måndag 12 juli 2010

Gästinlägg: Nya tider

När jag hämtar veckans nummer av Time Magazine ur brevlådan, läser jag på omslaget: ”Why Europe Can´t Get Off The Ground”. Artikeln inne i tidningen har rubriken The Lost Continent. Innehållet i artikeln svarade väl mot den valda rubriken. Hur kommer då framtiden att bli för de länder som ligger på denna ”förlorade kontinent”, där flertalet länder är både EU- och NATO-medlemmar.

Runt om i Europa pågår ett tungt budgetarbete för att försöka att komma tillrätta med statsskulder och budgetunderskott och kanske en uppseglande bankkris. Läckor till tysk press från det tyska försvarsministeriet antyder drastiska nerskärningar för den tyska försvarsmakten i 2011 års budget. Både nerskärningar i förbandsmassa och reduceringar i materielplaner förbereds. Planering pågår för de närmaste fyra åren.

Tyskland förbereder reduceringar av budgetunderskottet med 82 miljarder euro fram till 2014. Reduceringar av försvarsbudgeten på drygt 9 miljarder euro diskuteras. En radikal förändring av det tyska försvaret förbereds under ledning av landets försvarsminister.

En reduktion av Bundeswehr från 190.000 man till 150.000 man övervägs. Frågan om hur detta påverkar Tysklands åtaganden i NATO utreds och resultatet väntas bli presenterat efter sommaren. Vidare övervägs att reducera antalet enheter ur redan lagda beställningar, som exempelvis Eurofighter, Airbus A400M och helikoptrar. Att backa ur lagda beställningar är som alla vet inte särskilt lätt och säkert inte gratis.

Försvarsministeriet har tagit fram förslag till ”omedelbara åtgärder”. Åtgärder som att omedelbart ställa 15 Transall transportplan (är som en mindre, tvåpropellrig Herkules), reducera antalet Tornadoplan från 185 till 85 samt att reducera ordern för Puma-stridsvagnar från 400 till 280.

Även på helikoptersidan planeras neddragningar. Beställda NH-90 helikoptrar till den tyska marinen reduceras från 122 till 80. Vidare övervägs att reducera antalet Tiger-hkp (attackhelikoptrar) från 80 till 40.

Bundesmarine tvingas kanske att stryka en av fyra fregatter ur materielplanen. Samtidigt kan upp till åtta fregatter på linjen och 21 Sea King-hkp tas ur bruk.

Ingen av ovanstående reduceringar är än så länge fastställda, utan bör betraktas som det underlag för vidare utredande som det är. Detta utesluter däremot inte att man drar slutsatser ur underlaget och att detta ger en bild av vad som väntar EU-ländernas försvarsmakter.

Tyskland är det land i Euro-zonen som har bäst ordning på ekonomin och vars industri redan håller på att återhämta sig lite efter finanskrisen. Hur går det då för respektive försvarsmakt i GB, Frankrike och the PIIGS, om det ser ut så här i Tyskland?

Frågor utan svar

- Efter att ha följt partiernas utspel i Almedalen, så inser jag att det plötsligt finns gott om pengar till lite av varje. Vore det kanske klokt att plussa på försvarsbudgeten lite och passa på att fylla igen de värsta förmågeglappen i FM, nu när priset på begagnad militärmateriel blir lågt som ett resultat av de ekonomiska kriserna i omvärlden? Kanske bäst ändå att avvakta tills priserna stigit till normal nivå.

- Vi har just utbildat flygförare i Tyskland till vår hkpflj. Dessvärre har vi inte militära hkp för upprätthållande flygträning. Kan reduceringarna på hkp-sidan i Tyskland och annorstädes vara svaret på jungfruns bön för svensk del? Det finns dessutom säkert samordningsvinster att göra genom att använda samma materiel som andra, såväl på utbildningssidan som på uh-sidan.

- Marinmateriel? Fregatter, stödfartyg, MPA, hkp för marina uppgifter enligt samma princip som för hkp? Hinner Visbykorvetterna bli insatsklara innan de är skrotningsklara?

- Hur ser framtiden ut för internationella insatser? Koalitioner av villiga eller koalitioner av dem som anser sig ha råd, här på The Lost Continent. Frågan om ”med vem” känns mer relevant än frågan om ”var” insats skall ske i framtiden. Om vi inte skickat iväg någon av EU:s BG när vi hade råd, så lär vi inte skicka iväg någon nu i närtid.

- Hur kommer den dåliga ekonomin att påverka de olika ländernas Afghanistaninsats, nu och på sikt, såväl den civila som den militära delen?

Nu stundar ett för den svenska Försvarsmakten avgörande val, där utspelen i försvarsfrågan från de båda blocken är klart alternativskiljande. Hur kommer det att gå? Den som inte lever, får inte se.

/Sumatra

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar