söndag 13 september 2009

Ytterligare ett exempel

Jag skrev för ett tag sedan ett inlägg där jag klagade över hur dåligt Försvarsmakten hanterade sin personal med civil utbildning. Det intressanta är att även Försvarsmaktens egna utbildningar på FHS oftast heller inte är särskilt meriterande. Problemet är att Försvarsmakten helt enkelt inte kan hantera personal som inte går att stoppa in innanför de fastställda mallarna för vad en officer ska kunna eller inte.

Nu fick jag höra om ett annat fall som gör mig verkligen upprörd.

Det handlar om en av Sveriges mest meriterade Gripen piloter. Eftersom han är flygingenjör så har han i stället för att tjänstgöra på förband tillbringat större delen av sin karriär som provflygare på FMV provflygdivision i Malmslätt. Vi kan kalla honom för Flygingenjör X, även om alla vet vem jag pratar om.

För ett par år sedan ville Flygvapnet tvinga Flygingenjör X till Stockholm för en stabsbefattning som inte alls låg inom hans specialområde. Han är pilot och ingenjör och inte särskilt intresserad av stabsarbete. I stället började han att tjänstgöra på Saab som Chefsingenjör. Försvarsindustrin har ett avtal med Flygvapnet att vid behov få låna in personal med pilotkompetens, då dom inte kan utbilda dessa själva och dessutom behöver Försvarsmaktens erfarenheter i utvecklingen av nya system.

Nu vill inte Försvarsmakten förlänga hans tjänstgöring på Saab.

I grund och botten så har jag viss förståelse för Försvarsmakten i denna fråga. Personer med Flygingenjör X stora erfarenhet av Gripen systemet behövs i Flygvapnet. Hade dom kunnat peka ut en tjänst där han verkligen behövs så hade jag inte opponerat mig särskilt kraftigt. Problemet är att detta inte är orsaken till varför han ska tillbaka. Tvärtom så håller han själv nu på att leta efter lämpliga befattningar. Försvarsmaktens personaladministratörer på HRC är honom inte särskilt behjälpliga i detta.

Anledningen är i stället piloternas pensionsvillkor. Vid 55 års ålder får en pilot nämligen gå i pension och har då fritt fram att fortsätta på industrin. Många provförare på Saab har därför satt i system att med ett halvår kvar till pension komma tillbaka till Försvarsmakten, för att därefter gå i statlig pension och tillbaka till industrin. På samma sätt gör t.ex. piloter och flygingenjörer som tjänstgör på FMV, men där är det mer accepterat.

Nu får Försvarsmakten i stället för en erfaren person på en plats där han kunde göra nytta för utvecklingen av Gripen en irriterad medarbetare som slängs in på ett kontor i Stockholm, där han knappast kommer att kunna göra ett bra jobb.

Slutsats: I stället för att se till vad som är det bästa för Försvarsmakten så väljer man att följa fastställda principer, även om detta skadar både den enskilde och verksamheten. Är det Jantelagen som lyser fram, eller är det helt enkelt bara byråkratisk dumhet? Jag misstänker att det nya insatsförsvaret inte längre har behov av flygingenjörer och nu försöker att straffa bort denna kategori. Men samtidigt som dom inte verkar ha nytta av civilt utbildade specialister försöker dom att göra om sina officerare till civila akademiker! Det är något i detta resonemang som inte riktigt håller ihop.

8 kommentarer:

 1. Kan bara hålla med. Är själv f d flygingenjör.

  HR funktionen i FM är den absolut sämsta jag stött på. Det finns hur många fall som helst av officerare med civil utbildning som missgynnats av ett personalförsörjningssystem som är så sjukt att det förruttnar Försvarsmakten inifrån.

  Mitt tips: se till att lämna, åtminstone för en tid och prova livet på andra sidan staketet. Detta innan bitterheten slår till.

  SvaraRadera
 2. Stod kraftigt i valet och kvalet att lämna min tjänst i våras. Jag valde att stanna kvar eftersom jag i grund och botten trivs med mitt jobb och mina arbetskamrater. Det är min arbetsgivare som jag inte ger fem öre för.

  Denna blogg är ett sätt för mig att få upp uppmärksamheten hos allmänheten att Försvarsmakten håller på att sälja sin själ och att det inte längre finns någon övergripande strategi. Bara en massa springande fram och tillbaka i korridorerna för att uppfylla det ena politiska påbudet efter det andra. Oftast med 180 graders kursskillnad från år till år.

  SvaraRadera
 3. Sen är det ju helt fantastiskt när man inte klarar av att validera kompetenser. Nu ska man ju kunna få sina kompetenser validerade mot en nivåhöjande utbildning eller ny befattning. Officerare som varit ute i det civila arbetslivet och sedan kommer tillbaka sitter ju ibland på en del intressanta specialkunskaper. När de anmäler att de önskar validera in dessa brukar det visa sig att det enda man godkänner är militära kurser.

  Moment 22... Varför validera mot en kurs om man redan gått den?

  SvaraRadera
 4. Wiseman: Ett exempel på hur man inte kan ta tillvara på tidigare kunskaper var ämnet militärteknik på FHS. Vi som var ingenjörer kunde faktiskt slippa ämnet! Problemet var att man skulle ändå skriva provet. Har man inte gått på lektionerna så visste man inte hur tjock snövall som stoppade en 7.62 m.m. kula och fick därmed lågt betyg...

  Validering mot grad efter befattning togs bort i december 2008. Det ska ersättas av ett nytt system som jag dock ännu inte har sett något om.

  Ett av de få exempel på officerare som kommit tillbaka och där man tog tillvara på deras civila kunskaper är Owe Wagermark som återrekryterades till Försvarsmakten som informationschef för FLygvapnet och numera säljer Gripen.

  Skrämmande exempel på motsatsen är t.ex. en flygingenjör som lämnade för det civila och när han kom tillbaka enbart fick göra det på villkor att han tog anställning som flyglärare på Malmen. Där utnyttjas hans expertis från Saab Ericsson Microwave inom området radarteknik till fullo...

  SvaraRadera
 5. "Officer, världens bästa yrke med världens sämsta arbetsgivare."

  Kortsiktiga principbeslut utan sans och förnuft skyddar egna byråkratin men får förödande konsekvenser på personalen.

  Nyligen hörde jag om en officer som nekades transport till annat förband men sa upp sig för att i stället ta jobbet på nya förbandet som civilanställd.
  Tyvärr så kryllar det av såna utslag av osund personalhantering.

  Ett tips: Om man kollar in Creeper på gnuheter.se så kan man se vilka sidor FM-personal surfar in på (förutom Chefsingenjören och Wiseman då). Vakanser.se har väldigt många besök från FM, undra på det.

  http://www.gnuheter.com/creeper/name/F%C3%B6rsvarsmakten

  SvaraRadera
 6. Infanterister i armén och jaktflygförare i flygvapnet har såsom representanter för sina vapengrenars definierande förmåga alltid varit självklarare kandidater för befordran än till exempel luftvärnare respektive markförsvarare, som bägge två kanske borde tillhört en annan vapengren och därmed en för dem gynnsammare befordringsberedning.

  Under invasionsförsvarets dagar, så kunde inte ens kavallerister, även fast de var nummer två i arméns ståndsordning, komma i fråga för de ledande befattningar i brigadstaberna som var allra gynnsammast för snabb urvalsbefordran.

  Den absolut största förändring som inträffat inom området personalhantering av officerare det senaste decenniet är emellertid utväxlingen av kategorin reservofficerare. Det är nu över ett decennium sedan den senaste krigsförbandsövningen (KFÖ), som var av sådan storlek att den var beroende av utfyllnad med reservofficerare för att kunna hållas. Reservofficerskategorin har därmed inte längre kvar sitt traditionella existensberättigande.

  Ur den allt äldre kadern av rest-reservofficerare, som inte längre vare sig nyutbildas eller vidareutbildas och övas, så rekryteras fortfarande i sista minuten till utlandsstyrkan när reguljär personal inte finns att tillgå.

  Ingen har någonsin påstått att reservofficerarna var lika goda officerare som de som i flera år utbildats på Karlberg. Det var istället en mycket spretig samling kompetenser som de företrädde och ofta var de dessutom också individualister. I några fall så färgstarka att de bara kunde karaktäriseras som excentriker.

  Jag vill påstå att Försvarsmakten har blivit homogenare och mer standardiserad genom att de traditionella reservofficerarna nu successivt lämnar kaserngårdar och mässar.

  Försvarsmakten har ambitionen att låta yrkesofficerare kompensera för förlusten av några av de kompetenser som därmed utgår ur det som en gång i tiden benämndes som krigsorganisationen genom att de antingen på FHS eller annorstädes läser in civil erforderlig kompetens.

  SvaraRadera
 7. Cynisk: Ganska så pricksäker observation. Lite lustigt var att en annan vanlig sökning var www.idiot.se :-)

  SvaraRadera
 8. Gustav: Frågan är om vi har blivit bättre och framför allt om vi har blivit roligare. Inte för att jag förespråkar brott mot flygsäkerhetsreglerna, men var har t.ex. de en gång i tiden skickliga svenska piloter som flög upp och ner under västerbron tagit vägen? Mässlivet och flottiljernas jubileumsböcker blir så mycket tråkigare utan dom.

  När jag gick på flygskolan så klagade mina lärare på att vi elever hade blivit så homogena och tråkiga efter att uttagningen med DMT - Defence Mechanism Test hade införts. Dagens flygelever är dessutom jämfört med tidigare ca 2-3 år äldre på grund av kravet på tidigare genomförd värnplikt och officershögskola. Att som tidigare kunna köra viggen innan man fick handla på systembolaget är i dag otänkbart. Det är snarare så att vissa elever närmar sig 27 innan dom får flyga tungt. För en pilot så var det nästan pensionsålder för 30 år sedan.

  SvaraRadera