torsdag 17 september 2009

Interndebitering, bara extra kostnader

Försvarsmakten har på senare år en förmåga att skapa separata interna enheter med eget ekonomiskt redovisningsansvar. Syftet är givetvis att samordna en del viktiga funktioner för att få ekonomiska vinster. Men eftersom det bara finns en kund så blir oftast resultatet det motsatta, d.v.s. ökade kostnader då administrationen av denna budgetering trots allt kostar extra.

Ett par exempel:

- Tidigt i min karriär skulle min division åka från F17 till F21. Det gick en tom Tp-84 från flottiljen upp till Luleå. Men när vi tittade på vad det skulle kosta i interndebitering per person så blev det billigare att åka med SAS. Resultat: 20 piloter åker SAS fram och tillbaka till Luleå i stället för att åka i en Tp-84 som ändå åkte tom upp till Luleå. Divisionens budgetramar hölls, men det var pengar som gick ut från Försvarsmakten.

- På F7 har ett centrum för utbildning av Gripenpiloter byggts upp. Där har man anskaffat simulatorer för ca en miljard och byggt en byggnad runt dem. Nu kostar hyran av simulatorbyggnaden ca 20 miljoner per år. En del är givetvis drift och underhåll, men merparten är avräkningskostnader på byggnaden som går till FortV. Resultat: En timme i en simulator som redan är köpt kostar ca 5000 som ska bekostas av divisionens budget. Detta riskerar att simulatorerna underanvänds p.g.a. divisionen inte har råd. I det långa loppet skulle det kunna vara en flygsäkerhetsrisk om piloterna inte tränar tillräckligt.

- På F21 skulle man bygga skärmtak för sina fordon. D.v.s. ett plåttak med fyra stolpar som håller det uppe. FortV gör en upphandling på företaget BDX i Luleå. Kostnad 1 miljon kronor. Visst krävs det en massa cement för att tåla att tunga maskiner kan stå på uppställningsplatsen, men att betala lika mycket som för en mindre villa låter lite magstarkt. Resultat: F21 har inte råd att bygga uppställningsplatser för fler fordon som i stället får stå ute och rosta.

- På F7 har man en massa byggnader. Om FortV vore ett riktigt företag så skulle F7 kunna tjäna pengar på att inte hyra byggnader som inte används. Problemet är att ingen annan av sekretesskäl kan hyra en byggnad på ett militärt område. Resultat: Byggnaden används inte, men den totala årshyran på flottiljen blir inte lägre.

- FHS gamla byggnad skulle kosta för mycket i hyra. Vasakronan är i och för sig inte en militär, men dock tidigare statlig hyresvärd. FHS bygger i stället en ny byggnad (i och för sig bättre än den gamla). När sedan Vasakronan inte kan hyra ut huset till vem som helst (för nära Valhallavägen) så erbjuder man sänkt hyra till FHS, men för sent...

Det finns massor av fler exempel, både bättre och sämre. Men exemplen var bara med för att belysa ett problem när FM bedriver interna debiteringar som bara ökar kostnaderna och inte tillför något mervärde.

Lägg ner interna debiteringsmyndigheter som FortV och FMLOG som separata enheter, eller sluta åtminstonde upp med interndebiteringen! Låt i stället dessa enheter få en budget för att klara av sitt jobb och låt övriga enheter bara betala för sina faktiska kostnader. Då slipper FM fördela driftpengar på en massa småenheter för att sedan bara betala tillbaka dom centralt.

3 kommentarer:

 1. Eller ta regeringens styrning om att pengar skall omfördelas i anslaget när vi skjuter ammunition i syfte att finansiera nyanskaffning.

  Resultat:
  Vi har inte råd att skjuta, ammunitionen måste störtas för dyra pengar när den blivit för gammal. Under tiden har vi missat viktiga tillfällen att höja förmågan.

  Nyanskaffningen blev ju ändå aldrig finansierad av användningen då vi nyanskaffar relativt sällan förutom när det gäller finkalibrig ammunition.

  SvaraRadera
 2. Tänkvärt, dock är den stora bristen inom FM (och vissa tillhörande kringorganisationer) att de allra flesta endast betraktar kostnader som utgifter. En resursförbrukning är ingen kostnad vilket leder till absurditeter som exempelvis att det inte kostar FM något att låta officerare resa på ordinarie arbetstid... Interndebiteringen leder till kostnadsmedvetenhet men en komplettering av officersutbildningen med obligatoriska "moment" av inslag med företagsekonomiska principer vore ett litet men absolut nödvändigt steg i rätt riktning.

  SvaraRadera
 3. Anonym: Tyvärr så räknar ingen i FM att redan betalda system som inte används är en kostnad. Ett flygplan eller en stridsvagns som står på backen äter livstid.

  Dessutom så finns det inget kvalitetsmått på vad som produceras, bara jämförelser i kronor.

  Det klassiska problemet är uppdelningen i materielanskaffning och verksamhet där ingen inom försvaret har något att säga till om när det gäller att flytta från det ena kontot till det andra. Att som 2008 låta halva flygvapnet spela innebandy är ingen kostnad, det är en besparing på 5% i driftbudget.

  SvaraRadera