måndag 12 juli 2010

Svar från utredningar (uppdaterad)

Så här i sommartider brukar många utredningar komma med sina slutgiltiga svar. 2010 är inget undantag.

- En intern militär israelisk utredning kritiserar nu de befäl som planerade insatsen mot Gazakonvojen. Detta tycker jag är utmärkt då orsaken till att soldaterna fick panik och sköt civila var att man helt enkelt inte gjort en tillräckligt detaljerad What-If-analys. Uselt israeliskt ledarskap med andra ord. Vi får se om den slutgitliga rapporten släpps till allmänheten. I så fall så kommer jag att granska den en smula noggrannare. Den kan vara intressant att titta på parallellt med den civila utredningen som ska peka på om blockaden av Gaza följer internationell lag eller inte. Intressant är dock att israeliska armén läcker sådana här utredningssvar. Det tyder på att man börjat granska sina metoder med att hantera den palestinska motståndsrörelsen.

- Förundersökningen av dödsskjutningarna i Afghanistan läggs nu ner. Detta tycker jag är mycket bra. Misstag händer i krig och får då oftast allvarliga konsekvenser. Att peka ut några enskilda skyldiga till vådaskott i en stridsituation är ogörligt. Det skulle innebära att våra trupper i Afghanistan i framtiden skulle få sådana stora restriktioner i sitt agerande att dom skulle tvingas ta oerhört stora personliga risker innan dom tillåts besvara fientlig eld. Försvarsmaktens utredning pågår fortfarande och det ska bli intressant att se framför allt om man hade kunnat agera annorlunda med t.ex. underrättelseinhämtning för att analysera risken i den situation man begav sig in i. Risken är dock stor att denna rapport blir klassad som hemlig.

Jag väntar dessutom med spänning på SHK:s rapport från buklandningen på F17 förra året. Ett krav brukar vara att SHK ska kunna leverera en rapport inom ett år från händelsen. Utredningen avseende G4 haveriet i Afghanistan lär nog dröja en smula längre. Det är dock mycket intressant att SHK på samma sätt som vid det senaste haveriet på F21 valt att inte utreda denna händelse, utan nöjer sig med en intern militär utredning.

Uppdaterad 10-07-12, 22:25
BBC har som vanligt en mer djuplodad artikel om den israeliska utredningen än svensk press, inklusive en intervju med generalmajor Giora Eiland som hävdar att det fanns ett vapen ombord på Mava Marmara. Ett vapen! Inte unbdra på att de israeliska soldaterna fick ta i med storsläggan...

Johanne Hildebrandt har i Aftonbladet kommenterat att utredningen avslutas. Jag brukar vanligtvis hålla med henne helt och hållet, men i just detta fall har jag en smula divirgerande åsikt.

Men det är oerhört tråkigt att saken inte blivit utredd ordentligt, att man inte kunde gå till botten med det här. Det är synd för alla inblandade, säger hon.

Att nyttja polisens utredningsexperter är givetvis bra för att utreda hur händelseförloppet gått till. Det är dessutom bra att en utomstående granskare får komma med sina slutsatser för att allmänheten ska bibehålla förtroendet för Försvarsmakten (därav också min besvikelse över att SHK allt oftare på senare tid n inte har haft tid att utreda militära haverier). Men jag anser inte att man ska utreda om något brott har begåtts. En stridszon följer inte helt och hållet de lagar och regler som gäller i det civila samhället.

Jag fick en gång för många år sedan utbildning av SÄPO i hur vi piloter skulle skydda oss till och från jobbet. På den tiden skulle man förvara tjänstepistolen och ammunition hemma och vara beredd att vid behov kämpa sig fram till flygplanen. Jag ställde då frågan om vad som skulle hända om jag sköt en polsk s.k. tavelförsäljare i ett skymningsläge föratt jag kände mig hotat. Skulle jag dömas på samma sätt som alla andra? Nej, var svaret. Då vi piloter var en utsatt grupp som behövde hålla en betydligt högre beredskap än vanliga civila så skulle vi därmed också dömas efter andra referensramar.

Dessa referensramar borde kanske definieras för internationella insatser? Hur gör vi i praktiken om någon bevittnar tortyr, men inte griper in? Ta exemplet med SSG i Kongo där man i och för sig rentvåddes från ryktet, men hur hade det dömts om det varit sant?

Uppdaterad 10-07-13, 09:32
Polisens utredare kräver nu att det skapas tydliga regler för när Polisen ska kopplas in i en militär utredning. På samma sätt som med referensramarna jag pratade om ovan så tycker jag att det här är en bra idé.

Men det måste vara klart vilka incidenter militärerna ska anmäla. Och när de anmäler måste det finnas ett körschema om vad som ska ske, så att det inte blir gnissel på vägen. Jag vill att det ska utarbetas i förväg så att alla känner till det, förklarar Krister Petersson.
...
Gärningsmannens motiv är oklart. Andremannen försvann spårlöst i tumultet och tros befinna sig i Pakistan. Eftersom hans identitet är osäker kan han inte efterlysas och förundersökningen är nedlagd.


Men frågan är när man kan kalla det för mord under krig? Det är en motståndsrörelse som vi slåss mot. Dom använder i och för sig ojusta metoder och bryter mot diverse internationella konventioner, men jag tycker ändå att det är tveksamt att klassa det som mord. Polisens experter är bra att använda för att dom har metoder för att utreda som Försvarsmakten delvis saknar, men att i onödan sätta en stämpel på svenska soldater att dom är misstänkta för ett brott är att gå för långt. Mitt förslag är att utred polis och militär tillsammans. Fokus för utredningen ska vara att ta reda på vad som hänt för att undvika liknande händelser och öka säkerheten för förbandet. Skulle det under utredningens gång visa sig att någon gjort något brottsligt (misstag är inte ett brott i krig) så får detta gå till åklagare.

Slutligen måste jag berömma den svenska insatsen. Jämför man med den israeliska instsen mot Mavi Marmara så är det en mycket sansad användning av militärt våld. Tre ur det svenska förbandet dödas och en skadas och när svenskarna besvarar elden så dödas enbart den afghanske gärningsmannen. På Mavi Marmara så skadas sju israeliska soldater (oklart hur mycket), nio aktivister dödas och många fler skadas av den israeliska motelden.

Uppdaterad 10-07-14, 08:44
Vi får snart se om IDF har lärt sig något från insatsen på Mavi Marmara. Ett nytt fartyg med hjälpsändningar från Libyen närmar sig Gaza.

Uppdaterad 10-07-14, 21:37
Nu har det hänt igen. Tre brittiska soldater dödade och ett antal skadade efter att ha beskjutits av en soldat från afghanska armén (ANA). Det som måste till är ett bättre selektivt urval av rekryterna till ANA och ANP. Vi får inte i ivern att kunna dra oss ur rekrytera vem som helst. Se till att alla som söker får tummen upp från de lokala stamledarna i deras hembyar. Jag har tidigare skrivit om mina farhågor kring rekryturvalet hur man löste rekryteringen i Liberia.

1 kommentar:

  1. Om polisen vill tillföra något kan de väl antingen utbilda militära utredare eller ställa utredare till förfogande för den militära utredningen. Att polisen ska göra en egen utredning parallellt med den militära på plats i Afghanistan verkar omåttligt korkat.

    SvaraRadera