måndag 5 juli 2010

Nya riktlinjer (uppdaterad)

Försvarsmakten är på väg att ge ut direktiv för hur de s.k. sociala medierna ska hanteras. Detta tycker jag är mycket bra. Man har förstått nyttan av bloggar, men samtidigt insett faran med att information kommer ut som kan vara skadligt både för Försvarsmakten och den enskilde.

- Sociala medier är en del i samhällsutvecklingen och viktiga för Försvarsmakten ur flera perspektiv. När folk pratar om Försvarsmakten så ökar också kunskapen om vad vi gör. Det är i växande grad i sociala medier som samtalen förs.

Internet är i dag också hem för en del av den säkerhetspolitiska debatten, och de större säkerhetspolitiska bloggarna har många läsare.

– Det är klart att åsikter som hörs i dessa och andra sammanhang på nätet i någon mån påverkar de beslut som fattas av chefer i Försvarsmakten och av riksdag och regering, säger Johannes Hellqvist.
...
– En del i min uppgift är få Försvarsmaktens anställda att vilja, våga och kunna använda sociala medier. Får Försvarsmaktens anställda använda Facebook på arbetstid? Vad betyder det att en chef får kritik av sina medarbetare på en blogg? Här behöver Försvarsmakten som arbetsgivare vara tydlig, säger Johannes.
...
– Det finns en aningslöshet vad gäller riskerna med sociala medier. Öppenhet måste alltid kombineras med en förståelse för behovet av att värna våra skyddsvärda tillgångar. Sociala medier används för underrättelseverksamhet och kriminell verksamhet. Det personliga ansvaret blir allt viktigare och jag hoppas att de riktlinjer som vi nu tar fram kan vara ett stöd för den enskilde medarbetaren.


Försvarsmaktens strategi för sociala medier och Must:s råd till Försvarsmaktens anställda för en säker användning väntas bli klara i sommar.

Cynisk och Wiseman har i ett antal inlägg beskrivit problematiken med hot mot anhöriga under internationella insatser. Vår motståndare i bl.a. Afghanistan mer teknikkunnig än vad man skulle kunna tro. Han har kontakter i Sverige som följer bloggar för att hitta information som kan skada förbandet i Mazar-e-Sharif. Han har möjlighet att spåra mobiltelefonsamtal mellan soldater och anhöriga. Han drar sig bevisligen inte för att skada civila.

Fler företag än Försvarsmakten är nu på väg att ge ut liknande direktiv för sociala medier.

De två IT-säkerhetsföretagen Combitech och Ibas har gjort en undersökning av 150 svenska företag med mer än 500 miljoner kronor i omsättning. Enligt den saknar 44 procent en policy för sociala medier, trots att hälften av dem anser att de utgör ett hot mot företagen.

Försvarsmakten är med andra ord inte sist med att vakna upp för den nya verkligheten. man har insett att Ryssland, USA, Kina m.fl. satsar mycket på s.k. Cyberkrigföring, men att hotet även finns inifrån har man haft svårt att erkänna.

Som en del av anskaffningen av nya IT-system så genomför Försvarsmakten (oftast FMV i samarbete med MUST) ackreditering, d.v.s. man identifierar olika typer av säkerhetshot och bygger upp ett försvar mot dessa hot. Det största hotet är dock svårstoppat. Det är en missnöjd medarbetare som saboterar verksamheten. Ett projekt på FMV råkade för ett tag sedan ut för en sådan incident. En konsult som projektet inte var helt nöjd med fick inte förlängning på sitt uppdrag. Som hämd så raderade konsulten hela projektkontot på den gemensamma projekthårddisken. Detta gick givetvis att rädda eftersom systemet har back-up, men ställde till en hel del arbete för IT-personalen.

Tyvärr så finns det ganska så många missnöjda anställda i Försvarsmakten just nu. Det är inte minst en hel del av inläggen på denna och liknande bloggar ett bra bevis för. Därför så är det bra att HKV tar tjuren vid hornen, erkänner möjligheter och risker med sociala medier och agerar i stället för att i ett senare läge tvingas reagera.

Uppdaterad 10-07-06, 23:27
I USA är man numera för sociala medier som Facebook och Youtube. Detta efter att tidigare ha förbjudit dem helt. Men samtidigt så vill den amerikanska försvarsmakten ha koll på det material som läcker till internationell press. Nu åtalas den underrättelseanalytiker som läckte de omtalade filmerna när två apachehelikoptrar angriper och dödar en grupp män i Irak där det visar sig att två reportrar från Reuters ingår.

Med andra ord så håller man sakta men säkert på att definiera gräns vänster och gräns höger för vad en militär får göra på Internet.

4 kommentarer:

 1. En fråga som jag ofta ställer mig är, ska det behövas regler om precis allting? Kan man inte förvänta sig att anställda (inom försvarsmakten eller på andra ställen) har och tillämpar en viss integritet kring vad de delar med sig av på nätet eller till icke-berörda generellt.
  Jag är inte anställd inom försvarsmakten själv, men har ett jobb där integriteten är viktig och jag kan i de flesta fall inte annat än i generella drag dela med mig av vad jag gör på dagarna. De flesta jag känner befinner sig i en liknande situation och skulle aldrig komma på tanken att lägga ut detaljer om vad de gör eller göra det möjligt att identifiera kollegor, kunder mm. på nätet. Vad är det som har gjort att detta blivit någon sorts självklarhet inom försvarsmakten?

  Johan

  SvaraRadera
 2. @Johan, det är lätt att svara på... FML dvs FörsvarsMaktens Ledning aka de högre cheferna.

  Rätt ironiskt att föregångsorganisationen inom ledarskap havererar så fullständigt.

  Du kan läsa hundratals blogginlägg om deras chefsproblem över hela webben, eftersom det tyvärr är den sista utvägen för dom då organisationen inte tillåter eller möjliggör intern kommunikation. Risken är dessutom stor att din karriär upphör mm....

  SvaraRadera
 3. Det finns åtminstone två fall då vissa anställda är missnöjda med ledningens beslut:

  1. Ledningen och de anställda är överens om för- och nackdelar med besluten. Ledningen värderar dessa olika, med andra ord, ledningen gör en annan prioritering. Då bör ledningen vara tydlig med att den ser andra saker som viktigare.

  2. Ledningen förstår inte att besluten har nackdelar och de anställda får inte något gehör för att nackdelarna finns (och ser inget försök att motverka dessa). I sådana fall förstår jag att de anställda bloggar (särskilt om det är lågt i tak).

  Fundersam

  SvaraRadera
 4. Militären som släpte wikileaks filmen är en hjälte.
  Allmänheten borde fa veta vad som föregar.

  SvaraRadera