onsdag 2 september 2009

Vem ska man tro på?

Carl Bildt skriver i sin blogg om den minskade opiumodlingen i Afghanistan.

"Förvisso återstår mycket, mer det är dock värt att notera att större delen av landet nu är fritt från opium-odling, och att man även i de områden i suyd där det mesta nu är koncentrerat lyckats att begränsa de arealer som används till odlingen."

Visst har de militära insatserna gett resultat, men frågan är om inte överproduktionen och den tillhörande prissänkningen på den internationella marknaden även gjort sitt. Behovet på världsmarknaden är ca 5000 ton per år och fortfarande produceras ca 6900 ton per år i Afghanistan. Dessutom beräknas det finnas ca 10.000 ton i lager i Afghanistan.

Frågan är också vem som egentligen styr över drogtillverkningen? Talibanerna har kontroll över de områden där det tillverkas mest opium, men anledningen till opiumodlandet beror mer och mer på att tjäna pengar, snarare än att ge medel till kriget mot väst.

"A marriage of convenience between insurgents and criminal groups is spawning narco-cartels in Afghanistan linked to the Taliban", warned Mr. Costa. As in other parts of the world like Colombia and Myanmar, the drug trade in Afghanistan has gone from being a funding source for insurgency to becoming an end in itself. "Drug money is addictive, and is starting to trump ideology", said Mr. Costa.

Läser man rapporten från UNODC så visst finns det framsteg, men att påstå att större delen av Afghanistan är opiumfritt som Carl Bildt gör är nog att överdriva en smula.

"The dramatic turnaround in one of Afghanistan's most unstable provinces can be attributed to an effective mix of sticks and carrots: strong leadership by the governor; a more aggressive counter-narcotics offensive; terms of trade that are more favourable to legal crops; and the successful introduction of "food zones" to promote licit farming."

Lösningen är inte att försöka militärt stoppa produktionen av opium. Det är trots allt den enda exportvara av värde som finns från Afghanistan för tillfället. Lösningen är att med fredliga medel få bönderna att gå över till annan prodúktion.

"Mr. Costa called for greater support for farmers. "In post-election Afghanistan, the rural development push must be as robust as the current military offensive - to feed and employ farmers, not just to search and destroy their drugs", he said."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar