fredag 25 september 2009

Kustbevakningen till Somalia? (uppdaterad)

Försvarsmakten funderar nu på att förlänga insatsen utanför Somalia och eventuellt skicka iväg HKP-15 som förstärkning. Övning har redan genomförts i att landa med HKP-15 på en Visbykorvett. Detta är i mitt tycke inte en optimal lösning. HKP-15 är en skolhelikopter och har ett för underdimensionerat landningsställ för att vara lämpad för fartygsoperationer.

Nej, ta en titt i stället på Kustbevakningens tre nya flygplan av typ Dash 8 Q-300. Dessa flygplan är designade med havsövervakning som specialitet. Uthålligheten och räckvidden är överlägsen en HKP-15. För att inte tala om deras sensorpaket! Skulle vi dessutom utrusta dom med Link 11/16/22 för att skicka ner övervakningsinformationen i realtid till fartygen så skulle det ge mycket stor effekt på omvärldsuppfattningen. Framför allt då små piratfartyg utan AIS transponder och radarreflektorer som kan vara svåra att detektera med fartygsradar då antennhöjden är för låg. Deras visuella och IR-sensorer kan dessutom användas för att dokumentera eventuella brott innan fartygen hinner komma fram för att stoppa piraterna.

Sverige måste titta på ett bredare förmågeutbud när det gäller internationella insatser. Poliser, kustbevakning och civila hjälporgan har alla sin roll. Att skicka iväg militärer för att jaga pirater får mig att minnas svenska marinens och USA:s jakt på pirater utanför Barbareskstaten Tripoli 1801-02. Förhandlingskonsten låg på den tiden på en annan nivå...

"Bland annat förevisades den svenska konsuln i Tripoli i ett avgörande förhandlingsskede en svavelindränkt skjorta, med försäkran att Paschan skulle låta trä på svensken denna skjorta och sedan tända eld och bränna ihjäl honom om de svenska fartygen började beskjuta Tripoli", ur Lars Ericssons "Svenska Frivilliga", sid 208.

Uppdaterad 09-09-29, 21:52
På EU försvarsministermöte i Göteborg så diskuteras operation Atalanta. Enligt försvarsminister Tolgfors så utreds nu möjligheterna att skicka ner kustbevakningens flygplan. Det ska bli mycket intressant att se resultatet av denna utvärdering. Jag hoppas då på ett Joint förband med Försvarsmaktpersonal och Kustbevakningspersonal. Detta samarbete skulle vi kunna ha nytta av inför framtiden även i Sverige. Särskilt om det tas fram kommunikationslösningar som gör att vi blir mer interoperabla.

Även Carlskrona lär behöva en uppfräschning på kommunikationsfronten om hon ska agera ledningsfartyg för för operationen.

8 kommentarer:

 1. Alternativet att skicka kustbevakning till Adenviken utreds för fullt just nu. De har dock en hel del barnsjukdomar att lösa först då de ej verkat internationellt på detta sett tidigare. //Initierad

  SvaraRadera
 2. Kustbevakningens piloter har dessutom förmåga att flyga över hav...

  SvaraRadera
 3. Kustbevakningsflyget är väl per definition en uppgift som marinflyget eller flygvapnet lika gärna kunde haft?

  Tänker på att det uteslutande rör sig om spaningsföretag med minimal risk för att en militär gren behöver göra ett ingripande. Allt man behöver göra är att sammanställa en lägesbild och vidareförmedla den. Insatsen sköts ändå av sjögående enheter.

  Men pojkarna med guldbyxor i regeringen fortsätter att ösa ut pengar på KBV utan ifrågasätta varför man bygger upp dubbla förmågor. Samma sak med sjöfylleri och fartkontroller till sjöss - säg hej till sjöpolisen?

  SvaraRadera
 4. Anonym 12:54. Det är inget fel med en kustbevakning som i fredstid kanske har andra uppgifter som att jaga fartyg som dumpar olja m.m.

  Det som är lite synd är att inte utnyttja deras förmågor när det finns ett internationellt behov. Somalia är som gjort för kustbevakningen.

  Kustbevakningen i USA har alltid varit en del av Försvarsmakten och deltog bl.a. i Vietnam. Nu i USA med Homeland Security har deras roll blivit ännu viktigare. Det är möjligt att de välbeväpnade skurkarna i USA gör att deras kustbevakning får en liten mer militär betoning och utbildning.

  www.dhs.gov
  www.uscg.mil

  SvaraRadera
 5. Tyvärr är det nog så att...
  Hade fd marinflyget haft uppgiften så skulle det nog inte finnas så mycket resurser kvar pga förra försvarsbeslutet(se bara vad som hände Säve och Berga)
  Nu finns knappt ubåtsjaktförmågan från hkp kvar

  Bara att gratulera KBV. De bygger nya fartyg och flygplan, tagit över mycket av sjöpolisens jobb samt klarat sig från stora omstruktureringar,flyttkaruseller, NBF mm
  De har fartyg längs hela kusten och har hyffsade arbetstidsavtal när de är till sjöss eller icke hemmahamn
  De är även bra på att marknadsföra sig, även om de inte alltid gjort jobbet själva

  Personalen är kanske där den viktigaste resursen

  I händelse av krig skall KBV kunna ledas militärt, men det övas inte som jag vet.

  Med tanke på den tynande Försvarsmakt vi har för att försvara Sverige bör KBV kunna utnyttjas mer.
  Ser möjlighet att det liksom i Norge är "militär personal"
  Tror inte det är någon bra idé att föra in KBV:s ledning in i HKV:s organisation
  Tror de klarar sig bättre utan Prio och en massa olika chefer beroende på uppdrag.

  Hade då kunnat haft växeltjänstgöring, gemensam utbildning mm
  Det hade även varit lättare att bestycka KBV:S fartyg om kaparna blir fler längs med kusterna eller behov finns för att skydda gasledningar.

  /AndersN

  SvaraRadera
 6. En sjöofficer är fartygschef i kanske två år, sedan aldrig mer. Antalet dygn till sjöss under denna tid är dessutom mycket begränsad. Framtidens specialistofficerare ska förhoppningsvis få möjligheten att vara båtchefer under längre tid än så.

  En kustbevakare som blir fartygschef kan om han eller hon sköter sig vara det under resten av sin karriär, i kanske tjugo år. Dessutom är större delen av årsarbetstiden till sjöss.

  SvaraRadera
 7. skillnaden mellan Kbv och Fm/Marinen är som att jämföra proffs med amatörer, Kbv rekryteras, utbildas, arbetar på sjön hela sin yrkesverksamma tid. Ayy man inom Marin är amatörmässiga är inte konstigt och beror absolut inte på personalen! Dålig ledning i kombination av minskade uppgifter enligt mig.
  Om man har en verksamhet som inte går bra (FM/Marinen) så är det sällan en framgång att framhärda att det blir bättre om vi tar över det och det. Skärp er Kbv har och gör ett bra jobb som bara blir sämre/dyrare om det skulle göras genom FM/Marinen.
  En äkta sjöman!

  SvaraRadera
 8. @08:45
  Missförstod mig rätt
  Vill inte se KBV gå in det militära virrvarret (då kan man räkna med att det blir mindre resurser), men däremot borde både marinens och KBV:s resurser uttnyttjas bättre ihop.
  Samma sak gäller samverkan med SjöV
  Ingen konkurrens utan snarare vinna vinna situation . Detta skriver jag som skattebetalare. Att i händelse av ofred o kris kunna jobba ihop är guld värt.
  Tidigare bemannade marinen sjömätare och isbrytare.
  De som gjorde jobbet då var liksom de som får hålla på inom marinen (utan karriärstvång o nedskärningar) riktiga sjömän.
  Specialister på bottenkartografering och isbrytning.
  Det fanns då mer personal gripbara med marin bakgrund att hjälpa till vid ev militär konflikt.
  Det finns jättebehov att röja dumpad ammunition mm på botten (miljöoperationer)
  Hade vi kunnat uttnyttja varandras kompetenser bättre så har vi mycket att nyttja.
  Kan säkert lära dig en hel del om sonarsystem om du vill börja mer med bottenundersökningar.
  Tror säkert KBV kan rekrytera lite från våra specialistkurser på marina sidan tror ni kan erbjuda bättre i lön
  Vi behöver inte ta jobb från varandra det finn gott om det till oss båda
  Kanske kan mötas på halva vägen (men behåll gärna er organisation där en sjöman får vara en sjöman.... utan att någon undrar var det är för fel att man inte läst vidare)

  /AndersN

  SvaraRadera