torsdag 3 september 2009

Vad gör MSB mot influensan?

Paniken når nya höjder skriver SvD. Detta trots att all medicinsk expertis säger att svininfluensan inte är värre än vanlig influensa.

"Att den nya influensan H1N1 skulle komma att kräva dödsoffer har alla inblandade varit väl medvetna om. Kanske inte så många, ungefär som för vanliga influensor med mellan 1 000 och 2 000 dödsfall vid varje säsong i Sverige, eller till och med kanske litet mindre. Siffror från svininfluensans framfart på södra halvklotet talar för att per 100 000 invånare kommer knappt 1 - 0,36-0,78 - att dö i svininfluensan, mellan 0,2 och 0,4 procent av dem som smittas."

Tyvärr har det vid många olyckor visat sig att paniken dödar fler än själva olyckan i sig. Ta exemplet med brand i lokaler med många människor där paniken leder till att människor trampas ihjäl. Detta i stället för att någon lugnt och sansat tar fram en eldsläckare och släcker elden.

Det finns många sätt att minska panik. I vissa fall kan det vara att inte ge någon information alls. Men i ett sådant här läge gäller det att någon tar tag i informationsspridningen för att hindra att rykten ytterligare späder på paniken. Vem gör då detta? Socialstyrelsen? Knappast, dom rekommenderar mest hur många skivor bröd man ska äta per dag. Smittskyddsinstitutet? Problemet är att dom talar Latin med lärda män, men vet inte hur man pratar med bönder. Jag tycker i stället att detta borde vara en utmärkt uppgift för MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Tyvärr så gör dom inte mycket väsen av sin egen existens.

Det som händer just nu i Sverige är ett typiskt exempel på att det finns ett behov av ett Psykologiskt försvar, som förr i tiden var en naturlig del i krisberedskapen och numera ingår som en del av MSB. Det räcker inte enbart med att ta fram lösningar på ett problem. Man måste också övertyga allmänheten om att det är rätt lösningar.

Sverige saknar för tillfället en civil motsvarighet till Bagdad-Bob, "Varje meddelande om att mobiliseringen och motståndet skall avbrytas är falskt".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar