fredag 25 september 2009

Nya lufttankningsplan till USA och Sverige?


Pentagon gör ett nytt försök att köpa in lufttankningsflygplan. De KC-135 som idag utgör stommen till USA:s lufttankningsflotta faller för ålder och kraftigt slitage. En amerikansk general har hörts säga "Det är inte längre bara en fråga om rost, jag kan slå min näve genom plåten på vingarna." Utan lufttankningsflygplan så finns det ingen världstäckande operativ effekt för det amerikanska flygvapnet och uthålligheten i luften för t.ex. flygplan ovanför Irak och Afghanistan skulle sjunka till mellan 50% och 25% av dagens förmåga.

I Europa finns exakt samma problem. De få lufttankningsflygplan som finns tillgängliga går åt för att träna piloter inom NATO för att kunna åka ut på internationella uppdrag. Detta har lett till att vi i Sverige inte alltid har haft det lätt att få en lufttankningskärra tillgänglig för att träna piloter som flyger Gripen C/D. Vi har skaffat lufttankningskapacitet på en Tp-84, men med tanke på Tp-84 fortsatta framtid så vore det smart att titta på en alternativ lösning.

Varför inte göra som med C-17 på HAW? Köp med ett antal andra nationer gemensamt in t.ex. tre stycken A330 MRTT och basera på t.ex. Pápa basen i Ungern. Dessa skulle kunna användas av Sverige för att träna våra piloter i lufttankning på samma sätt som C-17 används för svensk strategisk transport. Om inte flygplanen används fullt ut för lufttankning går dom även att använda som transportflyg. Hur många piloter ska vi träna varje år och hur många timmar tar träningen per pilot? Detta är behovet som vi i så fall skulle köpa upp av denna gemensamma resurs.

20 kommentarer:

 1. Nu får du ju lugna dig. Vi kan ju inte ösa ut pengar på förmågor som inte är efterfrågade av aktörer internationellt. Flygvapnet kan inte leva på industrin så länge till utan måste finna sitt berättigande i den nationella dimensionen.

  SvaraRadera
 2. Anonym: Lufttankning om något är efterfrågat internationellt.

  Dessutom har vi i Sverige ett träningsbehov om vi någonsin skulle vilja skicka ut våra Gripen. Utan träning får du inte ens försöka under skarpa uppdrag. I så fall kan vi lika gärna såga av lufttankningsbomen på våra Gripar.

  SvaraRadera
 3. Vi kan såga av de bommarna imorgon. Det saknas politisk ambition att ta risken att det svenska "Fredsflygplanet" GRIPEN bombar fel som tyskarna gjorde nyss.

  Nää, ta ner beredskapen på SE-02 & sluta drömma om en "Flashig" insats med GRIPAR. Satsa istället tp & helikoptrar som nu har större volym i FV än vad "spetsigt" har....

  SvaraRadera
 4. Anonym: Jag tror att det är många i FV som gärna håller med dig. Problemet är bara att politikerna har helt dödat det svenska bas och ledningskonceptet. Vi kan köra incidentberedskap från hemmaförband eller någon civil flygplats, men mycket mer är det inte.

  Den förmåga som byggts upp de senaste 6 åren för C/D är enbart för internationella insatser. Vist går det att använda detta även nationellt, men i så fall hade vi lika gärna kunnat behålla en något upphottad A/B.

  SvaraRadera
 5. Storbritannien bygger nu upp en OPS-lösning för lufttankning med splitternya Airbussar.

  Låtom oss avtala om något hundratal timmar lufttankning per år mot att RAF köper markmålsbekämpningsövningstillfällen på Vidsel för samma belopp!

  SvaraRadera
 6. Nu råkar det ju vara Regeringen som har beordrat upp SE 02 i R10 och inte Försvarsmakten. Med tanke på kostnaden för R10-förband hade nog Försvarsmakten gärna avstått.

  MRTT (oavsett version) är en smaklig lösning för Flygvapnet då man både löser transportbehov, personaltransport och lufttankning med ett och samma flygplan över sträckor som är betydligt större än för Tp 84.

  Hela lufttankningskonceptet med Tp 84 är ju inte annat än en stor skandal. Det enda boom and drogue-systemet som fullständigt ratats av användarna valde FMV att köpa in. Resultat därefter.

  SvaraRadera
 7. - Hur klokt är det att lufttanka relativt snabba jetdrivna stridsflygplan från i jämförelse därmed långsamma turboprop?

  - Sliter det inte på en gammal Herka att flyga med forcerad maxfart?

  - Om vi ändå framhärdar i att använda Hercules också för vår övning i färdigheten lufttankning, hur mycket operativ erfarenhet av lufttankning har vi i Sverige att lägga in i ett utvecklingsprojekt av en ny teknisk lösning för lufttankning från Hercules?

  - Tror vi att med svenska flygvapnet som referenskund, så skulle vi kunna sälja vår innovativa lösning för lufttankning till USMC?

  - Eller är det inte snarare nu efter incidenter och skador och därav följande förseningar och fördyringar bra mycket klokare att ta rygg på en väl beprövad lösning och en tillika synnerligen beprövad användare av lufttankning av stridsflygplan från Hercules?

  SvaraRadera
 8. Det här skulle jag vilja kalla lobbying för att skaffa lufttankningsförmåga. Allt handlar ju om att försöka exportera JAS. SE 02, vadå R10? I vilka register? Mig veterligen R10 nationellt i så fall, och inget annat. Se denna länk http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/108002
  Försvarsmaktsanställda får inte bygga upp illusioner och lobbya om att Sverige ska ha alla förmågor på flygsidan när Regeringen inte har bestämt så.
  När det har bestämts något annat så kan man börja diskutera lösningar på riktigt.

  SvaraRadera
 9. Anonym? Har du läst ansatsen för stridsflygenhetens deltagande i internationella operationer? Har du läst föreskrifter m.m. rörande flygplanet och förbandet?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 10. Gustav Wasa:
  Nu skulle det i och för sig inte förvåna mig om vi skulle försöka utveckla en egen lösning för lufttankning från Hercules; men USMC skulle inte vara intresserade eftersom de redan har en egen.

  http://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/kc-130j.htm

  Jag tycker att den känns som ett självklart val som Tp 84-ersättare. Från hyllan och allting...

  SvaraRadera
 11. Enmotorigt är inte önskvärt utanför Sveriges gränser, oavsett hur himla bra planet är.

  SvaraRadera
 12. Anonym: Jag vet inte riktigt vilken planet du lever på, men många stridsflygplan är enmotoriga. Ta F-16 som sålts i ett par stycken exemplar världen över, senast för Förenade Arab Emiraten och som är med som ett alternativ i Indiens upphandling. Gripen har ju också bevisligen redan sålts i andra länder. Vår kära konkurrent i Norge, JSF är t.o.m. enmotorig!

  Tvåmotorigt är oftast bara ett krav när man flyger över hav. Gripens motor är för övrigt mycket driftsäker om man jämför med t.ex. Vigen där vi hade ett antal motorstopp under dess karriär. Tvåmotorigt ger hög dragkraft, men innebär också ett betydligt större flygplan och därmed också driftkostnader. Om man jämför Eurofighter med Gripen så har dom ungefär samma timpris. Skillnaden är bara att Eurofighters mäts i Euro och Gripen i kronor! Österrike har knappt råd att flyga med sina...

  SvaraRadera
 13. Anonym 03:20. Gripen har redan förmågan, det är våra piloter som behöver träning.

  Att kunna lufttanka har ingenting med R10 eller R90 beredskap att göra. Det måste vi kunna i bägge alternativen. Och där har inte våra plitiker specifikt pekat ut att vi INTE ska kunna lufttanka. Även om vi har 90 dagar på oss så lär vi inte hinna få till någon träning om vi inte är initialt tränade redan när beredskapen börjar. När piloterna väl fått den initiala träningen handlar det om att göra en anslutning minst var 90:e dag.

  Frågan är hur vi bäst får träningsmöjligheter? Inom NATO är detta ganska så enkelt då lufttankningskärror ofta är med på övningar. Det bästa alternativet är att köpa upp träningstid i något lufttankningskonsortium, liknande C-17.

  Sedan kan jag helt klart hålla med om att det är dyrbart att sätta upp ett förband i R10 bara för att visa politisk flagg under EU ordförnadeskapet. Vad krävs egentligen för att SE-02 ska skickas ut?

  SvaraRadera
 14. Jaja, men ni beter er ju som om ni ska ha förmågan att flyga till Mars imorgon. Det är inte aktuellt och det går faktiskt inte att lösa Försvarsmaktens uppgifter från eller i luften. Den dag ni flygpojkar börjar att diskutera vad som krävs i total förmåga (och inte bara flygverksamhet) för att lösa alla de uppgifter som Försvarsmakten har, då kommer nog alla ett steg vidare.

  SvaraRadera
 15. Anonym 10:27

  Vad får du detta med Mars ifrån? Du verkar lite trångsynt. Nej, samtliga Försvarsmaktens uppgifter löses inte från eller i luften. Precis som samtliga Försvarsmaktens uppgifter inte löses på marken, eller till sjöss. Men vissa av uppgifterna löses enbart av flygstridskrafterna...

  Att "flygpojkarna" koncentrerar sig på just flygarenan är väl självklart och önskvärt? Precis som det borde vara självklart och önskvärt att "armépojkarna" koncentrerar sig på markarenan och "flottpojkarna" på sjöarenan. Tillsammans blir vi starka, sådana uttalanden som du gör gynnar bara de som inte vill se en Försvarsmakt överhuvudtaget.

  SvaraRadera
 16. Anonym 10:27. Om du läser en del av mina tidigare inlägg så ser du att jag är minst lika villig att stötta mina armé och marinkollegor i anskaffning av förmågor som jag anser att dom saknar eller har för lite av.

  - Större ytstridsfartyg
  - Mer luftvärn och artilleri
  - Vettiga bepansrade truppfordon idag och inte imorgon

  Men eftersom jag har flygbakgrund så håller jag mig av förklariga skäl mest till den del av debatten där jag har något att tillföra.

  Det är kanske något att dra lärdom av? :-)

  SvaraRadera
 17. Greasemonkey och Magnus B,
  materiel är inte lika med förmåga. Kul att ni nappar precis som man vill.

  SvaraRadera
 18. Anonym 21:59. Jag tror inte du förstår vad som menas med förmåga. Lufttankning i sig sjäv är ingen förmåga. Det är en förutsättningsskapande förmåga. Utan lufttankning kan du över huvud taget inte verka effektivt i t.ex. Afghanistan. Detta oavsett om du har R10 eller R30 beredskap.

  Sedan kan vi i och för sig åka dit utan att kunna lufttanka med den begränsning det innebär i räckvidd och uthållighet, men om detta står det inte ett smack i regeringens regleringsbrev.

  Faktum är att med den nedmontering som gjorts av Sveriges krigsbaser kommer lufttankning att behövas på hemmaplan om vi ska försvara Sverige. Baserna var till för att våra flygplan skulle kunna tanka och ladda nya vapen utan att behöva förbruka en massa bränsle bara i transport.

  Och nej, jag har inte nappat på någonting. Jag försöker bara beskriva verkligheten som den är för en person utan insikt i vad som krävs för att luftstridskrafter ska fungera.

  SvaraRadera
 19. Anonym 21:59

  Vem har hävdat att materiel = förmåga? Inte jag i alla fall. Däremot hävdar jag att ditt beteende = trollande.

  SvaraRadera
 20. Vi behöver inte köpa lufttankningsutrustning för att kunna träna lufttankning för att kunna verka i insatsområden. Minns diskussionen om en pluton strf90, en förmåga som kan fungera i bland men knappast vid större delen av tiden. Likadant är det med JAS och lufttankning, en förmåga som ser bra ut på papperet men är knapppast en fungerande lösning.


  Att ha egen lufttankningsförmåga är önskvärt för att flygavpnet skall fungera nationellt. Det har ingenting med FMs uppgifter i stort, vill vi ha ett flygvapen så måste vi kunna verka med det.

  Tittar vi på försvarsbslut 2004 så sade man att det inte var en nödvändig fredsförmåga att kunna verka över hela riket på daglig basis så därför kunde man ha en flottilj i Luleå och en i Ronneby. Därefter bestämde man att insatsförbanden skulle vara detsamma som fredsförbanden och voilá så har vi inte en krigsförmåga att verka över hela riket.

  Hur löser vi detta? Skall vi bygga upp en infrastruktur med baser spridda så att vi minst täcker upp den reella räckvidden för JAS? Då blir det bygga upp Gunnarn, Kubbe/Frösön, Färila/Söderhamn, Borlänge, Uppsala. För att försörja dessa baser med personal och materiel så blir det nog att återuppväcka flottiljer. F16 och F4 eller flottiljen F15. Här är en grundläggande utgångsgruppering för att täcka upp det FB 00/04 raserade. Alternativet är att skapa en egen lufttankningsresurs som inte bygger på enstaka flygplanindivider eller köpa nya flygplan. När F100 levererats så är förmodligen Gripen NG på tal.

  Vad är billigast? Breddad baseringsinfrastruktur, lufttankning eller nya flygplan?

  Vill vi ha ett flygvapen så att armé och marin kan verka utan fientligt luftherravälde?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera