lördag 17 oktober 2009

Äntligen en skarp insats!

Jag och andra bloggare har diskuterat nyttan av Försvarsmakten efter alla neddragningar de senaste åren. Men nu så har vi äntligen fått ett uppdra att träna inför. Och inte vilket uppdrag som helst, utan ett med största möjliga medietäckning. Jag pratar inte om Afghanistan, utan om Victoria och Daniels bröllop! 3000 soldater ska stå längs med kortegevägen. Jag är rojalist, men vem sjutton betalar för detta? Bara träning och transport till Stockholm lär kosta ett par kronor. För att inte prata om den tid som läggs ner på detta i stället för att t.ex. ligga på skjutvallen.

Intresset att delta från förband, skolor och centra är stort, säger överstelöjtnant Richard Beck-Friis Häll som är chef för Livgardets garnisonsenhet och försvarets samordnare inför bröllopet.

Hmm. Enligt elaka rykten så finns det på HKV en handläggare för materielfrågor avseende Gripen och tre för arméns musikpluton. Fokus på kärnverksamheten med andra ord. FM har gått från nationellt försvar, via internationella insatser till att bli ett ceremoniellt inslag ungefär som folkdräkter på midsommarafton. Undrar just om den lille pojken kommer att stå ibland publiken och utropa "Kejsaren har inga kläder" och i det här fallet med betydelsen "Har FM inget bättre för sig"?

11 kommentarer:

 1. Försvarsmakten behöver kungahuset mer än vad kungahuset behöver försvarsmakten.

  Vår nuvarande svenske regent har tvivelsutan genomfört en större militär insats än vad huvuddelen av hans jämnåriga manliga undersåtar. Han kan därmed allt understundom med värdighet framrycka som general eller flaggman.

  I nästa generation är det inte lika självklart att kunghusets folkliga legitimitet kommer att kunna skina också på svenska statens militära styrkor.

  Den nuvarande danske respektive norske kronprinsen har bägge två egna gedigna militära karriärer. De har gift sig i uniform och det vore naturligt att de den 19:e juni nästa år bar militär uniform med sina av Sverige förlänade ordnar på hedersplats under vigseln i Storkyrkan.

  Om Victoria och Carl- Philip någonsin framgent ska bära uniform i statsceremoniella sammanhang, så är detta ett sådant tillfälle.

  Eftersom vigseln inträffar innan halvårsskiftet nästa år, så kan hela kontingenten av soldater längs med kortegevägen vara värnpliktiga. Lämpligare är nog ändå att uppgiften tilldelas våra nationella skyddsstyrkor, det vill säga hemvärnet.

  SvaraRadera
 2. Gustav: Att nyttja Hemvärnet är faktiskt ingen dum idé, då det faktiskt efter värnpliktens avskaffande i mina ögon är en spegling av den verkliga folkförankringen av Försvarsmakten.

  SvaraRadera
 3. Hemvärnet kommer nog inte i närheten av Victoria och Daniel. Det finns ju inget enskilt mer meriterande för en officer än att få vara nära kungahuset, så visst kommer kön av frivilliga att vara lång.

  Det är förvisso inget "glassigt" med att vara adjutant vid hovet. Det påminner snarare om att en månad om året vara dagelev och hålla ordning på dagsprogrammet.

  Titta i de nu allt mer inaktuella rullorna. Gör en korsreferens med "Skvallran" och se vilken förunderlig förtjänst och skicklighet, som ett kungligt adjutantskap skänker en officer.

  Det går att nå försvarets högsta befattningarna det förutan. Men varför göra det onödigt svårt för sig?

  SvaraRadera
 4. Gustav Wasa: Ska man få ihop 3000 soldater i juni 2010 så får man allt anlita Hemvärnet också. Såvida inte Livgardet ska anställa en bataljon eller två för bröllopet, vill säga.

  SvaraRadera
 5. Själv så funderar jag på att hyra ut min lägenhet. Ligger inom 5 minuters gångavstånd till slottet. Finns säker en och annan rik tysk som skulle vilja betala en månadshyra för ett par dagar.

  Kön med hugade ÖB-anspiranter är därmed en kortare. Så blev dom bara 2999.

  SvaraRadera
 6. Det är nog inte antingen eller, utan både ock som får ställa upp (bildligt och bokstavligt). Jag skulle bli besviken om inte samtliga vapengrenar är representerade, kanske varje förband. Respengarna är nog småpotatis i försvarssammanhang. Men det kanske löses som på Syréns vis: fanorna skickas till Stockholm och förbanden representeras av sina kadetter vid Karlberg. Det skulle glädja mig mycket om de insatta förbanden också finge det erkännande det innebär att delta, kanske nyligen hemroterade kontingenter från Kosovo och Afghanistan kan mönstra in för tillfället (självfallet i sina slitna fältuniformer med paradtillbehör, om nu inte möjligen Adenviks-förbandet har något mer ståndsmässigt i sin utrustning)?

  För övrigt har kronprinsessan trots allt skaffat sig grundläggande soldatutbildning - heders! Kronprinsessan har också skaffat sig en bred säkerhetspolitisk utbildning. Men jag tvivlar på att hon väljer paraduniformen till kyrkan.

  SvaraRadera
 7. Kronprinsessan har genomfört treveckors grundläggande soldatutbildning för utlandsstyrkan (GSU) och diplomatprogrammet vid UD, därtill som privatist överlevnadsutbildning i Karlsborg.

  - Är detta tillräckligt för att som den brittiska regenten i bilden här ovan i statsceremoniella sammanhang bära en militär paraduniform? Och i så fall med vilken grad?

  Försvarsmakten behöver kungahuset mer än vad kungahuset behöver försvarsmakten.

  SvaraRadera
 8. Efter en ytlig koll av drottning Elisabeth II bakgrund, visar att hon arbetade sig upp till motsvarande kaptens grad under kriget, i tjänst som förare och mekaniker.

  Det får medges smäller högre än grundläggande soldatutbildning, även om hon förutom ovanstånde även studerat vid Angers, Yale, Uppsala och FHS, genomfört praktik vid EU och FN och många studiebesök i FM. Men det får nog anses räcka: kungen poserade ju för porträttfot i m/ä redan före tonåren...

  SvaraRadera
 9. Ndrop:
  Britterna har även ett system med ceremoniella överstar vid sina regementen; dessa är ibland från kungahuset.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Colonel_%28United_Kingdom%29

  I drottningens fall så är det ju fortfarande rent formellt hennes väpnade styrkor. Hennes regering och premiärminister sköter dem bara åt henne...

  SvaraRadera
 10. Ungefär som vi har vår regent som ceremoniell över-överbefälhavare (och Prins Bertil var visst hedersöverste vid I16). Vi har inte så värst många tillfällen då vår regent uppträder som sådan, så jag tvivlar på att uniformsfrågan kommer att vara aktuell särskilt ofta.

  QEII uppträder i uniform vid Trooping the Colours, men annars ser man henne oftare i klänning bredvid sin make i uniform. Kungen brukar bära sin uniform när han tar emot högvakten på sin födelsedag, medan Victoria har valt folkdräkten på Solliden istället. Jag tror nog kronprinsessan som fil.kand. (i freds- & konfliktforskning med statskunskap) är mer bekväm i dräkt, än som soldat i uniform.

  SvaraRadera
 11. En statschef är alltid den yttersta personifieringen av sin stat.

  Kungen lyckades mycket bra med sitt tal vid ceremonin i Stockholms stadshus efter tsunamin. Han samlade hela svenska folkets tankar och känslor i en svår stund. Det var helt naturligt att han då var civilt klädd. Folkdräkt eller militär uniform hade inte passat.

  Vår kronprinsessa skall förhoppningsvis vara vår statschef i upp emot ett halvt sekel.

  Just eftersom det inte kan uteslutas att Sverige någon gång under en så lång regenttid hamnar i väpnad konflikt om sitt eget territorium, så är det av betydelse att även vår nästa statschef eller någon denne mycket närstående med trovärdighet kan uttrycka hela svenska folkets tankar och känslor före, under och efter ett krig som äger rum på svensk mark.

  Självklart behöver inte det perspektiv som statschefen inför sitt folk anlägger på ett krig på svensk jord alltid vara militärt. Men jag kan tänka mig att en i demokratisk ordning beslutad militär mobilisering i ett skymningsläge inför en hotande väpnad konflikt kan dra nytta av att också statschefen artikulerar behovet av ett väpnat säkerhetspolitiskt instrument och de personliga uppoffringar ett sådant med nödvändighet innebär.

  Självfallet är det vida mycket bättre om statschefen tack vare goda diplomatiska insikter och färdigheter lyckas avvärja att Sverige överhuvudtaget riskerar hamna i krig och örlog. Men statschefens traditionella roll att med sina personallianser förhindra krig stämmer inte med andan i vår nuvarande författning och ej heller med det konkreta utfallet av kronprinsessans val av livskamrat.

  Vår framtida drottning har alla förutsättningar för att bli en god statschef för hela svenska folket och utomordentligt väl kunna representera det och dess intressen utomlands.

  Såväl den danske som den norske kungen spelade inte oväsentliga och aktiva säkerhetspolitiska roller under andra världskriget. Det bidrar sannolikt till att de nuvarande såväl danska som norska kronprinsarna har gedigna militära karriärer och ofta uppträder i militär uniform.

  Om det inte bedöms möjligt att ge kronprinsessan förutsättningar för att bära militär uniform med åtminstone överstes grad, så bör samma sak prövas med avseende på hennes bror Carl-Philip.

  Som ölogskapten i amfibiekåren, så vore det synnerligen lämpligt om Carl-Philip gavs en befattning ombord på HMS Carlskrona nästa år. Han bleve därmed som alla brittiska prinsar veteransoldat.

  SvaraRadera