjänst 95 eller 96.


  Vad som kanske borde diskuteras är beslutet om att köpa in vagnarna. Men då beslutet togs, i första halvan av 90-talet, så var det väl svårt att tänka sig att svensk försvarspolitik skule driva roderlös i femton år.

  SvaraRadera
 37. @ Thomas L:

  Jag tror att Per A. - liksom de flesta andra - begriper det här med stridsvagnar bättre än jag, så jag passar. Var det inte så att Sverige ställde upp med strv i Afrika (Liberia?), fast FN efterfrågade lättare vehiclar. Minns jag fel?


  Nädå, jag tycker inte att du heller märker ord. Kontroll och herravälde är en reell skillnad. Det finns olika grader av kontroll men herravälde är ett absolut begrepp. En flottas huvuduppgift kan vara att ta och utöva kontroll till sjöss eller bestrida densamma. Dock främst med någon form av geografisk begränsning.

  Detta kan vara att avgöra eller understödja en markoperation. Det är ju trots allt på marken de flesta människorna lever sina liv. De stridsuppgifter som jag räknat upp kan givetvis brytas ner i de välkända sjökrigsföretagen, ub-, minering-, minröj-, ys-, spaningsföretag o.s.v.

  Vi får inte vara banga för att undersöka vad begreppen betyder. Vad betyder det och vad menar man när man säger "försvara Sverige". Ett sunkigt språk är alltid sunkigt tänkt.

  SvaraRadera
 38. HKP 16 är en med intill visshet gränsande sannolikhet vida mycket bättre helikopter från första början i svensk tjänst än vad HKP 14 någonsin bliver.

  Detta gäller vilken helikopter, som än månde väljas av svensk försvarsmyndighet som HKP 16.

  HKP 14 är nämligen med stor sannolikhet världens mest underfinansierade fortfarande pågående helikopterprojekt efter det att USA avbröt RAH-66 Comanche 2004 i februari 2004.

  Så länge som HKP 14 fortsätter att utvecklas, så drar projektet en månadskostnad för löner, lokaler och programlicenser. Dubbel så lång utvecklingstid ger lätt dubbelt så höga utvecklingskostnader.

  Majoriteten i NHI ägs av Eurocopter, som i sin tur ägs av EADS. Vare sig de eller några av minoritetsägarna i Italien eller Nederländerna är beredda att subventionera utvecklingen av svenska särlösningar.

  Problemet med att få ut operativ nytta ur HKP 16 är att alla svenska processer och regelverk avses tillämpas. Den av SHK beställda "helikopterkulturutredningen" och dess förslag har mig veterligen ännu inte levererat effekt.

  Helikopterflottiljens budget har tidigare inte ansetts räcka för att fortsätta flyga nationellt med HKP 4 och HKP 9. Nu ska den räcka för att flyga ett nytt system internationellt.

  Det var en riktig strategi 1998 att gå mot ensad flotta med multifunktionshelikopter. Det kan vara en riktig strategi att nu anskaffa HKP 16.

  Problemet i bägge fallen kan vara att vi i Sverige inte är mogna att genomföra, så sofistikerade strategier. Vi kanske liksom Peru och Storbritannien tillhör de stater, som i botten måste flyga med enkla enmotoriga helikoptrar för att få ihop en helhet?

  SvaraRadera
 39. @Jan-Olov. Jag håller med om att satsningarna på Meteor, A26 och Gripen pekar på ökat hemlandsfokus.

  Slopandet av värnplikten och tvångspåskrivandet av utlandsobligatoriet gör det dock inte.

  Jag är rädd för att uppdragsfokuset kommer att vara Afghanistanscenario ett par år till och att det andra bara är stödköp till "svensk" försvarsindustri så att dom kan övervintra ett tag till utifall läget skulle ändra sig.

  Flygvapnet behöver för att kunna försvara Sverige:
  - Basbataljoner = värnpliktiga
  - Stridsledningscentraler
  - Krigsbaser

  Inget av detta ser jag särskilt mycket av i spåkulan. Jag vet att våra politiska direktiv säger annat, men samtidigt har politiekrna också gått med på allt det andra som fortfarande pekar utanför riksgränsen...

  SvaraRadera
 40. Angående stresavagnar i utlandstjänst, så är det tyngsta vi skickat stridsfordon 90, vilket inte riktigt kvalar in.

  SvaraRadera
 41. Jan-Olov, jag kan med gott samvete säga att jag inte är ensam att tidigare ha kritiserat att försvarsmakten skall planera för att möta en motståndare av "Gammalteknologiskt" snitt.

  Det innebär att försvarsmakten skall utrustas och taktikutvecklas att möta markstridsförband med närlys och uppåt i slagfältbelysning som mörkerkapacitet, Stridsvagn av modell T-55 och äldre, soldater utan kroppsskydd. I luften innebär det att möta Mig-21 av äldsta modell och tidigare. På sjöarenan tror jag att det innebär att vi kan möta det hotet med sjöormenubåtar och torpedbåtar.

  En major sade en gång att om vi kan slåss utomlands så kan vi slåss hemma. Mycket sanna ord, bygger vi förband med rätt utrustning och bemanning är det bara en fråga om nummerär för att anpassa i vilken skala vi skall slåss på. För oss i Flygvapnet spelar det egentligen ingen roll om vi står på Gunnarns flygplats eller på Kabuls flygplats. Kostnaderna torde vara likvärdiga.

  Då bl.a. jag tidigare nämt de initiala planeringsförutsättningarn så känns det som ett överspelat kapitel, vi måste röra oss framåt. Bästa sättet anser jag är att beskriva hur det ser ut i Försvarsmakten. Anekdoterna är många (näst intill data) om hur folkvalda och andra tror att återtagandedoktrinen fortfarande lever och tror att det bara är att besluta om att utbilda fulla årskullar så kan vi bemanna ett tiotal brigader efter 5 till 10 år.

  Vakthavande är tyvärr inte så aktiv i sin blogg men där beskrivs sjöstridskrafterna rätt så bra, CI och jag har visst fokus på flygvapnet och Wiseman excellerar i sina beskrivningar av det strategiska spelet och målsättningen att försöka beskriva alla arenor. Jag saknar riktig kunskap om "Hands On" läget på markarenan, här saknar jag kunskap om det finns någon bloggare som kan beskriva den.

  Kritiken mot grundförutsättningen för försvarsplaneringen är redan uttalad, hur vi skall gå vidare är jag öppen för förslag och gästinlägg. Jag känner att vi måste spräcka idén om återtagandet som ändå övergavs för ungefär ett decenium sedan, först därefter kan vi ha bördig mark för försvarsidéer.

  Du nämner förmågan att förmulera en idé om försvar mot en motståndare. FOI har ett flertal rapporter om detta, kom gärna med förslag om sammanfattningar om detta.

  Vi har en politisk styrning om vad vi skall göra och vi har en budgetram för detta. Wiseman och jag har ett flertal gånger beskrivet att det är ett luftslott och kejsaren är naken. Vi måste gräva där vi står, vi kommer inte ens att kunna sätta upp förband i den ringa ambitionen vi nu har.

  Mycket svammel men min poäng är att utlandstjänst inte behöver vara så märkvärdigt. Försvar av Sverige och utlandstjänst inte på något sätt behöver stå i motsatsrelation till varandra, titta på Kongo tidigt 60-tal. Bosnien 90-tal raserade potemkinkulisserna om vårt försvar men vi har tyvärr inte hämtat igen detta, den materiell vi har utomlands borde vara bottennivån i försvarsmakten och vi når inte ens upp till den. Hur skall vi kunna utrusta 8 bataljoner när vi har svårigheter att utrusta 800 man?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 42. Flera kloka ord har sagts om materielen, min synpunkt är för rikets säkerhet på lång sikt kan vi ha en byråkratisk upphandling som tar tid, Mobbmatrielen för alla kan ha lägre skydd, ska ju förhoppningsvis inte användas.

  Ska vi skicka soldater till utlandet då är dom få och då ska dom ha det senaste som går att få i skyddsväg. Utan bra utrustning så är det dåligt ledarskap att skicka dom i strid.


  Upphandling för vår beredskap är en sak, för styrkor som är i ”krig” så måste dom direkt kunna köpa in utrustning. SNABBT BESLUT, i krig kan man inte upphandla demokratiskt och långsamt.

  Jag är inte insatt i vad för skyddskläder dom har där nere men saknar dom bra personskydd då blir jag förbannad. Kostnaden för att ge soldaterna som patrullerar ”ute” det senaste personskyddet måste vara försumbart.

  För övrig så minskar behovet av ”ambulanshelikopter” om soldaterna har bra person skydd, inga skadade soldater inget behov av helikopter.
  Att skicka dit helikoptrar med utbildad personal tar tid, hur vi än gör, skydsvästar kan alla soldater direkt använda.

  Vore jag politiker så fick försvaret en vecka max att se vad som behövs, sen fattas det ett beslut på 3 dagar max, det dom behövs köps in direkt med illeverans direkt till soldaterna.

  Har vi inte pengar? Då skulle jag direkt ta hem alla i stället.

  För övrigt så anser jag att militär personal ska användas till naturkatasrofer som ex haiti,
  En sak som militären ska göra förutom att kriga är att hålla en beredskap för naturkatasrofer,
  Varför skrotades våra bandvangar? Om det blir en ny gudrun med minus 20 och en halvmeter nysnö då klarar civil räddningstjänst inte av det als. Halvrisiga bandvangar fyller sin funktion ändå.

  Bra blogg
  Ola

  SvaraRadera
 43. CI,
  Rätt listan kan göras längre.
  1 införandet av KFÖ systemet som nu genomförs med full kraft på 40 hv/nsbataljoner-i praktiken är det tillsammans med lagd matrielplan en mjuk återtagning.
  2.Berdskapsövning dagny 2 och planering för försvarsmaktsövningar
  3.Återupptagen operativ planering som skall dras för försvarsministern i september
  4.Återupprättande av 4 reginala taktiska staber
  5.Fokus övningen i våras på Gotland med rätt scenarie
  6.Försvarsministerns klarspråk 11/7 på Svd brännpunkt
  osv.
  7.Tom FMLOG genomför beredskapsövning undrens tid är inte över:-)

  Det är de positiva som går att kräva fram annars är det ett internationellt villospår som är de anställdas väg.
  Vet du din krigsuppgift när övade du på den?
  Ställer jag den frågan in i den militära organisationen får jag normalt ett ansiktsuttryck som bäst kan beskrivas som ett mellanting mellan John Cleese och fågelholk.
  Snacka om att ha tappat fokus.

  SvaraRadera
 44. Jk mfl här kommer en skiss på utgångspunkter,målbild,organisatoriskt innehåll och finansiering av ett försvar av Sverige.

  1.Utgångspunkter

  Hela Sverige skall försvaras och ÄR HUVUDUPPGIFTEN.

  Försvarsmaktens skall kunna möta hejda slå en luftlandsatt/landstigen fiende i en huvud riktning och hålla gard i annan riktning mot en framryckande mekaniserad fiende.

  Dimensionerande skall vara ett strategisk överfall som genomförs överaskande i tid/rum med luftlandsatta/landstigna mekaniserade förband som uppträder i divisionförband respektive brigadförband understött av kvalificerat attackflyg,strategiskt bombflyg,attack hkp och skyddade av kvalificerat jaktflyg i luftlandsättningfasen och kvalificerade marina förband,jaktflyg som skyddar överskeppningen samt landstigningen som understöds av stridsfartyg,attackhkp och attackflyg.

  Genom kraftsamling till tid/rum skall vi skapa lokal överlägsenhet i bekämpningsförmåga 3:1 förhållande vid anfallstrid och 1:3 vid försvarsstrid minimum. Åstadkomms genom en effektiv undtjänst , god och uthållig stridsledning, spridning, rörelse och skydd för att undgå bekämpning och komma till verkan.

  Mottagande av andra nationers förband skall planeras med inriktning att de kan tidigast disponeras from vecka 2 flyg/marina förband och SKALL avtalas med berörda nationer samt förövas i fredstid.
  COB Colloboration bases skall pekas ut flygdivisioner /marinförband och grupperingsterräng för armeförband bataljons storlek.

  2.Målbild 2019 därav ca 90 % intagen till 2015

  Huvud drag:
  8 brigader utgångs gruppering Övre Norrland 1, Nedre Norrland 1,Skåne 1, NORR Sthlm 1 ,Söder Stockholm 1, Västergötland 1 Gotland 1 samt en 1 amfibisk brigad Södertörn.

  Tripplerat HV/NS till ca 60.000 soldater i en 40 bataljonstruktur med understödskompanier

  7 Norrlandsjägarbataljoner utg gruppering 4 ÖN och 3 NN och 3 jägarbataljoner 1 Småland,1 Västergötland, 1 Dalarna

  6 lvrbkomp 23 bamse Ärna,Såtenäs,Kallinge,Kallax,Visby,Karlskrona

  6 jasdivisioner Ärna 1,Såtenäs 1,Kallinge 2,Kallax 2 och 1 JAsgrupp Visby

  10 kustkorvetter Berga,Karlskrona,Göteborg (Sthlm,Göteborg och Visby klass)

  3 kustrb 15 kompanier utgruppering Berga,Karlskrona,Tingstäde (Gotland)

  ledning,logistik,ingenjör och understöd i balans med ny brigadstruktur

  3.Bivillkor

  Könsneutral mönstringsplikt,selektiv värnplikt som idag men kraftigt utökad
  MAX 750 soldater i utlandstjänst= ungefär dagens nivå
  Nolltolerans på avveckling av gemensam och personlig betald utrustning
  Använd soldater utbildade och betalda under 2000 talet till MASS KFÖ för att snabbt rigga förbanden personellt (Copy/Paste på p/U tabeller för befintliga och äldre typförband)

  Beläggningsplanera samtliga skjutfält,garnisoner,flygbaser mm dygnet om året runt!
  (inga nya fasta kostnader i princip utan bara rörliga kostnader vilket ger en enorm utväxling på antalet förband)

  4.Finansiering

  Höj försvarsramen 2 miljarder from 2011
  Räkna upp med ytterliggare 1% och årligen för att kompensera med kostnadsfördyring på anskaffad mtrl på hela försvarsanslaget vilket motsvarar ca 3% på materialdelen utöver inflationen.

  ALL inbesparing under föregående år får disponeras nästa år av försvarsmakten.jfr utfall 2009 som HELT borde få disponeras av försvarsmakten ca 2 miljarder-en bra morot till effektivitetsförbättringar

  Slutreplik

  Kan Finland med samma 1,3 % BNP andel men knappt halva BNP försvara sitt land så kan vi det med.
  Problemet är attityden till försvar av vårt eget land inom försvarsmakten,brist på fantasi,intresse,driv att återskapa ett försvar av landet.

  SvaraRadera
 45. Jk,CI,Wisemans mfl

  till listan på finansiering skall läggas

  stopp av :

  prio del 3,4
  GL/NOC
  Black Hawk
  Omedelbart rekryteringstopp och köpstopp av konsultupphandling mm
  Nytt försvarsbeslut 2012 reaktivera värnplikten
  Ingen leadnation NBG
  Inga nya internmationella åtaganden

  Dessa åtgårder omfördelar enorma belopp att återskapa förband.
  Det gäller att utnyttja arvet av utbildad personal,betald och beprövad materiel samt maximalt beläggningplanera vår infrastruktur garnisoner,flygbaser,marinbaser,övning fält mm
  Det går bara viljan finns

  SvaraRadera
 46. J-O, Nu talar vi, släng in en kommentar på min blogg med din Email adress så kan vi resonera fram ett knippe inlägg.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 47. @Ola: Håller helt med om Haiti (det hade varit en bra test av Battlegroups) samt våndan av att skrota "sekundär" materiel som väl skulle kunna användas inom Sverige vid nationella katastrofer.

  - Kommer det ett nytt Estonia så har vi inga räddningshelikoptrar att stötta med. Tvivlar på att Norrlandsflyg får betalt för att ha överkapacitat för 10-årsstormen. Vi har dessutom svårt att stötta vid skogsbränder, mendär hoppas jag att MSB bygger upp en civil förmåga?

  - Vi har ont om portabla elcentraler för att kunna stötta på samma sätt som under Gudrun.

  - Hv saknar fordon för att kunna vara mobila vid t.ex. stöttning vid översvämning/bränder.

  Vi borde därför titta mer på integrerade internationella insatser. En battlegroup har hög beredskap och skulle mycket väål kunnat åka till Haiti. Vid en katastrof uppstår ofta ett osäkert läge med plundring m.m. Det är inte helt lätt att skicka enbart civila resurser.

  SvaraRadera
 48. @J-O: Mycket bra! Jag har precis dragit igång ett par inlägg med återaktivering av FV som huvudmål!

  SvaraRadera
 49. J-O, Funkar mejlen?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 50. Haiti, tsunamin, med mera visar på en total brist på handlingskraft.
  det är inte politiker som ska besluta om hjälp ska skickas, dom saknar den kompetensen, dom ska besluta om vi ska hjälpa andra nationer, om vi ska hjälpa andra så ska det finnas en beredskap i en myndighet att direkt och självständigt agera.

  ex en jordbävning syns på mätare, om det är så stort att det troligen har gjort stor skada då går larmet inom en timme, hundpatruller civila och militära larmas och ska ha materielen för insatser färdigt stående på förråd, då kan dom på 6-12 timar vara i luften.

  om det skulle visa sig att hjälp inte behövdes då vänder planen och man ser insatsen som en övning.

  jämför med ambulans och brandkåren dom ringer inte till politikerna och frågar om dom får släcka en brand.
  det beslutar dom själva.

  vid kraftiga skalv som raserar ex broar varför skicka civil hjälp? idioti.

  militären kan bygga broar snabbast, ett ingenjörsförband kan frakta fordon i transportflygplan som kan bygga broar på nolltid.
  ola

  SvaraRadera