torsdag 3 september 2009

LAS inget för Försvarsmakten?

LAS är en lag som har inneburit många fördelar på den svenska arbetsmarknaden. Framför allt så har den gett möjlighet för äldre personer att inte bli utkonkurrerade av yngre samt för fackligt anställda att inte få sparken så fort dom gör sig impopulära med arbetsgivaren.

Ett stort problem, särskilt i dagens arbetsmarknadsläge med osäkerhet om ett företag finns kvar om något år, är att många tvekar att byta ett säkert jobb mot en osäker framtid. Byter man till en ny arbetsgivare så är man vips sist in och därmed också först ut. Ett annat är att arbetsgivare kan tveka att anställa ny personal om dom är osäkra på framtiden. LAS förhindrar därmed dynamiken på arbetsmarknaden. Enligt statistik så kräver dagens rörlighet på arbetsmarknaden att det ges möjlighet att byta arbete efter ca 7 år.

Försvarsmakten är ett typiskt exempel på när LAS inte fungerar. De senaste årens nedskärningar på personal har hela tiden lett till att de yngre kadetterna och fänrikarna har fått sluta först. Ett tag fanns det fler generaler än fänrikar i Försvarsmakten! Nu de senaste två åren har många nya yngre anställts, men det finns fortfarande med stor sannolikhet (jag har inte sett senaste statistiken) fler överstelöjtnanter än fänrikar.

Inom många NATO-länder så kontraktsanställs alla militärer. Har man inte nått en viss kompetens vid kontraktstidens slut så erbjuds ingen ny tjänst. Däremot erbjuds bra möjligheter till civila karriärsväxlingar och bonusar efter genomförande av en anställningsperiod. Ett liknande system skulle givetvis kunna införas även inom det svenska försvaret. Delvis så har det redan gjorts med införandet av konraktsanställda insatssoldater och specialister. Men vad händer när dessa kategorier vill söka sig ett civilt yrke vid ca 35 års ålder. Jo just det. LAS och sist in - först ut principen. D.v.s. i praktiken har dom förlorat ca 10 års anställningstrygghet. När effekten av detta börjar visa sig kommer Försvarsmakten att få problem med rekryteringen.

Försvarsmakten skulle därför må bra av att LAS avskaffas, då det underlättar karriärsväxlingar:
- Vi kan på ett effektivt sätt reducera i den topptunga organisationen. Som det är nu så stoppas många kaptener och majorer i karriären (och löneutvecklingen) av att det helt enkelt är fullt i den övre delen av hierarkin. Det måste finnas ett mål för alla att sträva efter. Stängs dessa möjligheter till utveckling så sänks också motivationen. Avdankade överstelöjtnanter som sysslar med budget och personalfrågor gör inte Försvarsmakten effektivare. Dessa sysslor borde i stället skötas av ekonomer och socionomer. Officerare ska syssla med militära verksamheter.
- Vi kan korttidsanställa befäl och soldater. Att vara aktiv i en insatsbefattning kräver god fysik, vilket för många börjar avta vid ca 35 års ålder. Att hitta befattningar för alla dessa som inte orkar med är svårt och Försvarsmakten riskerar att få en stor del av de äldre befälen som bara sysslar med administrativa sysslor. Inte för att det behövs, men för att dom inte har någon annan användning. En effektiv och användbar insatsorganisation bör därför ha en stor majoritet yngre fänrikar - kaptener tillsammans med underbefälen. Dom enda som ska stanna efter 35-40 är de som ska göra karriär och i framtiden leda och utveckla organisationen samt specialisterna som ska utbilda nästa generation.

Jag tror också att Försvarsmakten skulle bli effektivare av en organisation där alla känner att dom gör ett vettigt arbete. Tyvärr så finns det nog många som arbetar kvar i brist av bättre alternativ. Det är döden för moralen.

5 kommentarer:

 1. Den 1:a december 2010 får vi svar på dennaa problemställning. Regeringen beslutade den 16:e juli om ett kommittédirektiv avseende en utredning i ämnet. Som särskild utredare har utsetts kammarrättspresident Thomas Rolén, en mycket erfaren utredare i statens tjänst. Utredningen med dess experter & kansli håller som bäst på att formas. Tyvärr har nog FM inte riktigt förstått tyngden & bredden i utredningen mot bakgrund av vilken låg nivå man valt sin "expert" till utredningen. Ett av uppdragen till utredaren är att föreslå hur FM kan ha tidsbegränsad anställning av vissa kategorier personal. Man kan ju hoppas på att utredaren föreslår något liknande det system som finns t.ex i USA där Du tar anställning som officer i 20 år med tjänstgöringsplikt där "Uncle Sam" behöver Dig. Målsättningen är att Du på dessa 20 år når en mj/övlt nivå & innehar minst en Master of Science. Väljs Du inte ut att befordras till överste (och därmed får förlängd anställning i fem år till) så går Du i pension med ett väl tilltaget bibehållande av lön & förmåner - men belastar inte längre Försvaret genom att sitta & sura på ett kontor & producera onödiga dokument som ingen bryr sig om fram till pension vid 61 (eller 67) års ålder...

  SvaraRadera
 2. Anonym: Jag antar att du menar detta:

  http://www.regeringen.se/sb/d/11435/a/129783

  Jag tror att det är bra att FM utreder, men jag tror även att det måste ta ett helhetsgrepp på den totala arbetsmarknaden. Det är ju trots allt den som vi militärer senare måste ut i. Löser vi problemen för Försvarsmaten så löser vi samtidigt de problem som beskrevs i SvD artikel med behovet av en mer flexibel anställningsform generellt för en arbetsmarknad som hela tiden är i förändring

  SvaraRadera
 3. Greasemonkey:

  Det är inte FM som utreder - det är regeringskansliet. Om Du läser kommittédirektiv så framgår tydligt att utredaren skall lämna tydliga förslag till ändring av lagtext, vilka avtal som behöver förändras etc. Detta är ytterligare en pusselbit i det bygge som pågår av morgondagens försvar.

  SvaraRadera
 4. Vad jag menade att utredningen tittar från Försvarsmaktens horisont, inte från den anställdes horisont. Problemet som jag ser det är att uppdraget definieras som:

  "Utredaren ska i detta sammanhang se över vilka möjligheter det befintliga regelverket, dvs. författningar och kollektivavtal, ger och vilka behov av andra lösningar som finns, och i så fall för vilka personalkategorier dessa bör gälla, samt vid behov föreslå de åtgärder och författningsändringar som behövs för att anpassa Försvarsmaktens personalförsörjning till myndighetens nya uppgifter och behov."

  "Utredaren ska ta initiativ till och föra en dialog med parterna på det statliga avtalsområdet om förutsättningarna för att genom kollektivavtal lösa frågan om tidsbegränsade anställningar för specialistofficerare, soldater och sjömän. Utredaren ska även lämna förslag till författningsreglering som möjliggör tidsbegränsad anställning för de personalkategorier där sådan anställning bedöms önskvärd."

  "Utredaren ska vidare särskilt analysera behovet av rätt till tjänstledighet från en
  annan anställning för tjänstgöring inom Försvarsmakten."

  SOm jag förstår så kan man sammanfatta det att utredaren ska se över det statliga regelverket för att möjliggöra tillfälliga anställningar av personal. Man tittar dessutom på regler för hur civil personal ska kunna ta tjänstledigt. Däremot saknas det kopplingar mot LAS, d.v.s. en person som vill karriärväxla efter att ha tjänstgjort i t.ex. 10 år, hur kan han få ett arbete utan att riskera behöva lämna det för yngre anställda, men med längre erfarenhet av det nya jobbet?

  SvaraRadera
 5. Om du varit i tjänst i 15 - 17 när du yrkesväxlar ut i från FM så anser jag att det bör vara en lite pension för att få lite "mat och potatis" på bordet i en liten etta. En anställning bör inte då vara så betungande för en arbetsgivare, dessutom så kommer det egna företagandet att blomstra.

  Vill man att svenska medborgare skall riskera liv, lem och mental hälsa för staten så måste det få kosta.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera