onsdag 16 september 2009

Vad säger Regeringsförklarigen? (uppdaterad)

Igår lade statsminister Reinfeldt fram sin regeringsförklaring, med den sedvanliga sågningen från oppositionen. Fokuset i sågningarna låg givetvis på ekonomin och arbetslösheten. SvD har låtit ett par experter granska regeringsförklaringen, men dom glömde givetvis bort försvaret av Sverige.

Då får jag väl själv ge mig på den granskningen...

"Sveriges säkerhet och yttre trygghet bygger på gemenskap och samverkan med andra länder. Vårt internationella agerande är grundat på folkrätten, värnandet av demokrati och de mänskliga rättigheterna. "

Sverige litar på EU och kommer att göra sig mer beroende av det internationella samarbetet. Det medför att det finns risker för att förmågor som är unika för det nationella försvaret vid problem med försvarsbudgeten kommer att tas bort.

"Att leda EU:s 27 medlemsstater innebär ett stort ansvar, då varje handling får konsekvenser för människor i hela Europa och inte bara för Sverige."

"Relationerna till Europeiska unionens grannar är av stor strategisk betydelse."

Här läser jag in en viss kritik mot Carl Bildt som tidigare fått kritik av bl.a. Frankrike och Tyskland att han är för hård i sina uttalanden mot Ryssland. Han kommer nog att få hålla en lägre profil under hösten än vad han gjort tidigare i år. Att då satsa mycket på ett nationellt försvar visar att vi inte riktigt litar på våra grannar (=Ryssland).

"De svenska internationella insatserna för fred åtnjuter brett stöd. Sverige kommer att fortsätta att förstärka sin förmåga att medverka i freds- och stabilitetsoperationer i olika delar av världen. Afghanistan står inför svåra utmaningar. Omvärldens uthållighet är en nyckel till långsiktig framgång. Sveriges engagemang är brett och långsiktigt. Vi är med våra insatser inte bara med och bygger fred och säkerhet. Vi hjälper det afghanska folket att bygga sitt land."

"Ytterst är insatser av detta och andra slag en moralisk fråga om att stödja utsatta människor. Vi vill ta ansvar för att bidra till fred, frihet och fattigdomsbekämpning. Vi vill inte bara lyfta fram detta i högtidstal, utan också göra aktiva insatser för en bättre värld inom de politikområden där det är möjligt."

Deltagandet i internationella insatser kommer att fortsätta vara fokus för Försvarsmaktens arbete. Dock så läser jag in en viss vilja att få de civila och militära delarna av det internationella stödet att samverka bättre.

"Förutsättningarna för ett fördjupat transatlantiskt samarbete är utmärkta med en ny administration på plats i USA. Det finns nytt utrymme för samarbete för att lösa gemensamma utmaningar såsom klimatförhandlingarna likaväl som för att hantera regionala konflikter."

Det här är en intressant skrivning. Obama regimen i USA innebär att regeringen anser att det är mer legitimt med NATO samarbete. Frågan är bara hur Sverige i så fall kommer att svara på USA:s begäran om mer trupp till Afghanistan?

Den 21:a september kommer budgetpropositionen. Det ska bli intressant om regeringen styr pengapåsen åt samma håll som regeringsförklaringen?

Uppdaterad 09-09-18, 07:21
Ryssland är inte nöjda med den linje som Sverige driver och då framför allt den kritik som framför allt Carl Bildt framfört och vill inte komma till Sverige för EU toppmötet. 18-19 November.

Frågan är om Reinfeldt kommer att fortsätta att backa upp Bildt, eller om han gör en klassisk pudel. Vad är viktigast för Sverige? Att genomföra en stark EU ordförandeperiod där dom kan få igenom för Sverige viktiga frågor, eller att driva frågor som skapar konflikt med bl.a. Frankrikes ekonomiska intressen?

Regeringsförklaringen pekar på det första alternativet då vi bygger vår säkerhet på stödet från omvärlden. Då får man kanske bita i det sura äpplet ibland och ge upp sina principer.

2 kommentarer:

 1. Det är klart de gör. Borg och Reinfeldt har ju bestämt att den eviga freden råder - i alla fall i vårt närområde. Så Sverige försvaras bäst i "långtbortistan - det säger ju USA också.

  Men skämt åsido, du har en väldigt viktig poäng i ditt inlägg - att en upprustning av det svenska försvaret kommer att tolkas som att vi inte litar på våra grannar - eller kanske t.o.m. som en aggression.

  Och ju mer vi rustar ner och ju närmare en gasledningsdragning vi kommer desto större är nog den risken.

  Det är ett fint litet hörn vi har målat in oss i.
  Eller ?

  SvaraRadera
 2. Det riktigt intressanta blir höstens proposition om den svenska fortsättningsstyrkan (FS) i Afghanistan efter årsskiftet 2009/2010.

  För ett år sedan utlovades en svensk helikopterenhet under 2009. Det misstaget kommer mest sannolikt inte att upprepas.

  Nu står valet mellan ytterligare en ettårig FS-förlängning med konsekvensen att Sveriges Afghanistanpolitik kan bli en valfråga nästa år, eller att regeringsförklaringens ambition om långsiktighet översätts till en åtminstone tvåårig förlängningsperiod.

  Det senare är nog mer i linje med amerikanska och brittiska ambitioner för ett bredare och långsiktigare engagemang.

  SvaraRadera