fredag 4 september 2009

ÖB i USA och diskuterar Afghanistan (uppdaterad)

ÖB Sverker Göransson har varit på besök i USA för att "söka idéer och intryck från USA och Kanada om rekrytering och ledning av en frivilligarmé, vilket den svenska krigsmakten utvecklas till".

I USA diskuterade ÖB med amiral Mike Mullen, generalstabschef i USA. Han är en av hjärnorna bakom den senaste storoffensiven Operation Khanjar, med syfte att slå ut talibanerna och Al-Quaida i Helmandregionen i södra Afghanistan. Frågan är om den strategin verkligen har lyckats? Offensiven har inneburit de största förlusterna för de engelska och amerikanska styrkorna sedan kriget startade 2001. Detta utan minskad aktivitet från motståndsgrupperna.

Anthony Cordesman, en av USA:s mer tongivande säkerhetspolitiska analytiker, verksam vid Centret för strategiska studier i Washington har ett sexpunkters recept för hur ISAF bör gå vidare för att vinna kriget.
- “shape, clear, hold, and build”. Skapa säkra områden för lokalbefolkningen och bygg i dessa områden upp funktioner för ledning, ekonomi och rättvisa som garanterar befolkningens stöd för ISAF.
- Ta bort de restriktioner som varje truppbidragande land har gett sina trupper och utöka den amerikanska närvaron med ytterligare nio brigader utöver de 21.000 extra som Obama lovat.
- Utöka målet för storleken på den afghanska armen från 134.000 till 240.000 och polisen från 82.000 till 160.000.
- Förhindra den statliga afghanska korruptionen.
- Effektivisera de internationella hjälporganisationernas insatser.
- Förhindra utländskt stöd till talibanerna från länder som Pakistan och Iran.

Den nye befälhavaren för ISAF och de amerikanska styrkorna i Afghanistan, general Stanley McChrystal förespråkar en annorlunda fortsättningen på krigsföringen i Afghanistan. Enligt en diplomat i Kabul är McChrystals mål "It's not about gaining ground, it's about gaining the population". Men för att nå detta mål krävs det att de övriga länderna som deltar i Afghanistan tar en större del av bördan, se punkt två i Anthony Cordesmans lista ovan. Jag undrar om ÖB fick frågan av amiral Mullen om Sverige är villig att ställa upp med trupp i de södra delarna av Afghanistan, och vad han i sådana fall svarade? Våra svenska politiker vill gärna visa att Sverige deltar i den internationella insatsen i Afghanistan, men jag tvivlar på att dom vill att våra soldater ska utsättas för samma risker som t.ex. danska soldater i Helmand området. Hittils har 25 danska soldater dödats i Afghanistan.

McChrystal har gett ut en handbok till sina trupper kallad "ISAF Commander's Counterinsurgency Guide". I den pekar han på att USA aldrig kan vinna ett utnötningskrig i Afghanistan.

"Talibanernas förråd av nya rekryter är oändligt. Vi måste vara medvetna om att vårt sätt att agera skapar fler talibaner. Konventionellt sett skulle det återstå åtta talibaner om vi skjuter två av tio. Men de två döda har många släktingar som vill hämnas. Så matematiken här i Afghanistan innebär att tio minus två blir tjugo. Vi får tio nya fiender i stället för två färre."

Tittar man noggrannare på innehållet i McChrystals guide så ser man att fokus inte längre är på strid utan på det som svenska trupper alltid har varit bra på, d.v.s. att hjälpa lokalbefolkningen. Det här är en uppgift som jag anser att våra nuvarande svenska soldater med grunden i värnplikt och senare frivilligt deltagande i varje mission är mycket väl lämpade för. Våra nya kontraktsanställda insatssoldater kommer att vara bättre på att vinna ett krig, men kommer dom verkligen att vara bättre på att skapa fred?

McChrystal är också kritisk mot det frekventa användandet av flyginsatser. "Hellre avstå från att bomba talibaner och låta dem smita undan än att riskera att bomberna samtidigt dödar och skadar civila afghaner". Tyvärr är det som den senaste dagen har visat, även med dessa regler, inte alltid möjligt att undvika civila förluster. Vid en flyginsats mot stulna tankbilar i den tyska sektorn dödades 55-90 människor varav många civila som kommit för att hämta bensin från en av tankbilarna som kört fast nära staden Kunduz. Detta visar på ett stort problem med insatser från luften. Trots att rätt mål träffades så dödades och skadades många civila. Från 3000 meters höjd går det inte att se skillnaden på en taliban och en civil afghan.

Med stor sannolikhet innebär denna och liknande händelser att det i Sverige finns noll politisk vilja att skicka svenska Gripen till Afghanistan för att göra insatser mot markmål. Med matematiken ovan så lyckades insatsen döda 20-40 talibaner, men skapade samtidigt 200 nya. Här borde Försvarsmakten tänka om. Om det inte finns en politisk vilja att skicka ut Gripen på internationella insatser, varför lägga ner en massa pengar och tid på att träna inför dessa uppdrag?

ÖB har en mycket viktig reflektion efter sin diskussion med amiral Mullen. En skillnad mellan synen på insatsen i Afghanistan i USA och Sverige är att det i USA "är möjligt att vara kritisk till kriget i fråga, men man stöttar soldaterna i fält", medan vi i Sverige både kritiserar insatsen i sig själv och samtidigt inte stöttar soldaterna. "När vi gör det uppfattar våra soldater, som sitter därute, att de inte får någon uppskattning för det de gör med risk för eget liv, säger Sverker Göransson".

Uppdaterad 09-09-05, 14:51
Att politikernas vilja snabbt sviktar visas av att:

"Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman, Urban Ahlin, vill att utrikesministermötet agerar för att misstag som fredagens bombning i Kunduz inte ska upprepas. Flygbombningar som drabbar civila är direkt kontraproduktiva och leder ökat stöd för talibanerna, skriver Ahlin i ett pressmeddelande."

Det här visar hur lite svenska politiker förstår av verkligheten i den typ av stridsområde som Afghanistan är. Att tro att denna typ av händelse inte kommer att upprepas är naivt. Man kan dock göra det mesta för att undvika det som McChrystal poängterar ovan. Men vad gör men i de fall då egen trupp måste skyddas? Kommer man att vara beredd att offra egna soldater i stället för att understödja dom om risken för att träffa civila är för stor?

I Tyskland är det snart val. Frågan är om insatsen i Afghanistan kan komma att bli en valfråga, då det var tysk trupp som beordrade insatsen mot tankbilarna.

Just nu pågår ett utrikesministermöte i Stockholm som en del av Sveriges ordförandeskap i EU. Idag ska bl.a. Afghanistan diskuteras. I många EU länder hörs givetvis kritik mot händelsen. Det ska bli mycket intressant att se vad som läcker ut från det mötet, även om Carl Bildt säger att det är informella diskussioner utan en fast agenda.

Uppdaterad 09-09-06, 09:34
EU mötet har ett antal viktiga ämnen som med stor sannoikhet tagits upp i samband med diskussionerna om Afganistan.
- Öka samarbetet mellan EU länder. Som läget är just nå så finns ingen samordnad EU strategi, bara enskilda EU länders bidrag till ISAF.
- Öka effekten av civila hjälpinsatser
- Sätt mer politiskt tryck på Afghanistan (minska korruption), men även Pakistan (minska stödet till talibanerna)

21 kommentarer:

 1. Jag struntar i vad ÖB säger, till vem och var. Tycker bara att det är härligt att se honom. Trodde ett tag att han blivit kidnappad av talibaner eller nåt. ÖB kom hem, för jag längtar efter dig....

  SvaraRadera
 2. "Om det inte finns en politisk vilja att skicka ut Gripen på internationella insatser, varför lägga ner en massa pengar och tid på att träna inför dessa uppdrag?"

  För att det finns fler insatsområden än Afghanistan?

  SvaraRadera
 3. I vilket annat insatsområde är den politiska nivån beredd att ta "Collateral damage" efter en bombning med sin fredsprodukt Gripen ?

  SvaraRadera
 4. "Frivilligarmé"?

  Tänk att det skall vara så jobbigt att säga ordet "yrkesarmé" att man måste uppfinna nyspråk hela tiden. En "frivilligarmé" torde per definition vara en milis.

  Är det vad försvaret skall utvecklas till så måste jag ha missat något i debatten.

  Vad var det förra modeordet?

  "Kontraksanställningar"?

  Det kan jag upplysa om att även Franska Främlingslegionen har. Betraktar vi den som en yrkesarmé eller kanske som något slags Franskt 'hemvärn'?

  http://morgonsur.wordpress.com

  SvaraRadera
 5. Motsatsen till frivilligarmé måste väl vara "tvångsarmé", d v s det nuvarande systemet i Sverige och Finland? Annars håller jag med den morgonsure om att nyspråk kan vara väldigt irriterande men att sätta etiketter på företeelser är också numera ett vanligt sätt att debattera.
  General Carl Björeman kallade i en debattartikel de blivande svenska yrkessoldaterna för "legosoldater" och meningen är väl att man skall associera till en opålitlig soldatesk som kan sälja ut landet för en grynvälling.
  Att han själv varit "legosoldat" under större delen av sitt liv har tydligen aldrig bekymrat honom.

  SvaraRadera
 6. Anonym: Håller helt med. Det är skönt att se ÖB igen. Jag ser gärna att han uttalar sig mer i media så att vi stackars anstälda utanför ledningsdirektionen får rea på vad han vill. Även våra inspektörer borde uttala sig oftare. Jag skulle t.ex. gärna vija veta vad Flygvapeninspektören Anders Silwer will i t.ex. helikopterfrågan. Han är ju trots allt ansvarig för Flygsäkerheten under insats.

  Wiseman: Afghanistan eller inte är inte det som är avgörande. Det är uppgiften. Jag tror helt enkelt inte att våra politiker vill att vi ska ut och bomba. Första incidenten liknande den i bloggen ovan så dras förbandet tillbaka. Tyvärr så är de flesta internationella insatser idag ett krig i ett ingenmansland där det är svårt att skilja vän från fiende. Antingen får vi skaffa en annan typ av vapenarsenal med begränsad verkan (t.ex. SDB - Small Diameter Bomb eller mer förfinade varianter med gradvis verkan), icke-dödande vapen (t.ex. tryckvågsbomb med zonrör som sprängs på en 50 meters höjd), eller så får vi fokusera på t.ex. spaningsrollen.

  SvaraRadera
 7. Lasse: Den grundläggande värnplikten, som helt riktigt inte är frivillig, grundar sig på uppgiften att försvara Sverige. Att försvara sitt eget land måste vara alla medborgares skyldighet, även om den nationella andan i Sverige är en smula sviktande.

  Att sedan bli officer eller deltaga i internationella insatser är helt frivilligt.

  Att kalla svenska soldater eller officerare för legosoldater är direkt kränkande (Björeman se upp). Se definitionen på legosoldat:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Legosoldat

  Skillnaden mellan svenska kontraktsanställda och främlingslegionen består mest i att främlingslegionen innehåller icke-fransk personal medan du måste vara svensk medborgare för att bli anställd i det svenska försvaret.

  Även de kontraktsanställda är frivilliga, så det finns egentligen ingen skillnad på frivillighet eller inte. Skillnaden är dock att när väl en kontraktsanställd har börjat tjänstgöra har han/hon inte längre någon möjlighet att välja vilka insatser som han/hon tycker är rättfärdiga, utan måste helt enkelt följa order.

  Idag måste en insats vara så pass förankrad i den svenska befolkningen att rekrytering för insatsen är möjlig. I framtiden kan det åtminstonde initialt vara lättare att få iväg ett förband.

  Dessutom är jag helt övertygad om att dagens värnpliktförband innehåller en mer divergerad blandning av Sveriges befolkning. De kontraktsanställda riskerar att bli mer lika engelska och amerikanska soldater. Särskilt om insatserna börjar bli mer och mer farliga.

  SvaraRadera
 8. Du har förstås rätt men bara under förutsättning att man ser utrikes insatser som FM huvuduppgift eftersom värnpliktiga säkert är mer lämpade för fredsbevarande uppgifter än vad yrkessoldater är.
  När det gäller krig, som ändå är soldatens huvuduppgift, är jag mer tveksam till nyttan av värnpliktiga. Som jag sagt i ett annat sammanhang så har jag under mina 36 år i yrket sett ytterst få skyttebataljoner och skyttekompanier som jag tyckt haft den nödvändiga professionalismen för att klara av sin uppgift.
  Men kanske är jag pessimistisk i överkant...

  SvaraRadera
 9. Träna på det som är svårast så kanske allt annat blir enkelt!
  "Train hard Fight easy!"

  Man kan aldrig bli insatsberedd, varken nationellt eller internationellt om man inte får öva under rätt förutsättningar.

  Så fort det blir ekonomiska problem så stryper man återanskaffning av vapen och ammunition.
  Målsättningen måste vara operativ effekt och inte antalet flygtimmar/pilot.

  Flygvpnet borde döpas om till simuleringsvapnet!

  /L

  SvaraRadera
 10. Jag fortsätter diskussionen om stridsflyg i kommentarerna till nästa inlägg istället.

  SvaraRadera
 11. 60 muslimer dör och hela världens vänster (= media) gråter floder. Muslimerna tar kål på en halv miljon darfurier = samma vänster är tystare än graven. Inga FN fördömanden, inga resolutioner, inga fina bilder i tidningarna. Så värdesätts liv i världen: en muslim dör = katastrof (tjetjenien, afghanistan, israel eller bosnien/kosovo) - icke muslimer dör i drivor (rwanda, darfur, indien, etc) - då spelar det ingen roll. Påfallande ofta är dessa ickemuslimska dödsoffer svarthyade (eller bara judar...), och påfallande ofta är muslimerna ljushyade...

  SvaraRadera
 12. Varför envisas media med att kalla bombningarna ett misstag. Hallå? De stal bensin från Nato i samarbete med talibanerna. Är det här med eget ansvar något man bara kan begära från västerlänningar?

  SvaraRadera
 13. Dubelcrona: Muslim eller inte muslim har ingen betydelse i det här fallet. Det var civila som dog av misstag. Ska vi lyckas i Afghanistan så måste vi ha befolkningen på vår sida. Läs McChryslas guide i inlägget ovan. Skillnaden i uppmärksamhet jämfört med t.ex. Darfur är att det var vi som ska vara på de civilas sida som stod för våldet. Alltså har vi i detta tillfälle misslyckats med vår uppgift.

  Sture: Bombningarna var givetvis helt planerade. Misstaget vara att civila dog. Problemet är som jag skrev i mitt inlägg att det i en stridsmiljö som Afghanistan är svårt att se skillnad på goda och onda. Att civila stjäl bensin är inte svårt att förstå. I ett land som har brist på allt så är stöld inget brott. De civila hade inget med mordet på chaufförerna, det utfördes av talibaner. I detta fall skulle McChrystals order om att låta talibanerna löpa använts.

  SvaraRadera
 14. Greasemonkey: Eventuell bensinbrist gör det knappast mer legitimt att stjäla bensin. Snarare tvärtom. Skulle afganer vara överseende med andra afganer som slangade bensin ur deras bilar? Eller om NATO gjorde det?

  Det finns inget gott med att stjäla bensin från de styrkor som är där för att hjälpa dem. Och det finns inget gott med att samarbeta med talibanerna. Faktum är att det samröret gör att de inte betraktas som civila enligt folkrätten.

  SvaraRadera
 15. Sture, en bensinstöld borde inte straffas med döden. Skulle det vara dödsstraff för sådant så ligger nog jag och många kollegor illa till efter att vi i åratal ha norpat en och annan penna + radergummin från Kungl Krigsmakten.

  SvaraRadera
 16. lasse: Det håller jag med om. Men jag vänder mig emot medias bild av bensintjuvarna som någon slags oskyldiga offer. En bild som för övrigt spelar talibanerna och andra västhatare i händerna.

  Notera även att de inte stal bensinen på eget initiativ, utan i samarbete med talibanerna. Det gör dem till något värre än simpla bensintjuvar.

  SvaraRadera
 17. Sture: Du verkar ha tolkat reportagen helt fel. Talibanerna stal bensinen och körde fast med lasbilen. Därefter plundrade de civila afghanerna den fastkörda lastbilen. Och som Lasse så korrekt säger så är knappast dödstraff rätt nivå på straffet eller en bra lösning för att förhindra stölder?

  Dessutom så påstår jag inte att bensinstöld är legitimt, bara att jag kan förstå det i deras situation.

  Anledningen att tyskarna beordrade insatsen över huvud taget, trots McChrystals nya inriktningar, beror nog på att dom fått order från Tyskland att i första hand skydda sina egna trupper.

  SvaraRadera
 18. Greasemonkey: Såhär står det i DNs artikel: "Vittnen och släktingar beskrev för nyhetsbyrån AFP hur bybor, även barn, samlats runt de två tankbilarna som kapats av talibaner. Efter att den ena tankbilen kört fast uppmanade talibanerna byborna att ta för sig av dieseln, antagligen för att lätta lasten."

  Alltså en form av ömsesidigt gynnande på bekostnad av både NATO (som äger den bestulna dieseln) och på befolkningen i övrigt (som plågas av talibanernas terror).

  Dödsstraff för stöld är kanske att ta i i en stabil, välfungerande demokrati. Afganistan är väl dock knappast känt för sin goda rättssäkerhet och i valet mellan att låta BÅDE talibanerna OCH de terroristsympatiserande dieseltjuvarna stryka med eller komma undan så borde valet inte vara särskilt svårt. NATO har i det här fallet ingenting att be om ursäkt för.

  SvaraRadera
 19. Sture: Det är en rackarns tur för de svenska soldaterna att inte du är i Afghanistan. Med din inställning till människolivs värde så skulle du reta upp lokalbefolkningen till sådant hat mot ISAF att varenda svensk soldat skull stupa inom ett par månader. Din logik fungerade bäst på din namnes Sten Sture d.ä. tid...

  SvaraRadera
 20. Greasemonkey: Samma logik fungerar än idag. För du tror väl inte att talibanerna, Saddam Hussein eller Ayatollah Khomeini kom till makten genom att föra fram sina humanistiska åsikter i demokratiska val?

  I ett land med en befolkning som saknar gemensam övertygelse om demokrati, mänskliga rättigheter och friheter är våldsmonopolet det enda sammanhållande kittet. Om det inte kan upprätthållas så raseras förtroendet för staten och dess upprätthållare (NATO/FN).

  Eftersom västmakterna inte erkänner detta, kan talibanerna straffa lokalbefolkningen som arbetar för staten hårdare än vad NATO kan straffa lokalbefolkningen som arbetar för talibanerna. För folket blir det därmed rationellt att stödja talibanerna.

  Så länge vi (i Sverige, Europa och USA) har dettta humanistiska handikapp, är det bara en tidsfråga innan de praoande svenska styrkorna drar sig tillbaka tillsammans med NATO medan Afghanistan faller tillbaka i inbördeskrig, kaos och misär.

  SvaraRadera
 21. Sture: Du verkar ha svårt stt skilja på äpplen ch päron. Jag hoppas att du försöker visa en ytterlighet i diskussionerna och att du inte verkligen tycker att dom civila får skylla sig själva för då har du problem med din människosyn.

  Talibanerna ska givetvis bemötas med militärt våld men vi måste ha stöd från lokalbefolkningen. Det får vi inte om vi bombar urskiljningslöst. Fjärde genévekonventionen behandlar hur civila ska hanteras i ett krig. Om vi bryter mot dessa regler lär vi förlora det FN mandat som ligger till grund för insatsen.

  Det här är ett dilemma i denna typ av krigföring där fienden ofta blandar sig med lokalbefolkningen för att undgå bekämpning. Vid varje insats måste befälhavaren avgöra om det finns någon vinst i att använda våld eller inte. Att spränga en tankbil i luften som i sig själv inte var något värdefullt mål var helt enkelt inte värt att riskera civila liv för. Du tycker säker att det var bra att några talibane strök med, men enligt McChrystals logik så har vi inte dödat 40 talibaner, vi har skapat 200 nya.

  En sak är dock helt klar. Om vi sänker oss till talibanernas nivå så kan vi lika gärna åka hem, för då erätter vi bara den ena tyrannen med den andra (oss själva). Det är vårt moraliska överläge som är orsaken till att vi är i Afghanistan. Förlorar vi det så har vi inget där att göra.

  SvaraRadera